;
9781633695658

Kultur

Bliv sponsor – en ny dimension i ledelse

En ny rolle som sponsor kan erstatte de gamle mentorfunktioner, for den nye model er mere forpligtende for begge parter. En ny bog giver værdifuld indsigt i det nye fænomen.

Rollemodeller, mentoring, coaching er velkendte metoder inden for ledelse.

Det er værdifuldt for din egen udvikling som leder, at du har nogen at se op til, nogen at få ideer og inspiration fra, nogen til at udfordre dine antagelser, nogen at få sandheden fra og ikke mindst nogen at vende svære situationer med.

Derfor har mange ledere en rollemodel at se op til, en mentor eller en coach, som man bruger fra tid til anden eller lidt mere permanent. En mentor og en coach – her går hjælpen typisk den ene vej, nemlig mod dig som modtager råd, vejledning, coaching, supervision.

Sponsorat går et skridt videre – og det er, hvad bogen handler om. En tovejsalliance mellem en leder og et talent, hvor målet er, at begge udvikler deres kompetence og deres lederskab.

At være sponsor er altså langt mere forpligtende end blot at være mentor. Sponsor giver noget til begge parter, det er mere forpligtende, skal være synligt, det vil sige, at der er også noget på spil for begge parter. Går det dårligt for den ene part, smitter det af på den anden. Derfor er et af hovedbudskaberne i bogen, at man skal være meget omhyggelig med at udvælge det talent, som man vil være sponsor for – og omvendt.

Boganmeldelse

The Sponsor Effect – how to be a better leader by investing in others

Af: Sylvia Ann Hewlett
Forlag: Harvard Business Review Press
Sprog: Engelsk
Pris: 180 kroner
Sideantal: 177
ISBN: 9781633695658

Forfatteren Sylvia Ann Hewlett dokumenterer via fakta, at ledere på topniveau, der er sponsor for et talent, har 53 procent større sandsynlighed for at avancere yderligere, mens mellemledere har helt op til 60 procent sandsynlighed for at avancere ledelsesmæssigt.

Forfatteren er CEO for Center for Talent Innovation og er meddirektør på et program for kvindelige ledere på Columbia Business School. Hun har skrevet en lang række bøger om talent- og ledelsesudvikling.

Og man mærker den store ekspertise fra første side i bogen. Den er fyldt med nye forskningsdata, som kombineres med en række dybdeinterview med ledere (sponsorer) og talenter i store internationale koncerner, blandt andet Google, Cisco, Deutsche Bank og American Express.

Stor værdi for begge – både sponsor og talent 

At være sponsor er en gensidig investering mellem to ledere. Målet er afkast til begge parter. Det er ikke en investering i penge, det er langt mere forpligtende. Begge investerer ledelsesmæssig erfaring til gensidig gavn og glæde, og afkastet er, at begge bliver bedre ledere. Det er derfor en forudsætning, at man har modet til at dele ledelsesmæssige overvejelser og erfaringer, viljen til at udvikle sig sammen, til at give og modtage feedback, til at stå på mål for hinanden, til at stille krav til hinanden, til at udnytte hinandens styrker og til at være nysgerrig på hinandens ledelsesmæssige styrker.

Og det til trods for at der som sponsor og talent kan være stor aldersmæssig afstand og stor forskel på den ledelsesmæssige erfaring.

Bogen giver meget værdifulde input til overvejelser om udvælgelse af talent, indgåelse af sponsorater, afklaring af roller mellem de to parter: fordele og ulemper, og hvad man skal være opmærksom på. Der er masser af eksempler på, hvor stort et udbytte, man kan få som sponsor, hvis man kaster sig ud i det. Det kan tilføje en ny muskel til din ledelse.

Ny inspiration til ledelses- og talentudvikling på alle niveauer

Der er ny inspiration at hente i bogen til ledelses- og talentudvikling i alle organisationer. At arbejde mere aktivt med sponsorater mellem ledere og talenter – både i egen organisation og i andre organisationer – vil give et skub til alle ledere på en ny måde.

Bogen giver også gode eksempler på, hvordan sponsorater får mere diversitet ind på ledelsesgangen. Måske kunne det være vejen frem for at få flere kvindelige ledelsesmæssige talenter frem i pipeline.

Bogen er letlæst og giver stor inspiration til, hvilket udbytte man som leder kan få af at være sponsor.

Gå endelig om bord i bogen, der er værdifuld nyt at hente, en vitaminindsprøjtning til ledelse, hvis du har mod til at gå nye, men også forpligtende veje.

Hvis du undervejs synes, eksemplerne er lidt for amerikanske, så har du ret – men giv ikke op. Der er efter hvert kapitel en værdifuld opsamling og konkrete anbefalinger til, hvad man kan gøre, hvis man vil kaste sig ud i at være sponsor for et talent.

Læs bogen, både som leder og som HR-ansvarlig – der er masser af nye ideer at hente.

Af Lilian Mogensen, professionelt bestyrelsesmedlem og rådgiver, tidl. koncerndirektør i ATP og Udbetaling Danmark

LÆS OGSÅ

Husk hjernen når du går på arbejde

Historien om danskeren, der ændrede anden verdenskrig

Gør et kunstkup på kunstmesseweekend

Mestrer din organisation digital transformation?

Interessant festskrift om kontroversiel økonom

En kogebog til digitale kundestrategier

Ni løgne om arbejde og arbejdsliv

DF og Socialdemokratiet undsiger plan om at fjerne mediestøtten til en række medier. Opd.

Gyser fortsætter for mediehuse. Flere risikerer helt at miste mediestøtten

Erhvervsmedier ændrer forretningen. Kom tæt på Børsen, Finans og Berlingske

Skæbneår i mediebranchen: Se vinderne og de mest pressede spillere