;
ATP

Pension

Skæbneår for ATP: Står til kraftigt decimeret rolle i danskernes liv

Den offentlige pensionspengetank lider så meget under dårlige afkast med sin gearede portefølje, at det bliver svært for koncernen at genvinde det tabte, som man endda var tvunget til at sælge ud af på bunden. Det gør det svært for koncernen at levere det lovede resultat, konstaterer ekspert og iagttager.

I sædvanlig overbevisende stil leverede ATP resultaterne af halvårsregnskabet på et pressemøde i det indre København. Bortset fra at det nu var nytiltrådte Martin Præstegaard, som præsenterede pengetankens investeringsresultater for den fremmødte presse.

Men som ofte før er ATP’s tal en hård nød at knække. Det kræver tunge finansielle kompetencer og helst på aktuarniveau at forstå de komplekse finansielle instrumenter, der ligger til grund for ATP’s resultater, som i første halvår er så skelsættende, at de kan sætte deres præg på pengetankens muligheder for at levere danskerne inflationssikrede udbetalinger i alderdommen.

En af dem, der for alvor har kompetencerne til at forstå ATP, er Henrik Ramlau-Hansen, der har været mangeårig økonomidirektør i Danske Bank, administrerende direktør i pensionsselskabet Danica, kortvarigt formand for Finanstilsynet, og som i dag er tilknyttet CBS. Han er rystet over det investeringsresultat på minus 36 pct., som ATP leverede i første halvår.

”Det er jo en helt usædvanlig situation. ATP’s investeringsportefølje kan næsten sammenlignes med en hedgefond. Man har valgt en investeringsmodel, hvor den investerbare formue på 108 mia. kr. er gearet, så ATP investerer for 342 mia. kr. Det er det, som giver det utrolig dårlige resultat for første halvår,” siger Henrik Ramlau-Hansen.

Ramlau Hansen henviser til, at de øvrige pensionsselskaber har fået et afkast på ca. minus 13 pct. De allerbedste med PensionDanmark i front ligger med kun -5 pct. for årets første otte måneder. Det er altså gearingen, som er med til at give det helt usædvanlig dårlige resultat for ATP.

Samtidig bekræfter ATP, at man har været nødt til at sælge ud af porteføljen for at reducere risikoen for yderligere tab. Det er en rigtig farlig cocktail, konstaterer Henrik Ramlau-Hansen.

”Jeg kender det fra min tid i Danica under finanskrisen, det er rigtig svært, hvis man er nødt til at sælge ud på bunden, hvis man f.eks. beskytter sig selv mod yderligere fald, fordi det gør det meget svært at få del i den optur, der før eller siden kommer i aktierne.”

Helt skæv fordeling af investeringer i ATP

Det undrer også Ramlau-Hansen, at ATP i dag ligger med en større andel danske aktier for 30 mia. kr., mens man har udenlandske aktier for 28 mia. kr.

”Det springer voldsomt i øjnene. For det ser bare skævt ud, hvis man er en international storinvestor som ATP. Det tyder på, at man har solgt ud under nedturen. Du kan jo godt sælge Apple-aktier og andre globale aktier, mens det måske er svært at komme af med en stor klump A.P. Møller – Mærsk-aktier.”

Det illustrerer ifølge Henrik Ramlau-Hansen sårbarheden ved ATP’s model. Lidt det samme gør sig gældende for ATP’s store portefølje af alternativer. For den kan man heller ikke sælge ud af, når kurserne falder.

”Det er jo det specielle, når man er meget gearet, og man har brug for at beskytte sig selv og bonuspotentialet under en hård aktienedtur, fordi man er nødt til at være forberedt på, at aktierne jo godt kan falde med yderligere 30 pct. Derfor kan man blive nødt til at sælge ud på et rigtigt dårligt tidspunkt, og det kan ramme dobbelt, da man så ikke længere ejer de aktier, når markederne vender igen.”

For den halvstatslige superinvestor ATP er det en skelsættende uheldig situation for første halvår, som er med til at skubbe til diskussionen om, hvorvidt pensionskæmpen nu også er indrettet korrekt til at sikre danskernes opsparing mod inflation, et tema, som er meget relevant i år.

”Det ser heller ikke ud til, at ATP har valgt de rette værktøjer til at inflationsregulere. De har f.eks. tabt 48 mia. kr. på stats- og realkreditobligationer i første halvår på investeringssiden. Jeg vil sige, at de investeringsformer ikke nødvendigvis er de rette til at inflationssikre,” lyder det fra Henrik Ramlau.

Henrik Ramlau undrer sig tillige over, at ATP’s ejendomsinvesteringer og unoterede aktier er steget i værdi efter et så svært halvår.

ATP er ved at udspille sin egen rolle

Ramlau mener, at der bør åbnes for en grundig debat om ATP’s investeringsstrategi, da det ser meget svært ud for ATP’s muligheder for at inflationsregulere de kommende år.

”Det ser simpelthen ud til, at ATP kommer til at spille en mindre og mindre rolle i forhold til danskernes pensioner i forhold til folkepension, privat opsparing, ældrecheck med mere. Og selv med de nuværende rentestigninger til f.eks. 3-4 pct. kan det meget vel tænkes, at ATP-pensionen fortsat udhules af inflationen de kommende år,” konstaterer Ramlau, som opfordrer til, at ATP’s investeringsmodel igen kigges efter i kortene.

”Er det meningsfyldt at bevare ATP i den nuværende facon, hvor 60-80 pct. af pensionsbidraget placeres i obligationer. Det er ikke en langsigtet god pensionsopsparing. ATP bør investere på en anden måde, og det er væsentlig mere relevant nu, end det var før inflationen steg til det nuværende niveau,” konstaterer Henrik Ramlau, der før har blandet sig i debatten med læserbreve i Børsen sammen med professor Jesper Rangvid.

Ikke overraskende afviser ATP’s risikochef, Kim Johansen, en del af kritikken. For selv om han erkender, at 57,6 mia. kr. i første halvår er et meget stort tab, så er det alligevel inden for skiven, når man de foregående tre år opnåede henholdsvis 44,2 pct., 23,3 pct. and 35,0 pct. i afkast, så er et tab på -36,4 pct. ikke inkonsistent med den fulgte strategi,” lyder det.

ATP: Investeringsstrategi har tjent os godt

”Den investeringsstrategi har tjent ATP’s medlemmer rigtig godt. Alene gennem de seneste fem år har ATP tjent 142 mia. kr. i afkast – historisk højt – og har bl.a. derfor kunnet forhøje pensionerne for alle vores medlemmer med ca. 30 mia. kr. i alt ved indgangen til 2022.”

Kim Johansen bekræfter, at man reducerer risikoen, når markederne er negative, ligesom man tager mere risiko, når markederne er positive.

”Det er med andre ord helt i overensstemmelse med den langsigtede strategi, at risikoen er reduceret igennem første halvår 2022 som konsekvens af de meget negative, finansielle markeder. Det er en bevidst strategi, som vi følger uanset markedernes bevægelser, og det betyder også, at vi har reduceret risikoen løbende igennem halvåret. Der har altså ikke været tale om brandudsalg, ligesom vi har solgt illikvide aktiver til attraktive priser i halvåret.”

Kim Johansen oplyser, at ATP’s investeringsstrategi er langsigtet og med en fordeling mellem primært aktierisiko, renterisiko og inflationsrisiko, bl.a. fordi man ikke tror på, at man kan forudsige markederne. Investeringerne skal kunne klare sig godt over længere tid og i de fleste normale finansielle markeder, hvilket første halvår 2022 ikke kan siges at have været med de hurtigt og kraftigt stigende renter samtidig med voldsomme fald på aktiemarkederne.

”57,6 mia. kr. er et meget stort tab, men ATP er rustet til at kunne modstå den slags udsving. ATP har derfor fortsat et sundt forhold mellem størrelsen af vores garantier og vores reserver, udtrykt ved en bonusevne på 17,4 pct., der er et passende niveau i forhold til at kunne underbygge en langsigtet investeringsstrategi.”

Med hensyn Henrik Ramlaus pointe, at hele ATP’s investeringspraksis skal gentænkes, er det ikke noget, som Kim Johansen svarer klart på. Han anerkender dog, at ingen kan følge med inflationen lige nu, men ATP’s garantimodeller består.

”ATP’s investeringsstrategi er tilpasset vores formål: At levere en livslang garanteret pension og samtidig forsøge at sikre, at pensionen følger med prisudviklingen i samfundet. Når inflationen stiger så hurtigt som nu, kan ingen pensionsselskaber, heller ikke ATP, følge med. Men ATP udbetaler det, vi har lovet – det kan vi i kraft af vores forretningsmodel med afdækning af renterisikoen, en langsigtet og risikoafpasset investeringsstrategi og indbyggede garantier,” siger Kim Johansen.

Læs mere

Se pensionsbranchens vindere og tabere på afkast i benhårdt 2022

Blodrøde tal rammer flere af landets største kapitalforvaltere

Kapitalforvalter klar med ny alternativ fond til privatinvestorer

Kapitalforvaltere blev forgyldt i 2021. Nu er billedet vendt på hovedet

Jysk-familie strammer krav til aktionærerne i Formuepleje

Lukrative forretningsmodeller forgylder forvaltere forud for skæbnetime

Kapitalforvaltere brager gennem krisen, mens kapitalfonde lurer

Nye regler truer Nykredits fonde, mens Jyske Bank sløjfer omstridt gebyr

Formueplejes forretningsmodel hænger i en tynd tråd

Kæmpe forskel på investeringsfondenes afkast. Her er de bedste – og de værste

Lille fond tromler alle andre på afkast med omdiskuteret strategi