ole birk

Få adgang til univers af viden

Inside story

Har ministeren overset milliardregning for uopsigelige realkreditlån? Banker og realkredit går hedt efterår i møde

Realkreditselskaberne LR Realkredit, Nykredit, Realkredit Danmark og BRFKredit har knyttet særlige aftaler om uopsigelighed til deres lån til almene boliger. Det gør det sværere for statens embedsmænd i Finansministeriet og Boligministeriet at hjemtage lånene til staten.