;
Codan web123

Forsikring

Codan bløder efter tumultarisk halvår. Se de mest veldrevne forsikringsselskaber

Det pressede forsikringsselskab Codan taber penge efter et katastrofehalvår med lav vækst og flere storskader end normalt. Hos andre spillere er det de slidte gamle installationer i landets bygninger, der nu begynder at give problemer. Her er branchens mest veldrevne selskaber. Et nøgletal fra If Forsikring er efterfølgende rettet til et ifølge selskabet mere retvisende

Lønsomheden bliver ved med at stige i forsikringsbranchen. Selv om det buldrede og bragede udenfor i første halvår, og priserne på en række store forsikringsprodukter blev ved med at falde, slap de fleste store spillere helskindet gennem første halvår. Mange øgede tilmed indtjeningen på forsikringsforretningen betragteligt.

Det viser en gennemgang af de danske forsikringsselskaber. Selskaberne er blandt andet sammenlignet på combined ratio, som er udtryk for, hvor meget selskabet tjener per præmiekrone, når omkostninger og erstatninger er betalt. Jo lavere, jo bedre. Ligger selskabet over 100, taber selskabet penge på forsikringsprodukterne.

Helt i top ligger Trygs danske forretning, der de sidste mange kvartaler har øget indtjeningen på forsikringsforretningen, så combined ratio nu ligger på 77. Det svarer til, at selskabet tjener 23 øre for hver præmiekrone, og her er man samtidig ved at lægge stor afstand til konkurrenterne. Bruttopræmieindtægterne er vokset med hele 30,6 procent i Danmark takket være Alka, og det gør Tryg til den suverænt største spiller på det danske marked.

Lige i hælene finder man ærkerivalen Topdanmark, der tjente 19,3 øre per præmiekrone, hvilket ganske vist er en markant forbedring i forhold til sidste år, hvor TopDanmark kun tjente 14,5 øre, men resultatet forbedres også betydeligt af gevinster fra tidligere års forsikringshensættelser. Renser man for afløbsgevinsterne, som næsten er fordoblet, har TopDanmark forbedret lønsomheden med 2,3 øre per præmiekrone. Her vokser bruttopræmierne dog kun med 2,3 procent.

Sagen kort

De større selskaber i forsikringsbranchen bliver stadig mere lønsomme. Trods flere storskader, skybrud og lynnedslag har de fleste selskaber formået at forbedre deres combined ratio, mens branchen også stadig vokser.

Men hos flere af de mindre selskaber er overskuddet kun lige akkurat inden for rækkevidde.

Vendsyssel Forsikring har forbedret sin combined ratio til 99 i forhold til sidste år, hvor forsikringsforretningen med en combined ratio på 103 var tabsgivende.

NEM Forsikring har forbedret sin combined ratio til 98,5 mod 104,8 i samme periode sidste.

Købstædernes Forsikring nærmer sig nu en lønsom forsikringsforretning, men var udfordret af blandt andet øgede skadesudgifter til bygningsdele, hvilket i stigende grad er ved at udvikle sig til et brancheproblem. Selv om man her var nødt til at sige farvel til nogle erhvervskunder, formåede man dog at snuppe markedsandele fra konkurrenterne, og bruttopræmieindtægterne voksede med 4,4 procent.

Værst ser det ud hos Codan, der efter flere års målrettet indsats stadig ikke har formået at bringe udgifter og indtægter i balance på forsikringsforretningen. Trods en stor omstrukturering på medarbejderfronten er combined ratio steget til 104 mod 95,7 året før. For mindre end en måned siden forlod erhvervsdirektør Nicklas Larsen selskabet med øjeblikkelig virkning, men topchef Scott Ørmen holder fast i strategien, selv om Codan nu ser ud til at være endnu længere fra målet om at kunne bide skeer med de andre store forsikringsselskaber på lønsomhed.

Gjensidige Forsikring, der er branchens femtestørste spiller, kom ud af året med en bedre overskudsgrad på forsikringsforretning end tidligere, men her plages man stadig er lav vækst. Præmieindtægterne f.e.r. (inkl. reassurancepræmier) faldt med 3 procent, men det kommer ikke som en overraskelse, lyder det fra den danske koncerndirektør Mats Gottschalk.

Rettelse

If Forsikring har efter artiklens offentliggørelse oplyst, at det er mere retvisende at bruge et andet nøgletal end det vi først brugte.

Tal for If Forsikring er rettet i tabel og brødtekst. Bruttopræmieindtægterne for If Forsikring blev i en tidligere version opgjort til 1.980 mio. kr., men det tal er ikke udtryk for bruttopræmieindtægterne, men bruttopræmierne (GWP). Tabellen er opdateret med tallet NPE (Net premiums earned), som i første halvår af 2019 var 1.537 mio. kr.  Svenske If Forsikring, der er Danmarks sjettestørste forsikringsselskab, løftede også indtjeningen på forsikringsforretningen. Her er indtjeningen forbedret til 16,3 øre per præmiekrone mod 14,2 året før.

” Det er helt i tråd med alle de initiativer, vi har haft gang i over et år med omtegning af porteføljerne både på privat og erhverv, som er en del af vores plan for at skabe lønsomhed i vores virksomhed. Konsekvensen er, at vi må sige farvel til en del kunder og ophør af en større samarbejdsaftale. Det er forventeligt, og giver ikke anledning til bekymring,” siger han og oplyser, at justeringen af policerne endnu ikke er helt færdig.

”Vi er endnu ikke helt færdig med omtegningen af vores portefølje. Generelt oplever vi markedsudviklingen som fornuftig, og vi har mange salgsaktiviteter både inden for privat og erhverv. Vi arbejder kontinuerligt og systematiske med at forbedre vores tariffer og risikoselektion, og det bliver vi aldrig færdige med,” siger han.

Gjensidige forbedrede sin combined ratio til 86,6 i første halvår af 2019 fra 93,9 i samme periode år før.

Også hos LB Forsikring, der er branchens syvendestørste målt på præmieindtægter, er der bedring i økonomien. Her voksede bruttopræmieindtægterne med 4,3 procent, mens selskabets combined ratio faldt fra 92,2 til 88,2, hvilket ifølge selskabet er bedre end forventet.

Krisestemning i Codan

Værre ser det ud hos Codan, der ejes af det britiske skadesforsikringsselskab RSA Group. Efter 2018, hvor selskabet ellers både vandt markedsandele og forbedrede lønsomheden i Danmark, gik tingene den modsatte vej i første halvdel af 2019.

Selskabet har længe været i gang med en stor omorganisering, og i foråret annoncerede selskabet endnu en fyringsrunde, der blandt andet betød et farvel til omkring 25 it-medarbejdere.

Men trods de store bestræbelser på at gøre forretningen lønsom, leverede ejeren i august et regnskab, der viste, at der stadig er alvorlige problemer i den danske forretning. Selskabets combined ratio er steget til 104 i Danmark fra 95,7 i samme periode i 2018 og 84,9 i 2017. Få uger efter regnskabets offentliggørelse, blev erhvervsdirektør Nicklas Larsen strittet ud og erstattet med Camilla Amstrup, der tidligere var privatdirektør i samme selskab, mens hendes gamle stilling nu besiddes af Mads Foged, der kommer fra datterselskabet Privatsikring.

Codans økonomiske udfordringer i år kommer blandt andet af, at der var flere vejr- og storskader end normalt, og selv om koncernens egne analyser ikke viser tegn på, at der er noget galt med risikovurderingen, betød en enkelt brand i en erhvervsbygning, som var forsikret af Codan for mere end 10 år siden, store tab for koncernen. Mere bekymrende er det dog, at Codan stadig bløder på de danske genforsikringer. Det alene kostede i første halvår 117 millioner kroner mod 100 millioner kroner året før.

Grafik rettet: Gjensidige oplyser kun bruttopræmieindtægter bagudrettet til F&P. Tal i tabellen er præmieindtægter f.e.r. (for egen regning = inkl. Reassurancepræmier). 

Ifølge administrerende direktør i Codan Scott Ørmen, følger selskabet dog stadig den strategi, der skal nedbringe omkostningerne og gøre Codan til en mere lønsom forretning. Han hæfter sig ved de gode resultater, der trods alt har været på privatkundeporteføljen.

”Der er vækst i vores privatkundeportefølje, vi ser høj kundetilfredshed og over branchebenchmark inden for de fleste produktområder, og vi er på planen i forhold til at nedbringe omkostninger til et endnu mere konkurrencedygtigt niveau,” siger Scott Ørmen.

Han erkender dog også, at der har været problemer i første halvår. Det tilskriver han de ekstraordinære udbetalinger på storskadeområdet, og han mener, at selskabet er på rette vej med de initiativer, der er blevet søsat for at vende udviklingen.

”Det påvirker vores resultat negativt, men samtidig er det en del af tilværelsen som forsikringsselskab at hjælpe vores kunder, når det går galt. Det er fortsat vores overbevisning, at vi har iværksat de rigtige tiltag for at håndtere de udfordringer, vi står overfor, herunder at vi har ændret vores reassuranceprogram, så vi er bedre beskyttet fremover,” siger han.

Mindre selskaber kæmper stadig

Også flere af branchens små og mellemstore spillere har haft svært ved få økonomien i forsikringsforretningen til at slå til i 2019.

Som noget nyt behøver de unoterede danske forsikringsselskaber dog ikke at offentliggøre deres halvårsregnskab, og derfor er det kun de selskaber, der selv har valgt at lægge tallene frem, som indgår i sammenligningen.

GF forsikring og Købstædernes Forsikring har valgt at fortsætte med at offentliggøre halvårsregnskaber, mens Vendsyssel Forsikring og NEM Forsikring har valgt at dele tallene med InsideBusiness alligevel.

Vejret har flere steder været en større udfordring end normalt, men som InsideBusiness tidligere har beskrevet, er det ejendomsforsikringerne som produktkategori, man for alvor holder øje med nu. Området er ved at udvikle sig til lidt af en hovedpine for branchen generelt, og det har presset økonomien hos blandt andre Købstædernes Forsikring og Alm. Brand i første halvår.

Hos Alm. Brand var man heldig med både stor- og småskader, skriver selskabet i regnskabet, men det blev ”i nogen grad” modsvaret af øgede skadesudgifter til bygninger. Blandt andet er udgifterne til skjulte rør steget kraftigt. Selskabets tjente i første halvår kun 12,8 øre per præmiekrone mod 14 øre året før.

Problemerne med skadesudgifter til bygninger har også plaget Købstædernes Forsikring i første halvår, og det koster nu både indtjening og omsætning, lyder det fra administrerende direktør Anders Hestech, der har sat gang i en større undersøgelse af området.

”Vi skal kigge på hele ejendomssegmentet, for det er ikke holdbart, som det ser ud nu, og som jeg hører det, så er det et branchefænomen,” siger han og forklarer, at det er bygningsmassen og de eksisterende rør og ledningers alder kombineret med vejret, der gør, at området trænger til et grundigt eftersyn,”

”Jeg tror, vi alle sammen mener, at der skal ske noget strukturelt for det segment. Vi kigger på både prisniveauet, selvrisikostrukturen og vilkårene, så det er et segment, vi kommer til at tage et greb om og folder ud i 2020,” siger Anders Hestbech.

Han forventer derfor heller ikke, at ejendomssegmentet kommer til at vokse i årene fremover.

”Når du går ud og griber om ejendomssegmentet, som vi kommer til at gøre nu, vil vi ikke se vækst der. Det er også forklaringen på, at vi ikke har mere aggressiv vækst i år. Der var nogle større kundeforhold hos os, der valgte en anden udbyder, som tilbød en billigere præmie. Men det hang simpelthen ikke sammen i vores modeller, så vi var nødt til at lade de kunder gå,”

Hos Købstædernes Forsikring voksede bruttopræmieindtægterne med 4,4 procent, men forsikringsforretningen fortsatte med at give underskud. Selskabet sætter 0,5 øre til for hver præmiekrone, men det er dog en forbedring i forhold til sidste år, hvor underskuddet var 3,8 øre per præmiekrone, og det skyldes blandt andet, at privatkundeforretningen har trukket op.

”Almindelige små og mellemstore erhverv går fint, og almindelige privatkunder går fint og bedre end året før, så der er bevægelser i begge retninger,” siger Anders Hestbech.

LÆS OGSÅ

Er det en rigtig hovedpine for forsikringsbranchen?

Tunge forsikringsbosser i opgør om udskældt forsikringsprodukt

Opkøbssulten forsikringsgigant rydder op og jagter lønsom vækst

Helbredet er forsikringsbranchens nye vækstmotor – men lønsomheden mangler

Se alliancerne mellem bank, forsikring og pensionsselskaber. Hvor er åbningerne?

Finansalliancer i opbrud. Priskrig på forsikring tager form

Stort dansk forsikringsselskab kæmper for livet

Udenlandske forsikringsselskaber vælter ind – og kan ændre konkurrencebilledet

Partnere dropper udsat dansk forsikringsselskab, men ny spiller stormer ind på markedet

Forsikringsselskab stormer frem i Danmark efter turnaround