;
atpweb

Pension

Luk ATP. Pensionskæmpens rolle er udspillet, siger eksperter

Der er store udfordringer ved ATP’s rolle på det danske pensionsmarked. Derfor bør den halvoffentlige pengetank sættes under kritisk lup i den kommende rapport om konkurrencen på pensionsmarkedet fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, lyder det fra eksperter. ATP-formand afviser kritikken.

Det er ikke hensigtsmæssigt at lade ATP fortsætte i den nuværende rolle. En løsning kan være at lukke pensionsgiganten og sende pengene til danskernes øvrige pensionsordninger, lyder det fra flere pensionseksperter.

De peger på, at det bør være en prioritet, at få set ATP’s rolle efter i sømmene i forbindelse med den kommende analyse om konkurrencen på pensionsmarkedet, som p.t. behandles af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som forventer at blive færdig med det omfattende analysearbejde til årsskiftet.

En af de eksperter, som er blevet inviteret til at give sit besyv med i Konkurrencestyrelsens rapport, er pensionsekspert og aktuar Jørgen Svendsen fra konsulentvirksomheden AFPR. Han er ikke i tvivl om, at der skal ses kritisk på ATP:

”Der er brug for at se på ATP’s rolle for alle aktive lønmodtagere. For ret beset er det noget bras at have denne aftale ved siden af. Ikke alene koster det bøvl og penge for både forbrugere og arbejdsgivere. Der ligger også 600 milliarder kroner i statsobligationer og realkreditobligationer, der ikke yngler, som de burde. De penge kunne gøre meget mere gavn for samfundsøkonomien,” siger Jørgen Svendsen med henvisning til, at ATP i modsætning til store dele af det øvrige pensionsmarked fortsat drives med garantier.

Den store analyse af pensionsmarkedet

Konkurrencerådet har iværksat en analyse af konkurrencen på pensionsmarkedet, hvor danskerne har 4.000 milliarder kroner stående. Agendaen er, at det ser ud til, at forbrugernes mobilitet er meget begrænset.
Da analysen blev sat i gang i 2017, var meldingen fra formanden for Konkurrencerådet, professor Christian Schultz, at der er behov for at se på hele markedet for at indrette fremtidens pensionssystem. Det vil sige både på de kollektivt forhandlede arbejdsmarkedspensioner og på de private pensionsordninger,
”Mange hensyn skal tilgodeses, når man indretter pensionssystemet, og effektiv konkurrence er et af dem. Med effektiv konkurrence vil pensionsselskaberne have et stærkere fokus på at reducere omkostningerne og levere mere attraktive ydelser til danskerne”
Størstedelen af de danske pensionsordninger er arbejdsmarkedspensioner, som er aftalt ved kollektive overenskomster. De kan som udgangspunkt ikke flyttes individuelt, skrev Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om rapporten. Men i Sverige har man de senere år åbnet for, at pensionskunderne kan flytte deres arbejdsmarkedspensioner. De svenske erfaringer vil indgå i analysen.
I 2008 analyserede Konkurrencestyrelsen markedet for administration af pensioner, og dengang blev det konkluderet, at konkurrencen på det marked ikke var effektiv.

Det betyder, at ATP’s medlemmer opnår ret til en garanteret livsvarig pension, men garantimodellen tvinger også ATP til at afdække sin risiko, så man til enhver tid kan leve op til de garantier, man har lovet kunderne:

”Der er jo en god grund til, at de andre pensionsaktører er gået bort fra den model. For garantierne betyder jo, at de er tvunget til at ligge i aktivklasser, der ikke giver så meget afkast. Det rammer især yngre mennesker med penge i ATP, der ikke kan forvente nær så meget i afkast, som hvis pengene var placeret i aktier.”

Skjult kritik af ATP’s rolle

I forvejen er pensionsbranchen fyldt med aktører, der uden for citat er stærkt kritiske over for ATP’s rolle – og flere forventer skarp kritik af ATP i den længe ventede konkurrencerapport samt eventuelt også kritik af arbejdsmarkedspensionssystemet, som også låser kunderne til én pensionskasse. Tidligere har der også være pensionsprofiler fremme og udfordre, hvad vi egentlig skal bruge ATP til.

Det gjorde for eksempel Danicas afgående direktør, Per Klitgård, der dog blev udfordret på sine synspunkter af daværende ATP-direktør Lars Rohde – og der er i dag ikke den store lyst til at lægge sig ud med pensionsgiganten i pensionsbranchen. Derimod forsøger pensionsaktørerne i kulisserne at påvirke konklusionerne i rapporten fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Pensionsekspert Jørgen Svendsen peger på, at ATP’s formue vil kunne deles ud til pensionsindeståender hos private eller arbejdsmarkedspensionsselskaber, hvor kunderne ville få mere overblik og bedre afkast, ligesom arbejdsgiverne vil kunne nøjes med at indbetale til et pensionsselskab i stedet for to. På den baggrund ser han ingen grund til, at ATP skal fortsætte som hidtil:

”ATP kan være pensionsselskab for restkunder, for eksempel for de mange fripolicer (klatpensioner, red.), eller til gavn for de uheldige privatkunder, som p.t er i bankerne, hvor de betaler meget høje omkostninger. Men her vil bankerne kunne klage over ulovlig offentlig konkurrence, hvis ikke ATP pålægges ekstra omkostninger.”

Ekspert: ATP er overflødig

Opfattelsen deles af pensionsekspert Søren Andersen fra FPension, der heller ikke ser nogen grund til, at ATP skal fortsætte som hidtil med undtagelse af at være tillægspension til de mennesker, der ikke sparer op til pensionen andetsteds:

”Ud over de såkaldte restgrupper, så har ATP ikke længere nogen pensionsfaglig rolle at spille. Hvorfor skal de fleste danskere både indbetale til for eksempel PFA, PensionDanmark eller Sampension – og dertil ATP oveni. Pensionssystemet har gjort størstedelen af ATP overflødigt, men ATP har ikke ændret sig, og alle lønmodtagere indbetaler stadig til ATP.”

Søren Andersen mener også, at der er problemer med ATP’s investeringsprofil. For den delvis garanterede ordning er ikke længere tidssvarende – og det går ud over danskernes afkast:

”Det er uhensigtsmæssigt, at man fra lovgivers side har pålagt dem så lidt risiko for hovedparten af formuen. Lige nu er ATP nødt til at afdække renterisikoen på garantierne, og det kan være fint nok, men den beslutning skal tages ud fra investeringsmæssige hensyn, ikke ud fra hvad lovgiver tænker.”

I stedet mener Søren Andersen, at pengene skal deles ud til de øvrige pensionsopsparinger, som danskerne har – og selv om ATP er kendt som en meget billig pensionsaktør målt på omkostninger, så kommer de årlige omkostninger på p.t. 38 kroner per medlem om året alligevel oven i en kundes samlede omkostningsbetalinger:

”Sender man de ekstra penge i opsparing til for eksempel PensionDanmark, så koster de nul kroner mere i omkostninger. Det er ligegyldigt, hvis de penge forvaltes andre steder end hos ATP,” lyder det fra Søren Andersen, som ikke køber ind på, at det er en god idé, hvis man sender flere penge til ATP, for eksempel kundernes klatpensioner, hvilket tidligere har været fremme i debatten om ATP’s rolle:

”Så ville man gøre ATP meget større, men det vil hæmme konkurrencen, og det er jeg stærk modstander af. Der skal være konkurrence om pensionsprodukter, service og afkast. Sat på spidsen, så kan jeg slet ikke forestille mig, at det er en god idé at samle al pensionsopsparing hos ATP. Det svarer jo til, at man indførte Finansiel Stabilitet som obligatorisk bank for alle.”

ATP er en kolos, der ikke gør en forskel

Hos partner Gert A. Nielsen fra BedstPension er det også vurderingen, at ATP’s rolle skal ændres.

”Hovedproblemet er, at ATP er gået i stå. Det er en kæmpe kolos, men for den enkelte gør ATP ikke den store forskel. Selv om man har indbetalt gennem et langt liv, så gør det hverken fra eller til i et pensionistliv, at man får nogle få tusinde mere om måneden før skat. Det kan ikke træde i stedet for eksempelvis folkepensionens pensionstillæg. Derfor er det svært at se ATP’s rolle fremover.”

Ifølge Gert A. Nielsen kunne man overveje at øge indbetalingerne til ATP med tre til fire gange og så i stedet udfase folkepensionens pensionstillæg. ATP’s rolle ville derved være en forsimpling af folkepensionssystemet, som ifølge Gert A. Nielsen er alt for kompliceret med diverse modregningsordninger med videre.

”Jeg ser i dag ATP som et ekstra lag, der ikke er strengt nødvendigt, og som bidrager til den uoverskuelighed, som i forvejen præger pensionsområdet. En mulighed kunne også være at overføre kundernes midler til andre ordninger og så nedlægge ATP.”

ATP afviser kritik

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i sagens natur ingen kommentar til den længe ventede analyse, som nu ventes klar til årsskiftet i stedet for i oktober som planlagt. Men formanden for ATP, økonomiprofessor ved Aarhus Universitet Torben M. Andersen, der ikke kender til analysens indhold endnu, mener, at kritikerne skyder forbi:

”Altså, der er stadig en ganske betydelig opsparing på næsten 800 milliarder kroner i ATP, som især to grupper har rigtig stor glæde af. Den ene er dem, der ikke har anden opsparing end folkepensionen – også kaldet restgruppen. Og den anden omfatter alle dem, der undervejs løber tør for ratepensioner, fordi de lever længe. Vi har jo et livslangt produkt, og derfor har vi vigtig funktion for dem også,” forklarer Torben M. Andersen.

Der er også en konkurrencemæssig agenda, at ATP komplicerer systemerne unødigt, da arbejdsgivere skal betale til flere pensionsleverandører. Er det en meningsfuld kritik?

”Jeg har svært ved at se, at det er et stort argument. Det er en meget enkel ordning med meget lave investerings- og administrationsomkostninger, fordi alle danskere er med om bord, og omkostningerne deles mellem dem, og der er ikke de store byrder for erhvervslivet.”

Til gengæld er der løbende overvejelser om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at ATP har så stor en del af formuen renteafdækket, da det går ud over mulighederne for at investere i aktier og andre aktiver, der over tid giver et højere afkast:

”Det er en væsentlig diskussion internt i ATP og bestyrelsen. For vi har som andre en udfordring med lave afkast og stigende levetid, hvor pensionerne skal strække længere. Omvendt er ATP en del af det fundamentale sikkerhedsnet, og det er ikke hensigtsmæssigt at løbe for stor risiko for de lavestlønnede i systemet. Men som sagt, det er noget, vi bruger meget energi på, og jeg kan ikke sidde her og melde vores eventuelle overvejelser om ændringer i investeringsporteføljen ud.”

Med hensyn til at tage flere opgaver på sig, for eksempel at samle danskernes klatpensioner eller påtage sig opgaver i folkepensionssystemet, henviser Torben M. Andersen til, at det er en politisk beslutning.

”ATP har på det seneste fået overdraget en række ordninger og opgaver. Men det er en politisk beslutning, hvorvidt ATP bliver betroet flere opgaver, og vi har ikke nogen ønskeliste eller planer om at få nye ordninger ind i ATP”.

 

LÆS MERE

Pensionskasser dumper på dårlig forsikringsdækning

Se pensionsselskabernes afkast for 2018

Mystisk brud i opsigtsvækkende Danske Bank-alliance

Pensionskasser vil kuppe Danske Bank. Kapitalfondmilliarder i spil

Tidligere Danske Bank-profiler erklærer banken krig

Vindmøller, sol og hø trumfer kapitalfonde 

Investeringschef forlader pensionskasse efter bitter strid 

Hvad bliver næste opkøb i pensionsbranchen?

EQT skaber gigantisk ny fond

Her er landets dyreste og billigste pensionsselskaber

 

 

Skal ATP lukkes? Det tema kommer på agendaen fra flere eksperter inden Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kommer med en omfattende rapport om konkurrencen på pensionsområdet sidst på året.