;
Copenhagen_Denmark _18 April 2017_  Danske bank head ofice building .  (Photo. Francis Dean/Deanpictures.)

Inside story

Efter karantæne: Investorer tager Danske Bank til nåde

Danske Bank er langtfra færdig med at reparere skaderne efter den berømte hvidvasksag, men de hidtidige tiltag ser ud til at virke på investorerne. Nu gør PKA klar til at fjerne banken fra observationslisten, så pensionskassen potentielt kan købe stort ind i Danske Banks aktier.

Investorerne, der efter hvidvasksagen vendte banken ryggen, er begyndt at vende tilbage. De pensionskasser, der tidligere begrænsede handlen med aktien af etiske årsager, er begyndt at åbne op, og de internationale investorer, f.eks. den svenske investeringsbank Carnegie, begynder at se mere positivt på investeringscasen i banksektoren generelt.

Inden længe ventes endnu en stor dansk investor at fjerne handelsbegrænsningerne på Danske Bank-aktien, og det bringer antallet af danske pensionskasser med begrænsninger på Danske Bank-aktien som følge af hvidvasksagerne ned på blot én.

Danske Bank har været på observationslisten hos den store pensionskasse PKA, siden hvidvasksagen begyndte, og mens banken har figureret der, har PKA ikke taget nye strategiske positioner i aktien. Men det kan meget snart ændre sig.

Ifølge InsideBusiness’ oplysninger tager PKA nemlig sidst på måneden Danske Banks plads på observationslisten op til genovervejelse, og her ventes det, at PKA følger MP Pensions eksempel fra 2018 og gør det muligt at øge beholdningen af Danske Bank-aktier igen.

Nicholas Rindahl, der er pressechef i PKA, bekræfter, at PKA overvejer, om Danske Bank fortsat skal være på pensionskassens observationsliste. Det er et spørgsmål, som PKA’s ESG-komité vil diskutere i den nærmeste fremtid.

Selv om PKA blot har afholdt sig fra at tage nye strategiske positioner i aktien, er pensionskassens aktiebeholdning siden 2018 faldet fra en markedsværdi på omkring 40-50 mio. kr. til aktuelt omkring 4,7 mio. kr.

Sagen kort

Mens de fleste investorer igen aktivt handler Danske Banks aktier efter hvidvasksagen, går PKA og PBU stadig i en bue udenom.

PBU fastholder sin tavse eksklusion, men i PKA overvejer man at fjerne selskabet fra observationslisten. Dermed åbner PKA for igen at øge aktiebeholdning af den udskældte danske bankaktie

Også Carnegie er begyndt at handle de europæiske bankaktier igen efter at have smækket kassen i sidste år på grund af sektorens pressede indtjening og de mange skandalesager.

Satte Danske Bank i karantæne

Hvis ESG-komiteen i PKA beslutter at fjerne Danske Bank fra observationslisten, bliver PKA den anden store pensionskasse, der ophæver sine handelsbegrænsninger på aktien.

Da hvidvasksagen begyndte at tage fart i 2017, reagerede det meste af pensionsbranchen med dialog, men PKA, MP Pension og PBU gik skridtet videre ved i forskellig grad at blokere for handel med bankens aktier.

PKA satte banken på observationslisten og begrænsede dermed handlen til små justeringer for at bevare aktiens vægt i porteføljen. MP Pension satte banken i egentlig karantæne, hvilket betyder, at al handel med aktien blev suspenderet. PBU tog det mest drastiske skridt ved i stilfærdighed at sælge stort set alle aktier og obligationer i Danske Bank og derudover indføre et totalstop for nye køb. PBU ejer i dag aktier i banken for blot 1 mio. kr. Til sammenligning ejer pensionskassen aktier for 11,8 mio. kr. i Jyske Bank og 203 mio. kr. i Novo Nordisk.

”Vi har ikke været investeret i Danske Bank, siden vi blev bekendt med, at der kunne være udfordringer med hvidvask i banken. Hverken i aktier eller gennem deres gældsudstedelser,” siger Sune Schackenfeldt, der er administrerende direktør i PBU, og tilføjer:

”Men det er ikke noget, vi har råbt højt op om. Siden vi blev bekendt med det, solgte vi blot vores aktier og har undladt at investere i banken siden. Det skyldes, at vi ikke ønsker at være en del af det, der kører i øjeblikket,” siger han.

Storaktionærer satser på dialog

Storaktionærerne ATP og PFA har aldrig indført en egentlig etikfunderet begrænsning på handel med aktierne som følge af hvidvasksagerne. I første halvår af 2019 ejede de to henholdsvis 1,8 og 4 mia. kr. i koncernen, og ligesom Industriens Pension, PensionDanmark og de øvrige pensionsselskaber og -kasser, har de holdt sig til kritisk dialog med ledelsen for at ændre bankens retning.

MP Pension, der ophævede karantænen i november 2018, gjorde det med den begrundelse, at Danske Bank havde sat investorernes krav til oprydningen i værk på en tilfredsstillende måde. Efter pres fra pensionsbranchen og ikke mindst storaktionær A.P. Møller Mærsk trak både daværende topchef, Thomas Borgen, og daværende bestyrelsesformand, Ole Andersen, sig fra deres poster, og dermed var kriterierne for, at oprydningsarbejdet kunne begynde, opfyldt, lyder det fra Anders Schelde.

”Vi hævede karantænen i 2018, fordi vi kort fortalt mente, at de både ressource- og procesmæssigt havde fået de ting på plads, som oprydningen krævede. Det sidste, der manglede, var, at kulturen og ledelsen også blev ændret, og det tog de som bekendt konsekvensen af ved at skifte både direktøren og formanden ud,” siger Anders Schelde.

Uenighed om kriterierne for ‘frifindelse’

Men pensionskasserne er tilsyneladende lige så uenige om, hvornår en handelsbegrænsning skal ophæves, som hvornår den skal træde i kraft.

De objektive kriterier ser ud til at være opfyldt i PKA, vurderer flere kilder i branchen, men det vil i sidste ende bero på en konkret vurdering i ESG-komiteen. I MP Pension levede Danske Bank op til de etiske standarder allerede forrige år, mens man i PBU ikke ser grund til at ophæve eksklusionen lige foreløbig.

For Sune Schackenfeldt og PBU kræver vurderingen af selskabets etik en mere nuanceret tilgang, end man kan få med krydser på en tjekliste.

”Vi har ikke sat en rød linje og sagt, at vi taget dem til nåde igen, når det og det sker. Vi har den mere lavpraktiske tilgang, at hvis aktien er attraktiv på både det etiske plan og investeringsmæssigt, så kunne vi godt begynde at overveje den igen. Men vi er ikke der endnu, hvor vi overvejer, om det er en aktie, vi for alvor skal gå ind i igen,” siger Sune Schackenfeldt.

Danske Bank ønsker ikke at kommentere de dispositioner, som investorerne foretager, oplyser Claus Ingar Jensen, der er Head of Group Capital Markets. Han fortæller, at det desuden er svært at vurdere den effekt, det har at være på investorernes lister.

“Det er naturligvis ikke ønskværdigt for banken at være på observationslister, men vi kan ikke kvantificere, hvilken betydning det har haft eller har. Specifikt i relation til bankens funding gennem obligationsudstedelser har vi generelt set god investorinteresse gennem 2019. Dog er vi ikke i stand til at kommentere specifikt på årets sidste kvartal, da vi p.t. er i silent period forud for offentliggørelsen af vores årsregnskab”, siger Claus Ingar Jensen.

Investeringsbanker lugter guld

Blandt de internationale investeringsbanker begynder Danske Bank dog også at se mere interessant ud igen.

Under overskriften ‘Vi holder os helt fra europæiske bankaktier’ lagde den svenske investeringsbank Carnegie i sommer afstand til den europæiske finanssektor på grund af de fortsat lave renteniveauer kombineret med de mange skandalesager i sektoren. Men Carnegie har for nylig taget Danske Bank og andre europæiske bankaktier til nåde efter den periode, hvor de blev lagt for had.

”Vi har købt lidt ind i europæiske bankaktier i fjerde kvartal sidste år for at balance vores portefølje, så i forhold til vores udmelding i sommer er vi blødt lidt op. Men det er stadig et segment, hvor vi er meget selektive. De lave renteniveauer kombineret med de dårlige sager er forklaringen på, at bankaktierne er så billige, og derfor tager vi kun de mest solide banker ind,” siger chefstrateg Jack L. Mortensen fra Carnegie.

Her er det som i andre investeringsbanker i mindre grad etikken og i højere grad investeringscasen, der er udslagsgivende, og man skal ikke lade sig forblænde af de meget lave priser for bankaktierne i øjeblikket. I de europæiske bankers tilfælde går etik og investering hånd i hånd, og det er en af grundene til, at aktierne er så billige for tiden. Renteniveauet er ligesom omdømmet en faktor, som Jack Mortensen lægger ekstra meget vægt på, når han vurderer eksponeringen mod banksektoren.

Han vurderer, at selv om skandalesagerne nok langtfra er et overstået kapitel, så er oprydningen nu så godt i gang så mange steder, at det er med til at forbedre investeringscasen.

”De mange sager, der har været, har sat sig i navnene, og det påvirker kurserne negativt. Debatten bliver ved med at køre, så jeg vil ikke sige, at omdømmet nødvendigvis er blevet bedre. Men processen er  i gang, så selv om man ikke kan sige, at de dårligere sager er et overstået kapitel, er vi selv blevet lidt mere komfortable ved at investere i segmentet.”

 

LÆS OGSÅ

Finans Danmark risikerer konkurrencesag på negative indlånsrenter

Mystiske sammenfald mellem bankernes negative renter

Danske Banks leasingselskab taber nok en bilimportøraftale på gulvet

Ny stærk finansspiller tager form. Napper storkunde fra Danske Bank

Leasingbranchen risikerer hvidvask, fup og dårligere kreditvurderinger

Gyser for banker og leasingselskaber

Mærkværdig bil-alliance risikerer selvmål med bilafgifter

Hårdknude i bilforhandlinger. Her er de mulige løsninger

VW-chef advarer om problem med dansk billeasing 

Vi henter italiensk bilskønhed med mangler