;

Sådan får I stabiliseret og styrket forsyningskæden med en realistisk salgsprognose

Midt i krisen bliver man nødt til at fokusere på at styrke forsyningskæden på længere sigt, skriver InsideBusiness’ klummeskribent.

Covid-19 har alvorlige konsekvenser for samfundet, for erhvervslivet og for deres forsyningskæder. Og de fleste ledere erkender også, at den største bølge af konsekvenser fra den globale nedlukning nok stadig mangler at ramme os.

Mange virksomheder har heldigvis været hurtige til at få oprettet et ’war room’ og et tværorganisatorisk krisestyringsteam, der har til opgave hurtigt og effektivt at adressere de øjeblikkelige negative konsekvenser af covid-19 på deres forsyningskæde. Deres fokus har af gode grunde været kortsigtet. Men mange ledere er allerede nu begyndt at flytte fokus til initiativer, der kan stabilisere forsyningskæden på mellem og lang sigt.

Og i betragtning af de store omvæltninger og udsving i kundeefterspørgsel, som de fleste virksomheder oplever lige nu og vil fortsætte med at opleve i den kommende tid, bør et af disse initiativer være at sikre, at virksomhedens efterspørgselsplanlægning er optimeret. Her er det væsentligt at vurdere:

  • Giver prognosen på efterspørgslen (på engelsk demand forecast) især på kort og mellemlang sigt et retvisende billede, ikke kun på overordnet niveau, men helt ned på vareenhedsniveau?
  • Hvis dette viser sig ikke at være tilfældet, kan det så skyldes utilstrækkelige processer, kompetencer, værktøjer eller måske en kombination af alle?

Blå bog

Martin Schøller, client engagement director, Valcon

Martin har mere end 20 års erfaring inden for supply chain, strategi og forretningsudvikling, både som konsulent og som leder.

Martin er client engagement director i konsulentfirmaet Valcon, hvor han rådgiver topledelser i Danmark og udland og trækker på sin internationale erfaring fra rollen som blandt andet VP supply chain i LEO Pharma, strategichef i LEO Pharma og managementkonsulent i PA Consulting Group.

Set i lyset af ovenstående vil jeg anbefale jer at gennemføre et eller flere af følgende initiativer for at sikre, at I vil kunne træffe rettidige og handlingsorienterede beslutninger som en integreret del af jeres salgs- og kapacitetsplanlægningsproces (også kaldet sales and operations planning eller bare S&OP):

  1. (Gen)overvej, og juster eventuelt detaljeringsgraden og tidshorisonten for salgsprognosen

Mange virksomheder producerer kun deres salgsprognose på overordnet niveau og har et mellemlangt til langsigtet perspektiv som del af deres S&OP-proces.

Men med den aktuelle usikkerhed i markedet vil dette være utilstrækkeligt for de fleste virksomheder, hvis de skal kunne sikre optimal produktionsplanlægning og lagerbeholdning med mere på kort og mellemlang sigt. Det kræver en nøjagtig kortsigtet salgsprognose ned på vareenhedsniveau.

  1. Vurder, og redefiner eventuelt jeres nuværende proces for efterspørgselsplanlægning (også kaldet demand planning)

Den aktuelle markedssituation vil sandsynligvis gøre det nødvendigt at implementere en langt hyppigere frekvens af S&OP-møder, herunder demand planning-møder. Overvej at etablere ugentlige eller endda daglige møder for at være opdateret på jeres salgsprognoser, så I har overblik over, hvor og hvor meget efterspørgslen ændrer sig på tværs af markeder, kunder og produkter.

  1. Gør brug af avancerede forecasting- og demand sensing-værktøjer, så I løbende kan generere en realistisk salgsprognose

Der findes mange forskellige avancerede og modne værktøjer til statistisk forecasting og demand sensing. De anvendes også i en vis udstrækning af nogle virksomheder, mens andre stadig forlader sig på manuelt genererede prognoser i Excel.

Virksomheder, der gør brug af mere avancerede værktøjer til at generere en realistisk baseline for deres salgsprognose og forfiner denne yderligere ved brug af demand sensing-værktøjer, står dog alt andet lige langt stærkere end konkurrenterne, når der skal træffes rettidige og handlingsorienterede beslutninger – især i en krisesituation som den nuværende.

Én mulighed er selvfølgelig at virksomheden selv anskaffer, implementerer og anvender disse værktøjer. En anden og potentielt bedre mulighed for mange virksomheder – især mindre og mellemstore – er at indgå samarbejde med en tredjepartsleverandør, der er specialiseret i at levere detaljerede og nøjagtige salgsprognoser som en service.

Det er især i en krisesituation som den nuværende, at en S&OP-proces og herunder efterspørgselsplanlægningen står sin prøve. Det er sjældent et problem, når alt kører, som det plejer. Det er, når vejen bliver bumpet, som den er nu, at de ansvarlige for forsyningskæden skal gribe til handling.

Den vigtigste opgave lige nu er at få stabiliseret forsyningskæden og mindske skaden, men når krisen trækker væk i horisonten, bør fokus være på at sikre, at virksomheden så hurtigt som muligt kan vende tilbage til business as usual og undgå tabt salg, fordi virksomheden ikke er klar til at imødekomme den genetablerede eller måske markant ændrede efterspørgsel i forhold til før krisen.

Kommentér dette blogindlæg herunder