;
Desmi web

M&A

185 år gammel virksomhed åbner døren for kapitalfond

Efter rekordår vil ejeren bag en nordjysk pumpevirksomhed sælge selskabet for milliardbeløb i et marked, hvor flere salgsprocesser går i vasken, i takt med at køberne bliver stadigt mere kræsne. Vi stiller skarpt på et dansk M&A-marked, hvor det er blevet langt at sværere at sælge virksomheder. 

Mens både kapitalfonde og industrielle købere både har enorm appetit og rigeligt med kapital, kniber det gevaldigt for dem at finde de rette opkøbsemner, der kan opfylde de stadig mere kræsne køberes krav. Talrige salgsprocesser er allerede kørt skævt, mens flere ellers velindtjenende virksomheder og deres ejere må sande, at det ikke var nær så let at finde en ny ejer som først antaget. 

Senest har tidligere EQT-chef Peter Korsholm og hans medinvestor, Kent Arentoft, været nødsaget til at droppe salget af miljøvirksomheden RGS Nordic trods fremskredne forhandlinger, og fra flere sider lyder meldingen, at andre ellers lovende processer også er bremset. 

Det gælder blandt andet de to svenske kapitalfonde Segulahs og Procuritas forsøg på at sælge henholdsvis KP Komponenter og Dantherm, ligesom norske FSN Capitals bestræbelser på at finde en køber til industrivirksomheden Skamol indtil videre også har vist sig noget sværere end ventet. 

Ikke desto mindre dukker der fortsat større aktiver op markedet, der alene qua deres størrelse som udgangspunkt bør appellere til både industrielle købere samt større fonde som EQT, Nordic Capital, IK, Altor og de mange internationale fonde, der har kontor herhjemme og derfor holder nøje øje med det danske marked. 

Senest kunne InsideBusiness i sidste uge løfte sløret for, at den svensk-britiske kapitalfond Triton med hjælp fra Nordea forsøger at finde en køber til rørproducenten Logstor, mindre end to år efter at selskabet senest var i store økonomiske problemer. 

Et andet selskab, der om kort tid også kommer i markedet, er den nordjyske pumpevirksomhed Desmi, der for nylig har udpeget Handelsbanken som rådgiver på bekostning af blandt andre Danske Bank, Carnegie og Clearwater 

Den 185 år gamle industrivirksomhed har haft et historisk godt 2019 med et EBITDA-resultat på omkring 300 millioner kroner samt en vækst i omsætningen på 75 procent. En del af den vækst er drevet af salget af pumper til de såkaldte scrubbers, en særlig røgrenser, der hjælper skibe med at begrænse deres udledning af forurenende stoffer, herunder svovl. 

Stigende regulering betyder nemlig, at shippingbranchen globalt underlægges stadig strengere miljøkrav i forhold til udledning, og her har Desmi stor succes med at sælge sine løsninger, der gør det muligt for rederierne fortsat at vælge de billigere,men også mere forurenende brændstoffer. 

”Vi har haft rigtig travlt med høj produktivitet og høj kapacitetsudnyttelse over hele linjen i det forgangne år, og samtidig ser ordrebogen i skrivende stund bedre ud, end den gjorde ved indgangen til 2019, hvilket gør os meget optimistiske,” siger direktør i Desmi Henrik Sørensen, der ejer 80 procent af aktierne i Nørresundby-virksomheden. 

Fakta

Desmi er en nordjysk pumpevirksomhed, der blev grundlagt i 1834.

Selskabet regnskab for 2019 foreligger endnu ikke, men der er forventninger om, at det vil vise en omsætning på knap 1,6 milliarder kroner og en indtjening på godt 300 millioner kroner før skat, renter og afskrivninger.

Desmi forventer, at indeværende år kommer til at overgå 2019, der var det bedste i virksomhedens 185-år lange historie.

Desmi ejes i dag udelukkende af firmaets ledende medarbejdere, hvor topchef Henrik Sørensen selv sidder på 80 procent af aktierne.

Direktør har løbende købt op 

Selv har han stået i spidsen for koncernen siden 1996 og har siden 2003 løbende købt op i virksomheden, blandt andet ved at overtage aktier fra andre investorer, herunder Dansk Andels Cement, PKA og Spar Nords nu lukkede fond, Erhvervsinvest Nord. 

Nu har Henrik Sørensen og de øvrige aktionærer som nævnt bedt Handelsbankens corporate finance-afdeling undersøge selskabets mulighed for at finde en køber, enten i form af en fond eller en anden investor, der eventuelt kan være med til at fortsætte væksten og samtidig bruge Desmi som platform til en større konsolidering. 

”Virksomheden er 185 år gammel, og jeg har altid vidst, at jeg kun havde aktierne til låns. Da min dåbsattest siger 1957, har jeg nøje overvejet fremtiden, og ikke mindst hvad der er det rigtige for selskabet. Her ser jeg gerne, at vi får ændret ejerstrukturen og en ny storaktionær, der kan styre selskabet sikkert videre ud fra den strategi, vi har forfulgt gennem de senere år,” siger Desmis direktør og hovedaktionær, der understreger, at han har et klart ønske om, at en potentiel køber skal værne både om virksomheden, omdømmet og ikke mindst de omkring 1.000 ansatte. 

”Ud over den flotte fremgang i vores kerneområder er vi også i gang med at udvikle en række nye forretningsområder, blandt andet inden for opsamling af plast og andet affald i floder og vandløb. Det er nogle af de tiltag, vi har store forventninger til, og understreger, at vi generelt står rigtig godt rustet til at levere løsninger til den maritime sektor,” siger Henrik Sørensen, der understreger, at han meget gerne vil spille en rolle i selskabet også under en ny ejer. 

”Jeg håber da at få en invitation til Desmis 200-års fødselsdag. Når det er sagt, søger vi en ejer, der kan drive virksomheden, så jeg kan trække mig tilbage fra den daglige drift. Jeg har intet ønske om, at mine børn skal overtage min plads, for Desmi er i dag en så stor og kompleks forretning, at det hurtigt kunne gå hen at blive et stort ansvar og i værste fald en byrde,” siger Henrik Sørensen. 

Selskaber til salg

M&A-markedet

Herunder ses en oversigt over, hvilket selskaber der forsøges solgt, samt de processer, hvor aktionærerne indtil videre har opgivet tankerne om et ejerskifte. I parentes ses, hvilke rådgivere der har været tovholder på de enkelte processer.

De kan blive solgt:

Collectia (PwC)
Desmi (Handelsbanken)
Eurocater (Carnegie)
Glycom (FIH og Credit Suisse)
Godt Smil (PwC)
Logstor (Nordea)
Mols-Linien (FIH Partners)
Skamol (DC Advisory)
Tandlægen.dk (Danske Bank)

De er taget af markedet:

Bladt Industries (FIH)
Dantherm (DC Advisory)
KP Komponenter (Alantra)
Mountain Top (Danske Bank og Jeffries)
RGS (FIH)

Svært at værdiansætte 

Blandt hovedparten af de store kapitalfonde på det danske marked hersker der bred enighed om, at Desmi uden tvivl er en spændende virksomhed, som de fleste gerne vil kigge nærmere i kortene, når først datarummet åbnes. Ikke desto mindre er den helt store udfordring i Henrik Sørensen og Handelsbankens bestræbelser på at finde en ny hovedaktionær til selskabet, hvordan den gamle virksomhed skal værdiansattes. 

Efter en årrække med gode, stabile overskud eksploderede Desmis omsætning og indtjening sidste år, hvor fremgang på EBITDA-niveau især var usædvanlig høj. Her gik man fra 2018 til 2019 fra en indtjening før renter, skat og afskrivninger på omkring 80 millioner kroner til 300, og den voldsomme udvikling kan gøre det svært at vurdere, hvad Desmi egentlig skal koste. 

Mange købere ser således de såkaldte scrubbers som en nøglefaktor i den nordjyske virksomheds imponerende vækst, men det store spørgsmål er, hvor længe man kan spinde guld på det marked. 

Salget af Desmis scrubbers, der kan rense skibes udledning af miljøskadelige stoffer, har især været på himmelflugt, fordi samtlige rederier på globalt plan har været tvunget til at efterleve strengere miljøkrav.  

En klar risiko er, at de i fremtiden i stedet vil købe for eksempel andre former for brændstof, der forurener knap så meget, hvilket vil ramme Desmis salg ganske betydeligt. 

De fleste peger derfor på, at en fair værdisætning af Nørresundby-virksomheden ligger på omkring 2 milliarder kroner, men tidligere salgsprocesser herhjemme har vist, at især øvelsen med at sælge et selskab på basis af et enkelt fantomregnskab kan være en svær øvelse. Især når køberne, som det er tilfældet for tiden, ofte er mest optaget at gardere sig mod risiko og derfor typisk leder noget mere nøgternt efter svagheder i de forretningsmodeller, de bliver præsenteret for. 

 Salgsproces i uventet modvind 

Den noget mere risikoforskrækkede køberskare har senest ramt salget af kapitalfonden Maj Invests tandlægekæde, Godt Smil. Kæden lignede ellers indledningsvis en investering, der kunne sikre fonden og selskabets øvrige aktionærer over en halv milliard kroner. 

Som salgsprocessen er skredet frem, har nervøsiteten imidlertid bredt sig blandt flere af de mest interesserede købere, der nu pludselig udtrykker bekymring over, hvorvidt tandlægekæden fremover kan generere en tilpas stærk vækst til at retfærdiggøre det prisskilt, som Maj Invest og fondens rådgiverPwChar sat på selskabet. Senest har man henvendt sig til svenske Adelis, der tidligere har ejet en lignende kæde i Finland, for at se, om fonden potentielt kunne være med til at sparke liv i processen. 

Stort set samtidig med at de salgsplaner nu pludselig kommer i uventede vanskeligheder, er Danske Bank blevet hyret til at hjælpe en anden tandlægekæde, Tandlægen.dk, med deres overvejelser om fremtiden.  

Hvor Godt Smil har leveret jævn stabil vækst, har konkurrenten helt modsat indtaget branchen med store ambitioner og kastet sig ud i en perlerække af opkøb af klinikker landet over. Integrationen af de mange tandlæger og deres praksis har dog vist sig noget mere udfordrende end først antaget, og kæden, der blandt andet er finansieret af Danica Pension, har kæmpet med store underskud, der har truet med at sende Tandlægen.dk på kant med koncernens banker. 

Kæden har tidligere været forsøgt solgt, hvor blandt andet Polaris og EQT viste interesse, og i denne omgang vil der ifølge direktør og medejer Henrik Kølle i første omgang blive undersøgt diverse muligheder i forbindelse med den refinansiering, kæden står overfor. 

Ikke desto mindre peger flere kilder på, at de overvejelser kan udmønte sig i en regulær salgsproces, da kæden i forhold til sidst har været gennem en omfattende oprydning, ligesom ejerne i denne omgang vurderes at have nogle mere realistiske prisforventninger.

 

LÆS OGSÅ

Kapitalfond vil spinde guld på Nordeas problembarn

Her er landets førende M&A-hus 

Sværvægtere kredser om kapitalfonds guldæg

Axcel og Polaris i kapløb om milliarder 

Kapitalfond jagter livgivende frasalg

Axcel sætter punktum for omfattende stoleleg 

Her er landets førende M&A-advokater