Se bort fra socialistævl – Trump hylder dansk reformpolitik

Er det rigtigt at kalde en rapport om amerikansk og nordisk samfundsmodel fra den amerikanske præsident Trumps bagland for fake news, som flere danske toppolitikere gør? Cheføkonom i Axcelfuture Thomas Bernt Henriksen giver svaret i denne kommentar.

Der breder sig en besynderlig vrede og forbitrelse over socialistrapporten, som Det Hvide Hus og dermed præsident Donald Trump udsendte for nogle dage siden. Måske tiden er kommet til at læse rapporten med den fængslende titel ’The Opportunity Costs of Socialism’ for det, den er. Ikke mere, ikke mindre.

Ingen kan være i tvivl om – heller ikke danske læsere af rapporten – at der er tale om et i øvrigt ganske underholdende og letforståeligt stykke økonomisk essay målrettet den amerikanske offentlighed og Trumps egen politiske base forud for tirsdagens midtvejsvalg i USA og et præsidentvalg om to år.

Rapporten er derfor ikke noget seriøst grundlag for en mere fundamental debat om den danske eller nordiske model, selv om det i høj grad stadig er relevant at diskutere de danske erhvervs- og kapitalskatter, uddannelsessystemet og samspillet mellem den offentlige og private sektor på en lang række områder.

Det er en oplagt observation, at ord som Europa, Norden eller Danmark i visse politiske kredse i USA er et synonym for socialisme – og ordet anvendes særdeles rundhåndet på de 72 sider. Så rundhåndet, at både statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og finansminister Kristian Jensen (V) tvinges til at råbe ’fake news’ ad Trump.

Den danske økonom Jacob Funk Kirkegaard har ret, når han til DR kalder rapportens konklusioner for ”uden for kontekst og politisk tendentiøs”, og siger, at ”der er tale om et pseudointellektuelt figenblad, som republikanerne skal bruge til at slå igen ,”.

Læser man rapporten med de øjne, bliver den egentlig nogle steder ganske interessant, om end med visse komiske indslag.

Aparte indslag om pickuptruckøkonomi

Det er komisk, når der på de 72 sider bliver plads til en stor graf over prisen på at eje og køre i en pickuptruck i USA og i de nordiske økonomier – måske det foretrukne transportmiddel for Trumps kernevælgere, men en sjælden fugl på de danske veje.

Efter pickupmålestokken er Danmark, pyha, det mindst socialistiske land i Norden, mens en finne ifølge rapporten skal arbejde næsten 12 timer om ugen for at køre rundt i sin pickup mod 4,4 timer for en amerikaner. Ja, det er socialisme.

Til gengæld er det tydeligt, at Trumps økonomiske rådgivere er blevet overrasket, da de først begyndte at granske de nordiske økonomier og den nordiske model.

Rapporten viser, at marginalskatten på løn i Norden ikke er meget højere end i USA, og rapporten anerkender, at de nordiske økonomier siden 1970’erne har reformeret deres skattesystemer væsentligt.

Rapporten viser også, at de nordiske vare- og servicemarkeder er langt mindre regulerede end de amerikanske. I USA er der en udbredt brug af direkte priskontrol på de frie markeder-

Det er også interessant, at rapporten viser, at erhvervs- og kapitalskatterne i USA ikke er meget lavere end i de fleste nordiske lande. Danmark er undtagelsen, og vi opretholder en i både nordisk og amerikansk sammenligning meget høj skat på aktieafkast, hvilket blandt andet Axcelfuture og andre igen og igen har forsøgt at gøre til genstand for debat.

Vi har fikset fejl i velfærdsmodellen

De nordiske landes økonomiske succes over de seneste årtier kan i høj grad tilskrives en vilje til at se på fejlene i den nordiske velfærdsmodel og herefter fikse fejlene gennem reformer. Faktisk er den brede erkendelse i dag, at den nordiske model først blev en succes, da de for Danmarks vedkommende indledte reformpolitikken i starten af 80’erne og 10 år senere i de øvrige nordiske lande.

Derfor har socialistrapporten svært ved helt at dumpe den nordiske model, men vælger et andet greb. Trumps økonomiske rådgivere advarer om, at hvis USA vælger at indføre nordisk socialisme, som den så ud i 1975, så vil USA over tid miste 19 procent af sin velstand. Et på alle måder uvirkeligt scenario.

Vi skal efter socialistrapporten naturligvis bare fortsætte med at være glade for vores samfundsmodel, men vi skal da også bevare vores åbenhed over for kritik og inspiration, når en amerikansk regeringsrapport måske kan få os til at spørge, om vi eksempelvis på sundhedsområdet og uddannelsesområdet får nok ud af de penge, som vi investerer via samfundet. Vi ved eksempelvis, at vi i Danmark har et problem med at få unge til at vælge uddannelser, hvor der er gode jobmuligheder.

Den store forskel mellem USA og Danmark samt Norden er måske i disse år især, at vi har en vilje til at fortsætte med at reformere vores samfundsindretning. Derfor skal vi tåle lidt drilleri fra Trumps og hans økonomiske rådgivere, som snart må forholde sig til, at der formentlig kommer en slags socialist i Kongressen.

Den 29-årige Alexandria Ocasia-Cortez (D), som kalder sig en demokratisk socialist og netop ønsker elementer af den nordiske model indført i USA, vinder efter al sandsynlighed sin valgkreds i New York den 6. november. Alligevel er det også efter på tirsdag stadig lidt tidligt at advare om socialisme i USA.

Og måske nogen så til slut vil spørge, om der er behov for lidt diplomati for at udglatte uoverensstemmelser og uenigheder om den nordiske model. Det skulle da lige være at sætte økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Billes økonomer til at lave en dansk udgave af socialistrapporten – og så oversætte den til amerikansk.

 

Kommentér dette blogindlæg herunder