;
polack

Inside story

Finanstilsynet: Priser på udskældte forsikringer skal op

Konkurrencesituationen bliver forandret for de kommercielle pensionsselskaber, så pensionsbranchens SUL-forsikringer skal hvile i sig selv – og selskabernes kapitalsituation skal monitoreres. Et afgørende tema er, om selskabernes bonushensættelser må medregnes for at opfylde kapitalkravet, lyder det fra Finanstilsynets vicedirektør.

Hele konkurrencebilledet for de store kommercielle selskaber PFA, AP Pension, Danica, Topdanmark Liv og Velliv står over for markante forandringer. Det er konsekvensen af en ny regelpakke fra Finanstilsynet, som skal sætte en stopper for de store underskud på sygeulykkesforsikringer og tab af erhvervsevne, der har kostet selskaberne så dyrt de senere år.

Endnu ved branchen ikke helt, hvordan regelændringerne falder ud, for dialogen mellem Finanstilsynet, Forsikring & Pension og Aktuarforeningen er ikke faldet på plads endnu. Men fra Finanstilsynets vicedirektør, Carsten Brogaard, lyder meldingen, at pensionsbranchen må indstille sig på betydelige forandringer.

Sagen kort

I disse dage kører en af pensionsmarkedets vigtigste diskussioner, idet Finanstilsynet er ved at færdiggøre sit indgreb mod de udskældte forsikringer mod tab af erhvervsevne og den enorme omfordeling fra indtægter på investeringer til de underskudsgivende forretninger.

Finanstilsynet fortæller her mere om, hvordan de forventer, at den nye regulering bliver.

Meldingen fra Brogaard er nemlig, at den nuværende forretningsmodel med store forsikringsunderskud, der hentes hjem fra højere omkostninger på investeringssiden, er for presset – og det skal stoppes:

”Vi er ikke færdige endnu. Men alt efter hvor vi lander, så bliver det strammere end i dag, og nogle vil måske sige for lidt, mens andre formentlig vil sige for meget. Uanset hvad, bliver selskaberne nødt til at tænke mere over deres underskud på SUL, alt efter hvor meget kapital de har. Det er ikke sikkert, at vi i den første uge kommer til at se markante prishop, men jeg forventer, at der kommer en opadgående bevægelse i priserne og ændringer i konkurrencedynamikken,” siger Carsten Brogaard.

Et afgørende tema er ifølge Carsten Brogaard, der torsdag talte på konferencen Liv & Pension hos Insight Events, brugen af kapital i pensionsselskaberne. En helt central del af den nye regulering er nemlig, at forsikringsforretningen (SUL) og investeringsforretningen (LIV) hver for sig skal hvile i sig selv – og bringes på linje med de europæiske myndighedskrav på området.

”Vi arbejder med en model med krav om en mere særskilt forvaltning mellem de to områder, mens praksis i dag er sådan, at det ikke drives som en skarpt adskilt forretning. Udgangspunktet er, at forretningsområderne kan hvile i sig selv, uden at der systematisk tilføres midler fra det andet område. Det betyder også, at der vil være et særskilt solvenskrav. Og det vil ikke være holdbart, hvis en forretning kører med underskud hvert år og på sigt udhuler kapitalgrundlaget.”

Har PFA et problem?

Den melding er særdeles spændende læsning for flere af de spillere, der netop har så store underskud på SUL, at det truer med at trække hele forretningen i minus. Det var eksempelvis tilfældet for PFA og Danica sidste år. Et centralt punkt for især PFA er, om man må bruge kundernes særlige bonusreserver (kundekapital) til at flytte rundt i virksomheden og på den måde undgå, at det ene forretningsområde går i rødt.

”Når man så har et adskilt kapitalgrundlag for hver forretning, skal det holdes op mod et teoretisk kapitalkrav, så man hele tiden har en solvent forretning på både den ene og den anden side. Her har praksis hidtil været, at man kunne tage det forventede overskud for den langsigtede livforretning og lægge over i den kortsigtede forsikringsforretning. Vi overvejer lige nu, hvor langt vi skal gå. Det samme gælder de særlige bonushensættelser, der er kundernes opsparede penge, men som behandles som egenkapital. Kan de godt dække på tværs af virksomhedens produkter? Der er vi endnu ikke færdige med at tænke os om.”

At problemet er større end som så, hænger sammen med, at en spiller som PFA har en relativt lille egenkapital, men altså bruger kundernes opsparede midler (kundekapital) til at vise til omverdenen, at man kan svare enhver sit.

Sætter Finanstilsynet en stopper for den praksis, får PFA et ret stort problem, da man også har store underskud på SUL – og det er også et tema i høringssvaret fra Forsikring & Pension til Finanstilsynet, uden at PFA dog nævnes specifikt.

Heller ikke Carsten Brogaard ønsker at sætte navn på:

”Det, vi tænker nu, er, at har man tjent pengene i enten den ene eller den anden forretning, og der ligger penge i egenkapitalen, så er tanken, at man må bruge egenkapitalen på de måder, man har lyst til og udlodde til de andre dele af forretningen, ligesom hvis det var et moderselskab til et datterselskab. Men der skal være en holdbarhed i forretningen, så der ikke sker en udhuling af kapitalgrundlaget. Holdbarhed er ikke en eksakt videnskab, men der skal være en overdækning, som er stor nok til, at man kan svare enhver sit både aktuelt og på sigt.”

Et andet tema er, om der kan opstå konkurrenceproblemer, fordi en spiller som Velliv opgør underskud på SUL-forsikringer på en anden måde end AP Pension, PFA og Danica. Det kan betyde, at de kan køre videre med den forretningsmodel og dermed fastholde den omfordelingsstruktur, som Finanstilsynet netop forsøger at fjerne.

”Den problemstilling har vi generelt stort fokus på, for udfordringen er, at de samme produkter bliver udbudt på forskellige måder og med to forskellige regelsæt.”

Et andet kritikpunkt er, om forsikringsproblematikken, hvor man stopper underskud på gyngerne, for at det kan tjenes på karrusellerne, også overføres til skadesforsikringsprodukter, men det er ikke tilfældet. Og der vil fortsat være mulighed for at tilbyde en storkunde en god pris – også når Finanstilsynet er færdigt med indgrebet.

”I udgangspunktet bremser vi branchens praksis. Men du kan i teorien godt have ti store kunder, hvor du i de otte af dem har overskud på SUL og i de to har underskud, fordi det er en god kunde, og du ønsker at holde på kunden.  Men der skal samlet være overskud, og du skal have styr på din SUL-butik, selv om det ikke udelukker, at du for udvalgte kunder kan vælge at køre med en anden og bedre pris.”

Ifølge Carsten Brogaard kommer det ikke til at være sådan, som eksperter har efterlyst, at Finanstilsynet går ned og kigger på hvert kundearrangement og ser på, om den kunde løber rundt og er bæredygtig:

”Det er netop den model, som vi tænker at gå bort fra med det her.”

Mægler: Priserne på investering skal ned

Ifølge direktør Søren Husted fra mæglerfirmaet Aon er det overvejende sandsynligt, at der kommer ret høje prisstigninger på SUL-forsikringer, hvis Finanstilsynets tiltag går igennem. Det stiller særlige krav til mæglerne, som så må sikre, at pensionsselskaberne ikke blot nøjes med at stikke den ekstra fortjeneste direkte i lommen.

”Stiger priserne på SUL, skal priserne på investeringsomkostninger jo samtidig forhandles ned, idet disse hidtil har medvirket til at dække underskud fra SUL-forretningen. Mæglerne kommer til at spille en særdeles vigtig rolle her som kundens vagthund, så kunderne ikke bliver dårligere stillet.”

I forvejen har pensionsbranchen ifølge Søren Husted netop været i stand til at levere overskud, på trods af at de gennem de senere år har haft et tocifret milliardunderskud på SUL-forsikringerne.

”Det viser jo blot, hvor stærk indtjening branchen har fra investeringssiden.”

Fra PFA lyder meldingen, at man hilser det velkommen, at tilsynet læner sig ind i problemstillingen omkring branchens store SUL-underskud.

”Det er et komplekst område, men vi har en god dialog med tilsynet, både gennem Forsikring & Pension og bilateralt,” lyder det skriftlige svar fra Anders Damgaard, koncernfinansdirektør i PFA.

 

Læs mere

Pensionsbranche advarer om omgåelse af nye SUL-regler

Danske Banks møgsag skader alle banker, pensions- og forsikringsselskaber

Her er pensionskassernes værste hovedpiner  

Tilsynet skruer op for kontrollen med pensionskassernes værdiansættelser

Her er pensionsbranchens problematiske værdiansættelser

Udfordringerne tårner sig op for groggy kapitalfond

M&A-vindue åbner igen – her er krisens vindere og de bedste mandater 

EQT må til lommerne i svær sag, hvor PFA har milliarder i klemme

Brat farvel til højt respekteret erhvervsmand

Giganter pisket på pengejagt