;
Codan 3

Inside story

Alm. Brand lurer også på Codan. Se favoritten til opkøbet

Alm. Brand lurer også på at opkøbe Codan Danmark, men er dog ikke favorit til opkøbet, der er forbundet med udfordringer på it-siden. Nykredit og bankerne i Privatsikring er også værd at holde øje med, for kan den forretning skilles fra, kan en noget større gruppe af forsikringsselskaber komme i spil til opkøbet.

Det er ikke hver dag, at et stort forsikringsselskabs aktiviteter i Danmark kommer til salg. Ikke desto mindre ser det ud til at være tilfældet, hvad angår Codans danske forretning. I disse dage ventes der på generalforsamlingen den 18. januar, hvor RSA skal tage stilling til buddet fra Tryg og canadiske Intact på 7,2 milliarder pund.

Men rundt om i den danske forsikringsbranche går spekulationerne om mulige købere til Codans danske forretning, som bliver noget tilovers ved transaktionen, fordi Tryg i Danmark ville blive så stort, at konkurrencemyndighederne næppe ville godkende transaktionen. Derfor skal der findes en løsning, og indtil videre har man valgt en model, hvor Intact ejer majoriteten af Codan Danmark. Men det er en uholdbar situation, og derfor tyder det på, at Codans danske privatforretning og formentlig også de mindre erhvervskunder kommer til salg, mens Codans industri- og vindmølleforretning til storkunder måske passer bedre ind hos Intact eller Tryg.

Hidtil har Gjensidige meldt sin interesse for selskabet i Codan i Danmark, If Forsikring har svaret henholdende, men over for InsideBusiness vil Alm. Brand nu heller ikke afvise, at man kommer til at deltage i opløbet. Sådan lyder det i hvert fald i et skriftligt svar fra forsikringskoncernen til InsideBusiness:

”Vi kan oplyse, at vi naturligvis følger de store forandringer, der finder sted i branchen, og det er sjældent, at 10 procent af markedet er i spil i én bid. Det er dog endnu for tidligt at sige noget konkret om, hvorvidt vi ser Alm. Brand deltage i en eventuel transaktion. Vi har derfor på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer.”

Dog er Alm. Brand præget af, at man netop har solgt sin bankforretning til Sydbank, og i den forbindelse udloddede man 8 kroner per aktie, i alt 1,2 milliarder kroner, til aktionærerne. Så man skal altså ud at spørge aktionærerne om flere penge, hvis man vil købe Codans danske forretning. Umiddelbart kan det se ud, som om udlodningen sker netop for at sikre, at fonden kan deltage i en eventuel kapitaludvidelse ved et opkøb og stadig være majoritetsaktionær i Alm. Brand.

Sådan lyder vurderingen fra en af landets førende aktieanalytikere på forsikrings- og bankområdet, Per Grønborg fra SEB. Han mener bestemt, at Alm. Brand seriøst skal overveje at købe Codans danske forretning.

“Meget tyder på, at Gjensidige er den eneste reelle køber lige nu. Derfor kan det se ud til, at prisen for Codans danske forretning ikke bliver særlig høj. Men bliver prisen lav nok, så er det klart, at også Alm. Brand får mulighed for at gå med.”

Per Grønborg vurderer, at en samlet pris for Codan Danmark ligger på ca. 8-12 milliarder kroner, svarende til 100-150 procent af præmieindtægterne plus egenkapital.

“Ender prisen i den lave del af prisskalaen, kan Alm. Brand godt være med, men det er en stor mundfuld for selskabet, som reelt vil vokse til dobbelt størrelse. Man skal huske, at ledelsen af Alm. Brand også er ret ny, så det vil være en stor opgave for dem,” siger Per Grønborg.

Gjensidige er favorit

Ser vi Gjensidige som mulig køber, bliver kontanter ikke noget problem. Det bundsolide norske selskab med Helge Leiro Baastad i spidsen har nemlig længe kigget sultent på det danske forsikringsmarked – og var sågar i en periode kendt for drage rundt i Danmark og booke kaffeaftaler i håb om at få nogle de mindre danske forsikringsselskaber til at sælge ud.

Helge Leiro Baastad kunne efter en lang og glorværdig karriere i skandinavisk skadesforsikring godt bruge et opkøb af Codans danske forretning som kronen på værket. Det taler også for et sådant setup, at Gjensidiges danske topchef, Mats Gottschalk, har en corporate finance-fortid hos Goldman Sachs og JP Morgan.

Men der er til gengæld en lang række andre problemer forbundet med Gjensidige som køber til Codan. Først og fremmest har Codan investeret 1-2 milliarder kroner i et it-projekt leveret af danske Tia Technology. Skal et køb finansieres med en høj pris, hvilket har været standarden ved køb af forsikringsaktiver i Danmark de seneste år, f.eks. Trygs køb af Alka, bliver Gjensidige nødt til at agere som benhård industriel køber og lægge de to selskabers it-systemer sammen. Og Gjensidige er netop ved at udrulle sit nye kernesystem fra Sapiens, hvor Danmark er i front.

Så ved et eventuelt opkøb risikerer Gjensidige at skulle lave en endog ganske stor nedskrivning på Codans it-system, og det vil næppe øge lysten til at betale en høj pris for selskabet. Det taler faktisk for Alm. Brand som mulig køber, da Alm. Brand også har et kernesystem fra Tia Technology. Derfor må vi formode, at en integration vil være nemmere og billigere for Alm. Brand end for Gjensidige, der har Sapiens som leverandør.

Der er også et udestående i forhold til Codans ret succesfulde Privatsikring, som er et banksamarbejde med primært medlemmerne hos Lokale Pengeinstitutter, om end det langtfra er alle bankerne i samarbejdet, som er med. Dog valgte Nykredit for ganske nylig Privatsikring til efter at have danset helt tæt med Gjensidige over en længere periode. Alliancen var endda så tæt, at Helge Leiro Baastad sad med i Nykredits bestyrelse, som han nu har forladt.

Kan Nykredit og Gjensidige finde sammen igen?

Det store spørgsmål er så, om Gjensidige og Nykredit og lokalbankerne igen kan finde sammen. Bruddet mellem Nykredit og Gjensidige var utvivlsomt præget af en vis uenighed om aflønningen til pengeinstitutterne, samt hvordan man it-mæssigt skulle integrere banken med salg af forsikringsløsninger. Lige præcis på it-området valgte Codan at komme med 100 millioner kroner for at forsøde samarbejdet og lukke den flanke ned.

Man skal huske, at salg af forsikringsprodukter via bank er og bliver benhård business, hvor bankerne tager sig godt betalt, og i sidste ende har Gjensidige nok ikke villet betale, hvad Nykredit bad om.

En mulighed er også, at bankerne organiseret omkring Nykredit/lokalbankerne selv køber Codans Privatsikring ud af dealen. Det kunne nok friste mangen en bankdirektør selv at få fod under eget forsikringsselskab, man kunne bygge op som guldæg à la Sparinvest eller Totalkredit. Udfordringen for de fleste pengeinstitutter vil dog være de øgede kapitalkrav og dermed udfordringer ved at være med i noget så kapitaltungt som et forsikringsselskab. Nykredit kunne have kapitalstyrken, men har dog afvist interessen for en sådan aftale.

En anden mulighed kan være, at en mindre forsikringsspiller, f.eks. Købstædernes Forsikring, køber Privatsikring ud af Codan. Lige præcis Købstæderne konkurrerer benhårdt med Privatsikring om salg af forsikringer via bankerne. Og direktør Anders Hestbech sidder som bestyrelsesformand i DAB, som man også ejer en del af. Så man kender altså den business ud og ind.

Der er altså mulighed for at skabe en ny og stærk alliance her, men det vil indebære, at sælgerne af Codan bliver nødt til at overveje mulighederne for at sælge forretningen fra i bidder. I forvejen er det nok ikke en dårlig plan. Det skyldes, at Codan har været præget af ret dårlige resultater. Som før beskrevet i InsideBusiness har Codan ligget med nogle af de svageste resultater i branchen, ikke mindst i forhold til Codans ret betydelige størrelse. Således lå combined ratio på 103 i 2019, inklusive afløb, mens præmieindtægterne faldt 5 procent til 4,2 milliarder kroner.

Codans akilleshæl

For Codans direktør Christian Baltzer er der ingen tvivl om, at akilleshælen er Codans forretning for store erhvervskunder, som har påvirket regnskabet meget negativt. Det er f.eks. det såkaldte grid to grid-marked, hvor store søkabler ligger på havbunden. Store skader herfra kan fortsat påvirke resultaterne fra Codan, lød det sidste år fra Baltzer til InsideBusiness.

Codan offentliggør ikke combined ratio for erhvervs- og privatkundeforretning for sig. Dog er der ingen tvivl om, at privatkunder og mindre erhvervsvirksomheder udgør en fin forretning for Codan. Derfor giver det også mening at frasælge disse forretningsområder særskilt, og så kan man lade forretningsområdet med vindmølleparker og store industrikunder få et andet liv sammen med den fortsættende Tryg/Intact/RSA-forretning eller sælge den del fra til en international spiller.

Den sidste oplagte køber til Codan er pannordiske If Forsikring, som utvivlsomt har pengene og viljen til at investere i mere skadesforsikring. Et opkøb af Codan Danmark vil endda betyde, at If kan fastholde sin nordiske førerposition foran Tryg. Var det ikke for If Forsikrings store ejerandel i Topdanmark, ville If være en helt oplagt køber, selv om man benytter eget it-system.

If Forsikring risikerer en alvorlig konkurrencesag

Men If Forsikring er i den sære position, at man reelt har underlagt sig Topdanmark som datterselskab med hele tre bestyrelsesmedlemmer med nære bånd til Sampo/If med Ricard Wennerklint som formand i Topdanmark.  Det er et højest usædvanligt setup, da Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen næppe har godkendt If Forsikrings køb af Topdanmark i forhold til fusionsreglerne. Derfor bør der være endog særdeles vandtætte skotter til bestyrelsesmøderne, hvor det er vanskeligt at forestille sig, at man kan debattere kundeforhold, prissætning og forretningsstrategier, mens If Forsikrings topchef, Morten Thorsrud, der også sidder i Topdanmarks bestyrelse, er til stede i lokalet.

Lader man så samtidig If Forsikring købe Codan Danmark, vil den situation blive endnu mere uholdbar, og det vil nok være for vanskeligt at undgå kritisk indblanding fra konkurrencemyndighedernes side.

Den sidste mulighed er selvfølgelig en dansk børsnotering af Codan permanent, eller indtil selskabet kommer i en så god forfatning, at Tryg/Intact kan få en tilfredsstillende pris for det hæderkronede, gamle danske forsikringsselskab.

LÆS OGSÅ

Massiv disruption rammer forsikringsbranchens it. Netcompany blæser til angreb

Forsikringsbranchen står over for revolution med nye forretningsområder

Medlemsejede forsikringsselskaber giver de børsnoterede baghjul

Kæmperegning på vej til forsikringsselskaber for elbiler

Forsikringsselskab slår svindelalarm: Stadig flere leasingbiler ‘forsvinder’

Indbygget konflikt truer Trygs fremtid

Store kundeforskydninger i forsikringsbranchen

Codan mangler stadig oprydning i svær portefølje

Tryg og kunderne har et gevaldigt problem

Dramatisk udvikling i Trygs møgsag: Investorer sender aktien i dørken

Nu rejser Trygs bagland sig mod selskabets udskældte prisstigninger