;
pfaweb

Inside story

Gamechanger på firmapensionsmarkedet splitter branchen

Der er voldsomt røre i pensionsbranchen, efter at Sampension for alvor er begyndt at spille en rolle som udfordrer i kampen om kæmpeudbud som Novo og Salling Group. PKA er på vej samme vej, men flere branchefolk advarer om, at der kan være ulige konkurrenceforhold. Dog har PFA netop vundet kæmpeudbuddet om Salling Group for næsen af både Sampension og PKA.

Der sker markante ændringer i kampen om de danske pensionskunder, hvor et aggressivt indtog fra Sampension og på sigt PKA kan blive en gamechanger.

For Sampension har for alvor vist sig som en udfordrer, der presser Danica, Velliv, PFA og AP Pension. Det ses tydeligt i to af landets allerstørste udbud, der p.t. er højaktuelle, Novo og Salling Group. Så selv om branchen måske havde håbet på en roligere konkurrencesituation efter Danicas køb af SEB og AP Pensions køb af Skandia, ser det ud til at konkurrencen næsten er blevet hårdere.

Netop Sampensions konkurrenceevne er præget af, at selskabets pensionsforretning for næsten 100 procents vedkommende består af arbejdsmarkedspensionsordninger, som ikke er udsat for nær den samme konkurrence i form af udbudsrunder.

PFA vinder udbud om Salling Group

En af landets allerstørste pensionsordninger, Salling Group, bliver i PFA.

Ordningen har ellers været i udbud, og aktører som Sampension og PKA har budt på den. Sidstnævnte endda i et noget speget samarbejde med Danica, som endte med, at Danica selv meldte samarbejdet til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i håb om straffrihed for det konkurrenceretligt ulovlige samarbejde.

Men fra en række kilder erfarer InsideBusiness altså, at Salling Group vælger at forblive hos sin pensionsleverandør, PFA, der i øvrigt sidder tungt på pensionsordninger til detailhandlen.

Fra Salling Group ønsker media relations manager Kasper Reggelsen ikke at kommentere InsideBusiness’ oplysninger med andet end, at ”der er ikke nogen underskrift endnu.”

Ej heller PFA har nogen kommentarer til resultatet af udbuddet.

Det kan være problematisk, mener direktør Søren Husted fra rådgivningsgiganten Aon:

”På kundernes vegne glæder vi os over øget konkurrence i markedet. En konkurrence, som man dog ikke ser i forhold til arbejdsmarkedspensioner, og det kunne da være interessant, hvis de kommercielle selskaber også kunne få lov til at byde på de faglige ordninger, som Sampension baserer størstedelen af sin forretning på,” forklarer Søren Husted.

For mange branchefolk er det opfattelsen, at Sampension bruger den eksisterende kundebase til at være særdeles konkurrencedygtig over for firmapensionsmarkedet. Nogle mener sågar, at den kommercielle satsning er en underskudsforretning, der finansieres af de øvrige låste arbejdsmarkedspensionskunder.

Hvor konkurrencedygtig Sampension er, ses tydeligt på nøgletallet N5, der viser, hvor meget de årlige omkostninger per forsikret. Her ligger Sampension på 387 kroner i forhold til PFA, der tidligere var prisleder med 733 kroner over for Vellivs 1.140 kroner og Danicas 1.261 kroner.

Ifølge Søren Husted fra Aon kunne Sampension næppe være så konkurrencedygtig uden den øvrige forretning i ryggen:

”Sampension har et godt og stabilt cashflow fra de faglige ordninger, der også er omfattet af betydelig anderledes forsikringsdækninger end dem, der udbydes af kommercielle selskaber. Af samme årsag har Sampension ikke de store underskud på syge- og ulykkesforsikringer som de kommercielle selskaber. Det er en klar forskel, og her vil det være godt for kunderne, hvis de kommercielle selskaber kunne udfordre forsikringsdækningerne i arbejdsmarkedsordningerne. ”

PFA-topchef vil gerne byde på PKA’s og Sampensions kunder

Det er også blevet synligt for alle, at Sampension netop har vundet Sparekassen Kronjyllands pensionsordning for næsen af AP Pension og PFA, der ellers samarbejder med bankerne om salg af pensionsordninger under navnene Nærpension og Letpension. Det skete på baggrund af et udvalgsarbejde, som medarbejderne i Sparekassen Kronjylland spillede en stor rolle i.

Arbejdsmarkedspensionskassen PKA er også på vej ind på markedet for firmapensionsordninger og har som beskrevet i InsideBusiness budt på Salling Group sammen med Danica. Sagen endte dog med, at Danica fik kolde fødder og meldte sig selv og samarbejdet til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i håb om at få straffrihed.

PKA har endnu ikke vundet nogen rigtig store ordninger, men kun de helt små ordninger Sputnik, Basen, BenefiT og de lidt større ordninger Danske Fodterapeuter og Pensionskassen for Farmakonomer.

I PFA ser topchef Allan Polack med nogen undren på arbejdsmarkedspensionskassernes indtog på det kommercielle marked.

”I PFA er vi i et stærkt konkurrencepræget marked, hvilket vi har det godt med, for det er med til at holde os skarpe og fokuserede. Men ser man det hele lidt udefra, er det da lidt svært at forstå, at nogle aktører kan komme ind på markedet og byde på alle vores kunder, mens vi kun kan byde på en meget lille del af deres portefølje. Det kan man godt diskutere rimeligheden af, hvis ønsket er at få mere konkurrence i hele sektoren.”

Netop temaet øget konkurrence i pensionssektoren står høj grad på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens dagsorden i disse dage, hvor en omfattende rabat er under udarbejdelse under tesen, at forbrugernes mobilitet er begrænset.

Rapporten vil omfatte hele pensionsmarkedet. Det vil sige, at både de kollektivt forhandlede arbejdsmarkedspensioner og de private pensionsordninger vil indgå i analysen – og den vil komme med forslag til ændringer, der øger konkurrencen.

PFA-direktør: Omkostninger på visse produkter er for høje

For PFA-topchef Allan Polack er der ikke tvivl om, at der er behov for at se på markedet. Det gælder især de traditionelle produkter i en tid, hvor omkostningerne bør være lavere, fordi afkastene kommer under pres.

”Det er ikke nogen hemmelighed, at der, hvor branchen hovedsagelig tjener sine penge i dag, er på traditionelle produkter. Der er ikke så meget konkurrence som i markedsrente, og for kunderne er det sværere at gennemskue, hvor store deres omkostninger er. Det er vigtigt at få taget hånd om, fordi det forventede afkast er kommet langt ned for branchen. Og når vi går en tid i møde, hvor det bliver sværere at skabe høje afkast, så er der altså ikke længere plads til så høj indtjening på produkterne,” siger Allan Polack.

Et åbent spørgsmål er, om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kommer til at kræve en højere grad af konkurrenceudsættelse af de arbejdsmarkedspensionsordninger, som fylder for eksempel næsten hele Sampensions forretning.

I Sampension er administrerende direktør Hasse Jørgensen bestemt ikke enig i kritikken af, at Sampension bruger fordelene fra sine konkurrencebeskyttede arbejdsmarkedspensioner til at kæmpe sig ind på det kommercielle marked:

”Det må være baseret på en manglende forståelse af, hvordan pensionsmarkedet fungerer i dag. Det er jo helt almindeligt, at et selskab deltager på begge markeder. Det er også tilfældet for PFA, og det har jo været sådan i mange år,” siger Hasse Jørgensen, der dog bekræfter, at konkurrencen er mindre på de overenskomstbaserede pensionsordninger

”Det er rigtigt, at de ikke går så ofte i udbud som de kommercielle ordninger. Men bliver aftaleparterne utilfredse, så skrifter de leverandør. Vi har for eksempel set, at Bibliotekarforbundet er skiftet fra Sampension til PFA. Vi overtager også HKKF fra Velliv og administrationen af ISP fra AP Pension. De er alle overenskomstbaserede. Så ja, der er også konkurrence på de ordninger.”

 Sampensions topchef: Vi har ikke en særlig konkurrencefordel

Det andet kritikpunkt, at arbejdsmarkedspensionsselskaberne ikke har samme dyre forsikringsordninger som de kommercielle selskaber og derfor har øget konkurrencekraft uden store tab på SUL-dækninger, køber Sampensions direktør heller ikke:

”Et stort underskud på det risikobaserede regnskab handler ikke om produktets kvalitet, men prisfastsættelsen i udbudsrunderne. Har man prissat for billigt, så får man underskud. Vi har ikke en speciel konkurrencemæssig fordel på det her område, og vi blander ikke risikoregnskaberne sammen,” fortsætter Hasse Jørgensen.

Sampension havde for nylig held til at vinde Sparekassen Kronjylland foran andre spillere, og der er også mulighed for at lande en stor spiller som Novo. Hvordan vil så store ordninger forandre Sampension?

”Jeg kan ikke kommentere igangværende udbud. Rent hypotetisk vil tilgangen af en større ordning ikke ændre fundamentalt på Sampensions strategi, der vil være kontinuitet i forhold til den strategi, vi har lagt.”

InsideBusiness har tillige spurgt en række pensionseksperter, om de finder Sampension og PKAs indtog på det kommercielle pensionsmarked problematisk.

Den garvede pensionsekspert aktuar og partner fra AFPR Jørgen Svendsen har fulgt Sampension tæt i en årrække. Han er for så vidt enig i, at det kan se ud, som om eventyret ud på det kommercielle marked er en dårlig forretning for de eksisterende kunder i Sampension. Men omvendt mener han, at Sampension bliver så meget dygtigere, at det også kommer de gamle kunder til gode.

”Det er klart, at det koster noget at udvikle et nyt område og gå ud at vinde de kommercielle ordninger. Men omvendt giver det også nogle synergieffekter, som på sigt gavner den eksisterende kundemasse. Når Sampension er på det kommercielle marked, så er de også forpligtet til at levere det bedste af det bedste.”

PKA bliver giftige i konkurrencen

Som eksempel peger Jørgen Svendsen på, at Sampension har udviklet et nyt forsikringsprodukt målrettet de private ordninger, som også ville kunne bruges på arbejdsmarkedspensionskunderne, hvis fagforeningerne ønsker det.

Netop arbejdsmarkedspensionsselskaberne har fået masser af kritik for at have for dårlige forsikringsdækninger i en artikelserie i InsideBusiness.

Ifølge Jørgen Svendsen vil også PKA komme til at gøre en forskel i konkurrencen, når det for alvor lykkes at komme i gang på det kommercielle marked:

”Jeg tror, at PKA kommer til at blive mindst lige så konkurrencedygtige som Sampension. De er godt i gang, men de skal bare træne lidt, så bliver de rigtig giftige.”

Pensionsekspert Kim Sejer, og partner og medstifter af Penfor, mener, at ankomsten af arbejdsmarkedspensionsselskaberne på det kommercielle marked er forbundet med betydelige fordele for kunderne, da det skaber grundlag for en bedre konkurrencesituation for kunderne:

”PKA og Sampension læner sig måske mere op ad kunder, der er kommet ind på andre vilkår. Men derfor kan de godt deltage i konkurrencen på firmapensionsmarkedet, og det er godt at få mere konkurrence på markedet, efter at AP Pension har købt Skandia, og Danica har købt SEB.”

Kim Sejer mener heller ikke for alvor, at der er risiko for, at de gamle kunder i Sampension og PKA bliver snydt, fordi selskaberne er gået i gang med hver deres kommercielle eventyr:

”Der findes jo kontributionsprincippet, og myndighederne er meget fokuserede på, at der ikke omfordeles i de forskellige grupper.

LÆS OGSÅ

Her er de bedste pensionskasser i det blodrøde marked

Forsikring & Pension er præget af interne slagsmål. Kan det blive ved? 

PFA-topchef efterlyser ny stor pensionsreform

Pensionskasser dumper på dårlige dækninger

Se pensionsselskabernes afkast for 2018

Mystisk brud i opsigtsvækkende Danske Bank-alliance

Pensionskasser vil kuppe Danske Bank. Kapitalfondmilliarder i spil

Tidligere Danske Bank-profiler erklærer banken krig

Vindmøller, sol og hø trumfer kapitalfonde 

Investeringschef forlader pensionskasse efter bitter strid 

Billedtekst:

Topchef Allan Polack fra PFA kan glæde sig over, at han har vundet det store udbud om Salling Group, men han vil også gerne have mulighed for at byde på de faglige ordninger, som Hasse Jørgensen fra Sampension har så mange af. Sampensions direktør afviser dog kritikken.

Foto: PR