;
johnchristiansen

Redaktørens analyse

Barskere tider venter for lokalbankerne – formand får sin sag for

Den relativt nye formand for Lokale Pengeinstitutter, John Christiansen, havde masser af skud med i form af aktuelle agendaer og myndighedskritik på det traditionsrige årsmøde i Ålborg, men talen kunne ikke løbe fra, at verden bevæger sig lidt for hurtigt i disse dage. Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, var derimod i sit es, klar til den forestående krise.

Nogle gange bevæger verden sig hurtigere, end det kan forudses. Det synes også at være situationen for Lokale Pengeinstitutters traditionsrige årsmøde i Ålborg, hvor den nye formand, John Christiansen, direktør for Lån & Spar, for første gang trådte frem for banker, talrige interessenter og myndigheder, efter at arrangementet har været lukket pga. covid-19 i to år.

Det var ikke uinteressant at følge, for John Christiansen har meget på hjerte. Lokale Pengeinstitutter synes at have optjent et behov for at komme til orde over for myndighederne. Således blev der faktisk rejst ganske mange relevante sager, primært mod det allestedsnærværende regeltyranni, som bankerne er underlagt. På InsideBusiness skal vi blot bemærke til John Christiansen: Held og lykke med det, det bliver ikke nemt.

Men det illustrerer meget godt, hvor lokalbankerne er henne lige nu. Der har været gode år efter en række dårlige, og totalt set landede resultatet på 6,9 mia. kr. for de tilbageværende 47 banker og sparekasser i kredsen i 2021, hvilket er det bedste resultat nogensinde. Måske lidt overraskende, i lyset af hvor meget bankerne har våndet sig over de negative renter, og hvor svært det er at tjene penge på disse.

Andre gange lå djævelen i detaljen, og det er også her, at vi finder noget af den subtile kritik og de vigtige budskaber. Der blev for eksempel sagt fra over for regeringens tiltag med statsgarantier for långivning i udkantsområder. Den kreditgodkendelse er nemlig en sag for bankerne, ikke for staten. Og der blev også slået et slag for at sikre realkreditselskabet DLR Kredit mod den usikre fremtid under de kommende Basel-regler, som EU-Kommissionen ikke har behandlet pænt.

Kapitalvægten skal således stige fra 100 til 250 pct. i bankernes fællesejede selskaber, hvilket blev kaldt unfair og helt urimeligt af formanden. Det er klart, at DLR Kredit har betydning for sektoren, men omvendt kunne man vel godt lade vennerne i Nykredit overtage DLR, cashe ind og lade det køre videre.

Men spørgsmålet er, om man vil det i lyset af den nuværende tilspidsede situation omkring Totalkredit-samarbejdet, hvor de mangeårige bindingsaftaler lige nu bliver undersøgt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Lige præcis DLR kan nemlig i princippet på kort tid genrejses som fuldskalaboligfinansieringsinstitut, som kan bruges af lokalbankerne i konkurrencen. Det kort ønsker man selvsagt ikke at spille af hånden – og slet ikke nu.

I det hele taget blev den tilspidsede situation, hvor Jyske Bank har klaget over Totalkredit-aftalen, ikke nævnt med et ord af nogen af talerne. Her kunne det måske have været interessant, hvis Lokale Pengeinstitutter havde inviteret Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Konkurrencerådets formand til at tale. Forslaget er hermed givet videre.

Jesper Berg ser krisen tårne sig op

Til gengæld var Finanstilsynets direktør, Jesper Berg, i den grad med til at sætte den scene, som vil få afgørende betydning for lokalbankernes fremtid. For fortsætter inflationen og de lange renter op i lyntempo, vil det få drakoniske konsekvenser for boligmarkedet og for Danmarks økonomi, fordi boligprisernes niveau hænger nøje sammen med danskernes lyst til at bruge penge, især til boligrenovation osv. Hertil kommer naturligvis prisstigninger på energi, på alverdens andre ting og udhuling af realløn. Der er lagt i kakkelovnen til en krise.

I det hele taget må man sige, at Jesper Berg med sin fortid i Nationalbanken i de kritiske tider under den sidste finanskrise vel er den helt rette mand til at se de risici, der venter.

Det gælder derfor om at lægge mærke til hans ord.

”Den næste økonomiske tilbagegang er tæt på, det tror jeg, at den er. Den bliver ikke forværret af forholdene i den finansielle sektor,” lød ordene fra tilsynsdirektøren.

Hermed siger Jesper Berg, at lokalbankerne, der i den grad blev ramt af bankkrak under finanskrisen, har fået langt bedre orden i penalhuset. Der er næppe tvivl om, at det er rigtigt. Nu gælder det om at hylde konservatismen i långivningen og lægge penge til side, for man kan ikke som Roskilde Bank i sin tid forvente at hente billig kapital eller kapital overhovedet, når det for alvor stormer.

Samtidig identificerede Jesper Berg to reelle problemstillinger: Overdreven risikotagning ved lån til ejendomskommanditselskaber uden for København og 30-årige lån med afdragsfrihed, hvor boligejere med en belåningsgrad på over 60 eller 75 pct. kan blive tvunget til at afdrage på lånene. Og sidstnævnte kan blive en rigtig stinker for både store og små banker og ikke mindst Nykredit, Jyske Realkredit og Realkredit Danmark, hvis danske pensionister må gå fra hus og hjem, fordi de skal tvinges til at afdrage.

Samtidig havde Jesper Berg et klart svar til John Christiansens ønske om en regelpause. Tilsynsdirektøren mener nemlig, at man sådan set godt kan gå over til en mere skønsmæssig praksis i stedet for de talrige komplekse regler. Problemet er så bare, at det ifølge Jesper Berg er endnu strengere regler, sektoren får retur. Det skyldes ikke mindst, at bankerne konstant kæmper for de bedst tænkelige konkurrencevilkår, og derfor siger man hele tiden fra over for eventuelle regler, der kan svække pengeinstituttet i konkurrencen.

Mens Jesper Berg tog hul på den kommende tids allestedsnærværende dækning af fald i boligpriser, rentestigninger, prisstigninger og inflation, som utvivlsomt vil presse samfundsøkonomien, herunder bankerne, fik man ikke de store svar fra nationalbankdirektør Per Callesen.

Mindre skarp krisesnak fra Nationalbanken

Her var gennemgangen mere vævende og udsigterne mindre klare, selv om man ikke kunne undgå at lægge mærke til en vis bitterhed over, at politikerne i sin tid ikke havde mere lydhørhed over for Nationalbankens ønsker om at begrænse afdragsfrihed, rentefradraget og et øget udbetalingskrav. Det var der meget debat om for et års tid siden. Det kunne nemlig have begrænset boligprisstigningerne på et kritisk tidspunkt. Nu synes løbet imidlertid at være kørt, for hvem ønsker at skubbe til et vognlæs ned ad bakke uden kontrol?

Til gengæld var hans budskab, at pengeinstitutterne er rimelig fornuftigt kapitaliserede og har en fornuftig forretningsmodel. Det er for så vidt godt nyt for både Lokale Pengeinstitutter, de 47 medlemsbanker og for deres nye formand, John Christiansen.

Nu må tiden vise, hvem der får ret, men overordnet set er der ingen tvivl om, at Lokale Pengeinstitutter går en langt sværere tid i møde, om end den næppe bliver så svær, som finanskrisen var for banksektoren og især de mellemstore og små banker.

 

Læs mere

Banker skal stramme skruen for boligkøberne

Jyske Bank lukker for udenlandske kunder. Sydbank klar til at overtage

Banker har 10 mia. kr. til gode på omstridt post

Banker står med yderst penibel kommunikationsopgave

Overlever Totalkredit-aftalen året ud?

Nykredit bør overveje soloridt og droppe Totalkredit-bankerne

Anders Dam angriber Totalkredit-aftale: Invaliderende strafbestemmelser skader konkurrencen

Eksperter advarer om konkurrenceproblemer ved Nykredits rabatter

Nykredit nærmer sig magisk grænse – og det kan give problemer for Totalkredit-samarbejdet

Konkurrrencestyrelsen kulegraver datacentraler på kritisk tidspunkt for salg af Handelsbanken

Spar Nord-Nykredit-alliance storfavorit til Handelsbanken-køb, men en faktor kan forpurre det

Nykredit i svær balancegang med kontroversiel Sparinvest-aftale

Kommer det store opgør om dansk realkredit?

Nykredit Bank dumper priserne på banklån med midler fra realkredit-pengetank

Spændingerne tager til i Nykredits Totalkredit-samarbejde

Har bankerne fortæret erhvervsminister Simon Kollerup?

Jyske Bank har et gevaldigt problem overfor Nykredit

Spar Nord-boss bekender kulør: Går benhårdt efter Handelsbanken 

Speget spil om Handelsbanken. Se favoritten på købersiden

Se Nordeas vinderstrategi mod Nykredit, mens Jyske og Danske Bank taber slaget

Afsløring: Jyske Bank går i struben på Totalkredit-aftale