Bæredygtige investeringer: En grundsten i at skabe gode afkast

ESG er altafgørende for fremtidens investeringer, men det skal implementeres rigtigt, skriver investeringsdirektør i Danica Pension Jesper Langmack.

Lad der ikke være nogen tvivl. Når vi investerer vores kunders pensionsopsparinger, så er hovedfokus at levere robuste, langsigtede afkast og give kunderne økonomisk tryghed i pensionslivet.

Bæredygtige investeringer er en grundsten for at levere værdi til vores kunder, og i 2018 udviklede vi en ny politik for området, der skal styrke vores arbejde med at integrere miljø, sociale forhold og selskabsledelse (ESG) i vores investeringsprocesser på tværs af aktivklasser og investeringsstrategier.

For os handler bæredygtige investeringer nemlig om gode og sunde investeringer, og hovedfokus i den nye politik handler om at flytte ESG ind i kernen af vores investeringsprocesser og aktive ejerskab: at integrere ESG-aspekter som en faktor – sammen med finansielle faktorer – for at kunne træffe de bedst mulige investeringsbeslutninger til gavn for vores kunder.

Kort sagt drejer det sig om at træffe investeringsbeslutninger ud fra et større holistisk videngrundlag, påvirke vores porteføljeselskaber gennem aktiv dialog og adressere risici, problemer og dilemmaer. Og det arbejde vil vi styrke i de kommende år.

Vil tage endnu større ansvar

Med vores nye politik vil vi tage større ansvar og være endnu mere aktive investorer. Vi vil gå i dialog med selskaber, når vi identificerer risici eller problemer. Det er i selve investeringsprocessen, at vi som investor kan gøre en reel forskel, og for os handler bæredygtige investeringer om at investere og tage ansvar.

Vi mener som udgangspunkt, at det giver den største effekt at forblive investorer i selskaber og adressere risici og muligheder. Vi kan gå i dialog med selskaber og diskutere løsninger, påvirke dem til at integrere bæredygtighed i deres forretningsmodeller, strategier og rapporteringer. Vi kan udfordre selskaber i forhold til deres arbejde med klimarelaterede risici eller til at håndtere udfordringer i deres forsyningskæde. Som investorer kan vi støtte selskabernes positive udvikling og vækst.

Der er flere måder at integrere ESG på

For at skabe langsigtede stabile afkast har vi en diversificeret investeringsportefølje med flere forskellige aktivklasser og investeringsstrategier, og vi mener ikke, at der en ’one size fits all’-måde at integrere ESG på. I stedet er der brug for differentierede tilgange til ESG for at give værdi til vores forskellige investeringer.

Skal man kunne integrere ESG på en meningsfuld måde, har vi brug for ESG-informationer eller data af en ordentlig kvalitet. Der findes lige nu store mængder ESG-data tilgængeligt, men kvaliteten er svingende og relevansen ligeså. Det kan gøre det udfordrende at realisere den værdi, der ligger i at bruge ESG-data i investeringsbeslutninger.

Vi fokuserer på at skære igennem støjen og zoome ind på de ESG-aspekter, der kan påvirke eksempelvis en specifik branches eller selskabs finansielle forhold eller resultater i væsentlig grad. Vi tror på, at selskaber, der performer godt på disse ESG-parametre eller er i en positiv ESG-udvikling, vil skabe et højere risikojusteret afkast end selskaber med dårlig ESG-performance. Vi mener, at selskaber med god ESG-performance kan have lavere risici i relation til for eksempel finansiering, omdømme eller produkter, og det kan have en positiv effekt på deres værdiskabelse.

Rimer ESG på alternative investeringer?

Kigger man på vores satsning på alternative investeringer, så giver ESG-integrering i høj grad værdi. Når vi foretager direkte investeringer, er vi typisk ejere af selskaber i lang tid, og vi investerer betydelige beløb. Her kan vi ikke hurtigt sælge investeringen, hvis vi bliver negativt overrasket over risici eller udfordringer. Derfor er det helt essentielt, at vi afdækker selskabernes ESG-aspekter, og de indgår som en væsentlig del af due diligence-processen og beslutningsgrundlaget.

Ved direkte investeringer i selskaber er standardiseret ESG-data, der afdækker selskabets muligheder og risici, ofte ikke tilgængelig. Her går vi systematisk til værks, og søger efter ESG-forhold, der har en væsentlig påvirkning på selskabets performance og evne til at levere langsigtet vækst. Disse informationer findes i for eksempel selskabets rapporter og hjemmesider, i salgsanalyser, hos tilsynsmyndigheder, ngo’er og i medierne. Det giver os det bedst mulige helhedsbillede af selskabet – både hvad gælder ESG og finansielle faktorer – så vi kan træffe investeringsbeslutninger på et oplyst grundlag.

Skåret ind til benet skal vores nye politik gøre, at vi i fremtiden i endnu større grad kan træffe velfunderede og bæredygtige investeringsbeslutninger, der leverer gode afkast til kunderne.

Kommentér dette blogindlæg herunder