;
nissens web1

Inside story

Afsløring: Pensionskasse investerede tungt i kapitalfonde trods intern modstand  

Pensionskassen PKA har gennem årene investeret massivt i en række danske kapitalfonde og forvaltere trods stor modstand fra egne rækker, viser interne dokumenter, som InsideBusiness har fået indsigt i. Ekspert er stærkt kritisk og mener at pensionsbranchen skal fokusere på afkast, ikke på personlige eller historiske relationer.

Pensionskassen PKA, der er en af landets største og forvalter over 300 mia. kroner på vegne af blandt andet mange af de ansatte i landets sundhedssektor, har på linje med de fleste andre branchen øget deres alternative investeringer massivt de senere år. Alene siden 2012 er der investeret op imod 80 mia. kroner i alt fra kapitalfonde til vindmølleparker, men flere af de unoterede investeringer er blevet foretaget, selv om pensionskæmpens egne investeringsfolk har været direkte modstander af dem.  

Det viser en række interne dokumenter fra PKA, som InsideBusiness har fået indsigt i.  

Her fremgår det blandt andet, at pensionskassens investeringsarm PKA AIP blandt andet har været stærkt kritisk over for topfolkene i PKA’s ønske om at investere trecifrede millionbeløb i kapitalfonde som blandt andet Maj Invest og Axcel.  

I flere tilfælde har der internt været heftige diskussioner om blandt andet PKA-ledelsens ønske om at investere i blandt andet Maj Invest Equitys femte fond fra 2017, samt Axcels 2016-fond, ligesom folkene i PKA AIP havde meget svært ved at se fornuften i, at pensionskassen skulle investere side om side med landets største kapitalfond i forbindelse med købet af Danmarks Skibskredit.  

Hos investeringsarmen PKA AIP, der i dag hedder IIP, var man således af den klare opfattelse, at man kunne finde bedre afkast andre steder blandt andet i udlandet og at fonde som Maj Invest og Axcel ikke kunne fremvise tilstrækkeligt stærke afkast over en længere periode, hvilket imidlertid ikke blev godt modtaget af ledelsen i pensionskassen.  

InsideBusiness erfarer samtidig fra en række kilder med indgående kendskab til sagen, at der i flere tilfælde har været flittig korrespondance mellem topfolkene i selve PKA og investeringsfolkene i det daværende hold i IIP, fordi den øverste ledelse i pensionskassen ønskede, at investeringsfolkene skulle justere deres kritiske analyser af de omtalte fonde og investeringer for dermed at sikre, at det bedre kunne forsvares at give tilsagnene.  

”Der har tidligere i IIP (dengang PKA AIP) nok været en aversion mod at investere i danske kapitalfonde. Tanken har været, at der ikke var nogen grund til at kigge på danske fonde og danske virksomheder, når man kunne få et bedre afkast andre steder. Men jeg vil gerne gentage, at vi hos PKA mener, det er et helt naturligt, at vi som dansk pensionskasse har en eksponering mod danske kapitalfonde og danske små og mellemstore unoterede virksomheder. Og det opnåede afkast i danske kapitalfonde er konkurrencedygtigt med udenlandske kapitalfonde,” der peger på, at vurderingerne fra IIP primært skulle anvendes til at undersøge de potentielle investeringer i forhold til juridiske og skattemæssige temaer frem for en rettesnor i forhold til, hvorvidt man skulle investere eller ej. 

InsideBusiness har ydermere fået indsigt i tilblivelsen af PKA’s grønne fond Sustain Solutions, der blev skabt i 2015 med 300 mio. af pensionskassens penge.  

Her fremgår det, at PKA’s ledelse anført af daværende aktiechef Claus Jørgensen reelt var vidende om, at man sandsynligvis ikke kunne få et nævneværdigt afkast, sandsynligvis kun i form af et årligt afkast på 4 procent, på den investering, men at man alligevel valgte at donere et trecifret millionbeløb ud fra et hensyn til ”markedsføring”.  

Alene Sustain Solutions, der lever af at finansiere energirigtige optimeringer i blandt andet kommuner, boligforeninger og institutioner, har siden etableringen kostet over 40 mio. kr. i omkostninger til den daglige drift og indtil videre kun leveret et meget beskedent afkast.  

”Det er rigtig, at Sustain Solutions ligger lidt uden for IIPs normale scope, men vi mener som udgangspunkt ideen er god. Investeringen skal ikke holdes op imod, hvad man kunne hente hos en kapitalfond eksempelvis, da der er tale om en hel anden eksponering såsom energirenovering af ejendomme med et lavere men mere sikkert afkast. Som i øvrigt flugter fint med risikoen. Når investeringen indtil videre ikke har været en succes skyldes det primært, at der ikke har været nok volumen i selskabet indtil videre,” forklarer Michael Nellemann.

Sagen kort 

Pensionskassen PKA har gennem årene investeret massivt i alternative aktiver i form af blandt andet kapitalfonde og co-investeringer.

En række af de investeringer er dog foretaget trods modstand fra PKA’s egne investeringsfolk i PKA AIP.

Blandt de fonde, der har mødt stor modstand, er Axcel V og Maj Invest V, men i sidste ende er PKA endt med allivel at investere trecifrede millionbeløb.

PKA foretog en større ændring af hele sit setup i 2009, hvor PKA AIP ændrede navn til IIP og forsat håndterer pensionskassens investeringer i kapitalfonde. Rokaden har dog ikke påvirket parløbet med eksempelvis Axcel, der for nylig modtog tilsagn til sin sjette fond, der blev etableret samme år.

Ekspert bekymret  

Jørgen Svendsen fra AFPR, der er en af landets mest erfarne pensionseksperter, mener det er stærkt problematisk, når en af landets førende pensionskasser som PKA tilsidesætter hensynet til afkast til fordel for andre faktorer.  

”For en pensionskasse bør der altid kun være et hensyn, der står øverst, og det er hensynet til afkast. Her skal personlige netværk, historiske relationer og alt andet skrælles fra. Desværre sker det langt fra altid, og det er bekymrende, når pensionskasser pludselig begynder at bruge alternativer som en fri legeplads,” siger han og peger på, at der trods et stigende fokus fra Finanstilsynets side fortsat er alt for meget, der kan lade sig gøre, når det handler om sektorens alternative investeringer.  

”Finanstilsynet har strammet krav til blandt andet værdiansættelser og rapportering af afkast, men det ser ikke ud til at være tilstrækkeligt. Generelt er der stadig alt for langt mellem de gode, alternative investeringer hos mange pensionskasser,” siger Jørgen Svendsen.  

Han peger samtidig på, at PKA’s tilsagn til fonde som Maj Invest og Axcel muligvis ikke rykker meget på pensionskassens overordnede afkast, men at det for de enkelte fonde har enorm betydning.  

”Et tilsagn fra en pensionskasse som PKA gør alverden til forskel for mindre, alternative forvaltere. Men ud over hensynet til afkast, bør man også huske på, at de enkelte investeringer også kræver store ressourcer at overvåge. Så det er meget svært at se fornuften i det,” siger han.  

Skrinlagt fond skabte debat  

I PKA’s tilfælde begyndte striden om de specielle investeringshensyn helt tilbage i 2012, hvor man sammen med Haldor Topsøe ville skabe fonden The Energy and Fertilizer Fund (EFIF).  

Kort forinden havde PKA udskilt sine alternative investering i PKA AIP, der skulle stå for vurdering og opsyn med de enkelte investeringer.  

Her var man imidlertid indædt modstander af, at PKA skulle bakke op om EFIF, da man anså fonden for at rumme en række risikoelementer samtidig med, at den ifølge AIP ikke så ud til at kunne generere et fornuftigt afkast.  

I den endelige indstilling blev EFIF vurderet til karakteren 2 på en skala fra 1-5, hvor 2 reelt svarer til, at man ikke burde have lavet investeringen.  

Det skete alligevel og kort efter blev ledende partner i PKA AIP Jens Henrik Johansen fyret i kølvandet på striden, hvor især pensionskassens daværende topchef Peter Damgaard havde været stor fortaler for, at man skulle give tilsagn til EFIF. Fonden blev siden lukket efter to år, hvor det ikke var lykkedes at foretage en eneste investering.  

At chefen forlod PKA’s investeringsarm fik dog ikke den store betydning, for siden har PKA i flere tilfælde valgt at investere i fonde, som pensionskassens investeringsteam var stor modstander af. Det gælder ud over Axcelsom tidligere PKA-topchef Peter Damgaard har siddet i advisory board for siden 2002, samt Maj Invest. Især sidstnævnte har gennem årene nydt godt af de mange tilsagn fra PKA,   

Blandt andet har man samlet set investeret 780 mio. kroner i tre mikrolånsfonde under Maj Invest. Fondene tilbyder mikrolån i 17 udviklingslande, men den første fond fra 2010 har trods 11 års levetid blot leveret et afkast, hvor investorerne har fået deres oprindelige indskud igen 1,6 gange. 

”Det er korrekt, at vi gennem årene har investeret i en række af Maj Invests fonde, men vi mener også, afkastet her kan retfærdiggøre det. At vi oprindeligt valgte fonden på bekostning af andre er et spørgsmål om timing. Vi sagde nej til at investere i deres fjerde fond, selv om vi på daværende tidspunkt var medejer af Maj Invest, hvilket er ret usædvanligt, men dette skyldtes, at teamet var skiftet ud, og vi gerne ville se det nye team an. Siden har vi investeret i deres femte fond, efter forgængeren har performet flot,” siger Michael Nellemann og erkender, at Maj Invests seneste fond indtil videre har haft noget sværere ved at leve op til sin forgænger.

Tæt parløb med Axcel 

Også landets største Axcel har gennem årene nydt godt af et tæt samarbejde med PKA, der i sin tid var med til at stifte fonden. Siden investerede PKA også i Axcels efterfølgende fonde men valgte siden at springe over Axcel IV. Den blev nemlig etableret på et tidspunkt, hvor opkøbet af Pandora endnu ikke havde udmøntet sig i et forrygende afkast, hvorfor man ikke kunne forsvare at investere.  

Siden har PKA dog genoptaget det tætte parløb med Axcel og ud over at investere i Axcels femte fond har man både investeret side og side med fonden i forbindelse med investeringerne i kølevirksomheden Nissens og Danmarks Skibskredit. Især de to førstnævnte gav ligesom mange af investeringerne i Maj Invest store interne diskussioner mellem PKA og investeringsfolkene i PKA AIP, men hvorvidt parløbet med Axcel fremadrettet bliver en succes er endnu for tidligt at spå om.  

Dog ligger det fast, at landets største kapitalfond indtil videre har leveret et noget lunkent afkast i tre ud af de fire første fonde, man har rejst. Hvorvidt Axcel V kommer til at ændre på det er endnu uvist, men performance ser indtil videre ikke imponerende ud.  

Samlet set har Axcel V, der blev rejst i 2017 leveret et årligt afkast på 8,9 procent og en multipel på 1,2, hvilket placerer fonden i den tunge halvdel sammenlignet med andre fonde etableret i samme periode.  

Interne værdiansættelser viser da også, flere investeringer fortsat halter noget efter planen. Designvirksomheden Gubi var således bogført til en værdi på 1, hvilket svarer til, at Axcel anser selskabet for at have samme værdi, som da man foretog investeringen. Værre ser det ud for svenske Isadora, der blot er bogført til halvdelen af, hvad man oprindeligt betalte for kosmetikproducenten. Prestigeinvesteringen i Nissens, som fondens stifter og tidligere ledende partner Christian Frigast var stor fortaler for, da man opkøbte selskabet i 2017 har indtil videre har haft noget svært ved at leve op til den relativt høje pris, man oprindeligt betalte. Derfor står Horsens-virksomheden, som PKA er medejer af, i skrivende stund bogført til en multipel på 1,25. Bedre ser det ud for Mountain Top, der laver ekstraudstyr til pickup-trucks, der trods usikkerheden omkring Corona-pandemien og den påvirkning på bilindustrien er værdisat til 1,75.  

”Vi har været med i Axcel siden etableringen. Overordnet set har performance været fuld tilfredsstillende men dog svingende i de seneste fonde, men vi mener stadig, afkastet kan forsvare de penge og ressourcer, vi har brugt på at investere. Da vi bad IIP om at vurdere Axcel V var det vel vidende om, at de nok ikke ville give den en varm anbefaling men øvelsen var ligesom med andre investeringer i højere grad at få en vurdering af samtlige forhold omkring fond og team herunder historik, skat, jura, governance og betingelser, siger Michael Nellemann.

I 2019 foretog PKA en større omorganisering af hele sit alternative setup, hvor PKA AIP skiftede navn til IIP og står fortsat for PKA’s investeringer i blandt andet kapitalfonde, mens det andet ben er omdøbt til AIP Management og nu varetager blandt andet direkte investeringer og infrastruktur for både PKA og andre investorer herunder Pensam.