;
alm-brand_midtermolen_6

Inside story

Alm. Brand i hårfin balancegang om børsregler

Ekspert mener, at Alm. Brands hovedaktionær, foreningen af Alm. Brand af 1792 fmba, gav en række personer intern viden, da foreningen vedtog stor vedtægtsændring halvanden måned før Codan-opkøbet. Det afviser foreningen, der mener, at der kun var tale om generelle drøftelser. Foreningen bad dog personerne om at holde drøftelserne fortrolige.

68 personer fra Alm. Brands hovedaktionær fik i midten af april et fingerpeg om, at Alm. Brand var på vej til at røre på sig i kampen om det danske forsikringsmarked. Alligevel fik de 68 personer ikke forbud mod at handle Alm. Brand-aktier.

Dermed kunne de pågældende personer have solgt eller købt aktier i forsikringsselskabet, inden Alm. Brands aktiekurs styrtdykkede, efter at opkøbet af Codan blev offentliggjort.

Men ifølge en ekspert var der tale om intern viden, som deltagerne kom i besiddelse af på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i foreningen Alm. Brand af 1792 fmba, som ejer majoriteten af aktierne i Alm. Brand.

På mødet skulle repræsentanterne stemme om et forslag, der forinden var fremsat af foreningens bestyrelse.

Bestyrelsen ønskede en ændring af vedtægterne, så foreningen for en periode kunne gå under 50 pct. af ejerskabet af Alm. Brand. Det gav reelt Alm. Brand videre rammer for at kunne købe op, uden at foreningen nødvendigvis behøvede at forsvare sin aktiepost, hvilket kunne blive en for dyr omgang for foreningen. En uge før offentliggørelsen af Alm. Brands opkøb, afslørede InsideBusiness dele af resultatet af det hidtil hemmeligholdte repræsentantskabsmøde, hvad der var med til at sætte aktiekursen under pres.

Mødet i foreningen fandt sted på et tidspunkt, hvor især InsideBusiness i længere tid havde beskrevet, at de nye ejere af konkurrenten Codan i Tryg og canadiske Intact var i gang med at undersøge mulighederne for at sælge den danske forretning. Men på det tidspunkt var markedsopfattelsen, at det var Gjensidige, som var favorit til at købe Codans danske forretning.

Set i det lys var der ifølge Søren Friis Hansen, der er professor i selskabsret ved CBS, tale om, at deltagerne på mødet kom i besiddelse af intern viden.

”Hvis man følger en lille smule med i det her og får indkaldelsen til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, vil man vide, at der er noget i gang,” siger Søren Friis Hansen.

”Fra det øjeblik, de modtager indkaldelsen, hvor de får at vide, at de vil foretage den her vedtægtsændring, får de insiderviden. Det vil sige, at hvis nogen af dem har handlet – og det har vi ingen som helst grund til at tro, at de har gjort – er det et problem,” tilføjer Søren Friis Hansen.

Intet forbud mod at handle aktier

Alm. Brand af 1792 fmba afviser, at deltagerne på mødet blev indviet i oplysninger, der gjorde, at de kom i besiddelse af intern viden om Alm. Brand.

Det skyldtes, at drøftelserne på mødet var af ”generel karakter med henblik på at skabe de bedste betingelser for at undersøge mulighederne i markedet”, skriver foreningen.

Derfor blev ingen af de 68 repræsentanter på mødet i foreningen pålagt et forbud mod at handle med Alm. Brand-aktier.

”Mødet omhandlede således forhold vedrørende en storaktionær i Alm. Brand A/S. Der blev ikke på mødet delt intern viden vedrørende hverken Alm. Brand A/S som udsteder eller om aktier udstedt af Alm. Brand A/S,” skriver foreningen.

Bad deltagere holde drøftelser fortrolige

Ifølge et referat fra mødet begrundede foreningens formand forslaget om vedtægtsændringerne med ”de omtalte forandringer på det danske forsikringsmarked, som potentielt ændrer styrkeforhold og konkurrencekraft mellem de enkelte aktører på området”.

Derfor ønskede bestyrelsen en drøftelse af, hvordan hovedaktionæren bedst kunne skabe de optimale rammer for at støtte udviklingen i Alm. Brand.

Formanden erkendte dog, at der var ”nogle spilleregler”, som deltagerne på mødet skulle holde sig indenfor i drøftelserne, fordi Alm. Brand er børsnoteret.

Formanden mente dog ikke, at drøftelserne og beslutningen om at ændre vedtægterne var så følsomme, at repræsentanterne pludselig sad med intern viden. Alligevel bad bestyrelsen repræsentanterne om at holde oplysningerne fortrolige.

”Formanden bemærkede, at selv om dagens møde ikke indeholdt intern viden, skulle medlemmerne af repræsentantskabet behandle oplysningerne og indholdet af drøftelserne fortroligt,” fremgår det af referatet fra mødet, som InsideBusiness er i besiddelse af.

Hvad der herefter blev drøftet, er uvist. Erhvervsstyrelsen har på anmodning fra foreningen overstreget store passager af referatet i forbindelse med en aktindsigt i vedtægtsændringerne, som InsideBusiness er i besiddelse af.

Ville hemmeligholde kursfølsomme oplysninger

Når foreningen alligevel bad repræsentanterne på mødet om at holde drøftelserne fortrolige, handlede det om at skabe de bedste muligheder for Alm. Brand.

”Deltagerne blev orienteret om, at vedtægtsændringerne skulle skabe de bedste betingelser for at undersøge mulighederne i markedet. Samtidig blev der henstillet til, at oplysninger fra og drøftelser på repræsentantskabsmødet blev behandlet fortroligt. Det skete for at beskytte Alm. Brand A/S og foreningens interesser i forbindelse med en eventuel senere købsproces. Da der ikke blev delt intern viden på mødet den 16. april 2021, blev repræsentantskabsmedlemmerne ikke omfattet af forbud mod handel med aktier i Alm. Brand A/S,” skriver foreningen.

Foreningen har undervejs selv erkendt, at visse oplysninger om vedtægtsændringerne og de bagvedliggende årsager til, at de var nødvendige, var så følsomme, at de potentielt kunne påvirke kursen i Alm. Brand, hvis de kom frem.

Det skete, da foreningen gav sine bemærkninger til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med en anmodning om aktindsigt i vedtægtsændringerne.

”Da der er tale om oplysninger, der beskriver hvordan Foreningen og Alm. Brand A/S vil […], vil offentliggørelse af oplysningerne både kunne have en direkte indvirkning på aktiekursen i Alm. Brand A/S, hvilket vil have væsentlige økonomiske konsekvenser for såvel Foreningen og de øvrige aktionærer i Alm. Brand A/S, samt for Alm. Brand A/S,” skrev foreningen i bemærkninger til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med behandlingen af en aktindsigt i vedtægtsændringerne.

”Dertil kommer, at Alm. Brand A/S’s konkurrenter […] vil kunne gøre brug af oplysningerne til skade for Alm. Brand A/S og dermed potentielt kan få indflydelse på, om Alm. Brand A/S i sidste ende kan eksekvere den strategi, som bestyrelsen i Foreningen og Alm. Brand A/S har lagt, hvilket vil have yderst væsentlige økonomiske konsekvenser for Alm. Brand A/S,” skrev foreningen videre.

I sine bemærkningen til Erhvervsstyrelsen tilføjede foreningen, at der ville være en ”nærliggende risiko” for, at offentliggørelse af visse oplysninger om vedtægtsændringerne ville få direkte økonomiske konsekvenser for en lang række investorer.

”Hemmeligholdelse af de fortrolige oplysninger er dermed tillige klart påkrævet af hensyn til investorernes interesser,” skrev foreningen.

Til InsideBusiness skriver foreningen, at årsagen til, at den ønskede at få hemmeligholdt visse oplysninger, skyldtes, at bemærkningerne til Erhvervsstyrelsen indeholdt oplysninger ud over de oplysninger, der blev delt på repræsentantskabsmødet 18 dage tidligere.

Stort kursfald siden opkøbet af Codan

I sidste ende blev vedtægtsændringerne vedtaget med 58 stemmer for og 1 imod. Foreningen offentliggjorde efterfølgende ændringerne på sin hjemmeside, skriver den.

14 dage senere blev vedtægtsændringerne indsendt til Erhvervsstyrelsen, som kort tid efter registrerede dem i CVR-registret.

En måned siden kunne InsideBusiness afsløre vedtægtsændringerne hos hovedaktionæren, og godt en uge efter offentliggjorde Alm. Brand opkøbet af Codan for 12,6 mia. kr.

Siden opkøbet af Codan har Alm. Brands aktiekurs tabt over 20 pct., hvilket har barberet ca. 2 mia. kr. af Alm. Brands markedsværdi.

Flere aktieanalytikere, børsmæglere og investorer har efterfølgende udtalt, at de mener, at Alm. Brand har betalt en overpris for Codan.

Alm. Brand af 1792 fmba ønsker ikke at kommentere udviklingen i Alm Brands aktiekurs.

Det har ikke været muligt at få en kommentar til denne artikel fra Nasdaq Copenhagen, hvor Alm. Brand er børsnoteret.

Heller Finanstilsynet ønsker at kommentere sagen, da tilsynet af princip ikke kommenterer konkrete sager.

 

Læs mere

Alm. Brand-køb: Udfordringer for Codans erhvervsforretning tårner sig op

Et kæmpe sats: Se problemerne ved Alm. Brands køb af Codan

Pensionskasser spiller nøglerolle i gigantisk forsikringsopkøb. Trygs bagland knurrer

Alm. Brand gør klar til milliardopkøb af Codan

Forsikringsselskab på kundejagt for at bevare selvstændigheden

Forsikringsbranchen splittet om kontroversielt agentsalg. Advarsler om fagligt niveau

Kontroversielt agentsalg stormer frem i forsikringsbranchen

Lille forsikringsselskab trodser myte om stordriftsfordele. Resultat matcher branchens bedste

Stor analyse af forsikringsselskaberne: Gensidige spillere spurter fra de børsnoterede

Mæglerhuse slår alarm: Næsten umuligt for visse brancher at forsikre sig