;

Sponsoreret artikel

Farvel til IVS – hvad skete der?

Til april 2021 er det slut med iværksætterselskaberne, der har eksisteret siden 2014. Vi ser her nærmere på IVS'ernes opstandelse, storhedstid og fald.

Datoen den 1. januar 2014 markerede et skifte indenfor dansk selskabsstiftelse. Her blev det for første gang muligt at oprette et iværksætterselskab – et såkaldt IVS – med en selskabskapital på blot 1 kr. Hidtil havde selskabsstiftelse i form af et ApS krævet et kapitalindskud på minimum 50.000 kr., men med et trylleslag fjernede regeringen altså denne kapitalbarriere, så alle kunne være med.

Til april 2021 er det imidlertid slut. I 2019 blev der sat en stopper for oprettelsen af nye IVS-selskaber, og til april 2021 skal de sidste iværksætterselskaber være konverteret fra IVS til ApS. En kortvarig æra indenfor selskabsstiftelse er dermed forbi, og vi benytter derfor lejligheden til at se nærmere på iværksætterselskabets opstandelse, storhedstid og fald.

Stift et selskab for en krone

Tilbage i 2014 blev det som nævnt første gang muligt at oprette et selskab for blot én krone. Eneste krav fra Erhvervsstyrelsen til IVS-selskaberne var, at de henlagde minimum 25% af årets overskud til selskabskapitalen, indtil denne nåede 50.000 kr.; svarende til selskabskapitalen i et ApS. Herefter ville selskabet så have mulighed for – men ikke være tvunget til – at omdanne sig til et ApS.

Effekten var til at få øje på. Hvor der i 2013 havde været 17.647 selskabsstiftelser, bød 2014 pludselig på et kvantespring af dimensioner; her blev der oprettet intet mindre end 26.408 selskaber. Man kunne så tro, at det skyldtes et opsparet behov, men det viste sig ikke at være tilfældet. Tværtimod steg antallet af selskabsstiftelser år for år frem til 2018, hvor antallet af selskabsstiftelser toppede med 36.361.

Rapport fra Erhvervsstyrelsen blev IVS’ets endelig

I 2018 tog Erhvervsstyrelsen så pulsen på iværksætterselskaberne i en rapport, og her blev der sået tvivl omkring formålet bag de mange selskabsoprettelser. For selv om der var oprettet knap 42.000 iværksætterselskaber i perioden fra 2014-2017, og de samlet havde en omsætning på over 5,2 mia. kroner, så viste rapporten samtidig, at cirka halvdelen af selskaberne slet ikke var aktive. Samtidig viste det sig også, at en ikke ubetydelig andel af selskaberne blev brugt til svindel.

Den nye selskabsstruktur havde dermed både åbnet dørene op på vid gab for håbefulde iværksættere, men også for svindlere, der for blot en krone kunne gemme sig bag tomme selskaber. Det kunne man fra politisk side selvfølgelig ikke sidde overhørig, og det endte derfor med, at det fra 2019 ikke længere var muligt at oprette IVS, og fra april 2021 er det altså helt slut – her vil de sidste IVS’er enten blive tvangsomdannet til ApS eller opløst, og en kortvarig æra indenfor selskabslovgivningen vil dermed være forbi.