Lær digitalisering af Singapore

Det danske samfund og banksektoren har meget at lære af Singapore. Især bør vi fokusere på digitalisering som job- og vækstskaber, skriver Finansforbundets formand, Kent Petersen, i denne kommentar.

Digitaliseringen brager derudad, men hvad skal vi egentlig stille op med den? Og hvordan kan vi som virksomhed og samfund bruge den konstruktivt til vækst- og jobskabelse? Det svar lader til at være sværere at få greb om end de effektiviseringer, der i hvert fald i finanssektoren næsten er blevet synonym med ny teknologi.

Men kigger man lidt udad, er der inspiration at hente til at bruge digitaliseringen anderledes konstruktivt gennem en målrettet indsats i forhold til både rammebetingelser fra politisk hold, virksomhedernes strategiske initiativer og den enkeltes kompetenceudvikling.

Et godt eksempel finder man i Singapore, hvor man aktuelt arbejder med 23 konkrete strategier for, hvordan man omstiller sine vigtigste sektorer. Det er der god grund til at tage ved lære af, hvad angår at bruge digitaliseringen offensivt og proaktivt til gavn for samfund, vækst og jobskabelse.

Vi er også en lille, åben økonomi, og det kunne måske være værd at kigge mod et land, som meget aktivt arbejder på at tilbageerobre sin placering som finansielt centrum i Asien gennem muligheder for videreuddannelse, tiltrækning og fastholdelse af talent, gode arbejdsvilkår, lovgivningsmæssige tiltag mv.

Verdens første ‘smarte’ nation

Sigtet er klart: Ambitionen – der altså endnu er Singapores – er at være verdens første ’smarte’ nation, som udnytter den digitale udvikling til at forbedre livet for dets borgere, dvs. hvordan teknologiens muligheder bedst omsættes, så alle får del i udviklingen.

Det gælder også finanssektoren, hvor ny regulering skal muliggøre nye forretningsmodeller inden for finansielle teknologier, og hvor der er etableret en systematisk indsats for offentlig/private partnerskaber i forbindelse med et fintechøkosystem på baggrund af en national strategi om skabelse af 4.000 nye jobs. Årligt!

Vejen dertil går ikke overraskende også over systematisk kompetenceudvikling, samtænkning af formel og uformel læring og et yderst veludbygget system for uddannelse og videreuddannelse inden for finans og fintech.

Og digitaliseringen er naturligvis et værktøj på den rejse: Fremtidens efter- og videreuddannelse vil bl.a. finde sted via digitale efteruddannelsesplatforme. Samtidig er der også lanceret det såkaldte SkillsFuture-initiativ, der er en national-strategisk tilgang til fremtidens kompetencer på en samlet platform, der både giver information om kritiske kompetencer inden for udvalgte industrier, adgang til kurser og konkrete jobopslag. Og via platformen er der også tilknyttet en form for personlig uddannelseskonto for den enkelte.

Meget at lære af Singapore

Den progressive tilgang til kompetencer ses også hos enkeltvirksomheder. DBS Bank er blevet udråbt til at være en af de mest digitaliserede banker i verden, men her er fokus langtfra på effektivisering alene. Tværtimod har banken forfulgt en strategi, hvor automation er blevet et redskab til at frigøre ressourcer til merværdiskabende aktiviteter – også for og med medarbejderne. Konkret er otte medarbejderprofiler med særligt behov for struktureret medarbejderudvikling blevet udpeget. Ikke til at forlade butikken, men til at blive opkvalificeret til at påtage sig nye jobfunktioner eller helt nye job i banken.

Der er kort sagt masser at lære af Singapore – på mange niveauer. Vi har også i Danmark brug for et endnu mere målrettet politisk fokus på digitaliseringen som job- og vækstskaber, på et nyt blik på kompetenceudvikling og efteruddannelser – og for at virksomhederne simpelthen investerer i medarbejderne og deres kompetencer. Det er nemlig stadig det vigtigste aktiv i en digital fremtid.

Kommentér dette blogindlæg herunder