;
VKR tekst VKR Holding der blandt andet står bag Velux vil købe Huscompagniet

M&A

EQT i kamp mod uret 

Nordeuropas største kapitalfond, EQT, er under pres, da man inden for de næste 24 måneder skal realisere ejerandele i hele tre danske virksomheder. Sådan lyder ambitionen i hvert fald, men spørgsmålet er, om målet overhovedet er realistisk? 

Mens EQT i denne uge kunne skåle i champagne efter fondens succesfulde børsnotering i Sverige, står kapitalfonden herhjemme med en noget presserende udfordring.  

Fra hovedkontoret i Stockholm og fra de kapitalstærke pengetanke i ejerkredsen ser man nemlig meget gerne, at EQT får realiseret sin sjette fond inden for en overskuelig fremtid. 

EQT VI blev etableret i 2011 med et samlet tilsagn på 36 milliarder kroner, og siden har EQT rejst to markant større fonde, ligesom en ny ventes på vej næste år.  

2011-fonden EQT VI skal realiseres inden for 10 år, altså i 2021. Sådan lyder den klare målsætning fra EQT. Men det betyder samtidig, at fonden i løbet af de næste 2 år skal have solgt hele 3 danske virksomheder. EQT VI har nemlig blot 5 virksomheder tilbage i porteføljen, og de tæller blandt andre de tre danske virksomheder Huscompagniet, Nordic Aviation Capital samt Flying Tiger. 

Fonden har tidligere forsøgt at sælge deres aktier i alle de tre danske virksomheder, men uden held. Det ændrer dog ikke ved, at man fra EQT’s side fortsat har en overordnet ambition om, at porteføljen skal trimmes, så fonden kan blive lukket. 

”Som kapitalfond har de fonde, vi rejser, typisk en levetid på 10 år. Derfor siger det sig selv, at vi meget gerne ser, at EQT VI er fuldt realiseret 2021. Det medfører, at vi arbejder hen imod, at de selskaber, der er tilbage i porteføljen, er solgt fra inden for de næste 24 måneder,” siger partner i EQT Mads Ditlevsen, der er chef for fondens danske forretning. 

Når EQT har en udtalt ambition om at lukke sin sjette fond, skyldes det ikke blot, at man stiler efter at opfylde det oprindelige mål  en levetid på 10 år, men i høj grad også fordi EQT siden har rejst markant større fonde, hvor man har investeret massivt i både Danmark og resten af Europa. Og med endnu en fond på vej, der vil blive den niende i rækken, har man fra EQT’s side et klart ønske om at fokusere ressourcer og kapital på de seneste fonde og de investeringer, de rummer. 

En klar udfordring for EQT i forlængelse af ønsket om at lukke EQT VI inden 2021 er, at man allerede én gang har forsøgt at sælge de tre danske virksomheder i porteføljen. Mens det lykkedes EQT at sælge en del af deres minoritetspost i Nordic Aviation Capital (NAC), måtte man droppe planerne om at sælge henholdsvis Huscompagniet og detailkæden Flying Tiger. 

Ifølge Mads Ditlevsen ændrer det dog ikke ved, at man fortsat har stor tiltro de danske selskaber i porteføljen. 

”Vi er glade ejere af alle tre virksomheder, og både NAC og Huscompagniet er hver især inde i en rigtig god udvikling. Det er velbeskrevet, at vi har haft nogle udfordringer i Flying Tiger på lige fod med andre i detailbranchen, men det har vi taget hånd om; selskabet er nu på rette spor, og vi er optimistiske,” siger den danske EQT-chef. 

Har leveret godkendt afkast 

Blandt EQT’s investorer, der tæller en række af de største hjemlige pensionskasser, anser man strategien om at sælge ud af EQT VI i løbet af de kommende år som logisk. 

Investorerne hæfter sig således ved, at de tilbageværende aktiver i EQT’s fond fra 2011 udgør en relativt lille del af den samlede fond. Derfor vil et salg af de tre danske virksomheder sandsynligvis ikke påvirke fondens afkast nævneværdigt, hvilket også taler for, at man søger at få solgt selskaberne inden for en overskuelig fremtid. 

Ifølge data fra investorerne har EQT VI indtil nu samlet set leveret et afkastmultipel på 2,4, hvilket må siges at være mere end godkendt. Set i det lys er investorerne heller ikke bekymrede for, hvorvidt de tilbageværende selskaber bliver solgt til et givent afkast. 

”EQT VI har indtil videre leveret et fint afkast, blandt andet takket være salget af Færch Plast. Som investor ser vi meget gerne, at fonden bliver realiseret inden for den givne tidsramme, men det er klart, at det heller ikke giver mening blot at frasælge virksomhederne uden at skele til prisen. Dog er man ikke presset ud i at skulle hente et specifikt afkast, for i sidste ende rykker det ikke meget ved den overordnede performance” forklarer en investor. 

For få år siden var netop investeringen i Flying Tiger anset for at være en af kapitalfondens absolut mest lovende opkøb, men siden har investeringen udviklet sig helt og aldeles i den gale retning.  

Under EQT’s ledelse er salget i de eksisterende Tiger-butikker stagneret, og kæden er gået fra at være en vækstvirksomhed til et selskab, der skal gennem en større restrukturering. EQT forsøgte sidste sommer at sælge kæden, men også her kom de skuffende salgstal på tværs. Senest har den store fond været tvunget til at skyde flere penge i kæden i form af et lån på 354 millioner kroner. 

Alene det at skulle bakke økonomisk op om en 7 år gammel investering er noget, hverken EQT eller fondens investorer er specielt begejstrede for. Efter konkursen i Top-Toy, hvor ikke blot EQT, men også en række store banker med Danske Bank, Nordea og Swedbank i spidsen led store tab, hersker der i EQT’s bagland en accept af, at man er nødt til at strække sig langt, når det handler om den økonomiske opbakning til detailkæden, for der er simpelthen ikke råd til at komme på kant med bankerne igen. 

Modsat en fond som danske Axcel har EQT dog ikke tradition for at holde fast i investeringer, der ikke leverer som ventet, og derfor anses det for sandsynligt, at fonden overvejer forskellige alternativer. 

Har hyret Mærsk-købmand 

Mens mulighederne for at afhænde Flying Tiger inden for en overskuelig fremtid synes noget begrænsede, hersker der mere optimisme i forhold til Huscompagniet. Også her har EQT tidligere forsøgt sig med at frasalg.  

Her var det dog ikke skuffende tal, men til gengæld fondens egne høje prisforventninger, der spændte ben for de planer. InsideBusiness erfarer således, at EQT havde sat næsen op efter en pris på omkring 4 milliarder kroner for den danske husbygger, man overtog fra norske FSN Capital.  

Under EQT’s ejerskab har firmaet blandt andet åbnet kontorer i Tyskland med henblik på at accelerere Huscompagniets vækst ved at vinde terræn syd for grænsen. De potentielle købere var dog ikke helt så optimistiske i forhold til at prissætte selskabet, og en række forskellige bydere, der blandt andet havde PwC og FIH Partners som rådgivere, nåede frem til en pris, der var lavere end det, som EQT selv mente virksomheden var værd – også i forhold til, at fonden kunne sikre et afkast, som man mente var passende. 

Senest har Huscompagniets ekspansion i Tyskland da også vist sig at rumme betydelige udfordringer, der har medført, at man måtte smide den lokale ledelse på porten. 

At selskabet fortsat anses for at være et oplagt salgsemne, understreges dog af, at Huscompagniet for nylig hyrede A.P. Møller-Mærsks M&A-chef, Mads Winther, som finansdirektør. Netop Mads Winther har stået bag en række af Mærsks store frasalg de senere år, og fra de fleste rådgiveres side ses hans indtog som et klart vidnesbyrd om, at Huscompagniet skal klargøres til et salg. 

Den helt store joker i forhold til Huscompagniet er dog, hvorvidt det vil lykkes EQT og fondens rådgivere at overbevise potentielle købere om, at typehusfirmaet ikke er et aktiv, der vil blive markant påvirket af et mere ugunstigt økonomisk klima.  

I seneste salgsproces blev der fra rådgiverne Danske Bank og Rothschilds side lagt stor vægt på, at køberne skulle betragte Huscompagniet som consumer goods frem for et byggerelateret aktiv. Den logik var det dog ikke alle købere, der tog for gode varer, og det er derfor et åbent spørgsmål, om man får held til at anvende den logik endnu en gang. 

Fik kun solgt en mindre andel 

Efter at både salget af husfirmaet samt Flying Tiger glippede, havde de fleste investorer sidste år sat næsen op efter, at EQT skulle høste en solid gevinst på salget af deres ejerandel på 54 procent af den fremadstormende flyudlejer Nordic Aviation Capital.  

Til at hjælpe sig med den mission havde EQT hyrede storbanken Goldman Sachs, og længe så det ud til, at et konsortium af danske pensionskasser bestående af ATP og PFA ville overtage hovedparten af EQT’s aktier i en handel til omkring 20 milliarder kroner. 

I sidste ende gik forhandlingerne dog i hårdknude, og EQT måtte nøjes med at sælge en mindre andel af sine aktier til Singapore-fonden GIC.  

Når pensionskasserne i sidste ende vendte tommelfingeren nedad, skyldes det blandt andet, at man var i tvivl om, hvorvidt EQT og NAC-stifter Martin Møller Nielsen ville fortsætte deres parløb. De var således af den opfattelse, at det var nødvendigt, at begge parter fortsat skulle spille en markant rolle i selskabet, blandt andet fordi ATP og PKA så EQT’s tilstedeværelse som garant for, at den til tider enerådige stifter blev holdt i kort snor.  

Netop den øvelse havde indtil videre vist sig ganske vanskelig, og flere kilder har løbende beskrevet, hvordan samarbejdet mellem netop EQT og Martin Møller naturligt nok har givet anledning til strategiske diskussioner med jævne mellemrum. Det er imidlertid ikke uvant for en kapitalfond, når man køber sig ind i en virksomhed, hvor en stærk stifter har siddet på magten i en årrække. 

Trods de strategiske diskussioner har NAC, siden EQT kom med i ejerkredsen i 2015, øget både sin omsætning og indtjening ganske markant, ligesom der er blevet investeret voldsomt i nye fly.  

Præcis hvordan EQT har tænkt sig at få solgt deres resterende aktier i NAC er indtil videre uvist, og flere rådgivere peger på, at en børsnotering kunne være en mulighed. Hvorvidt det rent faktisk er realistisk inden for en overskuelig tidshorisont, er imidlertid tvivlsomt, ligesom det kan vise sig udfordrende, at hverken investorerne herhjemme eller i de øvrige lande kender ret meget til den industri, NAC opererer i. 

 

LÆS OGSÅ

Tidligere EQT-chef øjner milliardgevinst på omstridt virksomhed

Succesvant kapitalfond bryder med dansk nøglefigur

Pensionsgigant og finansfolk øjner milliardgevinst på ombejlet virksomhed

Kapitalfondes salgsdrømme brister 

Fonde i kapløb om skjult guldæg 

Se kapitalfondenes guldæg – og de dårlige investeringer