;
Frontmatec web

Inside story

Axcel sætter punktum for omfattende stoleleg 

Landets største kapitalfond sætter punktum for et længerevarende generationsskifte, der har budt på udfordringer. Nu er det nye hold på plads og har sat gang i et større frasalg. Vi går tæt på landets største kapitalfond, der rydder op i gamle investeringer og forsøger at høste afkast på to ganske nye opkøb.  

Et problematisk farvel til den mangeårige frontfigur Christian Frigast og en række nøglepartnere hang gennem flere år som en sort sky over kapitalfonden Axcel. 

Nu kan landets største kapitalfond imidlertid sætte punktum for en større udskiftning i partnerkredsen, der fik en noget tumultarisk begyndelse, da Egmont-topchef Steffen Kragh i 11. time sprang fra en aftale om at afløse netop Christian Frigast. 

Siden fulgte talrige afskedsreceptioner med en række af de partnere, der gennem årene havde været med til at etablere Axcel som landets førende kapitalfond målt på størrelse, og som blandt andet også kunne tage æren for det historisk gode afkast på investeringen i smykkevirksomheden Pandora. 

Netop de mange udskiftninger samt tvivlen om Christian Frigast fremtidige rolle i fonden gav igennem flere år stor usikkerhed i investorkredsen, ligesom Axcel på opkøbsfronten var noget tøvende og ikke foretog en eneste investering i hele 2014, mens det blot blev til et enkelt opkøb året efter. 

I den periode var en stor del af fokus i Axcel på at skifte ud blandt de mange partnere, der var blevet hovedrige, blandt andet takket være investeringen i Pandora, og som nu søgte nye græsgange. 

Nu kan fonden så endegyldigt sætte punktum for en proces, der igen understreger, hvor udfordrende det kan være at foretage et generationsskifte i kapitalfonde, hvor en stor del af netværket og bedrifterne er knyttet an til relativt få folk. 

For Axcels vedkommende betyder den seneste rokade, at fonden siger farvel til Nikolaj Vejlsgaard, der har været i fonden siden 1998 og har spillet en central rolle i en række af fondens største investeringer, samt fondens svenske partner, Vilhelm Sundström, der har været i Axcel siden 2006 og står i spidsen for fondens investeringer i Sverige. 

I stedet indtræder de to mangeårige Axcel-folk Christoffer Müller og Asbjørn Mosgaard Hyldgaard i Axcels partnerkreds. De to har ansvaret for fondens investeringer i henholdsvis industrivirksomheden Frontmatec og designfirmaet Gubi. 

”Historisk set har det altid været en udfordring af foretage generationsskifter i kapitalfonde, hvor meget typisk afhænger af få folk. I Axcels tilfælde har Christian Frigast været en markant figur i så mange år, at det tager tid at køre et nyt hold i stilling. Vi mener dog, at fonden har fundet nogle kompetente afløsere for dem, der har forladt Axcel gennem årene,” forklarer direktør i AKF Holding Ino Dimsits, der har investeret i Axcels to seneste fonde og samlet har placeret omkring 700 millioner kroner i en række danske fonde. 

Fakta

Axcel er landets største kapitalfond og rejste sin seneste og femte fond i 2017 med et tilsagn på 4,6 milliarder kroner.

Axcel har gennem de senere år været gennem et omfattende generationsskifte, hvor fondens frontfigur, Christian Frigast, samt en række andre nøglepartnere har forladt fonden.

Nu kan Axcel sætte punktum for en omfattende stoleleg, hvor fondens nye hold af partnere kan fokusere på at optimere og sælge de virksomheder, man har opkøbt de senere år.

Frasalg på stribe 

Sideløbende med Axcels omrokeringer i partnerkredsen er fonden i gang med en række frasalg, der groft sagt kan deles op i to kategorier. 

Først og fremmest er kapitalfonden således ved at rydde op i alle de gamle investeringer, som den nye partnerkreds med managing partner Christian Schmidt Jacobsen ikke har været involveret i.  

Det gælder den problemfyldte investering i jyske Mita-Teknik, der er underleverandør til vindmølleindustrien, og som for nylig blev listet ud ad bagdøren, samt den stærkt forgældede it-koncern EG, som har været lidt af en hovedpine for Axcel de senere år. Her solgte man for nylig den mest problematiske del af it-firmaet, nemlig konsulentforretningen, fra til den industrielle spiller DXC, mens man nu er aktivt i gang med at finde en køber til den resterende del af forretningen. Her har flere større kapitalfonde allerede snuset til mulighederne for at overtage EG Software, som forretningsbenet hedder, men interessen er ikke umiddelbart overvældende.  

Det skyldes især, at mange kapitalfonde er bekymrede for det, de beskriver som et kludetæppe af en række vidt forskellige softwarefirmaer, som EG har opkøbt gennem årene og smeltet sammen til én stor koncern.  

De mange opkøb kombineret med en skuffende økonomisk udvikling har medført, at gælden i EG er vokset markant og befinder sig på et niveau, hvor Axcel er pisket til at hente mindst 3 milliarder kroner for selskabet for bare at få et nogenlunde hæderligt afkast. 

Alt imens der nu er ved at være ryddet op i det, tidligere Axcel-formand engang døbte ’syltekrukken’, er kapitalfonden samtidig i gang med at forsøge at frasælge to nyere opkøb i form af Frontmatec og it-selskabet Conscia. Det sker i håbet om at sikre sig et stærkt afkast takket være en kombination af en stærk udvikling i selskaberne samt de stigende priser på aktiver herhjemme. 

Her er der modsat EG og Mita-Teknik ikke tale om oprydning, men i højere grad at Axcel med både Frontmatec og Conscia takket være en aggressiv opkøbsstrategi på kort tid har skabt to solide virksomheder, der ikke blot rummer et stort vækstpotentiale, men som også må betegnes som kriseresistente. Det er altafgørende netop nu, hvor mange købere som netop kapitalfonde går en bue uden om alt, hvad der blot har en snert af et cyklisk element over sig, ud fra den tankegang, at vi efterhånden er tæt på enden af en langvarig økonomisk optur.  

For ganske nylig tikkede de første indikative bud ind på Conscia, som Axcel opkøbte i 2015, og ifølge kilder tæt på processen er der især fra andre, større kapitalfonde pæn interesse for it-selskabet. Axcels ganske høje prisforventninger kan dog vise sig at være en tand for stejle for flere bejlere, idet man fra den danske kapitalfonds side har sat næsen op efter en salgspris i nærheden af 3 milliarder kroner baseret på en indtjening i indeværende år på omkring 3 milliarder kroner. 

Optimisme efter en svær start 

Især Frontmatec er af Christian Frigast flere gange blevet udråbt som et skoleeksempel på private equity, idet koncernen er en fusion af i alt fire danske selskaber, der leverer udstyr til slagteriindustrien.  

Siden overtagelse af de fire virksomheder i midten af 2016 er flere opkøb kommet til. Indledningsvis var der visse udfordringer med den omfattende integration samt problemer i koncernens øverste ledelseslag. Nu er man tilbage på vækstsporet i en sådan grad, at Axcel for ganske nylig hyrede det amerikanske specialhus William Blair til at undersøge markedet for en køber til koncernen. 

”Frontmatec er en investering, der blev skabt, efter at Axcel gennem mange år havde haft dialog med ledelsen i de virksomheder, vi senere opkøbte og fusionerede. Vi fik skabt en markedsleder fra dag ét, og selv om der naturligt nok var en smule startvanskeligheder, performer selskabet rigtig fint i dag,” forklarer Axcel-partner Christoffer Müller, der understreger, at især indeværende år giver grund til optimisme for koncernen. 

”Frontmatec rammer en omsætning på omkring halvanden milliard i 2018, men endnu vigtigere er det, at virksomheden har et rigtig godt momentum her ved indgangen til 2019 på baggrund af de investeringer, der er foretaget, hvorfor vi nu står over for en større ekspansion på en række nøglemarkeder i blandt andet Europa,” forklarer den nyslåede Axcel-partner, der også har ansvaret for kapitalfondens investering i autounderleverandøren Mountain Top. 

Har købt ind til høje priser 

Både Conscia, EG og Frontmatec ligger alle placeret i Axcels fjerde fond, der blev etableret i 2010. 

Fonden har et samlet tilsagn på 3,6 milliarder kroner, men trods flere frasalg må fonden indtil videre siges at have leveret et afkast, der placerer Axcel IV nogenlunde midt i feltet sammenlignet med andre nordiske fonde fra samme periode. Fonden har således indtil nu givet investorerne en afkastmultipel på knap 1,5 samt en årlig forrentning på 12,8 procent.  

Sidste års frasalg af lønfirmaet Lessor samt de forestående salg af henholdsvis Conscia og Frontmatec ventes dog at kunne trække Axcels afkast op, så man kan blande sig blandt de bedste fonde i den periode side om side med større spillere som EQT, FSN og Nordic Capital. 

Ganske som mange andre kapitalfonde har Axcels seneste og femte fond den udfordring, at man har investeret massivt på et tidspunkt, hvor priserne på virksomheder er historisk høje. Axcel har således betalt knap 800 millioner kroner for at overtage 75 procent af aktierne i Mountain Top, mens stifteren af designvirksomheden Gubi, Jacob ’Gubi’ Olsen kunne notere sig et plus på knap 1,4 milliarder kroner i sin private koncern efter salget af aktiemajoriteten til Axcel. 

Dermed har landets største fond på lige fod med andre opkøbsivrige fonde betalt ganske høje priser for opkøbene i sin femte fond, mens fondens partner Asbjørn Mosgaard Hyldgaard understreger, at man i forbindelse med købet af Gubi har gjort et grundigt forarbejde. 

”Når vi ser på en investering som Gubi, er det altafgørende, at selskabet har en stor diversitet i omsætningen fordelt på produkter og salgskanaler, og ikke mindst at selskabet ikke kun henter sin omsætning i Danmark. Herhjemme har selskabet en stærk position, men potentialet for vækst uden for landets grænser er stor, da man først i de seneste år for alvor er begyndt at satse på en større ekspansion,” siger han og peger på, at designvirksomheden også er rustet til at modstå et økonomisk klima, der ikke er lige så mildt som i dag. 

”For en ejerledet designvirksomhed som Gubi er det helt essentielt, at stifteren fortsat er med på rejsen. Samtidig har historien lært os, at det er vigtigt at have en skalerbar forretningsmodel, hvor man også kan omstille sig, hvis markedssituationen ændrer sig. Gubi har ikke selv et stort produktionsapparat, og alene det tager en del af risikoen ud af investeringen,” påpeger Asbjørn Mosgaard Hyldgaard. 

Ikke tegn på recession 

Netop udfordringen med at skabe afkast i en tid, hvor opkøb bliver foretaget til høje priser og med rig mulighed for lempelige vilkår hos de udlånshungrende banker, er flere investorer opmærksomme på. Alene herhjemme er adskillige kapitalfondsdrevne investeringer kørt skævt de senere år, hvor især konkursen i Top-Toy står som skrækeksemplet.  

Alligevel er man hos AKF Holding samt flere andre investorer, InsideBusiness har talt med, ikke umiddelbart bekymret for, at Axcel og de øvrige danske kapitalfonde har begået samme fejltrin som i årene før finanskrisen. 

”Det er ingen hemmelighed, at de fonde der blev etableret i årene op til finanskrisen, havde meget svært ved at levere tilfredsstillende afkast, blandt andet fordi man opkøbte virksomheder til nogle meget høje priser. Det er vi som investor naturligvis opmærksomme på, da mange fonde, herunder Axcel, investerer netop nu, hvor priserne er høje. Vi ser dog ingen tegn på en stor recession forude, så vi er rimelig trygge ved situationen,” siger Ino Dimsits. 

 

LÆS MERE

M&A-profil forlader pengetank efter internt opgør 

Banker risikerer store tab på kapitalfondes kriseramte selskaber

Global M&A-rådgiver klar til dansk ekspansion

Giftig budproces sender købere på flugt

Pengestærke købere i infight om Danicas uønskede forretning 

Ombejlet guldæg jagter pengestærk medejer