;
Frontmatec web

Inside story

ATP strammer krav til milliardfond og åbner for investorer  

ATP’s kapitalfondsenhed ATP PEP rejser nu en ny fond med 6 milliarder kroner fra pensionskassen til at investere i kapitalfonde. Samtidig strammer man kravene til partnernes bonusprogram i sin fond, men åbner for, at der kan hentes eksterne penge fra nye investorer.  

ATP’s kapitalfondsinvestor ATP PEP har med årene vokset sig til en af de størst og mest succesfulde investorer i fonde på globalt plan. Debat om aflønning af partnerne i fonden har dog skabt en vis usikkerhed om, hvorvidt ATP og topchef Bo Foged kunne finde på at lukke sin succesfulde investor i håbet om at finde en alternativ løsning, der kunne være mere spiselig over for de kritiske røster på Christiansborg.  

Tvivlen er ikke blevet mindre af, at pengene i ATP PEP’s sjette fond fra 2018 er blevet investeret endog ganske hurtigt, hvorfor man allerede for nogen tid siden nærmede sig grænsen for, hvor meget kapital der skal investeres, før en ny fond sættes i søen.  

Ikke desto mindre har ATP netop rejst sin syvende fond under ATP PEP med et tilsagn på 6 milliarder kroner. De skal nu investeres i kapitalfonde overalt i verden og sikre hovedkontoret i Hillerød og ikke mindst de danske pensionister et solidt afkast.  

I forhold til tidligere har ATP dog lyttet til de kritiske røster og har strammet kravene til partnerne i ATP PEP, så de nu ikke blot skal levere et vist afkast, men også skal være i stand til at klare sig markant bedre end det børsnoterede aktiemarked, før deres aftale for alvor bliver indbringende.  

Samtidig bliver der ligesom i PEP’s forrige fond fra 2018 lagt et loft på partnernes samlede bonus, der maksimalt kan udgøre 50 millioner kroner, men modsat tidligere vil det beløb ikke længere blive justeret opad som følge inflationen.  

”Jeg er meget tilfreds med den nye aftale, vi har lavet med ATP PEP. Vi justerer blandt andet aflønningsmodellen, så PEP nu ud over at skulle levere et bestemt afkast ydermere skal være i stand til at slå det børsnoterede marked for at opnå carry (kapitalfondens del af fondens afkast, red.). Samtidig sikrer vi, at ATP via PEP fortsat nyder godt af den store erfaring, partnerne har, der blandt andet sikrer adgang til nogle af de bedst performende fonde globalt, som langtfra alle kan investere i,” siger Mikkel Svenstrup, investeringsdirektør i ATP.  

Om ATP PEP

ATP Private Equity Partners (ATP PEP) er ATP’s kapitalfondsenhed, der blev stiftet i 2002.

Fonden har siden etableringen investeret 75 mia. kr. i kapitalfonde på vegne af ATP.

ATP PEP har indtil videre etableret seks fonde og har netop rejst sin syvende med et tilsagn på 6 mia. kr.

ATP PEP har tidligere investeret i danske fonde som Axcel og Polaris samt nordiske aktører som Nordic Capital og EQT.

Det er dog især investeringer i udenlandske fonde, der fylder, og ATP har blandt andet investeret i kapitalfonde som Waterland, Roark, Silver Lake og Advent.

Netop adgangen til de eftertragtede fonde og et historisk stærkt afkast på 12,5 procent årligt kombineret med PEP’s store erfaring betyder ifølge Mikkel Svenstrup, at modellen giver mening i en tid, hvor mange store investorer, herunder især pensionskasser, har vendt ryggen til den såkaldte fund of funds-model.  

Det er sket ud fra devisen, at det er for dyrt for pensionskasser og andre tunge investorer at have et ekstra, fordyrende lag mellem dem selv og de store kapitalfonde som KKR, Advent, EQT og Apollo, hvorfor mange i stigende grad har opbygget interne afdelinger til at håndtere de mange tilsagn til fondene frem for at hyre eksterne forvaltere.  

Alligevel har man hos ATP valgt at fortsætte med PEP-modellen, blandt andet fordi resultaterne i fonden ifølge Mikkel Svenstrup retfærdiggør modellen.  

”Vi har naturligvis vurderet alle muligheder, og vi er kommet frem til, at det giver mest mening for os at fortsætte samarbejdet med PEP. Deres resultater taler for sig selv. De har performet konsistent i verdensklasse og har været i stand til at overgå det børsnoterede marked. Nu har vi så også papir på, at de fremover bliver målt på det,” siger han. 

Skal hente milliarder eksternt  

Siden etableringen i 2003 har ATP’s kapitalfondsarm investeret omkring 75 milliarder kroner og er dermed en af de absolut tungeste på europæisk plan.  

Som mange andre investorer ses det dog tydeligt, at ATP PEP i stigende grad er begyndt at søge mod udenlandske store kapitalfonde frem for de danske og nordiske mindre aktører, der i stedet må jagte kapital andre steder.  

Mest bemærkelsesværdigt i ATP PEP’s kommende fond er det dog, at man nu for første gang giver andre investorer mulighed for at investere side om side med pensionsgiganten.  

Dermed kan ATP PEP kan hente milliarder fra andre pengekasser i en såkaldt parallelfond, hvilket ikke blot skal sikre pensionskassen lavere omkostninger, men også at PEP i den nye struktur kan forhandle andre løn- og incitamentsprogrammer, som ATP ikke bliver omfattet af.  

”Ideen med at rejse en parallelfond er, at vi derved kan hente 2-3 milliarder kroner i ekstern kapital, der deltager på lige fod med ATP, og som investerer i de samme fonde og kan forvente samme bruttoafkast. Det betyder også, at de er indforståede med ATP’s retningslinjer inden for ESG og skat. For ATP’s vedkommende medfører den nye struktur, at man kan sprede udgifterne ud på flere investorer, hvorfor det samlet set er en billigere løsning,” siger ledende partner i ATP PEP Torben Vangstrup.

Har taget hånd om udfordringerne

At han og de øvrige partnere nu skal ud at investere milliarder i et marked præget af stor usikkerhed, giver imidlertid ikke Torben Vangstrup søvnløse nætter. ATP PEP har ifølge ham historisk set vist en evne til at udvælge de bedste kapitalfonde og dermed skabe et afkast, der kan overgå det børsnoterede marked selv i krisetider.  

”Ud over covid-19 er der masser af andre udfordringer i den globale økonomi, der giver usikkerhed i øjeblikket. Generelt er jeg af den opfattelse, at afkastet i private equity sandsynligvis er for nedadgående. Derfor er det helt essentielt, at man formår at vælge de rigtige fonde, der kontinuerligt kan levere høje afkast,” siger han og peger på, at coronapandemien dog har stillet investoren over for nogle mere lavpraktiske udfordringer.  

”Det er klart, at covid-19 betyder, at vi har været tvunget til at justere på nogle ting, herunder vores krav om, at vi gerne vil møde kapitalfonde og managere fysisk. Heldigvis har vi nære relationer og har samarbejdet med en del af fondene i mange år, hvorfor tingene lettere kan klares digitalt. Men det betyder selvfølgelig, at vi lige i øjeblikket ikke har investeret i nye fonde, men det vil forhåbentlig ændre sig,” lyder det fra Torben Vangstrup.  

At kapitalfondenes fundraising generelt har været udfordret det sidste halve år, er ingen hemmelighed, og senest har EQT blandt andet været nødt til at udskyde den endelige etablering af deres seneste fond.  

Ikke desto mindre mener Torben Vangstrup generelt, at både kapitalfonde og selskaberne i deres portefølje indtil videre har lært lektien fra 2008 og ageret hurtigt for at undgå, at der opstår økonomiske udfordringer denne gang.  

”Selv om mange selskaber er ramt, er situationen i dag en anden end under finanskrisen. Der er ikke tilnærmelsesvis samme problemer med likviditet, og vi oplever, at mange selskaber og fonde har lavet en række finansielle og operationelle tiltag for at sikre, at man ikke bryder covenants eller på andre måder kommer i problemer med sine långivere,” siger han.  

Model genstand for ballade  

Netop modellen med at en stærk finansiel investor har sin egen fund of funds har herhjemme tidligere vist sig at give anledning til en del ballade.  

En række partnere i Danske Banks pendant til ATP PEP, Danske PEP, forlod således fonden for nogle år siden og startede i stedet på egen fond i form af Saga Private Equity med en række af de investorer, der tidligere havde bakket partnerkredsen op med kapital.  

Også pensionsselskabet PKA stod tidligere i samme dilemma, idet folkene i pensionskassens investeringsarm PKA AIP ønskede en ny struktur, hvor man blandt andet kunne få eksterne investorer udefra med om bord.  

Det kulminerede i en ophedet intern strid og førte ligesom i Danske Bank til, at en række af de ledende partnere i AIP forlod selskabet for i stedet at etablere deres egen fund of funds, Advantage Investment Partners.  

 

Læs mere

Corona tvinger kapitalfonde til lommerne  

Tronskifte hos førende kapitalfond

Opgør i succesfuld kapitalfond  

Ambitiøse advokathuse får baghjul på M&A

Kapitalfond jagter oprejsning efter dansk fiasko

EQT på vej med stort frasalg