;
Bo Foged

Ugens Insider

ATP-direktør ser gyldne år for private equity og sætter fuldt blus på dansk milliardsats

Især investeringer i kapitalfonde kommer til at give store afkast for ATP, vurderer direktør Bo Foged, som har set multipler på 60x. Også aktierne ser positive ud, om end inflation kan ramme pensionskæmpen hårdt

Det kommer til at gå fremad i højeste gear for pensionskæmpen ATP’s investeringer i kapitalfonde i funds of funds-datteren ATP PEP. Sådan lyder meldingen fra topchef Bo Foged som trods visse faresignaler om stigende inflation er særdeles positiv i forhold til aktiemarkederne.

”Vores investeringer i kapitalfonde kommer til at klare sig rigtig godt. Der er allerede en høj prissætning på det noterede marked, så hele den strøm, der er i fødekæden mod at blive børsnoteret, væksten og det hele, skaber et fornuftigt perspektiv i den kommende periode. Vi har set rigtig mange børsnoteringer i vores private equity-portefølje, og nogle af dem har givet pengene 60 gange igen,” siger Bo Foged, topchef i ATP, der fik 9,4 mia. kr. i afkast på PE i første halvår svarende til et afkast efter omkostninger på 24 pct.

ATP’s investeringer i kapitalfonde sker fortrinsvis i USA og Europa via PEP-teamet, der med en enkelt undtagelse også passer de danske kapitalfondsinvesteringer.

Samtidig er ATP i gang med en investeringsproces via det nye team Langsigtet Dansk Kapital. Lederen af det nye team, Anja Bach Eriksson, der er arving til milliardvirksomheden M.J. Eriksson, sætter sig i chefstolen for at drive pensionskæmpens nye satsning på investeringer, som strækker sig længere end kapitalfondenes typiske tidshorisont på fire til seks år. Hun suppleres af Jakob Traumer med en fortid fra Tradeshift, Maj Invest og FIH Partners. Planen er, at der skal ansættes yderligere en profil i teamet.

For Bo Foged handler den nye investering om at favne de virksomheder og ejerledere, som ønsker en langsigtet relation med en investor, der ikke ønsker at overtage aktiemajoriteten, ligesom ejerlederen slipper for løbende fundingrunder med investorskift og flere forskellige kapitalfonde.

”Vi tror, at der er et marked for ATP her, for der er ikke andre pensionskasser, der har det segment. Det kom sig blandet andet af, at jeg mødtes med en ejerleder, som spurgte, om ATP ville investere i hans virksomhed. Han pegede på, at ATP er attraktiv, fordi vi kan funde rejsen, mens ejerlederen gerne vil fokusere på at drive sin virksomhed og gøre det kanon godt, men gerne vil slippe for hvert andet eller tredje år at skulle ud at hente nye penge og lære nye kapitalfonde at kende. Så undgår man, at for meget tid går med at underholde investorer i stedet for at drive forretningen,” lyder det fra Bo Foged.

Som eksempel på den rejse nævner Bo Foged Netcompany, som både havde Axcel og FSN Capital inde i ejerkredsen, inden selskabet blev børsnoteret i 2018.

Ud over at banke på døre hos ejerledere i vækstvirksomheder inden for it, medtech, farma og vedvarende energi vil ATP også holde godt øje med de virksomheder, som afnoteres fra børsen, ligesom man er klar til at tage over der, hvor Vækstfonden slipper sine investeringer.

Vil afnotere virksomheder fra børsen

”Altså, vi går efter sene stadier af venturekapitalområdet, men vi kan også deltage i afnoteringer fra børsen. Det er en af de ting, som er kommet op på det seneste. Det gælder f.eks. Chr. Hansens salg af Natural Colors til EQT, som måske kommer videre på udenlandske hænder på et tidspunkt. Det kunne ATP have budt på og måske bevaret noget af værdiskabelsen i Danmark,” siger Bo Foged.

Bo Foged lægger ikke skjul på, at der også er et danskorienteret fokus i det nye projekt, som foreløbig har fået 6 mia. kr. at investere for over en treårig periode. Det specielle ved setuppet er desuden, at ATP af lovgivningsmæssige hensyn maksimalt må eje 49 pct. af de virksomheder, man køber.

”Jeg ser det faktisk som en styrke, hvor vi adskiller os fra kapitalfondene, fordi der er et segment af ejerledere, der gerne vil have nogle penge ud og lidt færre jetoner på bordet og samtidig gerne vil bestemme og fortsat have over halvdelen af aktierne,” siger Bo Foged, som også ser det som en mulighed at benytte lånefinansiering som en del af Langsigtet Dansk Kapital.

”Det bliver nok nødvendigt med lånefinansiering i nogle tilfælde, hvis vi skal være konkurrencedygtige, fordi lånekapital generelt er billigere end aktiekapital,” siger Bo Foged.

Bo Foged ser fortrinsvis ATP’s nye langsigtede ’familiefond’, som man sammenligner sig med, investere i Danmark ud fra et kirketårnsprincip, men vil dog ikke udelukke norske og svenske virksomheder med dansk repræsentation.

I forvejen står ATP over for en proces, hvor en langt større del af formuen skal investeres i aktier og risikoaktiver i stedet for obligationer. Det sker som led i det strategiske skifte, hvor 40 pct. af formuen skal investeres i aktier og andre aktiver mod 20 pct. i dag, hvor ATP har været bundet til at investere 80 pct. i obligationer.

Skiftet er relevant, fordi ATP har fået skarp kritik for ikke længere at kunne levere tilfredsstillende afkast, som modsvarer prisudviklingen, idet det med det nuværende lave renteniveau er svært at få et reelt afkast på obligationsinvesteringer.

Derfor står ATP fortsat i den paradoksale situation, at man over for omverdenen på den ene siden præsenterer det ene rekordafkast efter det andet på investering – 17,9 pct. for første halvår 2021 – mens man på den anden side har et negativt afkast målt på nøgletallet N1 på -3,9 pct. pga. den store obligationsportefølje og udviklingen i renterne.

Udviklingen blev i den grad sat i perspektiv i første halvår, hvor den formue, som danskerne er tvunget til at indbetale til, skrumpede i ATP, til trods for at man leverede 26 mia. kr. i overskud på investeringsdelen.

Den store omkalfatring i porteføljen indledes fra 1. januar 2022, men der skal ikke sælges ud af ATP’s obligationsbeholdning, fordi det er nye indbetalinger, der sendes mod mere risikobetonede aktiver.

Opskrivning af garantierne på vej

I den kontekst fremlægger Bo Foged alligevel udviklingen i første halvår som en succes, da det nu er lykkedes at få den såkaldte bonusgrad over 20 pct., og så kan bestyrelsen for første gang pristalsregulere og opskrive garantierne.

”Jeg glæder mig over, at vi med en bonusgrad på 22,8 pct. nu for første gang kan opskrive garantierne, hvis bestyrelsen beslutter sig for det.”

Uanset hvad, står ATP næste år over for en voldsomt forøget investering i risikobetonede aktiver. I det klima er ATP positiv over for fortsat tung eksponering i investering i aktier, også selv om der er debat om inflation og renteniveau, hvoraf hastige stigninger i renterne vil være gift for aktiemarkederne – især for ATP, hvor små rentestigninger i første halvår spillede en afgørende rolle i, at formuen skrumpede pga. de store obligationsbeholdninger.

”I forhold til aktier er vi i det positive hjørne. Så vi sætter sandsynligheden på to tredjedele for en ekspansiv økonomisk udvikling og en tredjedel for recession. Så vi hælder mest til, at vi får et godt aktieår eller to mere. Selv om prissætningen på aktier er høj, så vil væksten skabe et fornuftigt niveau for aktier i den kommende periode.”

Set med Bo Fogeds briller er den største risikofaktor dog fortsat inflation, som de fleste porteføljer er sårbare overfor, ligesom det er meget dyrt at købe sig til inflationssikring.

”Vi hører meget blandede vurderinger om inflationen. Vi hælder dog mest til, at det kommer til at løse sig. Corona har skabt propper i forsyningskæderne, og folk kan tjene gode penge på at løsne de propper. Men kommer der permanent inflation, så vil der være pres på renterne.”

 

Læs mere

Rådgivere kæmper om prestigefyldt M&A-mandat

Sky kapitalfond øjner kæmpe frasalg

Kapitalfonde sætter tidligere Mærsk-selskab til salg

Her er sommerens store M&A-handler

M&A-koryfæ er fortid i revisionsgigant

Markant tilbagegang i storbanks prestigeafdeling

Kapitalfond jagter lånemarked, som bankerne udelukkes fra

Sådan er afkastet i de danske kapitalfonde