;

Bæredygtighed skal flyttes fra strategi til driften

At flytte bæredygtighed fra strategi til drift betyder svære strategiske valg, hårdt arbejde og også kulturforandringer skriver Anders Houmøller Nørgaard, Client Engagement Director i Valcon.

De fleste førende danske og internationale virksomheder har i dag fået formuleret deres bæredygtighedsstrategi, og nogle af dem har også integreret bæredygtighedsagendaen i deres overordnede strategi samt gennemført de første og nemme tiltag.

Det er alt sammen udmærket. Men strategien og disse enkeltstående initiativer er kun begyndelsen på en større og længere rejse. Der venter svære strategiske valg, hårdt arbejde og også kulturforandringer. Her er nogle eksempler fra virkeligheden:

  • Internationalt olieraffinaderi: Markedet går mod plantebaserede olier, men hvad er konsekvensen af dette? Er det bedre i forhold til CO2-fodaftryk? Og hvad bliver konsekvenserne for processerne i forsyningskæden og produktionen?
  • Dansk teknologivirksomhed: Hvordan oversætter vi og integrerer vores bæredygtighedsmål i driften og forsyningskæden? Vi har allerede plukket de lavthængende frugter. Hvilke initiativer bør vi fokusere på fremadrettet?
  • Dansk COO: I dag måles vi på leveringsevnen, kvalitet og produktivitet, og vores forandringer besluttes på baggrund af business cases – hvilken vægtning bør bæredygtighed have? Hvis den vægtes lige med de andre parametre, hvordan integrerer vi det så i vores styringssystemer og beslutningsoplæg i praksis? Hvilke forandringer kræver det i mindset og i vores daglige arbejde?

Måske kan du nikke genkendende til nogle af disse udfordringer og spørgsmål fra din egen virksomhed?

Pointen er, at bæredygtighed som en strategisk agenda vil – og skal – stille store krav til den taktiske og operationelle drift af virksomheden. Den gode nyhed er, at vi allerede ved, hvad der virker; I bund og grund er det blot terminologien og parametrene fra bæredygtighedsagendaen (SDG’er, scope 1-2-3-udledninger, CO2-ækvivalenter osv.), der er nye og anderledes.

Hvis bæredygtighedsagendaen skal flyttes fra strategien til driften, er der fem steder, I bør sætte ind:

  1. Procesoptimering: Gennemgå produktionsprocesserne systematisk for at simplificere, fjerne spild og øge OEE som sædvanlig. Typiske spildtyper såsom overproduktion, ventetid og nedetid, ikke-værdiskabende transport og bevægelse, overforarbejdning, for stort lager, skrot og fejlbehæftede produkter er alle sammen med til at bidrage til virksomhedens fodaftryk og er derfor et godt sted at begynde.
  2. Optimering og integration af forsyningskæden: En meget stor del af jeres CO2-fodaftryk vil typisk blive sat uden for jeres egen produktion. Derfor er det vigtigt, at I arbejder med hele forsyningskæden. Gennemgå og analyser transportvejene og leverandørernes bæredygtighedsinitiativer og -performance, genbesøg aftalebetingelser, og sidst, men ikke mindst, samarbejd med jeres leverandører om deres transformation.
  3. Ledelse og transparens: I har sikkert ikke de nødvendige data til at kunne tracke jeres performance på bæredygtighed og på effekten af jeres bæredygtighedsinitiativer, så I bliver nødt til at identificere de nye og relevante metrikker, datastrukturer og visualiseringer for at få den nødvendige indsigt. Derudover bør hele ledelsen lære, hvordan I skal tracke og lede efter de nye parametre. Det er tidligere lykkes med ’safety’ – nu er tiden kommet til bæredygtighed!
  4. Kompetencer: Både ledere og medarbejdere er opdraget til at træffe forretningsbeslutninger ud fra et økonomisk rationale. Men i forhold til bæredygtighedsagendaen kan det økonomiske rationale ikke længere stå alene i jeres business case. Der er behov for ny viden og kompetencer til at kunne analysere, drøfte, få ideer og implementere bæredygtige løsninger. Der kan også være behov for nye ressourcer og omfattende videreuddannelse for at drive transformationen videre ud end blot drøftelser hos den øverste ledelse. Hvordan laver man f.eks. en ’sustainability case’ som grundlag for beslutningstagning hånd i hånd med ’business casen’?
  5. Kultur: Bæredygtighed har potentiale til at virke som en stærk engagementsfaktor hos både medarbejdere og interessenter. Det kræver dog, at bæredygtighed er integreret i jeres strategi, værdier og konkrete handlinger. Og I skal huske at pleje kulturen (nyt mindset, nye vaner og adfærd) undervejs på forandringsrejsen samt den energi, der skal til for at drive jeres transformation til en bæredygtig virksomhed. Afgørende, men ofte lettere sagt end gjort.

Hvis I gør det rigtigt, vil transformationen mod bæredygtighed i jeres virksomhed ikke alene sikre jeres bidrag til at løse vor tids største og mest kritiske udfordringer. Det vil også skabe kommercielle muligheder og fungere som en driver for innovation, talenttiltrækning og generel optimering af virksomhedens performance.

Spørgsmålet er, hvor jeres virksomhed er på bæredygtighedsrejsen? Er bæredygtighed en del af jeres strategiske agenda? Er bæredygtighed også blevet en integreret del af jeres drift? Hvis det sidste ikke er tilfældet, så ved I nu, hvor I kan begynde.

Kommentér dette blogindlæg herunder