FSR: Fremgang fortsætter langt ind i 2018 

Der er udsigt til fortsat fremgang i første halvår af det nye år, og de virksomheder, der har holdt igen med investeringer efter finanskrisen, bør igen finde pengepungen frem, skriver erhvervspolitisk direktør i FSR Tom Vile Jensen. 

Her på tærsklen til et nyt år er der traditionelt mange økonomer og andre, der kaster sig ud i sporten at forudsige fremtiden for dansk økonomi og erhvervsliv. Over det seneste år er økonomi og beskæftigelse generelt vokset, mens aktier, obligationer og ejendomspriser ligger i rekordniveauer. Vores egne analyser viser også, at overskuddene i virksomhederne generelt er steget i de senere år.  

Jeg skal ikke her kaste mig ud i spådomme om fremtiden, men 2017 er det år, hvor der er sket et klart skifte i økonomien til det positive. Den udvikling giver helt sikkert anledning til nogle overvejelser ude i virksomhederne, der har været meget forsigtige i kølvandet på finanskrisen. 

I revisorbranchen har vi udviklet en FSR ’businessindikator’, der ser dybere på konkrete virksomhedsnære tal for eksempelvis salg, ordrer og kreditter. Som supplement spørger vi revisorerne, der færdes i virksomhederne hver dag, hvordan de ser udviklingen hos deres kunder. 

Revisorerne ser lyst på kundernes økonomi de næste 6 måneder 

I flere år har revisorerne generelt haft en lidt mere pessimistisk vurdering af den økonomiske udvikling end resten af erhvervslivet.  

Men pessimismen er lagt til side på det seneste, og nu og her vurderer 8 af 10 revisorer, at økonomien hos kunderne vil udvikle sig positivt det næste halve år. Kun 18 procent svarer, at de forventer en neutral udvikling, hvor økonomien ligger fladt, mens ingen venter tilbagegang.  

Fremgangen skyldes først og fremmest, at virksomhederne mærker større efterspørgsel. Investeringerne følger ikke helt så meget med, lyder vurderingen. Dertil kommer, at mange virksomheder ifølge revisorerne fortsat har fokus på at skære og reducere omkostninger. 

Det positive billede af virksomhedernes økonomi de næste 6 måneder bakkes op nye tal for virksomhedernes omsætning, som er steget med over 5 procentpoint i forhold til året før. Det er den højeste stigning siden 2011 og vidner om, at salget går godt i landets virksomheder. Så langt, så godt. 

Andre nøgletal bidrager til et mere mudret billede af tingenes tilstand.  

Lad mig give et eksempel. I første halvår 2017 steg antallet af private stillingsopslag for syvende halvår i træk. I forhold til samme tidspunkt året før er der tale om en stigning på over 3.000 private jobopslag. Det højeste niveau siden 2. halvår 2008. Ser man på den relative stigning, er der dog tale om et lille fald i forhold til året før. Om det er manglende rekrutteringslyst eller flaskehalse, er svært at sige noget om.   

Virksomhederne skal hægte sig på vækstmulighederne 

Efter finanskrisen har mange virksomhedsejere været forsigtige og passet på pengene. De har holdt igen med at sætte ekstra gang i markedsføringen eller salget, udvidelsen af butikken er blevet udsat, maskinerne har skullet holde lidt længere, nye produkter og løsninger til kunderne kan være sat i bero. Dertil kommer, at virksomhedsejerne har været forsigtige med at investere i nye digitale løsninger, der kan udvikle forretningen. Det gælder især de mindre virksomheder, som har været meget tilbageholdende. 

Den økonomiske fremgang bør dog få virksomhederne til at sætte gang i flere aktiviteter for at hægte sig stærkere på vækstmulighederne og eksempelvis overveje at investere mere i digitalisering, robotter mv. Det er nødvendigt, hvis virksomhederne skal bevare produktiviteten og konkurrencekraften i en situation med flaskehalse og mangel på arbejdskraft.  

Det er desværre nemmere sagt end gjort. Samtidig med at økonomien var i feststemning op til finanskrisen i 2008, så vi et dyk i virksomhedernes produktivitet. Vi skal helst undgå, at det sker igen, for det gør det ikke blot svært at få de fornødne overskud hjem i de gode tider, men også svært at være ordentligt polstret til at væksten igen på et tidspunkt aftager.  

Gang i udlån og kreditter 

Udlån og kreditansøgninger er også gode indikatorer for, om virksomhederne ser lyst på fremtiden – og agter at sætte gang i for eksempel salgs- og produktivitetsfremmende aktiviteter.  

Her er der heldigvis flere lyspunkter end det modsatte. I første halvår af 2017 havde virksomhederne udlån for 1.092 milliarder kroner, hvilket er en stigning på 3,3 procent i forhold til året før. 

Ifølge kreditcheferne i de største danske penge- og realkreditinstitutter er også omfanget af kreditansøgninger steget på det seneste. Efterspørgslen indikerer, at flere søger finansiering til at udvikle og drive deres forretning. 

Alt i alt er der således grund til at være optimistisk i første halvdel af 2018. Også fordi det tyder på, at virksomhederne ikke kun går efter salg, men rent faktisk er mere villige til at investere og tage nye initiativer, der kan understøtte produktiviteten på både den korte og lidt længere bane. 

 

Kommentér dette blogindlæg herunder