;
NAC 1 web

Inside story

EQT og Lego-fond smider nøglerne til gigantinvestering. PFA risikerer milliardtab 

Kapitalfonden EQT og Lego-familiens pengetank Kirkbi afviser at skyde yderligere kapital i det kriseramte Nordic Aviation Capital (NAC) og overlader det dermed til stifter Martin Møller at finde en løsning med selskabets mange kreditorer, der blandt andre tæller PFA. 

Den nordiske storfond EQT må nu smide nøglerne til sin største danske investering.  

Kapitalfonden har netop afvist at skyde yderligere kapital i den kriseramte flyudlejer Nordic Aviation Capital (NAC), der er sendt i knæ af covid-19 pandemien og kæmper med en gæld på over 40 milliarder kroner.   

Så sent som i 2015 købte EQT over halvdelen af aktierne i NAC – en ejerandel, der dengang havde en værdi på over 10 milliarder kroner.  

EQT har nedskrevet sine aktier i NAC til en multipel på 0,3 før den seneste udvikling, hvilket indikerer, at ejerandelen ved årsskiftet stort set var intet værd. Samtidig har fonden netop indkaldt sine investorer til en telefonkonference på mandag, hvor man blandt andet vil forsøge at redegøre for udviklingen i NAC. Et træk, der vidner om, at sagen er alvorlig for den ellers så succesrige kapitalfond.  

Ud over kapitalfonden sidder også Lego-familiens pengetank Kirkbi og Singapore-baserede GIC på store aktieposter og må derfor ligesom EQT nu erkende, at deres aktieposter med al sandsynlighed er værdiløse.  

Derfor er det op til den kriseramte virksomheds stifter og medejer, Martin Møller, at forsøge at redde koncernen og finde en aftale med selskabets op mod 90 kreditorer, der blandt andre tæller pensionskassen PFA.  

Så sent som i 2018 stillede PFA usikret gæld for omkring 3,2 milliarder kroner til rådighed for NAC, og ligesom de øvrige kreditorer venter nu svære forhandlinger i et forsøg på at redde virksomheden, der er blevet sendt til tælling af covid-19.  

Sagen kort 

Kapitalfonden EQT køber i 2015 54 pct. af den store danske flyudlejer Nordic Aviation Capital.

EQT investerer side om side med Lego-pengetanken Kirkbi, og ved transaktionen får NAC et samlet prisskilt på 20 mia. kr.

EQT forsøger i 2019 at sælge sine aktier i NAC, men interessen for at betale den pris, kapitalfonden ønsker, er begrænset. Derfor frasælger fonden kun en mindre del til Singapore-baserede GIC.

I foråret 2020 rammes NAC hårdt af coronapandemien, og EQT må sammen med de øvrige investorer skyde godt 400 mio. kr. ind i selskabet for at sikre en fredsaftale med kreditorerne, der har over 40 mia. kr. på højkant.

I marts 2021 meddeler EQT, at man ikke ønsker at skyde yderligere likviditet i selskabet, hvorfor det nu er op til virksomhedens stifter, Martin Møller, at forhandle en løsning på plads med bankerne.

Stifter erkender problemer 

Den globale flytrafik er nemlig stort set ikkeeksisterende, og derfor er den danske virksomhed fanget i en livsfarlig cocktail, hvor man skal betale renter og afdrag på sine mange indkøbte fly, mens man ingen nævneværdige indtægter har i sigte.  

”Martin Møller, selskabets stifter og tidligere bestyrelsesformand, har givet NAC besked om, at Axiom Group, der repræsenterer hans family office, undersøger mulighederne for at skyde ny egenkapital i NAC i tilfælde af en genforhandling af virksomhedens forpligtelser. To af NAC’s største aktionærer, EQT VI og GIC, har indikeret, at de ikke vil investere yderligere i forretningen,” skriver NAC.  

Lego-familiens pengetank Kirkbi skriver i en mail til InsideBusiness, at man ikke ønsker at kommentere udviklingen, men at fonden som co-investor med EQT følger fondens beslutning om ikke at tilføre yderligere likviditet til NAC.  

Den dramatiske udvikling i den kriseramte virksomhed sker, efter at EQT og de øvrige ejere sidste sommer skød knap 400 millioner kroner i NAC med henblik på at få en aftale på plads med selskabets over 80 kreditorer, der sikrede flyudlejeren et tiltrængt pusterum i forhold til at betale renter og afdrag på NAC’s enorme gæld.  

”EQT VI har været aktionær siden 2015. I den periode har selskabet fået tilført finansiel og strategisk støtte, herunder senest en kapitaltilførsel på 400 millioner kroner i juni 2020 fra aktionærgruppen. På trods af løbende støtte til selskabet har den fortsatte globale nedlukning og lokale rejserestriktioner haft yderligere negative konsekvenser for NAC’s forretningsmodel. EQT og GIC har derfor besluttet, at det er i selskabets bedste interesse at søge at tilpasse forretningsmodellen, baseret på de nye markedsforhold,” lyder det i en mail fra partner i EQT Magnus Tornling, der understreger, at derouten i NAC ikke vil påvirke afkastet i EQT. 

Senest i januar satte gruppen af kreditorer en ny bestyrelse ind i selskabet med henblik på at forhandle en ny aftale på plads med ejerne bag, da det stod klart, at långivere og ejere var nødt til igen at lægge arm om fremtiden for NAC.  

Det er de forhandlinger, som EQT, GIC og Kirkbi nu trækker sig fra, da det står klart, at såfremt kreditorerne eksempelvis skal barbere noget af NAC’s tyngende gæld og dermed sikre virksomheden bedre overlevelsesmuligheder, skal ejerne komme med yderligere kapital.  

PFA i slem kattepine  

Ifølge kilder tæt på de igangværende forhandlinger står pensionskassen PFA ligesom ejerne af NAC sandsynligvis til et massivt tab.  

Pensionskassen lånte nemlig i slutningen af 2018 NAC 3,2 milliarder kroner i form af usikret gæld, et såkaldt juniorlån. Derfor står PFA før de øvrige kreditorer, når det endelige tab på udlånet til den udfordrede virksomhed skal gøres op.  

Selv vil pensionskassen ikke sætte tal på, hvor meget man indtil videre har hensat til tab på den problematiske kreditsag. Chef for alternative investeringer i PFA Peter Tind Larsen bekræfter dog over for InsideBusines, at man løbende har foretaget nedskrivninger på sit milliardstore udlån i både 2020 og i år, i takt med at covid-19pandemien har udviklet sig.  

En langvarig og verdensomspændende pandemi, som har ført til en dramatisk og vedvarende nedgang i flytrafikken over hele verden, rammer alle i sektoren meget hårdt. Det gælder også for et flyleasingselskab som NAC. PFA har igennem længere tid haft en tæt dialog med NAC’s aktionærer, bestyrelse og øvrige långivere, og denne dialog vil fortsætte i den kommende tid. Selskabet har tidligere klaret sig igennem kriser, herunder regionale pandemier, men covid-19 er en krise uden fortilfælde, som selvsagt gør denne situation helt ekstraordinær,” skriver Peter Tind Larsen i en mail til InsideBusiness. 

PFA understreger, at det sandsynligvis vil tage et godt stykke tid, før markedet for flytrafik er normaliseret, og at branchen derfor vil have det svært på både kort sig og den mellemlange bane.  

Dog påpeger Peter Tind Larsen, at selv om udlånet til NAC er en stor enkeltpost, fylder det ikke meget i PFA’s samlede investeringsportefølje.   

Det skal i den sammenhæng siges, at NAC udgør en større enkelteksponering, men en mindre andel af PFA’s samlede investeringsportefølje på mere end 600 milliarder kroner. Porteføljen af unoterede investeringer har ud over NAC en meget begrænset eksponering til sektorer, som er hårdt ramt af covid-19, og har generelt klaret sig godt igennem nedlukningen,” skriver han. 

En række dårlige investeringer  

For EQT er derouten i NAC særdeles uheldig, da den kommer i kølvandet på en række uheldige investeringer på det danske marked.  

Senest måtte den ellers så succesrige kapitalfond overdrage kriseramte Flying Tiger til et konsortium bestående af en række tidligere Axcel-partnere efter længere tids udfordringer, der blev yderligere forværret af coronavirussen og de mange nedlukninger både herhjemme og i resten af verden.  

Endnu værre gik det for købet af Top-Toy, som blev opkøbt i 2015 efter et historisk godt regnskab. Tingene begyndte dog hurtigt at smuldre for EQT, der efter kapitalfondens indtog blev stærkt udfordret af både prispres fra de store detailkæder samt stigende nethandel, og endte med at gå konkurs i slutningen af 2018.  

Fælles for begge investeringer er imidlertid, at EQT’s investorer har været relativt overbærende trods de åbenlyse fejlskud, da begge investeringer var relativt små og derfor ikke flyttede det store ved fondens samlede afkast.  

Sagen er dog en helt anden med NAC, der ved EQT’s indtog var værdisat til omkring 20 milliarder kroner og derfor var en voldsomt stor investering for fonden målt efter dansk skala.  

Når EQT ikke ønsker at skyde yderligere kapital ind i virksomheden, skyldes det flere faktorer, herunder at NAC er købt af fonden EQT VI fra 2011, som EQT meget gerne vil have lukket i år. Derfor giver det ikke mening at investere yderligere kapital og dermed både øge sin eksponering og samtidig skubbe muligheden for en exit yderligere ud i horisonten.  

En svær case   

Indledningsvis syntes NAC dog at være et ganske habilt opkøb for den svenske kapitalfond, da man sammen med stifter og medejer Martin Møller formåede at vokse ganske markant. Da EQT forsøgte at sælge deres 54 procent af flyudlejeren i løbet af 2019, stod det imidlertid klart for de fleste, at køberfeltet var stærkt begrænset.  

En række pensionskasser takkede dengang nej, og EQT måtte nøjes med at sælge en mindre del af deres aktier til Singapore-baserede GIC.  

Det skyldtes blandt andet, at mange investorer var betænkelige over for forretningsmodellen samt det forhold, at Martin Møller fortsat var en uhyre magtfuld stemme i livsværket og fortsat havde vetoret på en række centrale områder.  

Oprindelig havde den hovedrige flyiværksætter da også udset sig en mere passiv investor til at hjælpe med at ekspandere selskabet, men når man alligevel fandt sammen med EQT var det, blandt andet fordi fonden var indstillet på fortsat at lade Martin Møller være drivkraften i NAC’s ekspansion. Derfor var investeringen i NAC i højere grad en mere passiv investering end det, den svenske kapitalfond normalt ville gå ind i, men risikoen dengang syntes minimal.  

Her var en af de største ulemper ved NAC, at man skulle genudleje de fly, der af forskellige årsager kom retur. En opgave, der dengang var relativt let at håndtere, men som i dag stort set er umulig, i takt med at stadig flere flyselskaber drejer nøglen om og må opgive deres aftaler med udlejere.  

 

Læs mere

Trods lunkne afkast: Statens storinvestor tager kapitalfonde i forsvar

Nordiske kapitalfonde får baghjul på afkast  

M&A-marked: Her er de varmeste salgskandidater

Storbank dropper dansk corporate finance

Kapitalfondes væksthåb presset på pengejagt

PFA risikerer kæmpe nedskrivning på giftigt udlån

EQT forbereder salg af genrejst problembarn