;
fotobilforsikring

Forsikring

Kæmperegning på vej til forsikringsselskaber for elbiler

En trecifret millionregning er på vej til forsikringsbranchen, hvis elbilkommissionen vinder politisk gehør. Branchen opfordrer til at sende regningen videre.

Det bliver en overordentlig dyr omgang for bilejerne, hvis nogle af Anders Eldrups elbilkommissions anbefalinger finder vej til konkret politik. Men de færreste er opmærksomme på, at også forsikringsselskaberne spiller en rolle i finansieringen af det gigantiske omfordelingsprojekt.

Det skyldes, at kommissionen foreslår, at den nuværende afgift på den lovpligtige motoransvarsforsikring forhøjes fra 42,9 procent til 60 procent af forsikringspræmien. Det er en post, som opkræves af forsikringsselskaberne, på i dag 1,5 milliarder kroner i statsbudgettet svarende til ca. 500 kroner om året per bilejer, der vokser med 200 kroner om året per bilejer, hvis anbefalingerne går igennem.

”Der er tale om en væsentlig forhøjelse af afgiften. Men da afgiften og forsikringen er lovpligtig, påvirker den næppe forsikringsselskabernes forretning direkte. For den enkelte forbruger vil det virke som en skjult skat, da man umiddelbart blot vil tro, at bilforsikringen er dyr,” siger vicedirektør Thomas Brenøe, Forsikring & Pension.

Ny forhøjet forsikringsafgift tager form

”Kommissionen foreslår derfor, at tillæg og fradrag for sikkerhedsudstyr i registreringsafgiften afskaffes. Desuden foreslår kommissionen, at den nuværende afgift på den lovpligtige motoransvarsforsikring forhøjes fra 42,9 procent til 60 procent af forsikringspræmien.”

Kilde: Eldrup-rapporten ’Veje til grøn bilbeskatning’

Målet for kommissionen er, at afgiftsbetalingen i højere grad målrettes de samfundsøkonomiske omkostninger ved ulykker. Og er en del af alle de fire anbefalinger for at højne andelen af elbiler frem mod 2030.

Vejafgift og forsikringsafgift går hånd i hånd

Den indebærer også, at der indføres en ekstra beskatning på det at bruge vejene i Danmark:

”Kommissionen lægger i stedet op til, at der fra 2023 indføres en afgift for benyttelse af den danske vejinfrastruktur på 1.000 kroner per år. Afgiften gælder for alle køretøjer – både danske og udenlandske.”

Det er denne kategori, som den forhøjede forsikringsafgift på ansvarsforsikringer kommer ind under.

Derimod mener man i rapporten ikke, at de eksisterende modeller for udviklingen af en intelligent roadpricingmodel holder i en grad, så man tør binde an med dem.

Det er en central del af den forhøjede forsikringsafgift, at den nuværende registreringsafgift indeholder en række tillæg og fradrag for forskellige typer sikkerhedsudstyr. Men forfatterne bag rapporten mener, at, i takt med at sikkerhedsudstyr bliver standardudstyr i de fleste biler, får de gældende tillæg og fradrag begrænset betydning i forhold til at udgøre et incitament for tilkøb af sikkerhedsudstyr. Derfor vil man altså lade forsikringsselskaberne spille en rolle i opkrævningen af afgiften, idet ”forsikringsselskaberne dog har incitament til at tage højde for både sikkerhedsudstyr, biltype, kørselsmønster og føreren af bilen ved fastsættelse af forsikringspræmien.”

I den kommende tid indkalder skatteminister Morten Bødskov til forhandlinger om rapportens anbefalinger, der viser, at der ikke er nogen nem vej til at få antallet af danske elbiler på vejene op:

”Bilkommissionen har afleveret en grundig analyse af mulighederne for at få flere grønne biler, som jeg glæder mig til at nærstudere. Regeringen ønsker den grønne omstilling. Og eftersom transportområdet (lastbiler/personbiler 50/50, red.) står for godt en fjerdedel af de samlede CO2-udledninger, er bilerne et skridt på vejen til at opnå regeringens 70 procent-målsætning i 2030. Men som det med al tydelighed fremgår af bilkommissionens rapport, så findes der ingen nemme løsninger”, siger skatteminister Morten Bødskov.

Billedtekst: Forsikringsbranchen kommer til at opkræve en del af afgifterne for elbilsreformen, hvis det står til Eldrup-kommissionen. Foto: Dmitry Kalinovsky | Dreamstime.com

LÆS OGSÅ

Forsikringsselskab slår svindelalarm: Stadig flere leasingbiler ‘forsvinder’

Indbygget konflikt truer Trygs fremtid

Store kundeforskydninger i forsikringsbranchen

Codan mangler stadig oprydning i svær portefølje

Tryg og kunderne har et gevaldigt problem

Dramatisk udvikling i Trygs møgsag: Investorer sender aktien i dørken

Nu rejser Trygs bagland sig mod selskabets udskældte prisstigninger

Forsikring: Finanstilsynet skyder forsvar for omstridt prispraksis ned

Forsikringsbranchen kæmper for vækst med vidt forskellige strategier

Sådan står forsikringsbranchen rustet. Se de bedste og de dårligst drevne selskaber

GF-direktør: Rejseforsikringer bliver dyrt for os, men vi sparer på bil og indbo