;
pensiondanmark

Pension

Konflikt i hele pensionsbranchen: Flere spillere blokerer for flytning af pensioner

Det er et udbredt problem i både kommercielle selskaber og pensionskasser, at man blokerer for flytning af hvilende pensioner, advarer hurtigvoksende pensionsspiller og får opbakning fra Danica, eksperter, PensionDanmark og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Branchen forsvarer sig med rådgivningsansvar.

Det er en udbredt praksis, at både pensionsselskaber og arbejdsmarkedspensionsselskaber forsøger at holde på deres hvilende og små klatpensioner. Det kan betyde, at pensionskunder risikerer, at deres surt opsparede pensionspenge eroderer i omkostninger, unødvendige forsikringer og dårligt afkast. Flere store og små spillere advarer om, at flytning af pensioner slet ikke er så nemt.

Det er ellers i strid med loven at bremse det, hvis en kunde ønsker at flytte sin hvilende pensionsordning over i et andet selskab, det oplevede PensionDanmark på nært hold, da Finanstilsynet mandag gav dem skarp kritik med tre påbud, bl.a. fordi selskabet på en urimelig måde havde hindret medlemmerne i at flytte deres pensionsordninger til andre selskaber.

Og nu står flere af toneangivende aktører frem og fortæller om lignende udfordringer med at flytte ordninger.

En af de spillere, som oplever problemer med at flytte hvilende pensionsordninger over fra både pensionsselskaber og arbejdsmarkedspensionskasser, er den digitale pensionsudfordrer Grandhood, der har som mantra at levere pensioner til dem, der i dag ikke har en pension, f.eks. små selvstændige og ansatte i helt små virksomheder.

”Vi oplever, at det afgivende selskab tager forskellige taktikker i brug for at undgå at frigive de gamle klatpensioner og hvilende ordninger. Det er et stort samfundsproblem med de her hvilende pensionsordninger, som er i risiko for at blive spist op af gebyrer. Derfor er det ret problematisk, hvis det afgivende selskab kommer med alle mulige undskyldninger for at slippe for at afgive pengene. Dertil hører, at det ofte er en kamp for kunderne at få de her penge frigivet,” siger direktør og medstifter Jon Lieberkind fra Grandhood.

Temaet er højrelevant for lige præcis Grandhood, der har succes med at få kunder ind og hjælpe dem med at samle deres såkaldte klatpensioner. Det kan ifølge Jon Lieberkind gøres billigt og i nogle tilfælde gratis via Grandhoods integration med PensionsInfo, der giver kunder et godt overblik over deres klatpensioner og muligheden for at samle dem og dermed opnå lavere administrations- og investeringsomkostninger.

”Vi ved godt, at man fra branchens side tidligere har arbejdet med dette, men det er fortsat et problem. Vores kunder bliver mødt af en række redningsforsøg fra det afgivende selskab, herunder forklaringer om, at det ikke er muligt at flytte midlerne til Grandhood. I langt de fleste tilfælde er dette ikke korrekt information. Velliv er vores samarbejdspartner og med dem i ryggen, kan vi tage imod langt de fleste klatpensioner,” fastslår Jon Lieberkind

Grandhood er ved at undersøge, hvordan man står juridisk i forhold til denne problematik. Grandhood vil dog ikke udpege enkeltselskaber som værre end andre på området, men oplyser, at det både er kommercielle selskaber og arbejdsmarkedspensionskasser som modsætter sig overførsler af hvilende ordninger.

”Det er uhyre vigtigt, at det her fungerer gnidningsfrit. Hele branchen lider i forvejen af manglende transparens, og det er med til at fastholde pension som et lavinteresseområde, selv om valg af pensionsordning og livsforsikring er en af de vigtigste privatøkonomiske beslutninger i livet. Man mister indflydelse på det, man ikke forstår,” siger medstifter Mathias Bredkjær fra Grandhood.

Danica erkender problemer

Danica, PFA og PensionDanmark nævnes blandt branchekilder som nogle af de spillere, som er mindre villige til at opgive kunder. Danica har da også ændret praksis for nylig.

Også hos den store spiller Danica er viceadministrerende direktør Søren Lockwood kritisk over for branchens ulyst til at afgive kunder.

”Vi oplever, at der er udfordringer, og derfor er vi glade for Finanstilsynets fokus på området. Vi har de seneste år selv ændret betydeligt i vores tilgang til kunder, der er på vej væk og kontakter nu kun de kunder, hvor vi vurderer, at kunden er i risiko for at miste væsentlige rettigheder, hvis de flytter deres depot fra os. Det er de rammer, som Finanstilsynet nu har udstukket, og hvor det også er tydeliggjort, at rådgivningsforpligtelsen ligger hos det modtagende selskab. Det skal være nemt for kunderne at skifte pensionsleverandør, når de har taget den beslutning – og samtidig skal det også være på det rigtige grundlag, at den beslutning træffes. Det tror vi på, at Finanstilsynets tilkendegivelser er med til at sikre på tværs af branchen,” siger Søren Lockwood.

Den uheldige situation på pensionsmarkedet med uvilje til at flytte pensionerne, bekræftes af aktuar og pensionsekspert Jørgen Svendsen fra AFPR. Jørgen Svendsen påpeger, at selskaberne har et betydeligt økonomisk incitament til at forsøge at fastholde ordningerne i egen fold:

”Det er et stort problem for kunderne, at selskaberne gør, hvad de kan for at holde på kunderne, når der flyttes en firmaaftale. Det er en god forretning for selskaberne, fordi de ikke har høje omkostningerne til SUL-forsikringer, som de ellers har underskud på. I stedet er det ren indtjening fra investeringsomkostninger.”

Ekspert: Ulovligt at holde på pensionerne

Ifølge den erfarne aktuar og pensionsekspert Søren Andersen er det meget vigtigt for branchen at få taget hånd om problemstillingen, fordi det er ulovligt at forsøge at fastholde kundernes pensioner, hvis først kunden via det modtagende selskab har bedt det afgivende selskab om at flytte ordningen. Det viser den seneste sag med PensionDanmark også:

”​Det er vigtigt for kundernes forståelse, at de kun bliver rådgivet ét sted i forbindelse med en flytning, og her er reglen altså, at det er det modtagende selskab, der har opgaven. Derfor er det problematisk, hvis et selskab blokerer for at overføre en pension eller forsøger at overtale en kunde til at blive, uanset om argumenterne er lødige og rimelige eller ej. Det er meget uheldigt, hvis der stadig er selskaber, som på den baggrund forsøger at holde på deres kunder,” siger Søren Andersen.

Søren Andersen bekræfter endvidere, at det er en fin forretning for mange selskaber at have hvilende ordninger, da det giver flere kunder at sprede omkostningerne ud på.

”Det er jo gode kunder at have på bøgerne, fordi jo flere kunder et selskab har, jo billigere ser det ud. Og det er jo heller ikke ordninger, som typisk har de underskudsgivende forsikringsordninger tilknyttet.”

Fra myndighedssiden har man i flere omgange gjort opmærksom på problemerne. Det er altså ikke kun Finanstilsynet, som er ude at advare med den skarpe kritik af PensionDanmark.

Hos Konkurrencerådet har man i forbindelse med en større rapport om konkurrencen på pensionsmarkedet også sat fokus på de mange klat- og hvilende pensioner, som risikerer at leve et pauvert liv med høje omkostninger og måske også ringe forrentning, forklarer kontorchef Niels Enemærke.

”Konkurrencerådet nåede dengang frem til, at det drejede sig om 7 mia. kr. i klatpensioner og næsten 500 mia. kr. i hvilende ordninger. For nogle kunne det være en fordel at flytte ordningen, for andre var der garantier og forsikringer, der gjorde, at man ikke behøvede at flytte dem. Konkurrencerådet havde en række anbefalinger, og der er mange muligheder for at få samlet de her klatpensioner. Anbefalingerne er ikke blevet implementeret fra ende til anden, så der er stadig masser at tage fat på.”

Hvem er skurke?

InsideBusiness har talt med branchefolk, der oplyser, at selskaberne PFA og Danica kan finde på at gøre noget for aktivt at hindre det, hvis f.eks. en konkurrent eller en spiller som Grandhood har vundet en kunde. Hos landets største kommercielle selskab, PFA, afviser pressechef Peter Utzon Berg dog, at man har dedikerede team, som hindrer en kundes ønske om at flytte sin pension væk:

”I PFA yder vi proaktiv rådgivning af vores kunder, når der løbende opstår et behov for rådgivning. Det kan eksempelvis være, hvis en kunde skifter arbejdsplads, eller hvis den enkelte arbejdsplads skifter pensionsleverandør. I så tilfælde kan der være en række forhold, som kunden bør overveje, og som PFA er forpligtet til at rådgive om. Vi har ikke dedikerede team, der arbejder på at modvirke en kundes ønske om at flytte sin ordning fra PFA. I visse situationer kontakter vi kunder, hvis vi mener, at kunderne har brug for rådgivning ved overflytningen til nyt selskab.”

I PensionDanmark har direktør Flemming Tovdal Schmidt efter den skarpe kritik af selskabets praksis fra Finanstilsynet ændret selskabets måde at gøre det på, selv om han og PensionDanmark mener, at det for nogle kunder er bedre at blive i PensionDanmark.

”Vi har ikke outbound-medarbejdere, der ringer ud for at overtale medlemmer til at blive. Vi har haft en praksis, men den er stoppet nu, hvor vi på baggrund af sammenligninger af selskabernes officielle omkostningstal i faktaompension.dk har gjort medlemmer skriftligt opmærksom på den store omkostningsstigning, de formentligt var på vej over i. Omkostningsbesparelsen skulle være minimum 50.000 kr., før vi skrev til medlemmerne, og hvis medlemmerne ikke aktivt foretog noget inden for tre uger, overførte vi til det ønskede selskab.”

PensionDanmark: De andre bremser også vores flytninger

Paradoksalt nok oplever PensionDanmark det også modsat, at afgivende selskaber forsøger at bremse overførslerne, når man får nye kunder ind.

”Oftest fungerer det nemt, men der foregår en stor aktivitet skriftligt og telefonisk fra afgivende selskaber med at kontakte vores medlemmer. Således oplever vi, at afsendte overførselsanmodninger i ca. 15 pct. af tilfældene afvises med begrundelsen ”kunden har fortrudt”, siger Flemming Tovdal Schmidt.

Flemming Tovdal Schmidt advarer om, at der ofte er store omkostninger forbundet med at flytte de hvilende ordninger væk fra selskaber, hvilket er blevet synligt med udvidelsen af dataomfanget i faktaompension.dk, der har vist endda meget store omkostningsforskelle mellem PensionDanmark og øvrige selskaber. Derfor gør selskabet i forbindelse med opfordringen til at samle pensionerne medlemmerne opmærksom på, at de skal forholde sig til omkostningsniveauet, inden de flytter, lyder det fra PensionDanmark-direktøren.

I brancheorganisationen Forsikring & Pension oplyser Karina Ransby, underdirektør for Pension & Velfærd, at man faktisk har forsøgt at komme problemerne til livs med en række tiltag. Det gælder aftaler, der sætter rammerne for overførsler af pensionsordninger mellem pensionsselskaber og banker, og der er et digitalt overførselssystem, som bidrager til at gøre det enkelt og smidigt for selskaberne og dermed også for kunderne. Man har også jobskifteaftalen, der sikrer, at man omkostningsfrit (eventuelt mod et mindre flyttegebyr) kan få overflyttet sin pensionsordning i op til tre år efter jobskiftet og få sine eventuelle rettigheder med over til et nyt pensionsselskab.

“Vi kender ikke til de specifikke problemer, som Grandhood oplever. Vores indtryk er, at de overførselsaftaler, branchen har, fungerer efter hensigten. I arbejdsmarkedspensionsordninger vil det ofte være bestyrelsen eller overenskomsten, som er forhandlet mellem arbejdsmarkedets parter, der sætter rammerne for, hvorvidt en pensionsordning uden videre kan overføres til et andet selskab, eller om der stilles krav ved en overførsel. Det kan være krav om, at der skal være forskellige forsikringsordninger tilknyttet eller krav om, at der alene kan ske overførsel i forbindelse med et jobskifte. Er der sådanne krav tilknyttet en pensionsordning, kan det betyde, at en ordning måske ikke kan flyttes, hvis det nye selskab ikke opfylder sådanne krav,” siger Karina Ransby.

 

Læs mere

AP Pension napper kæmpe aftale fra PFA

Ny retning fra datacentral i pensionsbranchen

Mæglerhus stormer ind på forsikrings- og pensionsmarkedet

Fremadstormende pensionskonsulenter vil spille nøglerolle i unbundling

Salg af Topdanmark Liv kan give problemer på markedspladsen

Nye aktører gør klar til angreb på firmapensionsmarkedet

Pensionsbranchen står splittet om kunders investeringsvalg

Omstridt storkundeaftale afslører ny retning på pensionsmarkedet

Opgør fortsætter i pensionsbranchen: Danica beskyldes for prisdumping