;
Mountain Top web

M&A

Axcel jagter milliarder hos tunge pengekasser 

Landets største kapitalfond arbejder på højtryk for at stable sin sjette fond på benene, og denne gang øger man sin størrelse markant, ligesom investeringer på tværs af Norden får mere fokus.  

Mindre end to år efter at Axcel lukkede sin seneste fond med et tilsagn i milliardklassen, er landets største kapitalfond nu i fuld gang med at hente penge fra sine investorer. 

Ifølge InsideBusiness’ oplysninger går kapitalfonden efter at ramme første milepæl i begyndelsen af det nye år, så man kan begynde at investere den kapital, investorerne er kommet med. 

Samlet set vil Axcel forsøge at hente knap 6 milliarder kroner, men det beløb kan ende med at vokse, hvis det viser sig, at der er tilstrækkelig med efterspørgsel blandt investorerne. 

I modsætning til tidligere pengejagter er Axcel nemlig denne gang begunstiget af stærk generel efterspørgsel efter alternativer blandt investorerne, ligesom fonden rejser penge i kølvandet på en række succesfulde frasalg. Således har Axcel de senere år solgt både lønfirmaet Lessor samt de to it-firmaer Conscia og EG, og alle tre exits var med til at sikre fonden og dens investorer solide afkast. 

Dermed står Axcel med sin sjette fond i en gunstig position, hvor investorerne skal lede noget længere for at finde håret i suppen. 

Da Axcel i 2017 gik i gang med at rejse kapital til sin femte fond, var det i skyggen af et problematisk generationsskifte, hvor investorerne fortsat havde til gode at se, hvilke resultater kapitalfondens nye hold kunne levere. 

Fakta

Axcel arbejder på højtryk for at rejse sin sjette fond.

Axcel har et mål om at rejse knap 6 mia. kr., men fonden kan meget vel ende med at blive større.

Axcel har i løbet af processen valgt at øge sit managementhonorar en smule, så investorerne nu skal betale 1,75 procent mod tidligere 1,5 procent.

Axcel IV forventes at kunne foretage sin første investering i første halvår 2020.

Blandt de investorer, der forventes at bakke op med kapital, er blandt andre PFA, PKA, Danica, ATP og Chr. Augustinus Fabrikker.

Usikkerheden er væk 

Netop usikkerheden omkring nøglepersoners afgang og nytilkomne partneres historiske resultater er typisk noget af det første, professionelle investorer slår ned på, idet kapitalfondens afkast altid hænger uløseligt sammen med det hold, der både skal købe og frasælge virksomheder. 

I forbindelse med etableringen af Axcel VI står det dog klart for de fleste investorer, at Axcels nye hold både har formået at skabe afkast på fondens nyere investeringer, og at man gennem de senere år har fået ryddet effektivt op i den samling af investeringer, der havde overskredet sidste salgsdato, populært kaldet syltekrukken. 

Hos Axcel bekræfter ledende partner Christian Schmidt-Jacobsen, der blev hentet hos Icopal i 2015, at kapitalfonden er i gang med at rejse penge atter en gang, men han vil dog ikke sætte dato på, hvornår man forventer at være i mål. 

”Vores fundraising forløber rigtig fint, og vi forventer at være på plads i løbet af næste år. Vi mærker stor efterspørgsel fra investorerne, hvor mange både hæfter sig ved de gode resultater samt det faktum, at vi er meget fokuserede på at tilbyde vores investorer muligheden for at co-investere,” siger Christian Schmidt-Jacobsen og peger på, at man i seks af de ni investeringer i Axcels femte fond har en eller flere af sine investorer med som enten medejere eller långivere. 

Fokus på fire sektorer 

Det er blandt andet investorer som ATP, PKA og Chr. Augustinus Fabrikker, der indtil videre har investeret i Axcels fonde samt direkte i enkeltinvesteringer. Sammen med blandt andre Danica Pension og PFA forventes de alle igen at bakke op med kapital til Axcel VI. 

For de store hjemlige pensionskasser har co-investeringerne det helt klare formål at få placeret kapital til noget lavere omkostninger, end man betaler ved at give tilsagn til selve fonden, hvor der både skal betales managementfee samt carry, hvis fonden leverer et godkendt afkast. 

Ud over muligheden for at co-investere fokuserer hovedparten af investorerne på, at Axcel har skærpet sit fokus markant og er blevet mere selektiv, i forhold til hvilke brancher man investerer i. En udvikling, der ifølge Christian Schmidt-Jacobsen er foregået løbende gennem de seneste 3-4 år. 

”Vi har udvalgt fire sektorer, som i vores øjne giver mest mening for os at investere i. Det er industri, healthcare, it samt forbrugerrelaterede investeringer, dog ikke klassisk retail. Det er her, vi tror på, at der også i fremtiden vil være gode muligheder for at skabe gode afkast,” siger Axcels frontfigur, der blev hentet tilbage til kapitalfonden, efter at daværende chef Christian Frigast forgæves havde forsøgt at hyre Egmont-topchef Steffen Kragh til at overtage tøjlerne i fonden. 

Det stærke fokus på brancher, hvor Axcel historisk set har skabt gode resultater, er ifølge fonden selv en af nøglerne til at foretage gode investeringer fremover, selv om priserne på virksomheder generelt er steget voldsomt, ligesom frygten for en økonomisk opbremsning er rykket tættere på. 

Vil være en nordisk spiller 

Selv om Axcel siden 2005 også har opkøbt virksomheder uden for landets grænser, ser mange investorer fortsat primært kapitalfonden som en dansk spiller. Samtidig husker mange stadig, at Axcel i sin tredje fond brændte fingrene på blandt andet to svenske investeringer, hvoraf den ene, JB Education, gik konkurs og skabte en bølge af negativ omtale på den anden side af Øresund. 

Netop derfor har mange investorer tidligere været noget tøvende over for Axcels udenlandske ambitioner, men med sin sjette fond stiler kapitalfonden efter at blive en rendyrket nordisk aktør frem for en dansk fond med enkelte udenlandske investeringer.

”Vi havde en svær start i Sverige for 13 år siden, men vi har et stærkt hold på plads i Sverige og vil også fremover se på muligheder i andre nordiske lande. Når vi kigger på vores portefølje fra fond IV og frem er tendensen, at de udenlandske investeringer i snit har givet samme afkast som i Danmark. Det budskab ser også ud til at være nået frem til investorerne i denne omgang,” siger Christian Schmidt-Jacobsen

Endnu et frasalg i ærmet 

Mens Axcels partnere har travlt med at stemme dørklokker op til jul, er fonden også i fuld gang med at finde en køber til Frederikssund-virksomheden Mountain Top, der producerer ekstraudstyr til pickuptrucks. Her er det Danske Bank og den internationale rådgiver Jeffries, der nu gennem længere tid har afsøgt markedet for en køber til virksomheden. 

Trods de stærke resultater har flere kapitalfonde dog valgt ikke at byde på virksomheden, da mange er bekymrede for den cykliske risiko, som en investering i bilindustrien rummer.  

Samtidig står Axcel-virksomheden over for store muligheder i blandt andet USA og Australien, hvor markedet for salg af ekstraudstyr er markant anderledes end i Europa. Her ser man ikke på samme måde få store producenter, der kan presse priserne ned. Derfor er der her et stort uforløst potentiale. Det kræver dog sandsynligvis en industriel aktør med dybe lommer til at opbygge en slagkraftig aktør på det potentielt lukrative amerikanske marked, og derfor er det ifølge InsideBusiness’ oplysninger også netop den type købere, som Axcel i denne omgang har sat sin lid til. 

Mountain Top er vokset markant, efter at Axcel købte sig ind i virksomheden for godt to år siden, og såfremt det lykkes at finde en køber, der vil betale den rette pris for aktivet, kan salget af selskabet meget vel være med til at give Axcels aktuelle pengejagt yderligere medvind. 

 

LÆS OGSÅ

Modvind i kapitalfondenes ambitiøse investeringer

Kapitalfondenes årsmøde. Nu uden kapitalfonde

Her er landets bedste kapitalfond

Kapitalfonde tørster efter frasalg 

Ombejlet milliardvirksomhed solgt for næsen af kapitalfonde 

Investorer skrotter dyre fonde 

Kapitalfond øger indsatsen i huskæmpe