sampotorbjørn

Redaktørens analyse

Analyse: PensionDanmark bakker op om Topdanmark-fusion. Hvad bliver konsekvenserne på markedspladsen?

Især fremtiden for If Forsikrings industriforretning og mulige aftaler med bilfirmaer på nordisk niveau bliver debatteret efter Sampos bebudede opkøb af Topdanmarks udestående aktier og kommende sammenlægning med If. Spillet er yderst gennemtænkt fra Sampos side, men alligevel kan transaktionen stadig falde til jorden, hvilket kan ramme Topdanmarks aktionærer med tilbagevirkende kraft. Opdateret kl 1107 med kommentar fra PensionDanmark

Timingen er vel det mest overraskende i Sampos store transaktion med et forventet opkøb af de godt 50 procent af aktierne i Topdanmark, som man ikke har i dag. For spillets udfald i form af kampen om Topdanmarks fremtid har været kendt i årevis, da Sampo allerede i 2016 gik ind og købte op i Topdanmark.

Siden gik det mere stille for sig med løbende opkøb fra Sampos side krydret med Topdanmarks aktietilbagekøbsprogrammer, som automatisk øger en storaktionærs aktiepost. Investorerne har kendt spillet længe – og til en generalforsamling for nogle år siden, som InsideForsikring deltog i, stod det klart, at Topdanmarks bestyrelse i praksis blev styret med jernhånd af Torbjörn Magnusson, der var bestyrelsesformand i Topdanmark fra 2017 til 2019. I dag er det Ricard Wennerklint, strategichef ligeledes hos Sampo, der er formand for Topdanmark.

Men resultatet er det samme – Sampo har i en årrække ageret som kontrollerende storaktionær i Topdanmark. Det blev synligt for længe siden, da man gjorde Topdanmark til et datterselskab i If/Sampo-regi.

Når opkøbsforsøget på de resterende aktier sker nu, er det alligevel lidt overraskende. Man kan spørge, om der måske har været en frygt for, at nogle kunne få nys om den forestående transaktion, som i sagens natur har skullet holdes meget hemmelig, og man derfor valgte at fremskynde processen.

Uanset hvad, er der ikke meget, der tyder på, at transaktionen vil falde til jorden. Det primære problem bliver, at de øvrige aktionærer i Topdanmark er spredt og ca. 20 procent af aktiekapitalen er private investorer – og bare at få dem i tale og få dem til at stemme ja kommer til at være svært nok i sig selv. I alt er der 40.000 aktionærer i Topdanmark, hvoraf langt hovedparten er danskere.

Men det hjælper formentlig, at Topdanmarks bestyrelse entydigt anbefaler dem at stemme ja til købstilbuddet.

Sampo har allerede lavet benarbejdet, da man forud for dagens børsmeddelelse gennemførte en markedssondering blandt visse aktionærer i Topdanmark og modtog positive tilbagemeldinger på tilbuddet. Den eneste større aktionær, Mawer Investment Management med 2,8 procent af de udestående aktier, valgte da også at acceptere at få ombyttet sine aktier.

Således udgør Sampos ejerandel sammen med Mawer tilsammen 52,3 procent af de udestående aktier og stemmer i Topdanmark. Desuden har Sampo lagt op til, at 90 procent skal acceptere købstilbuddet. Det betyder altså, at rigtig mange mindre aktionærer skal finde ud af at komme med deres besyv – og historisk set er det en ret vanskelig opgave at få på plads. Men InsideBusiness erfarer, at man har været i dialog med mange flere af de lidt større aktionærer, og at man her har fået positive tilkendegivelser.

Desuden oplyser PensionDanmark til InsideBusiness, at man med sine 182 millioner i aktien bakker op om Sampos tilbud:

”Vi vurderer, at det samlet set er mest attraktivt at acceptere købstilbuddet. Herudover kommenterer vi ikke investeringscasen på enkeltstående, børsnoterede aktier.”

Man vil desuden fra Sampos side være meget aktiv over for de banker og pensionskasser, der har Topdanmark-aktier i egne og i kundernes depoter, ligesom man vil skrive breve til aktionærerne og være synlige i pressen.

Hertil kommer så, at der er en mindre risiko for, at en aktivistfond kan finde på at blande sig. Det kunne være en spiller som svenske Cevian Capital, men de har så vidt vides ingen aktieposter i Topdanmark, så de kommer næppe til at spille en rolle her. Men der kan opstå andre, ligesom det ikke kan afvises, at der kan være flere større aktionærer, som går sammen for eventuelt at presse et større bud ud af Sampo. Det er sket før.

Aktionærer kan miste penge, hvis buddet falder til jorden

Så der er altså en lille risiko for, at manøvren falder til jorden. I det tilfælde kan Sampo overveje at hæve buddet, eller man kan helt vælge at droppe buddet. Meldingen fra Sampo er, at man ikke kommer til at hæve buddet, så hvis man ikke når de 90 procent, man har bebudet, så vil købstilbuddet falde til jorden og hele manøvren blive aflyst.

Sker sidstnævnte, vil det umiddelbart være lidt af en bet for Topdanmarks aktionærer. For så vil aktiekursen på Topdanmark falde tilbage til formentlig et lavere niveau end før købstilbuddet, da der jo ikke længere er en reel upsidemulighed ved aktien. Der er aftalt en bod på 500 mio. kr. til Topdanmark, hvis transaktionen af den ene eller af den anden årsag falder til jorden.

Ser man på forløbet over lidt længere tid, må man respektere Sampo for den langsigtede strategiske planlægning, der ligger bag manøvren. Sampo er et lidt tørt, langsigtet investeringsselskab, som har valgt at droppe banking og pensionsforretning for at fokusere på skadesforsikring. Alligevel er der mange ting, der har skullet falde på plads over de seneste år. Topdanmark Liv er blevet solgt fra til Nordea (ikke uden massive og fortsættende it-problemer, men alligevel).

Det samme er sket i Sampo, hvor man også har solgt livforretningen fra. Således har strategierne for If Forsikring, Sampo og Topdanmark nærmet sig hinanden over de sidste år. Desuden har Topdanmarks opkøb af Dansk Sundhedssikring sikkert også en betydning, da man har brug for en skandinavisk platform til at brede sundhedsforsikringerne ud i hele Norden. Omvendt har If Forsikring også sundhedsforsikringer på hylderne i de andre nordiske lande – og dem ønsker If jo ikke at konkurrere med.

Så det ser ud til, at udviklingen er fuldstændig under kontrol fra Sampos side.

Tillige må man sige, at Topdanmarks aktiekurs var lidt nede indtil mandag morgen, og det giver også de nordiske finanskøbmænd mulighed for at komme med et bud, der som udgangspunkt ser attraktivt ud med en overkurs på 27 procent

Hvad skal ske med If’s industriforretning?

Det efterlader fortsat spørgsmålet om Topdanmarks og If Forsikrings fremtid på det danske marked. Selv oplyser Sampo noget kryptisk, at man altså vil bevare Topdanmarks brand, så længe det giver mening:

“Topdanmarks brand vil blive bevaret, så længe det ville kunne få negativ indvirkning på værdien af den sammenlagte koncern som helhed at ophøre med at anvende brandet,” skriver Sampo. Det indikerer altså, at Topdanmarks brand foreløbig skal fortsætte, hvilket nok i klogt, i lyset af at If Forsikring ikke har et stærkt brand herhjemme blandt privatkunder og mindre erhvervsdrivende.

If Forsikring har på privatkundesiden primært været kørt op af bilforsikringer, som blandt andet blev solgt via et netværk hos bilforhandlerne og importørerne. Dog har denne distributionskanal været under pres. Ikke mindst i 2020, da If Forsikring mistede Danmarks største bilimportør, Semler Group bag Skoda, VW, Audi, Seat med flere til Alm. Brand. Sampos håb er, at man som større dansk aktør med interesser i hele Norden kan være mere tiltrækkende for eksempelvis de store bilkæder, ligesom man kan bruge sine indkøbskræfter til at få bedre priser på alt fra byggematerialer til it.

Det kan omvendt også give interne konflikter i forhold til Topdanmark, som har interesse i, at værksteder konkurrerer på livet løs for at sikre de billigste priser på reparationer og reservedele. Der skal parterne nok mødes og drikke lidt kaffe for at finde en god vej videre.

Så på privatkundesiden bør fusionen ikke føre til de store udfordringer på markedspladsen. Tværtimod vil man nok fra konkurrenternes side se på forløbet og sige: Yes, nu er Topdanmark for en længere periode optaget af at lægge it og kunder sammen, intern positionering på chefsiden såvel som udnyttelse af synergier og i at finde besparelser. Det vil svække konkurrencekraften fra Topdanmark/If Forsikring foreløbig, så langt øjet rækker, om end det kraftigt indikeres fra Sampo, at de ledende medarbejdere i Topdanmark, som er langt større end If, vil være de gennemgående og fortsættende profiler i det fusionerede selskab.

Lidt anderledes forholder det sig med erhvervsmarkedet, hvor If Forsikring har en stor portefølje på store industrikunder. Et område, som Topdanmark for længst har forladt, mens Tryg også over en årrække har været på vej ud.

I dag stiller man så spørgsmålet, om If Forsikring vil fastholde sit industrifokus, og om dette skal udbredes til resten af Topdanmark? Sker det, kan det øge konkurrencen på det segment, hvis Topdanmarks folk sendes i byen med et nyt industriprodukt fra If Forsikring på hylderne.

Dog skal man også her være opmærksom på, at de store industrikunder typisk håndteres af mæglerne, og her har If Forsikring for længst etableret sig som en toneangivende aktør, så det vil næppe få den store effekt.

Læs mere

Pensionsbranchen er fanget i svært dilemma om priser på udskældte forsikringer

PFA genvinder kæmpeudbud foran Velliv

Afsløring: Forsinkelser i storstilet i it-projekt udløser slagsmål i toppen af Forsikring & Pension

Så meget tjente direktørerne i forsikringsbranchen i 2023. Se listen her

Topmæglerprofil rykker op, mens spekulationer om opdeling af WTW tager til

Pensionsbranchen sover: Der skal langt mere krisestemning og innovation i forsvarsinvesteringerne

Lavere omkostninger på vej: Se de dyreste og billigste pensionsselskaber

Pædagogernes Pension rykker tættere på valg af it-leverandør

Mangeårig pensionsalliance slår revner

Pensionsselskab vil sikre fremtiden med ny satsning

Sådan klarer pensionsselskaberne sig på afkast. Bæredygtighed halter stadig

Gigantisk afkastpotentiale i forsvarsindustrien. Men vejen er vanskelig for investorer og pensionskasser

Se vindere og tabere på kundesiden blandt ærkerivalerne Velliv, PFA og Danica