Danmark bør satse mere på alternative brændstofformer

Afgifterne for både el- og brintbiler har stor betydning for afprøvning af nye transportteknologier og klargøring af infrastrukturen til fremtidens alternative brændstofformer. Ifølge ny global rapport fra KPMG tror autobranchen nemlig på brintbilen som fremtidens vigtigste bil.

Af partner Jakob Blicher-Hansen og senior manager Morten Reimer, KPMG 

Selv om der er store regionale forskelle i Vesteuropa og især i de nordiske lande, er tiltroen til elbiler større, og dieselbilen har trods modvind de senere år heller ikke udspillet sin rolle. Et ikkebilproducerende land som Danmark kan med fordel satse endnu mere på at afprøve og gøre sig klar til en fremtid med nye brændstofformer, så vi ikke sakker bagud i forhold til udviklingen i landene omkring os.

Ifølge en ny undersøgelse fra KPMG baseret på interview med 900 topledere og over 2.000 forbrugere tegner der sig en fremtid med en broget bilpark på verdensplan. Når bilbranchens ledere bliver bedt om at sætte det lange lys på og spejde langt ud i fremtiden, lyder fremskrivningen, at fremtidens bilpark i 2040 vil bestå ligeligt af biler drevet af brint, el, benzin/diesel og hybrider. Det stiller store krav til politikerne om ikke at gøre os sårbare ved at satse for ensidigt på traditionelle teknologier.

For selv om regeringen netop er blevet enig med Socialdemokratiet og Radikale Venstre om at afsætte 10 millioner kroner til at udbrede brintbiler i Danmark, og der faktisk findes 10 brinttankstationer fordelt ud over landet, så favoriserer efterårets aftaler om nye registreringsafgifter stadig benzin- og dieselbiler frem for el- og brintbiler.

Den bæredygtige transportudvikling i landene omkring os rykker: I Norge mere end fordobledes salget af brintbiler i 2017; Volvo vil fra næste år kun producere el- eller hybridbiler; Tyskland vil bygge 400 brinttankstationer over de næste 6 år; og Frankrig og Storbritannien vil forbyde salg af benzin- og dieselbiler i 2040.

65 procent af vesteuropæiske forbrugere vil hverken købe en dieselbil fremover eller beholde deres nuværende dieselbil ifølge KPMG’s undersøgelse. I Vesteuropa ser vi samtidig flere lande planlægge forbud mod dieselbiler.

Vi har tidligere set, at justeringen af afgifter på elbiler fuldstændig stoppede salget af elbiler i Danmark. Reguleringen af afgiften på el- og hybridbiler er en meget vigtig faktor for, at vi kan komme i gang med at afprøve nye transportteknologier, klargøre infrastrukturen og samfundet til fremtidens brændstofformer og undgå en klimaskadelig bilpark.

Forbrugerne er klar.

’Global Automotive Executive Survey 2018’ af KPMG.

FAKTA

En brintbil kører på en såkaldt brændselscelle, hvor en fusion af brint og ilt skaber den energi, der driver bilen fremad, og det eneste, den udleder, er den smule vanddamp, der opstår ved fusionen.

Fordelen er, at brintbiler kører længere end elbiler, og de kan tankes op ligeså hurtigt som en benzinbil. Ulempen er, at brændselsceller i dag er enormt dyre at producere, og at brint udvindes igennem CO2-udledende processer fra enten naturgas eller elektrolyseprocesser af vand.

 

 

 

Kommentér dette blogindlæg herunder