;
pix til DAB

Redaktørens analyse

Beskidt bankkrig: Alle kneb blev brugt mod overmagten

I kampen for at forsvare sin selvstændighed tog Danske Andelskassers Bank (DAB) ekstreme midler i brug, hvoraf næppe alle kan siges at være inden for skiven af almindelig god, børsnoteret ledelsesstil. Vi kortlægger de forskellige interessenters manøvrer.

Ikke alt i kampen for at redde Danske Andelskassers Bank fra at blive opkøbt af Spar Nord tåler dagens lys. For eksempel blev det aldrig offentliggjort, hvilke aktører der støttede den rettede emission på 241 millioner kroner til støtte for bankens kapitalgrundlag, indfrielse af dyr gæld og til at udvande Spar Nords aktiepost på godt 30 procent.

InsideBusiness erfarer dog, at Købstædernes Forsikring købte aktier. Det samme gjorde de to erhvervsdrivende fonde, der begge er storaktionærer i Danske Andelskassers Bank, Fonden for Andelskasserne i område Nord og Fonden for Andelskasserne i område Syd. Samtidig valgte AP Pension ikke at deltage i emissionen, fordi man vægtede et godt forhold til både DAB og Spar Nord. Derfor ville man ikke vælge side i konflikten. I alt støttede 45 procent af aktiekapitalen emissionen.

Købstædernes Forsikring må siges at have haft en god grund til at bremse Spar Nords opkøbsforsøg, for i dag sælger DAB forsikringer for Købstædernes Forsikring, mens Spar Nord samarbejder med Codan om forsikringer. Desuden er direktør Anders Hestbech fra Købstæderne også formand for DAB’s bestyrelse. `

Selv samme bestyrelse fik desuden især baglandet til at understøtte emissionen. Det skete med penge fra de to førnævnte fonde, der for øvrigt begge har DAB’s administrerende direktør, Jan Pedersen, siddende i bestyrelsen. Det er fortsat et mysterium, hvorfra disse to fonde kunne rejse penge, svarende til et beløb på cirka 150 millioner kroner, for at indgå i emissionen og på den måde sikre bankens overlevelse.

Selv oplyser formændene via banken, at de betragter InsideBusiness’ spørgsmål om kapitaludvidelsen i Danske Andelskassers Bank som interne anliggender. Desuden oplyser de, at den rejste kapital giver mulighed for at indfri et uforholdsmæssigt dyrt lån og spare omkring 25 millioner kroner i renter hvert år.

Den mest sandsynlige forklaring er, at det lykkedes for de to fonde at låne pengene hos et venligtsindet pengeinstitut. Og så kan det hurtigt blive en dyr omgang med høje renter for fondenes bagland, der blot kan håbe på snarlige udbyttebetalinger fra DAB, så gælden kan blive nedbragt.

Uanset set hvad, kan man sætte spørgsmålstegn ved, om de to ejerfonde ikke kunne gøre mere gavn i lokalområdet, hvis de fik vekslet deres DAB-aktier til kontanter og/eller aktier i Spar Nord.

Børsfølsom viden før emission

Det var også ganske kontroversielt, at den rettede emission blev offentliggjort, samtidig med at DAB meddelte en opjustering til markedet. En opjustering af resultaterne må uanset hvad siges at være børsfølsom – og kredsen bag emissionen må samtidig formodes at ligge inde med børsfølsom viden om den forestående opjustering.

I den konkrete sag blev emissionsaktierne købt til kurs 8,3, hvilket var en gennemsnitskurs i dagene op til emissionen. Men da købstilbuddet fra Spar Nord blev afvist samtidig med emissionen, faldt aktierne. Så selv om manøvren børsretligt ser tvivlsom ud, er det svært at argumentere for, at man i emissionskredsen tjente penge på den rettede emission.

Tilbage står Danske Andelskassers Bank nu i en betydelig bedre situation end før manøvren. Ikke alene solgte man for få måneder siden sin ejerandel i Sparinvest på 180 millioner kroner, man har som følge af emissionen også fået et betydelig bedre kapitalgrundlag og lavere låneomkostninger.

Kapitalen er allerede øremærket til ekspansion østover, idet DAB under strategiplanen ’Fokuseret vækst’ ønsker at åbne den første filial i København samt en filial i Odense, blandt andet med begrundelsen, at man begge steder i forvejen har en solid kundebase.

Der er næppe tvivl om, at kampen for selvstændighed i DAB først og fremmest skyldes ønsket om at have en bank, der står alene, uanset om det er ledelsens personlige interesser, hensynet til medarbejderne og lokalområde eller sågar særlige hensyn som Købstædernes Forsikrings ønske om at bevare en salgskanal, der gør udslaget. For set med rene her og nu-aktionærinteresser tyder alt på, at et salg til Spar Nord nok var at foretrække trods DAB’s og rådgiveren Danske Banks forsikringer om det modsatte. Aktiekursen er da også faldet fra 8,2 til 5,7 kroner, efter at salget faldt til jorden.

For Spar Nord, der nok en gang blev den forsmåede part, er der stof til eftertanke. Efter i årevis at have forsøgt sig med forskellige opkøb er det ikke lykkedes Spar Nord-direktør Lasse Nyby at få fingre i en af de mindre banker i nærområdet.

Så det er tilsyneladende ikke opkøb, der skal få Spar Nord til at blive en større bank. Det taler for, at Spar Nord måske kan overtales til at indgå i en større konstellation med Nykredit, som InsideBusiness har beskrevet.

 

Billedtekst: Anders Hestbech er både formand for Danske Andelskassers Bank og direktør for Købstædernes Forsikring. Han har kæmpet for bankens selvstændighed imod et opkøb fra Spar Nord, der vil være imod Købstædernes partner-interesser. Forsikringsselskabet bruger nemlig banken som salgskanal.

 

LÆS MERE

Hvornår køber Nykredit Spar Nord, og kan Totalkredit holde til det?

Beskidt kamp om magt og penge: Vi kortlægger den eskalerende bankkrig

Hvem skal købe bankernes livsvigtige obligationer? Nykredit siger nej tak

Generationsskifte på vej i Sydbank

Bankernes rigmandsforretning skal til den ultimative test

Uafhængige spillere løber med bankernes velhaverkunder

Her yngler pengene, når markeder bløder. Se fondenes vindere og tabere

Kapitalforvalter jagter velhavere inden børsnotering

Nu står slagsmålet om attraktive milliard-mandater

Kvinder bliver rigere end mænd. Nye tider for bank og investering

Nykredit slår Danske Bank på private banking. Overraskende nyt fokus i slag om velhaverne

Sparinvest underbyder Danske Banks investeringsprodukt

Danske fonde får milliardsmæk

Mød spilleren, der elsker at drille Danske Banks June