;
Simon kollerup 2

Bank/Realkredit

Opgør om uønskede bankkunder. Minister sætter sektor på plads

Bankerne skal stille en bankkonto til rådighed for de virksomheder, som overholder kravene. Med den melding skyder erhvervsminister Simon Kollerup på de banker, som afviser 'uønskede' bankkunder.

Det er overordentlig svært at drive virksomhed uden en bankkonto til virksomheden. Ikke desto mindre har coronahjælpepakkerne afsløret det noget overraskende problem, at 683 virksomheder ikke har kunnet få en bankkonto i de danske banker – og det er et reelt problem, fordi disse virksomheder har 40,5 mio. kr. til gode i statslige hjælpepakker ud fra devisen: Ingen bank, ingen coronahjælp.

Problemstillingen er nu så grel, at erhvervsminister Simon Kollerup blander sig med krav om, at bankerne stiller bankkonti til rådighed:

”Coronakrisen har ramt danske virksomheder hårdt, særligt de små og mellemstore. Det er vigtigt, at hjælpen kommer ud til de danske virksomheder. Derfor har jeg tidligere været i dialog med branchen for at sikre, at de virksomheder, der opfylder kravene og reglerne i lovgivningen, kan få en erhvervskonto. Det har jeg en klar forventning om, at bankerne lever op til,” lyder det i et skriftligt citat til InsideBusiness.

Fra flere af de interesseorganisationer, som varetager virksomhedernes interesser, er man ret harmdirrende over bankerne og den vanskelige situation, der er opstået.

”Det her viser med al tydelighed, at der er et problem med at få adgang til en konto for nogle virksomheder. De her penge skulle have reddet virksomhederne i foråret, og de har fortsat ikke fået dem udbetalt. Der er altså tale om 60.000 kr. per virksomhed, som disse virksomheder skulle have overlevet for. Det svarer jo til at sætte vandhaner op i en flygtningelejr uden at slå vandet til,” siger Alexander L. Nepper, politisk chefkonsulent i SMVDanmark.

Krav hober sig op

Problemet er ifølge Alexander L. Nepper muligvis, at erhvervskunderne i modsætning til privatkunder i bankerne ikke har krav på at få en bankkonto. Samtidig har bankerne strammet gevaldigt op på hvidvaskreglerne, så det er blevet ret bureaukratisk at undersøge og godkende en ny erhvervskunde i banken. Desuden har en lang række af de mellemstore banker med Jyske Bank i front som før beskrevet i InsideBusiness indført krav om, at virksomhedskunderne skal have en revisor tilknyttet.

Og det betyder implicit, at man afviser erhvervskunder, der f.eks. ikke har en revisor, hvilket heller ikke er et lovkrav. Alexander L. Nepper mener, at afvisningerne typisk skyldes, at en bankkunde har noget uheldigt i bagagen:

”Jeg kender ikke alle sager, men jeg har talt med selvstændige med en personlig konkurs bag sig eller med en større privat gæld og en sund virksomhed, der har svært ved at få erhvervskonto. Det skyldes primært hvidvask- og kend din kunde-regler i bankerne, som gør, at bankerne er tilbageholdende med at tage virksomheder ind, som ellers driver en lovlig virksomhed i dag.”

Den uheldige situation bekræftes af Peter Joakim Kofler, der er bestyrelsesformand for Dansk Iværksætter Forening.

”Jeg har kendskab til medlemmer, der har stået i kø i 15 banker og fået nej alle steder. Jeg ved ikke præcis hvorfor, men har du tidligere været konkurs i Danmark, så er det en ordentlig skamplet på dit cv. For så mener vi, at der nok må være tale om en svindel, mens kulturen i den angelsaksiske verden ellers er, at en iværksætter har bedre chance for at lykkes anden gang.”

Det grundlæggende problem er ifølge Peter Joakim Kofler, at bankerne er blevet pålagt så mange krav for at opfange svindlere i superligaen f.eks. inden for hvidvask, som bl.a. Danske Bank har fået kritik for, at der gælder stort set samme indberetningskrav for en virksomhed med en omsætning på lige over 50.000 kr., som der er for en langt større virksomhed.

”Vi har brug for et regelsæt, der forenkler ud fra et proportionalitetsprincip. De byrder, som p.t. pålægges helt små iværksættere, er ikke omvendt proportionale med de byrder, som en langt større virksomhed pålægges.”

Bankerne: Vi strækker os langt

Fra bankernes brancheorganisation, Finans Danmark, afviser juridisk direktør Kjeld Gosvig-Jensen problemet:

”Bankerne strækker sig langt for at hjælpe virksomhederne gennem coronakrisen – også ved at oprette de erhvervskonti, de har brug for for at modtage coronastøtte. Når folk får nej til en erhvervskonto, bunder det oftest i tre ting: Nogen ønsker ikke at betale det, det koster at oprette en erhvervskonto. Nogen får ikke leveret de oplysninger, hvidvaskloven kræver, at bankerne efterspørger, for at man kan oprette en konto. Og så er der givet også nogle, der slet ikke har bedt om at få kontoen oprettet – og det kræver, at man har en erhvervskonto for at kunne få udbetalt penge fra hjælpepakkerne. Der kan være ganske få tilfælde, hvor banken siger nej til en kunde, fordi de eksempelvis ikke har erhvervskunder i den pågældende bank. Så skal man blot henvende sig til en anden bank.”

Kjeld Gosvig-Jensen sætter også spørgsmålstegn ved, om antallet af virksomheder, der ikke har kunnet få coronastøtte, i praksis relaterer sig til bankerne:

”Erhvervsstyrelsens tal om, at 683 ikke har fået udbetalt coronastøtte, viser ikke, at bankerne blokerer for at erhvervsdrivende kan få coronastøtte – tværtimod viser tallene, at langt størstedelen får hjælp. Bankerne gør alt, hvad de kan, og strækker sig langt for at hjælpe virksomhederne også ved at yde lån, hvis der er brug for det. Også lån, der udgør en langt større risiko for banken end tidligere.”

 

Læs mere

Revisorkrav spreder sig som lynild i bankerne. Temaet er sprængfarligt

Nationalbankdirektør til investorer og banker: Lad falde, hvad ikke kan stå

Banker indfører høje gebyrer for erhvervskunder. Se de dyreste og billigste

Pensionsdirektører advarer om alvorlig usikkerhed

Finanstilsynet advarer om alvorlig bankkrise

Her er de mest udsatte danske banker

PFA har milliarder i klemme i giftig EQT-investering

Derfor er Danske Banks kronprins nu fortid

Storbank skrotter danske selskaber