;
sampension

Pension

Kunders penge fanget i pensionskasser, der blokerer for flytning

Trods gentagne påbud på området fra Finanstilsynet kritiseres en række navngivne pensionskasser for at bremse overflytning af kundernes penge. En selvstændigs pensionspenge er f.eks. fanget i Sampension mod hans vilje

Nu tager kritikken af arbejdsmarkedspensionskasser igen til, fordi de nægter at flytte visse pensionsordninger til nye spillere som Heap og Grandhood. Især tre pensionskasser går igen i kritikken: Sampension, PenSam og PensionDanmark, hvoraf sidstnævnte for nylig har fået et påbud af Finanstilsynet for netop at bremse flytning af pensioner fra selskabet.

En af de personer, der på egen hånd oplever arbejdsmarkedspensionskassernes manglende vilje til at flytte sine pensionsmidler over til en leverandør som Grandhood, er Harun Kaya. Han var 20 år ansat i en produktionsvirksomhed i trykkeribranchen, der flyttede sin produktion fra hovedstadsområdet til Jylland. I den forbindelse valgte Harun Kaya at blive selvstændig taxavognmand, efter at have haft sin pensionsopsparing i Sampension:

”Jeg ville egentlig gerne have beholdt min pensionsordning i Sampension, men den kunne jeg ikke blive ved med at indbetale til, fordi jeg blev selvstændig, og man skal være mindst fem ansatte for at have sin egen ordning hos Sampension. Det var også det, jeg hørte fra flere andre selskaber. Men så fik jeg fat i Grandhood og fik mulighed for at få en pensionsordning, selvom jeg kun er mig selv i virksomheden. Jeg fik god service og sagde ja tak.”

Desværre gik dialogen med Sampension i stå, da Harun Kaya forsøgte at flytte sine 550.000 kr. i hvilende pensionsmidler over til Grandhood.

”Jeg havde fået en god behandling af Grandhood og synes kun det er naturligt at mine pensionsmidler sendes over til dem, så de kan passe dem for mig. Men det kan ikke lade sig gøre, for det vil Sampension ikke, har jeg fået at vide af Grandhood. Det synes jeg er ærgerligt, og jeg kan da også forstå, at det er i strid med reglerne, og jeg har aldrig selv hørt fra Sampension i sagen, den dialog har jeg overladt til Grandhood. Jeg er god til at køre taxa, de er gode til noget andet.” siger Harun Kaya til InsideBusiness.

Disse selskaber holder på kunderne

Grandhood oplyser til InsideBusiness, at argumentationen fra Sampension er således, at man ikke kan flytte sin hvilende pension til Grandhood, fordi den kun kan overføres til en obligatorisk ordning som led i et ansættelsesforhold.

”Vi oplever, at flere selskaber holder fast på kundernes midler, når vi overtager kunden. Det gælder især PensionDanmark, Pensam og  Sampenion, men også Danica. Problemet er generelt størst med arbejdsmarkedskasserne,” siger Jon Lieberkind, direktør og stifter af Grandhood.

Han peger på, at det afslag på pensionsflytning typisk begrundes med, at det afgivne selskab har særlige overenskomstbaserede regler, som det modtagende selskab ikke er omfattet af, ligesom begrundelsen kan være, at man har et rådgiveransvar, som man ikke mener, at den modtagende pensionsspiler lever op til. Det falder ofte sammen med, at en lønmodtager skifter til livet som selvstændig. Sidstnævnte kundegruppe er man specialister i at håndtere hos Grandhood.

”De siger det for at holde på kundernes midler. Man ønsker simpelthen ikke at selskabets formue under forvaltning falder. Det giver nemlig mange fordele at have så meget under forvaltning som muligt. Man skulle tro, at et arbejdsmarkedsselskab, der ikke har så store krav til årlig indtjening, ville være mere samarbejdsvillige, men det er altså ikke tilfældet,” siger Jon Lieberkind, som nævner, at man i debatten med de pensionskasser, der nægter at overføre midlerne, henviser til, at både Danica og PensionDanmark på det seneste har fået påbud af Finanstilsynet for at forsøge at holde på kundernes penge i strid med reglerne.

”Vi oplever direkte, at der bliver sagt fra selskaberne, at de er ligeglade med påbuddene. Så det ser vi som stærkt problematisk, at man blæser på reglerne,” lyder det fra Jon Lieberkind, som håber, at de kommende SUL-regler fra Finanstilsynet kan dæmme op for problematikken.

”Det er jo generelt i branchen, at der er en forskudt prissætning af opsparings- og forsikringsprodukter. Det betyder, at det tab der ligger på forsikringsdelen, betales ved højere investeringsomkostninger. Derfor har selskaberne en særlig interesse i at beholde de hvilende ordninger med høje investeringsomkostninger, hvor der ikke længere er billige forsikringer tilknyttet. Det er også et problem, at det er svært at vælge risikoprofil i mange af arbejdsmarkedspensionskasserne, og det kan gå ud over afkastet.”

Den erfarne pensionsekspert og aktuar Søren Andersen fra FPension peger på, at Grandhood har en pointe.

“Det er desværre korrekt, at der kan være betingelser knyttet til en række overenskomstbaserede pensionsordninger. Men sådan behøver det ikke at være. Men alle andre ordninger skal det afgivende selskab flytte uden at forsøge at “holde på kunden,” siger Søren Andersen.

Heap: Finanstilsynet må tage strengere midler i brug

Også fra pensionsaktøren Heap, som er målrettet privatkunder, der ønsker at spare op til pensionen, oplever man problemer med, at en række arbejdsmarkedspensionskasser er afvisende over for at flytte pensionen til dem. Det skyldes især, at Heap leverer private pensioner, mens en spiller som Grandhood leverer private firmapensioner – og ikke tvungne firmapensioner, som pensionsbranchen typisk arbejder med.

”Det giver ikke mening at afvise overførsler af pensioner til os. Selskaberne bruger flere forskellige argumenter, f.eks. at de har et rådgiveransvar, men det har vi jo også, vi er godkendt af Finanstilsynet som forsikringsformidler. Vi har indtryk af, at pensionskasserne ikke accepterer den fri konkurrence og ikke accepterer nye spillere som os og Grandhood. Vi flytter jo kun depoter, hvis kunderne selv beder os om det,” siger CEO og medstifter Jeppe Winther Christensen fra Heap, som ikke mener, at Finanstilsynets midler over for pensionskasserne er skrappe nok.

”Jeg kan ikke se noget, der retfærdiggør, at de holder på pengene. Finanstilsynet har givet utallige påbud gennem tiden på dette område, men et påbud er ikke det samme som en bødestraf, og Finanstilsynet tager jo bare ét argument ad gangen. Selskaberne bruger flere argumenter for ikke at overføre pengene,” siger Jeppe Winther Christensen med henvisning til, at et andet argument for at afvise en overførsel eksempelvis kan være, at der er gået 36 måneder ,siden en person stoppede i en obligatorisk firmapensionsaftale, hvilket åbenbart også kan være et argument for at bremse en pengeoverførsel.

Pensionskasser afviser overførsler

Rundtomkring i pensionskasserne er man ikke overraskende uenigei kritikken. Hos Sampension konstaterer kundedirektør Ole B. Tønnesen, at der er rammer for arbejdsmarkedspensionskasserne, som gør, at de ikke uden videre kan overføre midler til spillere som Grandhood eller Heap.

”Arbejdsmarkedspensionsordningerne ligger inden for nogle rammer, som aftaleparterne har sat op. Det gælder også vilkårene i forbindelse med overførsler, hvor der kan være betingelser, som det modtagende selskab skal opfylde, for at opsparingen kan overføres. Det kan f.eks. være krav til sammensætningen af opsparings- og forsikringsydelser, eller at overførsel til en anden pensionsordning skal ske til en obligatorisk pensionsordning oprettet som led i et ansættelsesforhold. Sampension rådgiver parterne om uhensigtsmæssigheder og forbedringsmuligheder, men laver ikke reglerne og er aktiv fortaler for mobilitet i pensionsdepoterne.”

Også hos Pensam afviser direktør Torsten Fels kritikken. Han peger på, at det gennem overenskomstforhandlingerne er blevet aftalt, at man som opsparer gennem en arbejdsmarkedspensionsordning har krav på en række ydelser, og dem skal et modtagende selskab kunne håndtere.

Da vi er et arbejdsmarkedspensionsselskab, håndterer vi overenskomstbestemte pensionsordninger, og det er derfor PenSams opgave at sikre, at vores medlemmer har en opsparing den dag, de skal pensioneres, og det stiller nogle krav til et modtagende selskab. Vi opfordrer desuden selv til, at man samler sine ordninger det sted, hvor man har en aktiv ordning via sit ansættelsesforhold,” siger Torsten Fels, som henviser til, at Pensam gennemfører langt de fleste overførselsanmodninger, og mener ikke, at der er noget særligt problem med enkelte selskaber, kommercielle, arbejdsmarkedsselskaber eller nye aktører.

Ser I generelt flytteproblemer på markedet?

”Nej, og vi er af den holdning, at det i langt de fleste tilfælde kan betale sig for den enkelte at samle alle pensioner i det selskab, hvor man via sin ansættelse har en ordning, som man aktivt indbetaler til, og den opfordring giver vi også vores kunder.”

PensionDanmark: Vi efterlever Finanstilsynets påbud

Heller ikke PensionDanmark, der for nylig fik et påbud fra Finanstilsynet vedrørende bremsning af pensionsflytninger, er klar til at gå på kompromis med de rammer, der er sat op mellem arbejdsmarkedets parter, som man mener, at det modtagende pensionsselskab skal leve op til,

”Som nævnt efterlever vi naturligvis påbuddet fra tilsynet i forhold til overførsel af hvilende depoter. Det er dog også sådan, at aftaleparterne har sat nogle rammer op for arbejdsmarkedspensionsordningerne, og de betingelser skal det modtagende selskab opfylde, for at opsparingen kan overføres,” oplyser kommunikationsdirektør Ulrikke Ekelund fra PensionDanmark.

Læs mere

PensionDanmark rykker tæt på våbenindustrien

Pensionsbranchen har et stort forklaringsproblem

Her er de kommende udfordringer for pensionsbranchen

Her de bedste og værste afkast i pensionsbranchen i 2021

Afsløring: En række pensions- og forsikringsselskaber politianmeldes

Velliv sender stikpille til alvorlig hovedpine for pensionsbranchen

Konflikt i hele pensionsbranchen: Flere spillere blokerer for flytning af pensioner

AP Pension napper kæmpe aftale fra PFA

Ny retning fra datacentral i pensionsbranchen

Mæglerhus stormer ind på forsikrings- og pensionsmarkedet

Fremadstormende pensionskonsulenter vil spille nøglerolle i unbundling

Salg af Topdanmark Liv kan give problemer på markedspladsen

Nye aktører gør klar til angreb på firmapensionsmarkedet

Pensionsbranchen står splittet om kunders investeringsvalg

Omstridt storkundeaftale afslører ny retning på pensionsmarkedet