;
allan-polack-farve

Inside story

Afsløring: Pensionsbranchen i hårdt opgør om omstridt indgreb

På et internt bestyrelsesmøde mellem pensionstoppen organiseret i Forsikring & Pension var der skarp debat om Finanstilsynets indgreb mod SUL. Især PFA-topchef Allan Polack opfordrede til modangreb mod indgrebet, som InsideBusiness i denne udgave også kan afsløre indholdet af.

Omfattende lobbyisme over for visse politikere som modangreb på Finanstilsynets hårdhændede indgreb mod pensionsbranchens store og omstridte underskud på syge- og ulykkesforsikringer, det var PFA-topchef Allan Polacks ønske på et ellers lukket bestyrelsesmøde i branchens øverste organ, Forsikring & Pension.

Ifølge InsideBusiness’ oplysninger var topchefen for PFA stærkt kritisk og mente, at organisationen skulle kæmpe mest muligt mod indgrebet og søge at overbevise politikerne om, at de store underskud på syge- og ulykkesforsikringer (SUL) – ofte på bekostning af høje omkostninger på investeringer til helt andre pensionskunder – er at give tilbage til samfundets syge og svage.

Det var blot en del af debatten på bestyrelsesmødet, hvor man overordnet set nåede frem til, at Finanstilsynets indgreb samlet set ikke løser problemet med de store underskud på SUL, da det ikke regulerer tab af erhvervsevneforsikringer og stadig gør det muligt at anvende egenkapitalen til at give kunstigt lave priser.

Sagen kort

Debatten om pensionssektorens store og ofte udskældte underskud på deres syge- og ulykkesforsikringer (SUL) er gået ind i en afgørende fase, efter at Finanstilsynet med et nyt indgreb har besluttet sig for at sætte hårdt mod hårdt for at stoppe omfordelingen fra investeringsomkostninger til de underskudsgivende forsikringer.

Forsikring & Pension har modtaget et såkaldt præhøringsdokument fra Finanstilsynet, som dog holdes hemmeligt, men som InsideBusiness nu kan afsløre indholdet af i nærværende artikel.

Vi kortlægger tillige de interne stridigheder i pensionstoppen fra et internt bestyrelsesmøde i F&P’s bestyrelse.

Dog var der skarp uenighed mellem især Sampensions topchef, Hasse Jørgensen, og Allan Polack, hvoraf sidstnævnte fik opbakning fra AP Pensions topchef, Bo Normann Rasmussen. Meldingen fra især Sampension var, at man bakker op om intentionen i forslaget, men ikke nødvendigvis ser, at det løser problemet. Danica forholdt sig derimod neutral under topchef Ole Krogh Petersen, der i modsætning til sin forgænger, Per Klitgård, synes at være en mester i at sno sig uden om de interne slagsmål, som historisk set har præget bestyrelsen i Forsikring & Pension.

Også Velliv, der har en anden måde at opgøre sit SUL-regnskab på, forholdt sig temmelig passiv i debatten. Hverken Allan Polack eller PFA har ønsket at kommentere denne artikel.

Her er indholdet i det hemmeligholdte forslag

Sagens kerne er den såkaldte præhøring, som Finanstilsynets vicedirektør, Carsten Brogaard, i en sjældent skarp bandbulle mod branchens forretningsmodel lancerede den 23. april med sigte på én gang for alle at fjerne de store permanente underskud på SUL, som har defineret branchen i en årrække. Hidtil har det konkrete indhold af præhøringsdokumentet været hemmeligholdt, men InsideBusiness kan i dag afsløre de overordnede linjer i den ret kortfattede skrivelse.

Det første element er, at selskaberne fremover skal føre et internt regnskab, hvori resultatet for henholdsvis SUL- og livsforsikringsforretning særskilt fremgår. Desuden skal selskaberne indberette kapitalstyrke for begge de to forretningsområder og herunder til enhver tid være i besiddelse af basiskapitalelementer, så de har et tilstrækkeligt kapitalgrundlag for livsforsikringsforretningen og for SUL-forretningen, der kan dække det teoretiske kapitalkrav. Har selskabet ikke det, skal selskabet fremlægge en finansieringsplan for Finanstilsynet.

Især sidstnævnte er noget, der giver panderynker i selskaberne, fordi man frygter, at flere år i træk med store underskud på SUL vil udløse et møde fra Finanstilsynet, der har karakter af rekonstruktion af selskabet med så strenge krav, at det minder om, at topchef og den øverste ledelse må aflevere nøglerne til selskabet.

Der er dog stadig tvivl om, hvorvidt Finanstilsynet har lovhjemmel til at definere, om en virksomhed vælger at køre med overskud på et forretningsområde mod at tabe penge på et andet. Andre kilder peger på, at forslaget kan vise sig virkningsløst, da det minder for meget om de eksisterende regler, som selskaberne har vist sig særdeles gode til at sno sig udenom.

Derfor går PFA’s topchef til stålet

Den mangeårige aktuar, rådgiver og iagttager af pensionsbranchen Jørgen Svendsen fra AFPR er også kritisk i forhold til Finanstilsynets muligheder for at opstille regler, der effektivt sætter en stopper for de store underskud på SUL og omfordelingen mellem kunder med tab af erhvervsforsikringsordninger og de kunder, som blot har brug for, at selskabet investerer deres penge og udbetaler dem igen.

”Jeg mener ikke, at Finanstilsynet har hjemmel til at komme i mål med noget effektivt. Man må ikke lave de her brancheaftaler for, hvad priserne skal være. Så det er svært at gennemføre regulering mod et sådant område, der strider mod den frie prisdannelse. Finanstilsynet kan selvfølgelig komme med kapitalkrav, men selskaberne har mange års erfaring i at sno sig udenom, så min vurdering er, at selskaberne ikke behøver at være så bange.”

Jørgen Svendsen kan dog godt forstå, hvorfor især PFA slår sig i tøjret i forhold til de nye regelsæt. Det skyldes, at pensionsgiganten med talrige store kundeaftaler, som vil give en masse uro at ændre priserne fundamentalt på, har alt for meget på spil.

”PFA har ligesom kundeejede AP Pension behov for at kunne manøvrere bedst muligt i markedet. Især PFA er lidt ude af sync med de andre, da man har de her meget store underskud på SUL. De lider under, at man har mange store kundeaftaler, som er alt for billige. Det er ikke sjovt at skulle ulejlige kunder med meldinger om voldsomme prisstigninger på forsikringsordningerne i bytte for lavere investeringsomkostninger. Især fordi det ofte er de største kunder, som i forvejen er dem, der også får de største rabatter på investeringsomkostningerne allerede.”

Til sammenligning peger Jørgen Svendsen på, at det i sidste ende er de små kunder uden den store viden og mulighed for at forhandle, der betaler gildet for de store kunder for PFA, som trods milliardunderskud på forsikringsforretningen fortsat kan præsentere et mindre overskud.

”PFA har jo fat i den lange ende – de snyder alderspensionisterne og fripolicekunderne, der bare er passive – og så bruger de overskuddet til at fastholde deres blue chip-kunder, som de er bange for at miste.”

Sampension har brug for hjælp på markedet

Til sammenligning kan Jørgen Svendsen godt forstå, at Danica forholder sig neutral i debatten. De har mere styr på forretningen, og deres interesse er stille og roligt at få presset priserne på SUL op, så de får en bedre indtjening på pensionsforretningen. Omvendt har Sampension, der er i offensiven på firmapensionsmarkedet, en interesse i at få skabt mere balance mellem SUL og livsforsikring, så man bedre kan høste nye kunder:

”Sampension har jo et egentligt forbud fra bestyrelsen mod at give de her store rabatter. Derfor byder de altid ind med markant højere forsikringspriser end de andre på markedet. Det gør, at de har sværere ved at sælge deres forretningsmodel. Derfor har de en klar interesse i at få mere balance i forretningen. Så kan de bedre komme i mål med deres strategi.”

Som tidligere beskrevet i InsideBusiness har netop Hasse Jørgensen i Sampension besluttet sig for at skrue ned for deltagelsen i de store udbudsrunder for at blive mere fokuseret på mindre virksomheder. Det er igen udtryk for, at man ikke har været konkurrencedygtig i det nuværende marked, hvor de store rabatter og underskud på SUL hersker.

Fra Forsikring & Pension har man ikke ønsket at kommentere InsideBusiness’ oplysninger om debatten på det interne bestyrelsesmøde. Man har dog følgende generelle kommentar til debatten om de store underskud på SUL:

”Vi anerkender problemet og indgår konstruktivt i den dialog, som Finanstilsynet har inviteret til, for at løse problemet. Vi har endvidere besluttet et brancheinitiativ om åbenhed om omkostninger ved pensionsordninger under udbetaling og hvilende ordninger. Konkret vil vi udvide sammenligningstjenesten Fakta om Pension med omkostninger for disse to typer ordninger,” siger vicedirektør Jan V. Hansen fra Forsikring & Pension.

 

Billedtekst: PFA’s topchef, Allan Polack, placerer sig nok en gang i centrum for opsigtsvækkende udtalelser over for de andre pensionstopfolk i bestyrelsen for brancheorganisationen Forsikring & Pension. Nu vil han påvirke politikerne til at acceptere, at det skam er helt på sin plads ud fra et samfundsmæssigt perspektiv med store underskud på SUL, fordi pengene går til at hjælpe de syge og svage. Foto: PR

 

LÆS OGSÅ

Pensionsbranchen blev taget på sengen: Ny slagmark efter indgreb

Se vinder og tabere af heftigt indgreb på pensionsmarkedet

PKA og Sampension giver kold skulder til ny forretningsmodel

Pensionsbranchen splittet om ny forretningsmodel, der får sit gennembrud  

Pensionsselskaber taber svimlende 12 mia. kr. på forsikringer

Flytning af pensionspenge er gylden finte, men pensionsselskaber advarer

Sampension taber prestigekunde til Velliv

Topchef i Söderberg & Partners forlader posten

Pensionskasser gør klar til offensiv på det kommercielle område

Pensionskæmpe dropper formandsjagt

Eksperter: PFA’s forretningsmodel er uholdbar

Derfor stopper gulddreng i pensionsgigant 

Uro i baglandet i pensionsbranchens grønne stjernefond

Sådan skal pensionsbranchen tjene stort på grøn omstilling

ATP varmer op til oprydning i udskældte garantier

Oprydning i pensionsbranchen nødvendig. Især én spiller er udfordret