lassenyby

Redaktørens analyse

Dobbeltroller står i kø i beskidt bankkrig

Opgøret om kontrollen med DAB kan tyde på kasketforvirring med Spar Nord-topchef Lasse Nyby i centrum, for også DAB-aktionær AP Pensions manøvrer vækker undren. Nyby hører desuden med til Nykredit-inderkredsen, der har indtaget Finans Danmarks bestyrelse. Har fætter-kusine-festen taget overhånd i finanssektoren?

Lukkede døre og venten i korridoren må snarere have været reglen end undtagelsen for topchef i Spar Nord Lasse Nyby. Det gælder i hvert fald hans bestyrelsesposter i både Nykredit og AP Pension, hvoraf håndteringen af særlige interesser i Danske Andelskassers Bank (DAB) må siges at have været endog særdeles følsomme for børsmarkedet.

Det gælder også den rolle, som Lasse Nyby indtager som bestyrelsesmedlem i AP Pension. For pensionsselskabet ejer nemlig en del af DAB. Lige indtil slutningen af marts ejede AP Pension mere end 5 pct., men det sluttede altså med gennemførslen af DAB’s rettede emission den 25. marts 2019, hvor AP Pension igen gik under 5 procents ejerskab.

Det illustrerer, som InsideBusiness allerede har beskrevet, at AP Pension valgte ikke at støtte op om DAB’s kapitaludvidelse. Det er overraskende, i lyset af at AP Pension ved DAB’s sidste kapitaludvidelse i slutningen af 2017 valgte at bakke op om den strategiske samarbejdspartner. Det blev synligt i en børsmeddelelse fra 18. december 2018.

Ifølge InsideBusiness’ informationer var begrundelsen for, at AP Pension ikke valgte at støtte emissionen, at pensionsselskabet så et godt forhold til både DAB og Spar Nord som lige vigtigt, og man ville derfor ikke vælge side. Der er dog næppe tvivl om, at man fra DAB’s side ser det, som om AP Pension netop valgte side, da man ikke ønskede at støtte kapitaludvidelsen, når man nu gjorde det sidste gang.

Hos de øvrige strategiske partnere, som AP Pension har betydelige aktieposter i – Vestjysk Bank, Den Jyske Sparekasse, Sparekassen Sjælland – Fyn, Skjern Bank og Grønlandsbanken – bør sagen give stof til eftertanke. Er AP Pension en egentlig strategisk samarbejdspartner eller en mulig vendekåbe, der kan finde på at vælge den forkerte side i et fjendtligt overtagelsesforsøg?

For meget kasketforvirring?

InsideBusiness har ingen informationer, der tyder på, at Lasse Nybys bestyrelsespost i AP Pension havde betydning for pensionsselskabets ageren, og mon ikke også man har søgt at varetage Lasse Nybys habilitetsproblemer efter bedste evne.

Alligevel rejser sagen igen tvivl om, hvorvidt der trods alt er for meget kasketforvirring omkring Lasse Nybys forskellige bestyrelsesposter i aktører med betydning for DAB’s fremtid. Lasse  Nyby sidder nemlig også i bestyrelsen for Nykredit A/S.

For som InsideBusiness allerede har beskrevet, så var DAB største aktionær i Sparinvest. Og netop salget af Sparinvest til Nykredit sendte knap 200 mio. kr. til DAB på samme dag, som Spar Nord offentliggjorde sit købstilbud på DAB.

Forhandlingerne om Nykredits køb af Sparinvest skulle have været stået på siden sensommeren, og det var den 26. september, at Spar Nord købte 27,05 pct. af Danske Andelskassers Bank af finansmanden Henrik Lind. Tillige købte Spar Nord også op af DAB’s aktier i tiden derefter, i hvert fald indtil kursen rundede 6 kr. pr. aktie og Spar Nords aktiepost kom over 30 pct.

Læser man DAB’s egen redegørelse om sagsforløbet, kan man se, at DAB er under pres fra Spar Nord. Det pågår, selv om DAB oplyser til Aalborg-banken, at “man arbejdede med forhold, som ville vanskeliggøre en dybere drøftelse, og at det ville være skadeligt for virksomheden og dens aktionærer, såfremt der kunne opstå tvivl om Danske Andelskassers Banks fremtidige position.”

Her henvises der naturligvis til det forestående salg af Sparinvest, for bestyrelsen i DAB frygtede, at dette salg ville falde til jorden, hvis fusionsdrøftelserne med Spar Nord kom frem i lyset “idet Danske Andelskassers Bank er den største aktionær i Sparinvest og udgør en betydelig del af distributionskraften i Sparinvest. Såfremt handlen faldt til jorden, ville Danske Andelskassers Bank tabe en gevinst på omkring DKK 180 mio. efter skat,” fremgår det af redegørelsen.

Her er det som bekendt relevant, at Lasse Nyby også sidder i bestyrelsen i Nykredit. Her skal det dog tilføjes, at Nykredit over for InsideBusiness har understreget, at man holdt Lasse Nyby uden for vidensstrømmen om den kommende store transaktion, og da man endelig behandlede den på et enkelt møde i bestyrelsen for Nykredit A/S i februar 2019, blev både Lasse Nyby og topchef for Den Jyske Sparekasse, Claus E. Petersen, sendt uden for døren.

Nykredits inderkreds er blevet en magtfaktor

Alligevel understreger denne sag også, at det kan give betydelige problemer, hvis man indtager for mange bestyrelsesposter i forskellige finanskoncerner, som har modstridende interesser.

Det er her værd at bemærke, at der i kredsen om Nykredits forskellige bestyrelser er opstået en betydelig magtfaktor, som kan sætte sig på de dagsordener, der behandles af bankernes øverste organ.

Således har seks af ti medlemmer i bestyrelsen af Finans Danmark tilknytning til Nykredit. Det gælder selvfølgelig formand Michael Rasmussen, der er topchef i Nykredit. Men det gælder også Fynske Banks Petter Blondeau, John Christiansen fra Lån & Spar Bank, Sydbanks Karen Frøsig og Lasse Nyby, som alle sidder i Totalkredits bestyrelse. Desuden sidder Claus E. Petersen, direktør for Den Jyske Sparekasse og formand for Lokale Pengeinstitutter, både i Nykredits bestyrelse og i Finans Danmarks bestyrelse.

Så inderkredsen omkring Nykredit sidder altså tungt på flertallet af bestyrelsesposterne i Finans Danmark, og spørgsmålet er, om Jyske Banks Anders Dam, Danske Banks Jesper Nielsen, Nordeas Frank Vang-Jensen og DLR’s Jens Kr. A. Møller i længden kan være tilfredse med dette sammenfald?

LÆS MERE

Beskidt bankkrig: Alle kneb blev brugt mod overmagten

Hvornår køber Nykredit Spar Nord, og kan Totalkredit holde til det?

Beskidt kamp om magt og penge: Vi kortlægger den eskalerende bankkrig

Hvem skal købe bankernes livsvigtige obligationer? Nykredit siger nej tak

Generationsskifte på vej i Sydbank

Bankernes rigmandsforretning skal til den ultimative test

Uafhængige spillere løber med bankernes velhaverkunder

Her yngler pengene, når markeder bløder. Se fondenes vindere og tabere

Kapitalforvalter jagter velhavere inden børsnotering

Nu står slagsmålet om attraktive milliard-mandater

Kvinder bliver rigere end mænd. Nye tider for bank og investering

Nykredit slår Danske Bank på private banking. Overraskende nyt fokus i slag om velhaverne

Sparinvest underbyder Danske Banks investeringsprodukt

Danske fonde får milliardsmæk

Mød spilleren, der elsker at drille Danske Banks June