;
Formiepleje web

Inside story

Formueplejes forretningsmodel hænger i en tynd tråd

Nye EU-regler er en skrap stramning af kravene til investeringsforeninger, der opkræver resultatafhængige honorarer. Formuepleje afviser problemet, mens Finanstilsynet afventer en afklaring for at svare endeligt

Formueplejes ekstremt lukrative forretningsmodel svæver for tiden imellem liv og død. Et nyt regelsæt fra EU truer nemlig med at afskaffe den måde, Formuepleje og en række andre kapitalforvaltere i årevis har beregnet deres vederlag på.

Ifølge flere eksperter og investeringsfonde, som InsideBusiness har talt med, er de nye EU-regler et opgør med den hidtidige praksis, hvor investeringsfondenes ejere i årevis har kunnet opkræve resultathonorar som en fast procentdel af hele det positive afkast.

Det gælder blandt andre Formuepleje, hvor det resultatbaserede honorar er 10 procent, hvilket alene forrige år resulterede i, at Penta-afdelingen generede et overskud på svimlende 259 millioner kroner til ejerne fra resultathonoraret alene. Det gælder også Artha Kapitalforvaltning, BLS Invest og Investering & Tryghed (I&T-fondene) og mange flere.

Finanstilsynet bekræfter, at de nye regler siden 5. januar har fundet anvendelse i Danmark. Ifølge Kim Høibye, der er advokat og partner i Njord Law Firm, er det dermed ikke længere nok at generere et positivt afkast, hvis man vil have lov til at opkræve resultathonorar hos kunderne. Man skal også gøre det bedre end markedet, hvis man vil gøre sig fortjent til en bonus.

”ESMA siger ganske tydeligt, at der ikke er sammenhæng imellem fondens strategi og risiko, hvis man beregner sit resultatbaserede honorar som en procentdel af alt positivt afkast,” siger Kim Høibye, der er en respekteret ekspert i dansk og international regulering af investeringsfonde.

Han tilføjer, at man i fremtiden vil være nødt til enten at beregne det resultatafhængige honorar ud fra et benchmark eller ud fra en såkaldt hurdle rate, som skal svare til fondens risiko. Dermed er afkasthonorarer på alt positivt afkast udelukket – med ganske få undtagelser.

”Du kan i princippet godt have en model, hvor du tager performance fee af alt afkast over nul, men kun hvis risikoen i porteføljen også er nul. Det eneste tilfælde, jeg kan komme i tanke om, hvor det er tilfældet, er i fonde, der fungerer som alternativer til kontantbeholdninger,” siger Kim Høibye.

Sagen kort

Formuepleje og en stribe andre kapitalforvaltere skal finde en ny forretningsmodel. Det kan blive konsekvensen af en serie nye retningslinjer fra den europæiske tilsynsmyndighed ESMA.

De nye retningslinjer gør det blandt andet forbudt at opkræve resultathonorar af alt positivt afkast, vurderer en advokat og en kapitalforvaltere.

Formuepleje afviser, at de nye retningslinjer får betydning for deres forretningsmodel, da de benytter en såkaldt High Water Mark-komponent i deres beregninger, hvilket betyder, at honoraret opkræves af alt positivt afkast, så længe den indre værdi er højere end senest, der blev betalt resultathonorar.

Finanstilsynet vil ikke bekræfte, at brugen af et High Water Mark fungerer som en undtagelse for forbuddet imod at opkræve resultathonorar af alt positivt afkast.

De nye retningslinjer blev implementeret 5. januar, og eksisterende kapitalforvaltere

Rival nikker til afskaffelse

Også hos Formueplejes rival Artha Kapitalforvaltning tolker man de nye retningslinjer som et brud med hidtidig praksis.

”Vores tolkning er indtil videre, at en performance fee-model stadig vil være mulig efter de nye regler. Det bliver bare mere kompliceret. Som jeg forstår det, vil man som minimum skulle inddrage et referenceindeks eller en hurdle rate i sine beregninger,” siger Brian Kudsk, der er administrerende direktør og partner i Artha Kapitalforvaltning.

Her opkræver man 2,5 procent af afkastet i lavrisikofonden Safe, mens man i selskabets middel- og højrisikofonde Optimum og Maximum opkræver 5 procent i resultatafkast.

De tre fonde generede tilsammen i underkanten af 20 millioner kroner i resultathonorar i 2019, men selv om det dermed udgør en betydelig del af fondenes samlede omkostninger for året, er det alligevel i kundernes bedste interesse, mener Brian Kudsk.

”Det vil være en kedelig ting for kunderne, hvis konsekvensen bliver, at jeg må ændre omkostningsstrukturen som følge af det her. For jeg ved, at mange kunder er rigtig glade for, at vores honorar er baseret på det afkast, vi genererer,” siger han.

Han frygter, at en alternativ omkostningsstruktur blot vil gøre beregningerne mere komplicerede, hvilket hverken gavner kunder eller Arthas egen forretning, og han afviser, at indførslen af benchmark eller en hurdle rate i opgørelsen af fondens resultathonorar vil gøre det billigere for kunderne i det lange løb.

”Vores omkostningsstruktur er beregnet ud fra vores historik og forventningerne til fremtidigt afkast, og pengene skal selvfølgelig altid passe. Så hvis konsekvensen af det her bliver, at for eksempel fondene reducerer deres performance fee, så vil man bare se de faste omkostninger stige i stedet, og jeg har svært ved at se, hvordan det skulle gøre kunderne gladere,” siger han.

Finanstilsynet venter afklaring

Selv om reglerne rammer en række danske formueforvaltere, er det resultatafhængige honorar hjerteblod for især Formuepleje. Omkostningsstrukturen har vist sig at være en særdeles effektiv driver for bundlinjen, og resultathonoraret kunne have været med til at sikre kapitalforvalteren en strålende børsnotering dengang, det stadig var aktuelt. Børsnoteringen blev dog udskudt først i 2019 og igen i 2020, og hvis forretningsmodellen nu skal ændres, inden selskabet er noteret, risikerer ejerne at gå glip af en formue.

Kampen mod de nye retningslinjer startede således også tidligt. Før Finanstilsynet oversatte og godkendte de nye ESMA-retningslinjer i 2019, afviste Formuepleje, at kataloget havde betydning for forretningsmodellen med den begrundelse, at Danmark ikke havde implementeret de nye regler endnu. Der var dengang ingen grund til at gå ind i substansen, mente man.

Nu afviser Formuepleje kategorisk, at indholdet på nogen måde skulle påvirke formueforvalterens forretningsmodel.

”Vi har fået de her guidelines gennemgået både internt og hos relevante rådgivere, og baseret på den rådgivning, vi har fået, er det vores konklusion, at den honorarmodel, vi har i vores foreninger, og måden, vi går til dem på, lever op til ESMA’s nye retningslinjer,” siger Ole Madsen, der er partner, kommunikations- og marketingdirektør i Formuepleje.

Formuepleje bruger ligesom de fleste andre danske forvaltere med resultatafhængigt honorar en high water mark-komponent i beregningerne, hvilket vil sige, at fonden kun betaler resultathonorar, hvis den indre værdi er højere end senest, der blev betalt resultathonorar.

Formuepleje vurderer på den baggrund, at modellen lever op til de nye retningslinjer takket være high water mark-komponentens lange historik.

”Det forhold, at vi bruger en high water mark-model i beregningen af vores resultathonorar, og at vi i beregningen ser på afkasthistorikken i hele fondens levetid, gør, at vi er i tråd med retningslinjerne. Det fremgår ret eksplicit i flere punkter i ESMA-retningslinjerne, at den metode, vi bruger, lever op til de nye krav,” siger OIe Madsen.

Af en præcisering af ESMA-retningslinjerne fremgår det dog også eksplicit, at det ikke bør være tilladt at opkræve resultatafhængigt honorar, når blot fonden har positivt afkast, men det fremgår ikke direkte, om det udelukker fonde, der bruger high water mark-modeller med lang historik.

Rammer det high water mark?

Christian Dideriksen, der er medstifter og partner i compliancehuset Howart og ekspert i blandt andet investeringsforeningers compliance, vurderer, at der uanset hvad vil blive stillet langt større krav til fondenes dokumentation og beskrivelse af, hvorfor de på baggrund af deres konkrete strategi og risiko mener, at den valgte vederlagsmodel er i kundernes bedste interesse.

Hvis ikke de formår at forklare det, må de ændre model, og det gælder også i de tilfælde, hvor fonden bruger en såkaldt high water mark-model.

”Det springende punkt er, at der skal være balance mellem fondens og investorernes interesse. Så den performance fee-model, man vælger, skal også være i investors interesse. Det er der, jeg tror, at der kan være en udfordring for de fonde, der bruger en high water mark-model,” siger Christian Dideriksen.

Finanstilsynet undersøger sagen

InsideBusiness har bedt Finanstilsynet tage stilling til, i hvilket omfang investeringsforeninger må opkræve resultatafhængigt honorar, når de gør brug af en high water mark-komponent i deres beregninger, men det er endnu uklart.

”Dette spørgsmål er ved at blive afklaret. Når der er en tvivl, er det vigtigt at sikre en korrekt og ensartet europæisk fortolkning,” siger Sean Hove, der er underdirektør i Finanstilsynet med ansvar for investorbeskyttelse.

Det er således fortsat uklart, om Formueplejes nuværende forretningsmodel har en fremtid under de nye retningslinjer, ligesom det også er uklart, hvad de nye retningslinjer vil føre til af ændringer for resten af branchen.

”Vi har ikke på nuværende tidspunkt et overblik over, i hvilket omfang de nye guidelines vil give anledning til ændringer i de danske investeringsforeningers omkostningsstruktur. Men det er ofte sådan, når ESMA sender nye guidelines ud, at det giver anledning til justeringer. Det er der også givet plads til, idet fonde med bestående performance fee har året ud til at foretage eventuelle tilpasninger.”

For bestående fonde med performance fee skal de nye retningslinjer i praksis først være opfyldt fra 2022.

LÆS OGSÅ

Kæmpe forskel på investeringsfondenes afkast. Her er de bedste – og de værste

Lille fond tromler alle andre på afkast med omdiskuteret strategi

Investeringsfonde jubler efter historisk aktieår. Her er de bedste afkast – og de værste

Mød afkastkongerne og en katastrofal satsning på kapitalfonde

Formuepleje ryster posen efter storaktionærs exit

Danske banker står splittet om Saxo Banks indtog i branchen

Konkurrenter angriber succesfuld forvalter. Eksperter kræver regulering

Førende bankportal i storsats på velhavere

Priskrig udfordrer milliardguldæg på investeringsområdet

Investeringsfonde jubler efter historisk aktieår. Her er de bedste afkast – og de værst