;
fregat

Inside story

Dansk-ukrainsk flådeskibshandel for milliarder er et gennembrud

Forsvarsminister Trine Bramsen kalder det for "mindre gennembrud" for forsvarsindustrien, at man har indgået en aftale, hvor flådeskibe til Ukraine for knap 8 mia. kr. sælges som totalleverance.

Det er lidt af en gavebod på et kritisk tidspunkt, som Danmark har på vej til Ukraines forsvar og flådestyrker. Ikke alene har man for nylig givet 164 mio. kr. til bl.a. træning af ukrainske soldater i lyset af den aktuelle trussel fra Rusland. Forsvarsminister Trine Bramsen (S) har også givet en garanti til køb af flådeskibe og teknologi for knap 8 mia. kr. til det udsatte land.

Men den mulige handel vedrørende patruljefartøjer, der dog ikke er bygget endnu, er også en gave til forsvarsindustrien, oplyser Trine Bramsen til InsideBusiness:

”Danmark har nogle ekstremt dygtige virksomheder på forsvarsområdet, og de produkter og ydelser, de leverer, har stor betydning både for dansk sikkerhed og for vores allierede. Aftalen med Ukraine er et mindre gennembrud på den front, og det er en model, som vi på regeringsniveau er stolte over. Regeringen ønsker med strategien for dansk forsvarsindustri at understøtte, at Danmark får en større, stærkere og mere bæredygtig dansk forsvarsindustri.”

Det handler ifølge Forsvarsministeriet om, at der både er forsvars- og sikkerhedspolitiske og kommercielle fordele ved, at danske leverandører sikres bedre muligheder for at byde på og vinde ordrer som patruljeskibene til Ukraine. I tilfældet med Ukraine tager samarbejdet udgangspunkt i tanken, at Danmarks sikkerhed styrkes, når Ukraine er i stand til at håndhæve egen suverænitet.

“I kommercielt øjemed er forhåbningen, at en dansk totalleverance vil kunne bane vejen for, at danske totalleverandører på andre markeder kan vinde yderligere ordrer og dermed understøtte fremtidige eksportordrer, også for danske underleverandører,” oplyser Forsvarsministeriet.

Ny strategi for dansk forsvarsindustri 

Aftalen relaterer sig til, at regeringen i august 2021 udgav en ny strategi for dansk forsvarsindustri. Formålet med strategien er – i dialog med danske forsvarsindustrielle aktører – at opretholde og udvikle konkurrencedygtige industrielle kompetencer og kapaciteter på områder med strategisk betydning for varetagelsen af Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser. Regeringen lægger i strategien vægt på, at forsvarsindustrien har gode forudsætninger for at gå udviklingen på området i møde til gavn for vores fælles sikkerhed.

“Strategiens indsatser skal bl.a. øge samarbejdet og styrke rammevilkårene på det forsvarsindustrielle område, styrke adgangen til internationale forsyningskæder og markeder og bygge bro mellem forskning, udvikling og anvendelse på udvalgte områder. Indsatserne skal også sikre et bæredygtigt og tidssvarende teknologisk fokus – både blandt myndigheder og i forsvarsindustrien. En større, stærkere og mere bæredygtig dansk forsvarsindustri bidrager til varetagelsen af Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser. Og det skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark,” oplyser ministeriet, som mener, at de stigende forsvarsbudgetter internationalt er en mulighed for at konsolidere strategisk vigtige kompetencer i den danske industribase.

“Dansk forsvarsindustri er afhængig af eksportmarkederne, da den nationale efterspørgsel ikke alene kan danne grundlag for en levedygtig dansk forsvarsindustri. Det internationale marked for forsvarsmateriel er dog præget af nationale beskyttelseshensyn, hvilket gør det vanskeligt for danske virksomheder at konkurrere på eksportmarkedet. Det stiller særlige krav til, at der støttes op om dansk forsvarsindustri med henblik på at opbygge en relevant national forsvarsindustribase.”

Det nye ved den konkrete aftale er køberkreditgarantien, hvor EKF stiller garanti for den ukrainske stats låneoptag og dermed også hæfter, hvis den ukrainske stat ikke kan tilbagebetale lånet. Kontraktgarantien og bondgarantierne er derimod en beskyttelse af de danske leverandører i det tilfælde, at den ukrainske stat ikke betaler dem eller fremsætter uberettigede krav mod dem. Genforsikringen består så i, at den danske stat garanterer EKF’s garantier, hvormed hæftelsen videreføres til den danske stat.

Som beskrevet i InsideBusiness fredag er der tale om lidt af et gennembrud for dansk forsvarsindustri, konstaterer pensioneret kontreadmiral Nils Wang, som i dag er direktør for Naval Team Denmark, der er en eksportsammenslutning af danske forsvarsleverandører af flådemateriel.

”På forsvarsmaterielområdet er det helt nyt, at den danske stat i det omfang går ind og stiller finansiel garanti i en handel med en anden nation. Det er derimod en model, som ofte bruges af andre lande, når de skal understøtte egen forsvarseksport. At Danmark gør det her, kan blive et eksportmæssigt gennembrud for den maritime forsvarsindustri, da det i en sådan model bliver meget lettere at byde ind fra en række forskellige danske virksomheder til at levere diverse dele til skibene.”

Eksport for 3 mia. kr.

Det fremgår da også af aktstykket, at der er tale om en aftale, som ”samlet set vil skabe danske eksportordrer for mere end 3 mia. kr., såfremt de danske eksportører vinder ordren og bliver totalleverandører, mens den resterende del af ordren forventes at gå til udenlandske leverandører.”

Ifølge Nils Wang er den danske forsvarsindustri kendetegnet ved, at man ikke rigtig har egentlige våbenproducenter, som leverer missiler, ammunition, kanon og færdige våbensystemer. I international målestok er der heller ikke nogen store danske spillere.

I stedet har vi forskellige underleverandører, f.eks. Weibel og Terma, som er store på radarsystemer med mere, Systematic på kommandokontrolsystemer og Saab Danmark på radiokommunikation, mens Odense Maritime Technology (OMT) må siges at være central for de ukrainske skibe, fordi man tidligere sammen med PensionDanmark og Terma har budt ind på danske patruljeskibe, ligesom man står bag det danske Iver Huitfeldt-fregatdesign, der i sig selv er blevet en eksportsucces, da briterne bruger det til deres Type 31-fregatter, som de for øvrigt også forsøger at sælge til Ukraine.

Dog oplyser både PensionDanmark og Terma til InsideBusiness, at man foreløbig ikke er med i det ukrainske projekt. Fra OMT-topchef Kåre Christiansen lyder meldingen, at man ikke vil kommentere, hvilke konkrete lande man er i dialog med:

”OMT kan generelt ikke kommentere konkrete lande, men finder det positivt, at den danske regering og Folketinget gør det muligt for danske virksomheder at understøtte danske sikkerhedsinteresser – også uden for Danmark,” siger Kåre Christiansen, som samtidig konstaterer, at den generelle sikkerhedspolitiske situation medfører, at mange lande øger deres forsvarsudgifter, herunder til indkøb af nye skibe.

At den internationale krisestemning mellem Vesten og Rusland og Kina øger forsvarsbevillingerne rundt om i verden, også på det maritime område, bekræftes af Nils Wang, som peger på, at selv om den danske maritime forsvarsindustri er præget af små og mellemstore virksomheder, så er flere af dem verdensførende inden for deres respektive områder.

”Det er inden for en bred vifte af nicheområder, at den danske maritime forsvarsindustri er stærk. Ved at fokusere på eksport af skibsdesign kan man under de rette finansielle omstændigheder opnå, at det så at sige drypper på alle de øvrige maritime leverandører, som har kompetencer på skibsområdet med forskellige delprodukter. Det kan være alt fra redningsflåder fra Viking, radarer fra Terma, skrue- og maskinmateriel fra MAN osv. Og det er lige præcis det, der er hensigten med aktstykket i forhold til Ukraine: At muliggøre eksport af dansk skibsdesign med et maksimalt dansk fodaftryk på udrustningslisten til gavn for dansk økonomi og danske arbejdspladser.”

Forsvarsvirksomheder kan lukrere på international uro

Også Joachim Finkielman, der er direktør for forsvar og sikkerhed under Dansk Industri, er optimistisk på dansk forsvarsindustris vegne.

”Trusselsbilledet er på mange måder forværret. Det synliggøres lige nu af det, der sker i Ukraine, omkring Rusland og sådan set også mange andre steder i verden. Et forværret trusselsbillede gør situationen usikker, og derfor har flere lande i en årrække ønsket at investere i øget sikkerhed, herunder i Danmark. Det er klart, at dette smitter af på købsinteressen for også danske produkter, for lande, der står over for at skulle investere mere i forsvaret.”

Ifølge Joachim Finkielman repræsenterer hans medlemsskare en bred skare på ca. 100 virksomheder, hvoraf kun de færreste er rendyrkede forsvarsvirksomheder. Langt de fleste producerer andre ting, hvoraf leverancer til militærområdet kun udgør en mindre del af forretningen.

Også han er positiv over for den nye måde, hvor staten sammen med EKF Danmarks Eksportkredit garanterer et milliardsalg af forsvarssystemer, fordi det giver nye muligheder for ordrer:

”For at kunne bibeholde en dansk forsvarsindustri, som kan understøtte det danske forsynings- og materielbehov, er det essentielt, at virksomhederne understøttes inden for gældende rammevilkår. Derfor byder vi i forsvarsindustrien dette initiativ og hensigterne i den forsvarsindustrielle strategi velkommen.”

 

 

Læs mere

PensionDanmark rykker tæt på våbenindustrien

Pensionsbranchen har et stort forklaringsproblem

Her er de kommende udfordringer for pensionsbranchen

Her de bedste og værste afkast i pensionsbranchen i 2021

Afsløring: En række pensions- og forsikringsselskaber politianmeldes

Velliv sender stikpille til alvorlig hovedpine for pensionsbranchen

Konflikt i hele pensionsbranchen: Flere spillere blokerer for flytning af pensioner

AP Pension napper kæmpe aftale fra PFA

Ny retning fra datacentral i pensionsbranchen

Mæglerhus stormer ind på forsikrings- og pensionsmarkedet

Fremadstormende pensionskonsulenter vil spille nøglerolle i unbundling

Salg af Topdanmark Liv kan give problemer på markedspladsen

Nye aktører gør klar til angreb på firmapensionsmarkedet

Pensionsbranchen står splittet om kunders investeringsvalg

Omstridt storkundeaftale afslører ny retning på pensionsmarkedet

Opgør fortsætter i pensionsbranchen: Danica beskyldes for prisdumping