;
pix borgen til banker

Inside story

Banker igen på pinebænken: Nyt slagsmål om konkurrence på vej

Bankdirektør advarer om svag konkurrence i banksektoren og ønsker sig øget fokus på området fra lovgiver. Han får opbakning fra vismændene, forbrugerfolk og en række af interessenter. Overraskende nok er flyttelysten på realkreditområdet styrtdykket, så selv om Finans Danmark afviser, er der noget om snakken.

Stormen om den nye særskat til banker, pensions- og forsikringsselskaber har dårligt lagt sig, før ny kritik og tiltag er på vej mod banksektorens forretningsmodeller. Og nu melder bankdirektør sig også på banen med kritik af konkurrenceforholdene i banksektoren.

At der er opbrud i gang, fremgår tydeligt af regeringen og støttepartiernes aftalepapir om Arne-pensionsaftalen. Heraf fremgår det nemlig, at ”erhvervsministeren vil forbedre rammerne for konkurrence på bankmarkedet til gavn for forbrugerne. Dette gøres blandt andet ved at gøre det nemmere at skifte penge- og realkreditinstitut samt eventuelt yderligere tiltag.”

Endnu er det ukendt, hvad erhvervsminister Simon Kollerups oplæg indeholder konkret, og han er endnu ikke vendt tilbage på InsideBusiness’ henvendelse. Men spørger man branchefolk, lyder svaret til baggrund, at der med formuleringerne først og fremmest er tale om en straffeaktion mod bankerne i Finans Danmark, der stædigt holdt fast i, at en del af særskatten ville blive overvæltet på bankkunderne. Så der er ikke just nogen hyggestemning mellem bankerne og Mette Frederiksens regering.

Sagen kort

Der er lagt i kakkelovnen til nok et opgør mellem regeringen og bankerne, efter døren er åbnet for en række tiltag, der skal gøre det lettere for bank- og realkreditkunder at skifte institut. Endnu er det uklart, hvad der skal ske, men bankdirektør er enig med både Forbrugerrådet – Tænk og de økonomiske vismænd i, at der skal ses på konkurrencen på området.

Ikke overraskende er bankerne i talerøret Finans Danmark ikke enige, de mener blandt andet, at folk er tilfredse med deres bank, og derfor skiftes der ikke så ofte.

Også fra andre sider stiger presset for at få set nærmere på banksektoren, efter at vismændene i Det Økonomiske Råd kom med en slet skjult opfordring til at se nærmere på konkurrencen i både finanssektor, bankerne og realkreditten. Dette skete med henvisning til, at der ikke findes ”en nyere grundig dansk analyse af konkurrenceforholdene i hele den danske finansielle sektor, om end der er forskellige spredte vidnesbyrd om ufuldkommen konkurrence,” ligesom man henviste til flere eksempler, der førhen har peget på konkurrenceproblemer, primært på bank- og realkreditområdet.

Bankdirektør kritiserer også konkurrencen

Straks fulgte både Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) og Forbrugerrådet – Tænk trop med kommentarer og ønsker om en ny konkurrenceredegørelse på bankområdet.

Overraskende nok får de opbakning fra en af landets bankdirektører, som også efterlyser øget konkurrence på bank- og realkreditområdet:

”Der er flere ting, der peger på, at det er meget svært for nye spillere at komme ind på det danske bankmarked. Man kan jo se på mængden af nye spillere, der har overlevet. Det gælder eksempelvis Coop Bank, der har haft underskud syv år i træk, selv om den bliver drevet af dygtige bankfolk. Det er bare supersvært at flytte kunderne, selv om man har digitaliseret markedet. Samtidig ser vi flere banker med produkter som realkreditlån, der binder kunderne og gør det svært at forlade en bank,” siger bankdirektør for banken Lunar Peter Smith, der har en årrække bag sig som direktør for Nordea Kredit.

Han peger også på, at Nationalbanken og Finanstilsynets brændende ønske om finansiel stabilitet og robuste banker er med til at skade konkurrencen.

”Der stilles ekstremt store kapitalkrav til bankerne – og endnu større til nye realkreditinstitutter, og det er derfor, at mange aldrig kommer i gang. Men der er også andre store krav. Selv for en mindre bank som Lunar stilles der store fit & proper-krav til medarbejderne. Og det kræver dybt specialiserede medarbejdere, der skal have høje lønninger, og ofte hæfter man personligt for fejl i hvidvasklovgivningen. Det er for banker, der kan ansætte 100 medarbejdere til opgaven, ikke for iværksættere.”

Desuden er det ifølge Peter Smith også et problem, at gebyrstrukturerne er alt andet end gennemskuelige – og det taler i de eksisterende bankers favør.

”Vi har valgt at lancere et premium bankprodukt, som er ekstremt pristransparent, det koster 69 kroner om måneden at være kunde hos os, og den umiddelbare reaktion fra mange kunder er: Det lyder godt nok dyrt, for det er gratis i min bank. Problemet er, at den almindelige bankkunde slet ikke er klar over, hvad det egentlig koster at være kunde i banken, fordi der er så mange skjulte gebyrer. Det er samme misforståelse, som at folk føler, at deres bankrådgiver er deres bedste ven.”

Dansk realkredit er kernen i problemet

Ifølge Peter Smith er det dog det danske realkreditsystem, som udgør den største hæmsko for konkurrencen:

”Den store fordel ved dansk realkredit er, at du kan låne ekstremt billigt og sikkert. Bagsiden er, at det kan være dyrt og besværligt at skifte realkreditselskab på grund af risiko for kurstab og lån med lange løbetider. I Sverige har man til sammenligning meget hårdere konkurrence på både bank- og realkredit, men også meget kortere og mere usikre boliglån, hvor renten skifter hver tredje måned.”

Også cheføkonom Morten Bruun Petersen fra Forbrugerrådet – Tænk peger på, at realkreditlånene er afgørende for konkurrencen. Ikke mindst i lyset af at der ifølge en rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er færre, der skifter realkreditinstitut end tidligere. Således skiftede blot 0,9 procent af realkreditinstitutternes kunder til et konkurrerende institut i 2018. De fleste skift skete i forbindelse med omlægning af lån, men også andelen af låntagere, der skiftede realkreditinstitut ved omlægning, er faldet markant. De udgjorde 9 procent i 2018 mod godt 22 procent i 2004.

”Vi har jo også set, at nogle har forsøgt at etablere nye realkreditinstitutter, men det er ikke lykkedes. Vi kan også se, at bidragssatserne ikke bliver sat ned. Det ser ud til, at konkurrencen er så dårlig, at ingen har incitament til at sætte dem ned.”

Morten Bruun Petersen peger på, at man helt konkret kan forsøge at gøre en portal som Pengepriser.dk mere brugbar og gøre det mere gennemskueligt, hvad man betaler for at være en kunde i en bank.

”Det bør være muligt at gøre disse portaler mere relevante med priser på bank- og realkredit.  Kernen af problemet med konkurrencen i banksektoren er nok, at det er for svært at gennemskue, hvad man får ud af at skifte bank, ligesom vi ikke ser nogen nye banker og realkreditinstitutter skyde frem. Der er for lidt nytænkning og for mange gamle strukturer, der hænger ved. ”

Bankerne: Der er masser af konkurrence

Dermed lægger både Morten Bruun Petersen og Peter Smith fra Lunar sig ud med bankernes danske talerør, Finans Danmark, hvor Ulrik Nødgaard stædigt holder fast i, at der er en hård konkurrence på bankområdet:

”Der er en stærk konkurrence i finanssektoren. Med 63 banker i Danmark, en internationalt set høj kundemobilitet og med en af de billigste modeller for boligfinansiering i Europa i form af det dansk realkreditsystem, er det efter min opfattelse svært i praksis at argumentere for svag konkurrence i den danske banksektor,” siger Ulrik Nødgaard til InsideBusiness.

Han mener heller ikke, at det er et problem med realkreditsystemet, hvor mobiliteten er faldende.

Sammenlignet med andre europæiske lande er danske forbrugere blandt de mest mobile. Så det er en forkert præmis, at mobiliteten er lav. I 2019 er der omlagt realkreditlån for næsten 750 milliarder kroner, hvoraf boligejerne tegner sig for 460 milliarder kroner. Ved disse omlægninger har låntagerne mulighed for at skifte institut, uden at det koster dem ekstra omkostninger. Undersøgelser viser, at mange forbrugere er tilfredse med deres institut. Det kan være en årsag til, at der ikke er flere, der vælger at skifte. Men hvis man vil skifte, så er det meget nemt,” siger Ulrik Nødgaard.

InsideBusiness har henvendt sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der henviser til erhvervsminister Simon Kollerup for en afklaring af, hvad han mener, der skal til for at undersøge konkurrencen og øge den bankerne imellem. Men ministeren er endnu ikke vendt tilbage med svar på spørgsmålene.

Ulrik Nødgaard understreger dog, at regeringen kan undersøge det, den finder nødvendigt, og man stiller gerne op til dialog, selv om man ikke er enig i præmissen.

Folk er tilfredse med deres bank

”Faktum er, at det er nemt at skifte bank i Danmark. Blandt andet fordi vi i sektoren har udviklet it, der gør det nemt at flytte lån og skifte bank. Men få har lyst til det. Ifølge en Epinion-undersøgelse fra foråret 2020 svarer 79,8 procent, at de er enten meget tilfredse eller tilfredse med deres bank. Tilsvarende er det nemt at skifte realkreditinstitut. Det nye realkreditinstitut kan klare det for en, og det gamle lån indfries på markedsvilkår. Man skal altså ikke forhandle med sit nuværende realkreditinstitut om at komme ud af lånet før tid,” lyder det fra Ulrik Nødgaard.

Ulrik Nødgaard henviser desuden til, at der de senere år er gennemført en lang række tiltag på realkreditmarkedet for at øge gennemsigtigheden og mobiliteten.

Siden 2017 er der indført en længere varslingsperiode for prisforhøjelse, øget krav til begrundelse for en prisforhøjelse, færre gebyrer ved indfrielse i varslingsperioden, oprettelse af prisportalen Tjek Boliglån mv., som man har forsøgt at give eksponering, idet der er kommet henvisning til prisportalen i boligsalgsopstillinger, og køberrådgivere skal opfordre boligkøbere om at søge flere lånetilbud mv.

Finans Danmark driver også prisportalen Pengepriser.dk i samarbejde med Forbrugerrådet – Tænk. Den er også med til at skabe gennemsigtighed, lyder det fra Finans Danmark.

 

 

Læs mere

Datacentralfusion rykker nærmere

Strid tager til om bankernes tårnhøje udtrædelsesomkostninger

Vakler tronen under Anders Dam?

Sydbank-opkøb giver ømme tæer i bank, pensions- og forsikringspartnerskaber

Opgør om uønskede bankkunder. Minister sætter sektor på plads

Revisorkrav spreder sig som lynild i bankerne. Temaet er sprængfarligt

Nationalbankdirektør til investorer og banker: Lad falde, hvad ikke kan stå

Banker indfører høje gebyrer for erhvervskunder. Se de dyreste og billigste

Pensionsdirektører advarer om alvorlig usikkerhed

Finanstilsynet advarer om alvorlig bankkrise

Her er de mest udsatte danske banker

PFA har milliarder i klemme i giftig EQT-investering

Derfor er Danske Banks kronprins nu fortid

Storbank skrotter danske selskaber