;
Peter Warnøe web

Inside story

Fond overtog stifters problemfyldte investering

Den omstridte erhvervsmand Peter Warnøe solgte en privat investering ind i venturefonden Nordic Eye, som siden har vist sig at være særdeles skuffende. Flere investorer undrer sig over, hvorfor fonden overhovedet skulle overtage et selskab fra 2006, der endnu ikke har leveret overskud.

Efter at medstifter af venturefonden Nordic Eye Peter Warnøe blev sendt på orlov efter talrige sager om ulovlige lån i sine private virksomheder, er flere af fondens investorer begyndt at kigge lidt nærmere på Warnøes dispositioner.

Og en af dem, som mange undrer sig over, er Nordic Eyes investering i selskabet Bluetown, der leverer wi-fi-løsninger i ulande. Virksomheden var tidligere ejet af blandt andre Peter Warnøe i privat regi, men i stedet for at investere i Nordic Eye med frie midler, som det ellers er kutyme for partnere i venture- og kapitalfonde, skød Warnøe sine aktier i Bluetown ind i Nordic Eye.

I sig selv en lidt utraditionel måde at opfylde investorernes krav om, at ledelsen altid selv skal have hånden på kogepladen i form af en investering af egen lomme.

Allerede ved etableringen af Nordic Eye gav netop modellen med at lade Peter Warnøe overdrage en privat aktiepost til fonden anledning til en vis debat i baglandet, blandt andet fordi der undervejs opstod tvivl om, hvordan og hvor meget den tidligere it-iværksætter egentlig ejede af Bluetown.

Ikke desto mindre blev firmaet en del af porteføljen i Nordic Eye, men senest er flere investorer i forbindelse med en større gennemgang af fonden igen faldet over netop denne virksomhed, som Peter Warnøe tidligere ejede i privat regi.

Ifølge fortroligt investormateriale, som InsideBusiness er i besiddelse af, viser en større gennemgang af samtlige selskaber i Nordic Eye nemlig, at udviklingen i Bluetown langtfra har været, som man kunne have håbet på. Her fremgår det nemlig, at venturefonden i dag selv værdiansætter den 13 år gamle virksomhed til en værdi på 70 mio. kr. Det er blot en femtedel af den markedsværdi, selskabet oprindelig blev vurderet til, da man overtog Peter Warnøes aktier for et par år siden.

Bluetown har da også tabt over 180 mio. kr., siden selskabet blev etableret, og alene i indeværende år har man ifølge Erhvervsstyrelsen rejst penge tre gange.

Selskabets mission er at opsætte master og udbrede wi-fi i mindre udviklede lande og fjerne regioner overalt i verden, men den ellers hæderlige ambition har indtil videre været svær at omdanne til et overskud på bundlinjen.

Det skyldes blandt andet, at det typisk er forbundet med store omkostninger med opsætning, herunder en helt lavpraktisk udgift til vagter, der skal holde øje med de kostbare master i øde regioner.

Senest i april var en af selskabets store investorer, Lars Kolind, ude med en ganske skarp kritik af Bluetown, der ifølge erhvervsmanden havde ”kludret” for meget rundt i tingene.

Investering rejser flere spørgsmål

Også i Nordic Eyes investorkreds er man i stigende grad blevet opmærksom på det udfordrede selskab, og Peter Warnøes tidligere så nære samarbejdspartner, Lars Tvede, er ligeledes blevet opmærksom på, hvilke udfordringer Bluetown står i, samt hvorvidt det overhovedet er realistisk for Nordic Eye at høste et afkast på investeringen.

Problemet med Peter Warnøes handel med Nordic Eye er, at flere investorer set i lyset af erhvervsmandens privatøkonomiske udfordringer er begyndt at stille spørgsmål til, hvorfor Nordic Eye overhovedet skulle overtage stifterens aktier i Bluetown.

Flere frygter således, at man har overtaget aktierne i wi-fi-selskabet, enten fordi Peter Warnøe ikke selv havde frie midler til at bakke op om virksomhedens mange kapitalrejsninger, hvilket ville have udvandet hans ejerandel, eller fordi Warnøe simpelthen ønskede at slippe af med en økonomisk forpligtelse.

InsideBusiness har forgæves forsøgt at få formand i Nordic Eye Hans Henrik Klovborg til at svare på ovenstående samt redegøre for, hvordan man har værdisat den aktiepost i Bluetown, der udgjorde en pæn del af det indskud, Peter Warnøe forventedes at stille med i forbindelse med etableringen af den skandaleombruste venturefond.

Klovborg repræsenterer boet efter afdøde vognmand Michael Henriksen, der er den største private investor i Nordic Eye, man han har de senere uger været ualmindelig tavs. Ifølge InsideBusiness’ oplysninger afventer han sammen med Nordic Eyes øvrige advisory board en redegørelse om Peter Warnøe og hans rolle i Nordic Eye, og formanden har ikke tænkt sig at udtale sig offentligt, før de konklusioner foreligger. Redegørelsen ventes at lande i denne uge, hvorefter Nordic Eys-folkene vil gennemgå den og herefter træffe en beslutning, hvorvidt Peter Warnøe skal have lov til at vende tilbage til venturefonden, som han har været på orlov fra siden begyndelsen af september.

Optakten til den længe ventede redegørelse samt dommen over Peter Warnøes skæbne fik imidlertid ikke den bedste optakt, for i sidste uge valgte Nordic Eys prominente investor Jeppe Christiansen, der også sad i fondens advisory board, at trække sig – officielt på grund af mangel på tid. Ikke desto mindre har den anerkendte finansmands exit givet yderligere uro blandt investorerne, der fortsat håber, at Nordic Eye kan ryste de dårlige sager af sig og genoptage dialogen med landets institutionelle investorer med Vækstfonden i spidsen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Peter Warnøe, der sent torsdag i sidste uge via sin facebookprofil bekendtgjorde, at han nu anså sagen om de mange ulovlige lån i hans virksomheder som lukket, hvorfor han ifølge eget udsagn var parat til igen at optage arbejdet.

 

LÆS OGSÅ

Anerkendt erhvervsmand forlader omstridt fond 

Røde ører: Statens pengetank på spring til at investere i omstridt fond 

Her er landets bedste kapitalfond

Minister smider livline til kapitalfondenes storinvestor

Kapitalfonde tørster efter frasalg 

Ombejlet milliardvirksomhed solgt for næsen af kapitalfonde