;

Vil bæredygtighed stadig være relevant for jeres virksomhed efter Coronakrisen?

Covid-19-pandemien har sendt chokbølger gennem den globale økonomi, og     regeringer verden over har pumpet milliarder af kroner ud i krisehjælp, mens virksomheder ihærdigt forsøger at viske duggen af den strategiske forrude.

For 4 måneder siden ville 9 af 10 C25-CEO’er have svaret, at bæredygtighed og de 17 verdensmål var centrale strategiske prioriteter for deres virksomhed.

Men giver det stadig god mening at prioritere bæredygtighed set i lyset af den   alvorlige krise, som både samfund og virksomheder ser ind i?

Ja, bæredygtighed er stadig en god forretning.

På samme måde som i 2008 ser vi nu regeringer fokusere på at holde hånden under deres økonomier, og virksomheder fokuserer på deres kortsigtede behov i form af likviditet, stabilisering af leverandørkæder og kontrol over omkostninger.

Men selv om coronakrisens konsekvenser for den globale økonomi endnu er uklare, er der tegn på, at den nuværende krise adskiller sig fra finanskrisen i 2008 på en række centrale punkter, ikke mindst ud fra et bæredygtighedsperspektiv:

Dine aktionærer vil have det

For det første har det globale investeringssamfund fået øjnene op for klima og bæredygtighed. Det er en trend, som har været længe undervejs, og som i løbet af de seneste år for alvor har fået fat.

Mængden af aktiver under forvaltning (AUM) med fokus på bæredygtighed estimeres at udgøre omkring 25 procent af den totale mængde aktiver under forvaltning i USA ifølge Deloitte. I 2025 forventes den andel at udgøre 50 procent.

I lyset af den udvikling er det heller ikke overraskende, at verdens største kapitalforvalter, Blackrock, har annonceret en ambition om at være førende, hvad angår bæredygtige investeringer.

De underliggende forklaringer på denne udvikling er ganske enkle. Bæredygtige virksomheder har en tendens til at klare sig bedre på bundlinjen og værdisætningen over længere tid end deres ikkebæredygtige konkurrenter.

Det skyldes, at virksomheder, som tager bæredygtighed alvorligt og arbejder strategisk med koblingen mellem bæredygtighed og muligheder for ny forretning, er bedre positioneret til at kapitalisere på den forandring, som for eksempel klimaforandringer skaber for deres markeder, og de forretningsrisici, som eksempelvis uetisk adfærd medfører.

Dertil kommer, at virksomheder med fokus på bæredygtighed har en tendens til også at have en optimeringskultur. Mindre energiforbrug og optimerede produktionsprocesser giver mening for både forretningen og klimaet.

Christiansborg vil have det

For det andet understøtter den politiske udvikling markedstrenden. Klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) forhandler i øjeblikket med Folketingets partier om, hvilke sektorer der skal holde for og hvordan, når Danmark skal indfri sin målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70 procent inden 2030.

Af samme årsag er der tegn på, at eventuelle genopretningspakker til at stimulere genåbningen af økonomien, når de midlertidige hjælpepakker ophører, bliver behæftet med en form for grønne krav. Den samme tendens ses i EU.

Dine (kommende) medarbejdere vil have det

For det tredje: Hvis du vil være i stand til at rekruttere og fastholde (især unge) medarbejdere, er bæredygtighed et krav snarere end en fordel. Uanset om du sympatiserer med Greta Thunbergs budskaber eller ej, kan du være sikker på, at rigtig mange af de unge dimittender gør.

Et stigende antal undersøgelser viser, at medarbejdere er tiltrukket af at arbejde for organisationer med fokus på bæredygtighed, og at dette spiller en større rolle for deres forhold til deres arbejdsplads end eksempelvis betalt ferie, mulighed for hjemmearbejde, karrieremuligheder, kompetenceudvikling og så videre.

Coronakrisen er ikke den samme som finanskrisen

Coronakrisen er ikke en systemisk økonomisk krise. Der er vigende efterspørgsel og forstyrrede forsyningskæder som følge af den globale nedlukning af samfund. Men der er ikke en bunke rådne boliglån, som ikke burde være ydet i første omgang, som truer det finansielle system.

Så når du i morgen, i næste uge eller næste år går i gang med at revidere din strategi, er vores råd til dig: Tænk på kort sigt og på lang sigt.

Coronakrisen ændrer prioriteterne på kort sigt. Men hvis I vil forblive aktuelle på lang sigt, bør bæredygtighed og verdensmålene stadig være en af jeres strategiske prioriteter.

 

Af Jakob Riiskjær, Lead Consultant, Valcon, og Cornelia Lindqvist, Consultant, Valcon

Kommentér dette blogindlæg herunder