;
Genrefoto fra Topdanmark presse

Forsikring

Situationen for forsikringsselskab forværres

Forsikringsselskabet Nærsikrings samarbejdspartnerne falder på stribe. Nu har yderligere to forsikringsselskaber valgt at forlade alliancen, som de seneste år har mistet to andre vigtige partnere.

Situationen bliver værre og værre for det lille arbejdsskadeforsikringsselskab Nærsikring. For yderligere to forsikringsselskaber, Lokal Forsikring og GF Forsikring, har valgt at stoppe samarbejdet om at sælge arbejdsskadeforsikringer for selskabet.

I det markant større selskab GF Forsikring har man ellers samarbejdet med Nærsikring siden 2017, da man trådte ind på erhvervsmarkedet ud fra det devisen, at man ønskede alle forsikringer, bortset fra arbejdsskadesforsikring, på egne bøger. Men selv om samarbejdet ifølge GF-direktør Bjarne Toftlund har kørt upåklageligt, så har man altså alligevel valgt at sige farvel til alliancen for at tage arbejdsskadesforsikring på egne bøger i løbet af 2019.

”Vi er kommet godt fra start på erhverv. Vi har mere end 2.000 kunder i erhvervsporteføljen på nuværende tidspunkt, og vi mener derfor, at tiden allerede nu er moden til, at vi også står på egne ben med dette produkt. Det havde vi ikke regnet med, da vi gik i gang med erhverv for halvandet år siden. Men det har markedet og tiden lært os,” siger Bjarne Toftlund, som henviser til, at selskabet mener, at arbejdsskadeforsikringer også ligger inden for GF Forsikrings forretningsmodel:

”Vi har de nødvendige kompetencer i vores egen organisation til at tarifere og udvikle produktet og til at håndtere skaderne,” siger Bjarne Toftlund.

Arbejdsskadeforsikringsselskabet Nærsikring har med udgangspunkt i Viborg gennem mere end 30 år solgt forsikringer for primært gensidige forsikringsselskaber.

Det er sådan skruet sammen, at samarbejdspartnerne også er dem, der ejer Nærsikring, og de resterende ejere er nu Forsikringsselskabet Himmerland, Vestjylland Forsikring, LB Forsikring, Nem Forsikring, Forsikringsselskabet Vendsyssel, Forsikringsselskabet Vejle Brand, HF Forsikring, Storstrøms Forsikring og Thisted Forsikring, efter at både Købstædernes Forsikring, Lokal Forsikring og Sønderjysk Forsikring er trådt ud af ejerkredsen.

Førhen havde Nærsikring også en alliance med GF Forsikring, men den er faldet til jorden.

Som beskrevet i InsideBusiness i forrige uge er det i forvejen en svær tid for Nærsikring. For over de seneste år har også Købstædernes Forsikring og Sønderjysk Forsikring valgt at forlade samarbejdet, hvilket ventes at give et samlet indtægtstab på 43 mio. kr. om året for det lille selskab, som havde præmieindtægter for 116 mio. kr. i 2017. Seneste exit er effektueret fra årsskiftet.

Ny spiller siger farvel

Nu bebuder også Lokal Forsikring, at man med udgangen af 2019 vil forlade alliancen.

”Vi har besluttet at udtræde af Nærsikring per 1/1-2020, da det er i tråd med vores strategi og den rejse, vi er på i Lokal Forsikring. Ligeledes vil det være med til at udvikle Lokal Forsikring i den gode retning, ligesom den hjemtagne portefølje er relativt pæn at få på egne bøger, ” siger Lokal Forsikrings administrerende direktør, Michael Nørgaard Larsen, der allerede nu er ved at forberede organisationen, Finanstilsynet og sine it-systemer til skiftet:

”Vi er i fuld gang med forberedelsen af hjemtagning af arbejdsskade. Vi har et fuldt udviklet it-system fra TIA Technology, som skal ‘finjusteres’ til at håndtere arbejdsskade, og vi skal rekruttere nye kollegaer til håndtering af arbejdsskader og øvrige personsager,” forklarer Michael Nørgaard Larsen.

Den kedelige udvikling bekræftes af Jørgen Ladekjær, der både er formand for Nærsikring og direktør for Vestjylland Forsikring

”Det er rigtigt, at GF Forsikring ikke længere ønsker en tegningsaftale med Nærsikring. Det er rigtig træls, og oveni så sker der det, at Lokal Forsikring heller ikke ønsker at være med hos Nærsikring fremover. De har meddelt, at de forlader Nærsikring med udgangen af 2019.”

Og det er ikke den eneste negative udvikling, der ramte Nærsikring i 2018. For ligesom Tryg og Topdanmark og resten af selskaberne, der tegner arbejdsskade, så bliver de præsenteret for en millionregning som følge af konkursen i Alpha Insurance. Og lige præcis med arbejdsskadeforsikring er det ikke muligt at sende regningen videre til garantifonden – den hænger selskaberne selv på. Af samme årsag har Topdanmark nedskrevet 50 mio. kr. på området, mens Tryg har nedskrevet 100 mio. kr.

Det store spørgsmål er nu, om Nærsikring har kritisk masse til at kunne drives videre?

”De tilbageværende aktionærer har givet hinanden håndslag på, at man kigger fremad. Vi har tabt en del præmieindtægter, men vi forventer fortsat ca. 70 mio. kr. i 2020. Og det er kritisk masse nok til at drive selskabet videre. Det er en mindre organisation, der er nok for dem at lave, og så ligger salgsindsatsen i de enkelte selskaber,” siger Jørgen Ladekjær, som nu også går efter at finde nye partnere eller forretningsområder, der kan udvikle forretningen.

”Men vi ønsker ikke umiddelbart en aftale med en de store spillere. For vi kan stadig leve videre på egen hånd og levere løsninger til mindre og mellemstore virksomheder på arbejdsskadeområdet. Det giver mening, men vi er ikke et filantropisk foretagende, så vi skal tro på, at forretningskonceptet holder,” siger Jørgen Ladekjær om situationen.

Læs mere

Presset på jysk forsikringsspiller vokser

Svært forsikringsår, konkurser og dyre brande præger forsikringsbranchen

Forsikringsbranchen strammer grebet om bilister: Risikerer at miste erstatning

Kundekrigen sætter spor i forsikringsbranchen. Selskaber tærer på reserverne

Trygs køb af Alka kan helt falde til jorden

Trygs storhed er tilbage. Hübbes store offensiv

Sagild afsat. Vi går bag om næste skridt i opgøret om Topdanmark

Mæglerhus kårer stærke forsikringsselskaber og ryger i clinch med Topdanmark

Codan direktør ser endelig lys, men mæglermodel presser forsikringsbranchen

Skarpt angreb på pensionsmæglernes forretningsmodel 

Genrefoto fra Topdanmark presse