;
mod i ledelse

Kultur

Find en mere modig vej som leder

Karsten Mellon har i sin nye bog, ’Mod i ledelse’, sat sig grundigt ind i stoffet, men måske han næste gang skulle være modigere og skrive en bog om mod med sine helt egne ord uden henvisninger og citater fra alle andre.

Det ser ud til, at der er gået mode i at være modig. I disse år udgives der i hvert fald en række bøger og andre skriverier om det med mod. Karsten Mellon er én af dem, der bidrager til dette, og ’Mod i ledelse’ er det seneste skud på hans stamme.

’Mod i ledelse’ er en bog, som forsøger at være et opgør med magelighed i ledelse. Altså om der, hvor man ikke er så modig. Bogen har fået et særligt tvist med fire kendisinterview med henholdsvis Bertel Haarder, Helle Thorning- Schmidt, Gitta Nørby og Viktor Axelsen. Alle bliver meget målrettet udspurgt om, hvad de lægger i det at være modig.

Det er dog ikke kun en interviewbog. Der er også en lang række forskellige refleksioner om det med mod i ledelse. Refleksioner fra forfatteren selv og fra andre kloge hoveder på området.

Boganmeldelse

Titel: Mod i ledelse
Af Karsten Mellon
Forlag: Hans Reitzels Forlag
Sprog: Danske
Pris: 230 kroner
ISBN13: 9788741275727
3 af 6 stjerner

Refleksionerne kommer vidt omkring, og det er også noget af det, der er bogens akilleshæl. Bogen vil rigtig meget, men der bliver desværre ikke bundet sløjfe rundt om alle de mange gode refleksioner.

Det samme gælder de fire interview. Efterrefleksionerne efter hver af de fire interview har tendens til at være en smule selektive.

Der er samtidig stor forskel på, hvor godt det er lykkedes at få de fire kendisser til at svare konkret på det med mod i ledelse. Thorning-Schmidt og Axelsen er de mest loyale. Haarder ser ikke ud til rigtig at ville bide på, og Nørby sætter (som forventet) sin egen retning for, hvad der svares på.

Hvad er en modig leder?

Interviewene er dog kun en del af bogen. Som sagt præsenteres man som læser for en række refleksioner om mod i ledelse.

I de første fem kapitler forsøger Karsten Mellon at få defineret, hvad mod er for en størrelse. Ledelse forsøges også defineret, men som med definitionen af mod bliver det til interessante refleksioner, dog uden klare svar.

Et meget klart svar på mod og ledelse ville nok også have været en overmodig handling. Men lidt mere klarhed ville have været til en god hjælp.

Efter de indledende begrebsøvelser følger så de fire interview. Et budskab forsøges at trækkes frem. Isoleret er de interessante, men der mangler en sammenhæng. En rød tråd. De får ikke rigtig en afgørende indflydelse på bogen, hvilket er lidt synd. Et par af interviewene kunne nemlig fint have skabt et stærkere indspil.

De sidste fire kapitler bringer yderligere vinkler på debatten om mod i ledelse. Tre ledelseskonsulenter bliver spurgt, hvordan man så bliver en modigere leder. Der peges blandt andet på, at det ikke er et individuelt ledelsesanliggende, men en organisatorisk opgave. Organisationen – medarbejderne – skal tænkes med.

Det er lidt, som om forfatteren mod slutningen fortryder snakken om mod hos lederen for i stedet at tale om mod i organisationen. Dog igen gode overvejelser, men det efterlader så også bogen med et lidt uklart budskab. Måske er det heller ikke bogens ambition. Måske er det mere en bog, der forsøger – og har held med – at afdække lidt af feltet. Altså det med at være en modig leder.

Bogen er skrevet som en blanding af en lærebog og en bog med forskellige personlige overvejelser om mod i ledelse. Karsten Mellon er helt klart inde i stoffet og har gjort sig en del overvejelser om mod i ledelse.

Men måske forfatteren næste gang skulle være modigere og skrive en bog om mod med sine helt egne ord uden henvisninger og citater fra alle andre. Mindre lærebog og mere om mod i ledelse, som forfatteren ser det.

Af James Høpner jah.plo@DADL.DK

LÆS OGSÅ

Den frygtløse organisation skaber mere værdi

Hvorfor fejler så mange forandringsinitiativer i virksomheder?

Interessant bog med tvivlsomme konklusioner om ejerskab

Opgør med eksperter og og kunstig intelligens: Brug din sunde fornuft

Strategiguruen over dem alle viser vej til genrejsning af det amerikanske demokrati

Nu ruller statsstøtten til medierne. Se dem, der modtager mest

Lykken er, når andre lykkes

Ufuldent kommunikationsbog scorer fire stjerner

Velux åbner vinduet