;
Peter Damgaard Jensen. PKA

Redaktørens analyse

Ender finanssektorens største konkurrencesag som en bagatel?

Alliancen mellem Danske Banks pensionsselskab og PKA er en speget affære med indbygget nag, men det er langtfra sikkert, at Konkurrencestyrelsen og SØIK’s sigtelser mod højtstående finansfolk ender med et brag.

Der var InsideBusiness, der først fik nys om et særdeles opsigtsvækkende samarbejde i den danske pensionssektor. Det skete i maj sidste år, hvorefter både PKA og Danica valgte at bekræfte, at man var indgået i en alliance, der skulle udfordre PFA’s totale dominans på pensionsaftaler til den danske detailhandel.

Midlet var en ny og forfriskende model, hvor den prisstærke aktør PKA kunne tilbyde de lavestlønnede butiksansatte i Salling Group en pensionsaftale, mens Danica med sine mere avancerede pensionsprodukter skulle levere en attraktiv model til ledere og chefer i den store supermarkedskoncern.

At man mente det seriøst, blev underbygget af, at det var Danicas daværende topchef, Per Klitgård, der leverede punchlinen fra Danske Banks pensionsselskab:

”Det er med et klart kundefokus, at vi indgår denne aftale med PKA. Vi er overbeviste om, at vi ved at tilbyde det bedste fra de to selskaber kan levere præcis de løsninger, som kan skabe tryghed om vores kunders pensions- og forsikringsforhold. Målet er at tilbyde virksomheder og medarbejdere skræddersyede pensions- og forsikringsløsninger, der passer til den enkeltes behov,” lød det dengang fra Klitgård.

Og fra PKA var det også afgående topchef Peter Damgaard Jensen som roste den nye alliance:

”Vi har forbedret eksisterende pensionsmodeller, og vi leverer det bedste fra to verdener til både ledere og overenskomstansatte.”

Havde pensionsbosserne dårlig smag i munden?

Netop disse to citater kan vise sig helt centrale i den kommende retssag, for det illustrerer, at de to pensionsbosser ingenlunde havde dårlig smag i munden, da de præsenterede samarbejdet.

For der var nemlig ugler i mosen. Også det beskrev vi i InsideBusiness i artiklen Mystisk brud i opsigtsvækkende Danske Bank-alliance i august sidste år. Denne gang var parterne langt mindre meddelsomme om skilsmissen, men spekulationen var, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde blandet sig – muligvis efter at en konkurrent havde blandet sig i affæren.

Det var dog ikke en konkurrent, men Danske Bank selv der havde fået kolde fødder og kom med meldingen:

“Vi er i øjeblikket i gang med at undersøge, om samarbejdet med PKA lever op til vores interne retningslinjer. Indtil det er afklaret, har vi valgt at sætte samarbejdet i bero,” lød det kryptisk og kortfattet fra pressechef i Danske Bank Kenni Leth.

Det skulle vise sig, at indblandingen var klog fra Danske Banks side, for selv om det hverken er kønt eller allianceskabende at melde sig selv og sin partner til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, så er der god grund til det, takket være regelsættet om leniency, som blev indført af de danske konkurrencemyndigheder i 2017. Kort fortalt betyder det, at den første part, der sladrer om et muligt kartel, kan opnå straffrihed. Reglerne siger dog også, at nummer to, der sladrer, kan få nedsat sin straf med 50 pct., nummer tre med 40 pct., nummer fire med 30 pct. og nummer fem med 20 pct. De sidste bliver dog noget teoretiske, for det er samtidig et krav, at de, der sladrer, skal bidrage med noget substantielt nyt til sagen.

Man får ikke venner ved at stikke sine partnere

På den baggrund fortjener Danske Banks jurister et klap på skulderen, for meget tyder på, at de har reddet banken fra straf i sagen. Og det er nok et glas hvidvin på et rigtig pænt sted værd, for strafferammen er helt op til 6 år i kartelsager af særlig hård beskaffenhed – og 1,5 år i sager af almindelig karakter, mens der er risiko for en bøde på op til 10 pct. af virksomhedens omsætning.

Så slem bliver sagen om PKA-Danica-alliancen dog næppe. For parterne ville næppe være gået ud med føromtalte punchlines, hvis de handlede i ond tro. Det kan som nævnt sagtens vise sig at være et vigtigt bevis i en kommende retssag mod den sigtede PKA-topchef, Peter Damgaard-Jensen, at han faktisk gik åbent ud og fortalte om alliancen.

Desuden lægger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vægt på kartellets varighed. Har man gennem længere tid samarbejdet til skade for forbrugerne, er bødestraffen højere – heller ikke dette må siges at være tilfældet her, da Danske Bank afbrød samarbejdet, nærmest inden det var begyndt at fungere i praksis. Og den 20. august sidste år bekræftede parterne over for InsideBusiness, at Danica havde meldt sig selv og partneren til konkurrencemyndighederne og imødeså sigtelser.

”Det er bare hammerærgerligt. Vi har aldrig bevidst haft et ønske om at bryde reglerne,” sagde Tomas Frydenberg, medlemsdirektør hos pensionskassen PKA med 340.000 overenskomstansatte som kunder dengang til InsideBusiness. Dog har konkurrencefolkene let ved at sammenskrabe beviserne, for det er blot at gennemtrawle udbudsmaterialet, så har man rigeligt med detaljer om det mulige kartel.

Tilbage er der blot at afvente, om sagen får bøde- eller strafferetlige konsekvenser. Dagbladet Børsen beskrev i sidste uge, at man havde fået oplyst, at Konkurrencestyrelsen gik efter en bøde på 28 mio. kr. til PKA. Dette tal har InsideBusiness dog ikke kunnet få bekræftet. Børsen beskrev tillige, at PKA-topchef Peter Damgaard-Jensen ikke har udsigt til fængselsstraf.

PKA kan måske held til at overbevise dommer og anklager om, at man ikke skal straffes, fordi man ikke havde det produkt på hylderne, som blev tilgængeligt for cheferne i Salling Group som følge af samarbejdet. Med det – og offentlige udmeldinger til InsideBusiness in mente – er det sandsynligt, at finanssektorens største konkurrencesag ender som en bagatel og sikkert med en form for millionforlig.

LÆS OGSÅ

Pensionsselskaber stjæler bankernes lån

Pensionsselskaber ønsker oprydning i udskældt problemstilling

Mystisk lave rabatter på udskældte forsikringer i PFA. Frygt for omfordeling 

Presset stiger på et af pensionsbranchens sværeste problemer

Hvem rydder op i den store danske pensionsgigant?

ATP-formand erkender udfordringer med fair fordeling af pensionspenge

Skarp kritik af ATP: Tager fra svage og giver til velstående

Nu går headhunterjagt på ATP’s topchef. Se mulige kandidater

Ny rapport bliver en gyser for store dele af pensionsbranchen

Pensionschefer i opgør om at pelse pensionister

Gamechanger på firmapensionsmarkedet splitter branchen

Her er de bedste pensionskasser i det blodrøde marked

Forsikring & Pension er præget af interne slagsmål. Kan det blive ved?