;

Tænk alternativt, når markedstruslerne hober sig op

En storm af politiske, geopolitiske og økonomiske risici hviler over de finansielle markeder og understreger behovet for alternative stødpuder i porteføljen, skriver IinsideBusiness’ investeringsekspert.

Handelskrig, sanktioner mod Iran og Rusland, krise i Tyrkiet, budgetkvaler i Italien og stor usikkerhed om, hvordan briternes brexitaftale falder på plads. En storm af politiske og geopolitiske risici har ramt de finansielle markeder og forårsaget markedsudsving i løbet af 2018, og stormen lægger sig næppe inden for de kommende måneder. Eksempelvis forventer vi som minimum, at Donald Trump holder liv i handelskrigen frem til midtvejsvalget i USA den 6. november, fordi handelskrigen har gavnet hans hjemlige popularitet blandt vælgerne (se graf).

Samtidig aner vi konturerne af fremtidige potentielle udfordringer, der kan ramme de finansielle markeder. Foruden de aktuelle politiske og geopolitiske risici ser vi på et dybere og mere fundamentalt plan tre kandidater til en global krise:

  1. Boble på obligationsmarkedet

Centralbankernes massive obligationsopkøb siden finanskrisen har sendt prisen på finansielle aktiver op, mens inflationen på varer og serviceydelser er blevet presset i bund. Renterne er så at sige alt for lave og afspejler ikke den risiko, der reelt er ved at låne penge til en given debitor.

I USA har renterne rettet sig og afspejler efterhånden vækst- og inflationsudsigterne, men spørgsmålet er, hvilken rente investorer fremover vil forlange for fortsat at finansiere de offentlige finanser med et offentligt amerikansk underskud, der vokser støt?

Det årlige underskud på de offentlige finanser vil ifølge den amerikanske regerings eget budgetkontor stige fra 3,2 procent af bnp i 2016 til 4,7 procent i 2019. Holder estimaterne stik, vil det være det største offentlig underskud for en økonomi i fuld beskæftigelse siden anden verdenskrig.

  1. Kreditkrise i Kina

Gældsætningen i Kina er eksploderet siden finanskrisen og udgør i dag 250 procent af bnp mod 120 procent for 10 år siden. Stigende globale renter udgør således i stigende grad en risikofaktor for den kinesiske økonomi.

Regeringen er opmærksom herpå og forsøger at dæmpe kreditvæksten, herunder især væksten i virksomhedernes gældsætning.

  1. Hårdtspændt aktiemarked i USA

Amerikanske aktier er historisk dyrt prisfastsat, pustet op af 7 års lempelig pengepolitik, og det gør amerikanske aktier til en krisekandidat.

Andre drivkræfter end pengepolitik har efterhånden taget over på det amerikanske aktiemarked, hvilket har været med til at retfærdiggøre stigninger i kurser og prisfastsættelse. Det gælder ikke mindst selskabernes stærke indtjeningsvækst, behersket inflation og stærk økonomisk vækst.

Men stadig er spørgsmålet, om de store kursstigninger siden finanskrisen er bæredygtige på den lange bane, også når væksten for alvor begynder at vige, eller om der er en regning for den lempelige pengepolitik, som skal betales?

Alternative stødpuder
Men inden sortsynet tager overhånd, så lad mig slå fast: Trods de forskellige risici ser vi stadig attraktive afkastmuligheder i aktiemarkedet. Vores hovedscenario er, at det nuværende globale opsving forbliver intakt, og at aktier vil give et væsentlig højere afkast end obligationer over de kommende 12 måneder.

De mange potentielle risikofaktorer er imidlertid også en påmindelse om, hvor vigtigt det er at sprede risikoen i sine investeringer og reducere sin porteføljes sårbarhed over for aktiemarkedets luner. Her er alternative investeringer en aktivklasse, vi har meget fokus på i Danica Pension.

Alternative investeringer er eksempelvis ejendomme, infrastruktur, alternative kreditter og private equity, og afkastet fra alternative investeringer har i mange tilfælde en begrænset korrelation over for traditionelle aktiver. Eksempelvis svinger værdien af en udlejningsejendom eller en færgeforbindelse ikke nødvendigvis i takt med aktie- eller obligationsmarkedet. Nøglen til en stærk og stabil portefølje er således at investere i forskellige aktiver, der ikke stiger og falder i takt med hinanden. Samtidig – og ikke mindst – kan alternative investeringer give attraktive risikojusterede afkast, hvis man som investor formår at håndplukke de rette aktiver.

Kan få øget betydning fremover

Værdien af alternativer i en portefølje afhænger af porteføljens udgangspunkt. Her kan man groft formulere følgende tommelfingerregler:

  • Har du en lavrisikoportefølje med mange obligationer, kan alternative investeringer bidrage til at øge det forventede afkast i din portefølje, uden at risikoen nødvendigvis stiger tilsvarende.
  • Har du en højrisikoportefølje med mange aktier, kan alternative investeringer bidrage til at reducere risikoen i din portefølje, uden at det forventede afkast nødvendigvis falder tilsvarende over tid.

Men naturligvis skal man også være bevidst om, at alternative investeringer rummer en række særlige risici, for eksempel er de ofte meget illikvide og har relativt høje transaktionsomkostninger.

Når vi ser fremad, kan alternative investeringer meget vel komme til at spille en endnu vigtigere rolle end i dag. Uanset om de tre krisekandidater beskrevet ovenfor materialiserer sig eller ej, vil vi formentlig nå til vejs ende i det nuværende globale opsving i løbet af de kommende par år. Det kan udløse en periode med lavere aktieafkast og forstærket bølgegang på de finansielle markeder, hvor alternative investeringer i særdeleshed kan komme til deres ret i porteføljen.

Handelskrig har givet Trump medvind

Andelen af vælgere, der mener, at Donald Trump gør et godt job som præsident, er steget, siden han skød handelskrigen i gang i marts i år. Derfor forventer vi også, at han vil holde liv i handelskrigen som minimum frem til midtvejsvalget i USA den 6. november i år.

Udvikling perioden 27.01.2017-16.08.2018

Kilde: Macrobond (RealClearPolitics)

 

Af Jesper Langmack, Investeringsdirektør for Risikoaktiver i Danica Pension

Kommentér dette blogindlæg herunder