;
Tryg, Direktionen, Tryg2017,

Forsikring

Forsikring: Finanstilsynet skyder forsvar for omstridt prispraksis ned

Myndighederne skærer nu reglerne ud i pap over for de forsikringsselskaber, der har indført en ny model for at hæve priserne uden at varsle kunderne. Det kan få betydning for de selskaber, der som Tryg har hævet priserne for nogle kunder år efter år.

Prisstigninger til forsikringskunderne på under 5 pct. om året kan også være væsentlige. Derfor kan der være tilfælde, hvor de skal varsles over for forsikringskunderne. Sådan lyder meldingen nu fra Finanstilsynet over for InsideBusiness som svar på, om det er i orden, hvis et forsikringsselskab år efter år uden at varsle kunderne hæver priserne med mere end det prisindeks, som er praksis i forsikringsbranchen.

Som tidligere beskrevet har både Tryg og Gjensidige indført den omstridte model, hvor man kan hæve priserne med mere end indeks for nogle eller alle kunder, som man måske vurderer har en lidt højere risiko eller gerne vil øge indtjeningen på. For Tryg er det endda blevet til en sag, efter at en intern whistleblower over for Forbrugerombudsmanden har advaret om Trygs praksis med prisstigninger uden varsling af kunderne.

Kontorchef i Finanstilsynet Ulla Brøns Petersen understreger, at hun ikke vil kommentere Tryg og deres præmiestigninger direkte, da Finanstilsynet ikke går ind i en sag, når Forbrugerombudsmanden har taget den op. Men hun vil gerne redegøre for reglerne.

Sagen kort

En ny model for at hæve priserne med mere end indeks har sat forsikringsbranchen på den anden ende. Tryg har ført an med praksisændringer, hvor kunder risikerer at få en årlig prisstigning på op til 5 pct. uden at blive varslet af selskabet. Det er en linje, som spillere som GF Forsikring, Alm. Brand, Topdanmark, Codan og Købstædernes Forsikring er kritiske overfor, i hvert fald på erhvervsområdet.

For Tryg har sagen endda taget den drejning, at Forbrugerombudsmanden nu ser selskabet efter i kortene, efter at en whistleblower med baggrund i Tryg selv er gået til ombudsmanden med advarsler om Trygs praksis. Også Gjensidige har valgt at gå samme vej som Tryg med højere individuelle prisstigninger.

Her er det helt centralt, at reglen i bekendtgørelsen om god skik for forsikringsdistribution foreskriver, at et forsikringsselskab skal varsle enhver væsentlig ændring af aftalen, som er til ugunst for kunden. Bestemmelsen indeholder ikke en specifik grænse for, hvornår en præmieforhøjelse kan anses for at være væsentlig, understreger hun:

”Finanstilsynet har ikke udarbejdet en vejledning til bestemmelsen og har heller ikke fastlagt en praksis i forhold til varsling af præmieforhøjelser, men har mundtligt tilkendegivet, at en præmiestigning på mere end 5 pct. må anses for at være væsentlig. Man kan ikke deraf slutte, at alle præmieændringer under 5 pct. ikke er væsentlige; det kommer an på en konkret vurdering, hvorvidt en ændring efter en helhedsvurdering kan anses for at være væsentlig, bl.a. set i forhold til den samlede præmie, forsikringsdækninger, oplysninger i aftalegrundlaget om præmie, kundens skadeshistorik, tidligere præmiestigninger mv.,” lyder det i et skriftligt svar fra Ulla Brøns Petersen.

Tryg læner sig op ad Finanstilsynet

Linjen fra Finanstilsynet ser ud til at have afgørende betydning for den sag, som Forbrugerombudsmanden er i gang med for at kortlægge for at se på, om Tryg med sin praksis for prisstigninger har været på kant med reglerne. Det viser en aktindsigt i korrespondancen mellem Forbrugerombudsmanden og Tryg, der repræsenteres af advokatfirmaet Bruun & Hjejle.

Her bekræfter Tryg nemlig, at man i fra marts 2016 til februar 2020 i tillæg til den aftalte indeksregulering har gennemført individuelt beregnede reguleringer af prisen i forhold til en mindre andel af privatkundernes forsikringer. Reguleringerne har resulteret i både prisstigninger og -nedsættelser, lyder det.

Med henvisning til Finanstilsynets ‘mundtlige’ tilkendegivelse, som er gengivet i brancheorganisationen F&P’s information til brancheorganisationens medlemmer og en henvisning til en artikel i InsideBusiness, mener Tryg og Bruun & Hjejle altså, at man har handlet inden for rammerne.

”Tryg har således fulgt de retningslinjer, der blev udstukket af den kompetente myndighed på området, herunder udmeldingen om, at ændringer i pris på mindre end 5 pct. ikke var væsentlige og dermed ikke skulle varsles,” fremgår det af brevet til Forbrugerombudsmanden.

Tolkningen bekræftes af et svar fra Trygs kommunikationsdirektør, Tanja Frederiksen, til InsideBusiness:

”I 2013 ændrede Finanstilsynet sine retningslinjer, hvor myndigheden præciserede, at det kun er væsentlige ændringer, der skal varsles ud mod kunderne. Finanstilsynet har tilkendegivet, at mindre præmiestigninger ikke skulle varsles, men at præmiestigninger på over 5 pct. anses som væsentlige og derfor bør varsles. Det er derfor vores klare vurdering, at vi har fulgt Finanstilsynets retningslinjer om ‘god skik’. Derudover er der tale om en årlig prisregulering, som kan ændre sig fra år til år, således at kunden kan opleve en stigning et år og et fald det næste år – eller at prisen slet ikke ændres.”

Der er dog flere ubesvarede spørgsmål, som det for hele forsikringsbranchen er vigtigt at få afklaret. For bebuder Trygs praksis en afgørende forandring for markedet, hvor selskaberne begynder at spekulere i at hæve priserne et antal procent om året i perioden efter indtegningen, kan det få konkurrenterne til at gå på markedet med markant lavere pris i begyndelsen for så senere at tage sig betalt for de første års lave pris.

”Noget sådant vil kunne være en gamechanger, og det vil påvirke konkurrencen på markedet i en sådan grad, at jeg vil vurdere, at alle øvrige selskaber vil se sig nødsaget til at følge efter,” har det tidligere lydt fra Topdanmarks prissætningsdirektør, Jakob Laursen, over for InsideBusiness.

Finanstilsynet har ikke ønsket at svare på, om det vil være en skærpende omstændighed omkring varsling af kunderne, hvis et selskab måtte have spekuleret i at hæve priserne år efter år.

Har også hævet priserne over for danske kunder

Det står dog klart, at en ekstra prisstigning på 1-2 procent om året på den lange bane i den grad kan løfte et forsikringsselskabs toplinje. For Trygs vedkommende er der ikke tvivl om, at der er blevet taget fat, i hvert fald hos nogle af selskabets kunder. I et andet svar fra Trygs kommunikationsdirektør, Tanja Frederiksen, til InsideBusiness bekræfter selskabet nemlig, at nogle har oplevet pæne prisstigninger:

”Vi har hvert år hævet priserne med gennemsnitligt 3 pct. på hele Trygs portefølje, men mange af stigningerne har været rettet mod de større ulønsomme industrikunder især i Norge. En mindre andel af privatkunderne har også oplevet prisstigninger eller indeksreguleringer, andre har oplevet prisnedsættelser, ligesom en stor del ikke har oplevet ændringer.”

InsideBusiness er dykket ned i spørgsmålet, hvor meget Tryg har hævet priserne med over for de danske privatkunder. Her giver Tryg en del af svaret selv, da man i sine årlige investorpræsentationer oplyser prisudviklingen i Danmark. På f.eks. motorområdet steg priserne 3,1 pct.  2017 som følge af både prisstigninger og konverteringer. I 2018 og 2019 steg priserne på motorområdet med henholdsvis 1,9 og 2,3 pct., hvori der både er indeholdt konverteringer og prisstigninger.

Over for InsideBusiness afviser Tanja Frederiksen på det bestemteste, at man har gennemført prisstigninger ‘ad bagdøren’.

”Det er en alvorlige anklage, du kommer med. Vi har ikke ført noget ind ‘ad bagdøren’, men har derimod fulgt Finanstilsynets retningslinjer om ‘god skik’. Derfor har vi også bedt Forbrugerombudsmanden om at orientere og inddrage Finanstilsynet i sin vurdering af sagen. Vi synes, at vi har gjort meget for at informere kunderne om prisreguleringerne. Reguleringen fremgår ikke blot af kundens betalingsopkrævning, det står også i vores betingelser, at vi varsler kunden om det, såfremt vi øger prisen væsentligt. I september sidste år ændrede vi desuden praksis, så vi nu også informerer vores kunder om selv mindre prisjusteringer for at blive endnu mere transparente i vores prissætning.”

Storaktionær holder øje med sagen

Hos Trygs store aktionær, Tryghedsgruppen, som jo er sat i verden for at ”skabe mere tryghed i Danmark”, og også har en interesse i at sikre Trygs kunders rettigheder, følger man sagen:

”Vi er orienteret om sagen, Tryg har ændret praksis, og sagen bliver nu vurderet hos Forbrugerombudsmanden. Vi indgår som hovedejer i de strategiske drøftelser i Tryg, men vi blander os ikke i den daglige drift af Tryg,” siger administrerende direktør Rie Odsbjerg Werner fra Tryghedsgruppen.

 

LÆS OGSÅ

Forsikringsbranchen kæmper for vækst med vidt forskellige strategier

Sådan står forsikringsbranchen rustet. Se de bedste og de dårligst drevne selskaber

GF-direktør: Rejseforsikringer bliver dyrt for os, men vi sparer på bil og indbo

Corona giver forsikringsselskaber hovedpine. Stor spiller dropper produkt

Tryg risikerer at skulle betale kæmpesummer tilbage til kunderne

Forsikringsbranchen tørner sammen over kontroversiel prispolitik

Forsikringsselskab dropper kunder, der flytter fra lokalområdet

Intern whistleblower slår alarm over Trygs forretningspraksis

Forsikringsbranchen står splittet om kontroversielle prisstigninger

Sultent forsikringsselskab jagter nye partnere

Codan og Alm. Brand skal have samme medicin fra ny topchef

Politikere advarer mod forsikringer: De truer velfærdsmodellen

Forsikrings- og pensionskæmper i kapløb om private velfærdsprodukter