;
jesper nielsen danske bank

Redaktørens analyse

Unødvendig fyring: Var Jesper Nielsen for populær til Danske Bank?

Det er svært at se fyringen af Danske Banks Jesper Nielsen som andet end en ny ledelses forsøg på at skabe fremtidig ro om topchefposten. Hvordan skal investorerne fremover forvente høje afkast af Danske Bank, hvis man understøtter en nulfejlskultur?

Jesper Nielsen var populær i Danske Bank. Så populær, at flere medarbejdere på bankens intranet i barske vendinger beklagede hans afsked, efter at den blev offentliggjort mandag morgen. Og dagen derpå stiller både medarbejdere, analytikere og interessenter sig selv spørgsmålet: Hvorfor var en fyring nødvendig?

For umiddelbart er der ikke den helt store sammenhæng mellem det udskældte produkt Flexinvest Fri og Jesper Nielsens roller i Danske Bank. Nuvel, Jesper Nielsen var øverst ansvarlige for området banking Danmark, men eftersom produktet blev udviklet i wealth management-afdelingen i 2017, da der blev truffet beslutning om implementering af MiFID II-lovgivningen, så var det mere et ansvar, man kunne hænge på den tidligere wealth management-direktør Tonny Thierry Andersen, som i mellemtiden er blevet strittet ud af banken, og som nu indgår i direktionen i Nykredit.

Det er således mere nærliggende at spekulere i, at der var andre grunde til, at Jesper Nielsen nu skulle forlade Danske Bank. Helt oplagt er det at se på de ledelsesstrukturer, som den nye topchef, Chris Vogelzang, står overfor internt i Danske Bank. Her er det vigtigt at bemærke, at Vogelzang nok er en erfaren bankmand, men han har ikke direkte indsigt i de komplicerede processer og styringen af lige præcis Danske Bank, som er en yderst kompleks forretning

Ergo er Vogelzang afhængig af sine nærmeste direktører for at kunne komme op i gear.

7 skarpe til Danske Banks formand, Karsten Dybvad

Hvor stor vil du beskrive fejlen? ”Jeg vil hellere sige det sådan, at der er truffet forkerte beslutningeer ledelsesmæssigt, og det har ført til, at 87.000 kunder har betalt for høje gebyrer. Og der er endda en større gruppe af disse, der har fået negativt afkast på den placering, de har foretaget. Det er ikke i orden. Og det har også fået konsekvenser efter drøftelser internt i bestyrelsen.”

Det kan måske synes voldsomt at fyre Jesper Nielsen på den baggrund? ”Vi kan alle samme begå en fejl, men træffer man ledelsesmæssige beslutninger, der kan få store konsekvenser for kunderne, så kan man komme i en situation, hvor kunderne mister tillid til banken. Det er en alvorlig sag for os, for Finanstilsynet og for danskerne. Derfor handler vi på det – og vi godtgør det, de har betalt for meget, og det er ikke et ubetydeligt beløb.”

Hvordan skal omverdenen fortolke det signal, I sender? ”De skal fortolke den sådan, at vores kunder skal kunne stole på de råd, de får fra os om placeringen af midler. De skal have tillid til, at de ikke mødes med en situation og et investeringsprodukt, der giver et forventet negativt afkast. Det her produkt er blevet præsenteret til masser af kunder i Danmark, og 87.000 har placeret penge i det. Det er meget alvorligt.”

Er der med denne beslutning tale om oprydning i Danske Banks ledelse? “Jeg ved ikke, om jeg selv vil bruge det ord. Hele sagskomplekset om Flexinvest Fri er arbejdet grundigt igennem, og vi kompenserer kunderne.”

Er oprydningen i ledelsen nu er tilendebragt? “Altså, vi vil jo altid handle på de ting, vi møder på vores vej, ligesom  vi gør her. Vi kan alle begå fejl, men det handler om at rette op på den hurtigst muligt og arbejde for, at der ikke bliver truffet lignende beslutninger fremadrettet.”

Kommer der til at ske flere ting i direktionen, herunder udnævnelse af flere nye profiler? ”Det er et direktionsansvar. Det kan jeg ikke udtale mig om her og nu. Vi har en rigtig god og dygtig direktion og en stærk administrerende direktør, som er i gang med arbejdet og sikrer, at der er tillid til banken på alle mulige måder. Chris Vogelzang er lige tiltrådt.”

Danske Bank er via et samarbejde mellem PKA og Danica inddraget i en alvorlig konkurrencesag. Skal der være yderligere konsekvenser af det? “Nej, det mener jeg ikke. Det er faktisk et eksempel på, at vi gør, hvad der forventes af os, og går til Konkurrencestyrelsen selv.”

Kynisk afgørelse

Her kunne duoen Vogelzang og formand Karsten Dybvad have valgt at gøre vellidte Jesper Nielsens faglige kompetencer og langvarige erfaring til en styrke, eller man kunne vælge at sige: Han bliver en trussel for den nye ledelsestruktur. Og her valgte man altså det sidste på ret kynisk vis. Det er en analyse, der er huserer internt i banken.

Sammenligner vi med et ledelsesopgør i Royal Unibrew i 2017, er der god grund til at tænke sig om for både formand Karsten Dybvad og Vogelzang. For i bryggeriet måtte daværende formand, Kåre Schultz, fyre topchef Jesper B. Jørgensen efter blot et par måneder, efter at denne havde overtaget hjørnekontoret i Faxe efter den yderst succesfulde Henrik Brandt. 

Historien udadtil var, at kemien ikke var den rette. InsideBusiness kunne imidlertid afsløre, at der bag kulisserne foregik en bitter magtkamp, hvor de to forbigåede direktører i ledelseslaget under topchefen Hans Savonije og finansdirektør Lars Jensen havde mere end svært ved at samarbejde med den nye topchef, der kom til Unibrew med nogle helt andre forretningsmæssige principper, end de var vant til.  Det endte med, at de to fik kørt Jesper B. Jørgensen ud på et sidespor.

Det kan altså være en svær opgave at træde ind som topchef for mangeårige populære direktører, som føler sig forbigået. Ikke mindst i en sag som Danske Bank, hvor Jesper Nielsen både er populær og kender bankens processer ind og ud. 

For Danske Banks anden kronprins, Jacob Aarup-Andersen, der oprindelig var udset til at overtage efter Thomas Borgen, er situationen ikke så ringe endda, for med Jesper Nielsens exit er en dygtig rival ude af banken, og Aarup-Andersen er et skridt tættere på posten som topchef.

For Jesper Nielsen derimod må det være en bitter pille at sluge. Ikke mindst har han knoklet for banken, han har taget et stort ansvar og arbejdspres på sine skuldre. Han havde topchefposten inden for sin rækkevidde, men blev valgt fra, da Finanstilsynet næppe ville have sagt god for hans meritter i forhold til at gøre topchefposten permanent.

Omvendt skal man ikke have ondt af en bankmand, der får en pæn millioncheck med sig ud ad døren, ligesom Jesper Nielsens muligheder for at få et godt job andetsteds i den finansielle sektor bestemt er til stede.

Vogelzang vinder derimod på Jesper Nielsens exit. For han undgår sammenstød i direktionen med en profil, som både kender banken, taler sproget og tilmed er ekstremt vellidt såvel internt som eksternt. Der tales tillige om, at Jesper Nielsen langtfra var tilfreds med den rekrutteringsproces, som bestyrelsesformand Karsten Dybvad havde gennemført. Man har altså demonteret en potentiel bombe i ledelsen af banken.

Giver offeret overhovedet værdi?

Det store spørgsmål er dog, om bankens investorer og øvrige interessenter vinder på fyringen af Jesper Nielsen. Det korte svar er nej. For selv om det i offentligheden kan synes stærkt, at bestyrelsesformand Karsten Dybvad straks sender en tidligere skattet direktør ud i kulden efter en møgsag, så er det ikke sikkert, at medarbejdere og kunder i banken har den store interesse i de rullende hoveder. Og kunderne bliver jo alligevel kompenseret for deres tab i form af de 400 mio. kr., så det er svært at se egentlig merværdi ved fyringen i offentligheden. Rent kommunikativt skal man huske, at et offer ikke giver værdi, hvis det alligevel bliver gennemskuet af offentligheden og interessenterne.

Tilmed kan investorerne med god grund fortsat se med nogen usikkerhed på Danske Banks aktier. For det hører med til en succesfuld banks historik, at den evner at tage chancer. At den evner at løbe nøje kalkulerede risici, som da Danske Banks handelsafdeling i en periode under den dybeste finanskrise tjente milliarder af kroner og på den måde holdt hånden under den styrtblødende og kapitalpressede danske storbank. Den slags kræver erfaring og dybe kompetencer – og det er den slags, som Danske Bank på det seneste har mistet ganske mange af.

Og hvordan skal medarbejderne reagere på ledelsens handlinger? Hvis man på øverste niveau fyrer dygtige folk ved mindre fejltrin, så vælger medarbejderne naturligt nok snarere at dukke nakken end at komme med innovative nye ideer.

Og det kan vise sig dyrt for både aktionærer og i sidste ende også for Vogelzang og Dybvad selv.

Læs mere

Hvilke bankfolk bliver nu plettet af hvidvask-sagen?

Har han reddet Nordeas prestigeafdeling?

Se alliancerne mellem bank, forsikring og pensionsselskaber. Hvor er åbningerne?

Finansalliancer i opbrud. Priskrig på forsikring tager form

Stort dansk forsikringsselskab kæmper for livet