Hold fast i fintechvæksten i Danmark

Vi skal holde de nye vækstjobs især inden for fintech på danske hænder, lyder det fra formanden for Finansforbundet, Kent Petersen.

Danmark står midt i en enorm digital transformation, der sætter voldsom turbo på globaliseringen. Det kræver stramt fokus på rammebetingelser, initiativer og den fornødne omstillingsparathed, hvis vi skal bruge digitaliseringen som en strategisk fordel for os som samfund. Den mulighed skal vi gribe, hvis vi skal holde de nye vækstjob, eksempelvis inden for fintech – på danske hænder.

Ny, finansiel teknologi er i kraftig vækst, både i Danmark og internationalt, og den rummer betydelige potentialer for os som samfund. Ifølge tal fra analysevirksomheden Fintech Global er de danske investeringer i nye fintechvirksomheder steget fra ca. 40 millioner kroner i 2014 til godt 300 millioner kroner i 2016, hvilket svarer til knap en ottedobling på blot tre år. Det skønnes, at der vil være et yderligere beskæftigelsespotentiale på godt 5.000 job frem mod 2020 i Danmark.

Men det potentiale indfries ikke af sig selv, og når vi følger de virksomheder, der konkret vokser frem, står det også klart, at deres verden er global – og at den bevæger sig hastigt.

Gode takter i Danmark

Bag fintechmiljøet i Danmark og organisationen Copenhagen Fintech gemmer sig et godt eksempel på, at samarbejde i de rigtige konstellationer kan skabe et godt afsæt.

Københavns Kommune, Finansforbundet og Finans Danmark gik i sin tid sammen med en række virksomheder fra sektoren om at skabe rammerne for et vækstmiljø, som nu er udvidet til en bred og stadig voksende partnerkreds. Den base skaber enorm værdi for et iværksættermiljø, hvor virksomhederne bliver til et fagligt fællesskab med stærke relationer til den etablerede sektor, hvor innovation og forretningskendskab kobles sammen til gavn for alle parter.

Vækstlaget er med andre ord hjulpet godt på vej. Men der er stadig udfordringer, hvis vi for alvor skal udnytte mulighederne. Og i den teknologiske og globaliserede virkelighed anno 2018 er det sådan, at hvis der ikke findes svar på udfordringerne her til lands, gør der det andre steder.

For det er også et vilkår i en digital virkelighed, der udvikler sig i eksplosivt tempo: Lige nu ser vi for eksempelvis en voksende mangel på arbejdskraft og techtalent – ikke mindst i kompetencesnitfladen mellem finans og it.

Nogle tager til udlandet

Det er et problem for virksomhederne, hvis de skal vokse – og hvis kandidaterne ikke findes i Danmark, ja, så lægges arbejdspladserne der, hvor kompetencerne og arbejdskraften er.

Det ved vi fra flere virksomheder i miljøet, hvor bare et enkelte eksempel er fintechvirksomheden Pleo, som har været nødsaget til at hyre udenlandske udviklere i Quebec, Canada og Slovenien, hvor de rette indsigter og kompetencer er til stede – altså profiler, der er mangel på i Danmark.

Vi har ikke andet politisk valg end både at uddanne og rekruttere os ud af den problemstilling, hvis vi gerne vil kunne holde arbejdspladser i Danmark. For de rette kompetencer er naturligvis helt nødvendigt brændstof for de nye virksomheder, hvis de skal videre fra opstartsstadiet.

Det samme gælder for så vidt også, når man taler om adgang til mere risikovillig kapital, agil regulering og generelt favorable rammebetingelser, der er tilpasset en ny og foranderlig virkelighed.

Vi skal hjælpe nye virksomheder i gang, men også sørge for, at de får muligheden for at vokse. Og de komponenter er vidt nødt til at arbejde med, hvis vi skal holde den digitale vækst i Danmark.

Kommentér dette blogindlæg herunder