;

Inside story

Alm. Brand gør klar til milliardopkøb af Codan

Med en vedtægtsændring har ejerfonden bag Alm. Brand åbnet for at lade sit ejerskab gå under 50 pct. i forbindelse med en konsolidering i den danske forsikringsbranche. Det falder sammen med, at der nu er faldet indikative bud på Codans danske forretning.

Ledelsen, bestyrelsen og baglandet bag landets tredjestørste forsikringsselskab, Alm. Brand, er fast besluttet på at deltage i slutspillet om at købe Danmarks fjerdestørste selskab, Codan. Det står helt klart på baggrund af materiale fra en ekstraordinær generalforsamling, hvoraf det fremgår, at ejerfonden Alm. Brand af 1792 f.m.b.a. har ændret vedtægter, således at man ikke længere har som formål at opretholde og videreføre Alm. Brand som majoritetsaktionær. I stedet hedder det nu blot at videreføre Alm. Brand gennem ejerskabet af aktier.

Det betyder, at Alm. Brands største aktionær nu kan gå under 50 pct. af ejerskabet af Alm. Brand ­– ­­i hvert fald for en periode – og det giver videre rammer for, at Alm. Brand kan købe op, uden at fonden nødvendigvis behøver at forsvare sin aktiepost, hvad der kan blive en for dyr omgang for ejerfonden.

Forslaget blev næsten enstemmigt vedtaget på en generalforsamling i foreningen den 21. april og indsendt til Erhvervsstyrelsen den 4. maj. Det viser en aktindsigt fra Erhvervsstyrelsen, som InsideBusiness er kommet i besiddelse af.

Vedtægtsændringen er ikke blevet meddelt til Fondsbørsen og er således indtil nu blevet hemmeligholdt for offentligheden, ligesom dokumenterne til Erhvervsstyrelsen har overskriften ”Strengt fortroligt – indeholder intern viden”. Og store dele af materialet er overstreget.

Der er dog ikke den store tvivl om, at manøvren har klargjort Alm. Brand til at kunne byde på Codans danske forretning, som bliver til overs, efter at Tryg og canadiske Intact har købt britiske RSA. Denne handel er netop faldet på plads, idet de nye ejere officielt har overtaget nøglerne.

Som tidligere beskrevet har Alm. Brand hyret Nordea og Deloitte til at rådgive dem om opkøbet.

Budrunde på Codan er skudt i gang

InsideBusiness erfarer tillige, at Intact, som har kontrollen over Codans danske forretning, via sin rådgiver, investeringsbanken Barclays, presser på for at gennemføre et hurtigt salg af danske Codan.

Der er således allerede indgivet indikative bud på Codans aktiviteter i Danmark fra mindst tre mulige købere, herunder Gjensidige, Alm. Brand og en eller flere yderligere købere, som InsideBusiness ikke kender navnene på. Dog er datarummet endnu ikke åbnet for de interesserede bejlere.

InsideBusiness har forelagt informationerne for Intact, men herfra lyder meldingen: ”Ingen kommentarer.”

Selv svarer Alm. Brand noget formelt om årsagen til vedtægtsændringen:

”Der sker store forandringer i branchen. Derfor har foreningen fundet det naturligt at tilpasse sig for at støtte Alm. Brand bedst muligt. Med vedtægtsændringerne er der skabt de bedste betingelser for at undersøge mulighederne.”

Det falder fint i tråd med bestyrelsesformandens udmelding til generalforsamlingen, hvor vedtægtsændringen blev begrundet med, at Alm. Brand generelt har brug for større handlefrihed, således at selskabet kan agere agilt i forhold til de muligheder, som potentielt vil vise sig. Der henvises også direkte til, at vedtægtsændringerne sker, hvis der måtte opstå en mulighed for konsolidering i branchen.

Dog fremgår det også af korrespondancen med Erhvervsstyrelsen, at det er hensigten, at aktiemajoriteten er generhvervet inden for en kort årrække.

Prisskiltet for Codans danske forretning har tidligere været nævnt af den erfarne aktieanalytiker hos SEB Per Grønborg som værende på mellem 8 og 12 mia. kr. Den pris kan dog blive udfordrende for Alm. Brand at matche. Det skyldes bl.a., at selskabet p.t. efter udbetaling af udbytte for 2020 for 616 mio. kr. selv har en markedsværdi på 9,8 mia. kr.

Det betyder, at det kan blive nødvendigt med et storstilet aktiesalg for Alm. Brand for at finansiere handlen, hvilket kan påvirke aktiekursen negativt. I forvejen har Alm. Brands aktiekurs været vigende efter udbyttebetalingen, selv om topchef Rasmus Werner Nielsen offentliggjorde en opjustering af første kvartal-regnskabet med baggrund i en positiv udvikling i forsikringsdriften såvel som et positivt investeringsresultat for første kvartal.

Alm. Brand mangler vækst

Udviklingen i Alm. Brands præmieindtægter er dog langtfra prangende med bare 2 pct. vækst i 2020 mod 3,6 for rivalen Topdanmark og 6 pct. præmievækst i Trygs danske forretning.

Så selv om Alm. Brand nu har et banksamarbejde med Sydbank, har selskabet alvorligt brug for at øge salget, hvis man skal fastholde sin markedsandel.

Kilde: Forsikringsselskabernes regnskaber for 2020

Taler man med branchekilder, er vurderingen, at Alm. Brand tillige kan få udfordringer med at absorbere Codans mere komplekse erhvervsforretning. Det taler umiddelbart for, at Gjensidige har bedre kort på hånden.

En oplagt markedsspekulation er da også, at Sampo-ejede If forsikring ville være den mest oplagte køber, og denne spekulation har fået ekstra luft, fordi Sampo for nylig solgte en portion Nordea-aktier, hvoraf værdien svarer meget godt til prisen på Codan.

Over for InsideBusiness oplyser Sampo imidlertid, at de tidligere udmeldinger om, at man ikke overvejer at købe Codans danske forretning, fortsat står ved magt.

Det sidste bud på en mulig køber kunne være en af de globale spillere som Zürich Insurance Group eller Allianz, men de har en størrelse, hvor det nok havde været mere meningsfuldt at forsøge at købe hele RSA, da det var til salg.

 

Læs mere

Forsikringsselskab på kundejagt for at bevare selvstændigheden

Forsikringsbranchen splittet om kontroversielt agentsalg. Advarsler om fagligt niveau

Kontroversielt agentsalg stormer frem i forsikringsbranchen

Lille forsikringsselskab trodser myte om stordriftsfordele. Resultat matcher branchens bedste

Stor analyse af forsikringsselskaberne: Gensidige spillere spurter fra de børsnoterede

Mæglerhuse slår alarm: Næsten umuligt for visse brancher at forsikre sig

Ny spiller går hårdt til både forsikringsmarked, pension og formuerådgivning

Mæglerhus blæser til angreb

Mæglerhus stormer ind på forsikrings- og pensionsmarkedet

Her er vinderne og taberne i forsikringsbranchen

Køreplan for salg af Codan Danmark tager form. Rådgivere på plads

Vækstsultent forsikringsselskab tager kæmpetab i Danmark