;
forsikring og pension

Redaktørens analyse

Forsikring & Pension er præget af interne slagsmål. Kan det blive ved?

Der hersker alt andet end fred og ro på de indre linjer i brancheorganisationen Forsikring & Pension (F&P). Især pensionsdelen er præget af slagsmål. Det er ikke givet, at F&P kan fortsætte som hidtil.

Normalt er brancheorganisationer et sted, hvor man skal finde fælles fodslag om at være talerør for alles interesser og så for en stund glemme konkurrencen og de interne stridigheder. I hvert fald udadtil.

Men sådan er det ikke for interesseorganisationen Forsikring & Pension, der blandt andet har til formål at arbejde for, ”at forsikrings- og pensionsbranchen skal opleves som en betydelig og ansvarlig aktør i samfundet.”

På pensionssiden er organisationen først og fremmest en intern kampplads, hvor aktørerne bekæmper hinanden på kryds og tværs, og hvor det ofte er umuligt at blive enig om ret meget. Konsekvensen er ifølge kilder, at det ofte ender med, at politisk uambitiøse forslag baseret på laveste fællesnævner sendes mod det politiske system.

Bestyrelsen for Forsikring & Pension

Søren Boe Mortensen, Alm. Brand (formand)
Torben Möger Pedersen, PensionDanmark (næstformand)
Allan Polack, PFA Pension (næstformand)
Lars Bonde, Tryg
Paul Brüniche-Olsen, Lærernes Pension
Chresten Dengsøe, Lægernes Pension
Steen Michael Erichsen, Velliv
Peter Hermann, Topdanmark
Peter Damgaard Jensen, PKA
Hasse Jørgensen, Sampension
Vivian Lund, Codan Forsikring
Allan Luplau, Sygeforsikringen ’danmark’
Laila Mortensen, Industriens Pensionsforsikring
Ole Krogh Petersen, Danica Pension
Bo Normann Rasmussen, AP Pension
Poul Steffensen, If Skadeforsikring
Anne Mette Toftegaard, LB Forsikring
Bjarne Toftlund, GF Forsikring

Eksemplerne på konflikter er talrige. I disse dage lægges der sidste hånd på væsentlige faktorer såsom fremtidens forventede afkastprognoser, som branchen skal være enig om. Men da der er væsentlige forskelle på investeringsomkostningerne, er der igen modstridende interesser.

Lige så aktuelt er slagsmålet om Danicas adfærd med at advare kunderne om at forlade pensionsselskabet, når de har fået et bedre tilbud fra en konkurrent, ligesom branchen slet ikke er enig om, hvorvidt det er på sin plads med en ansvarshavende aktuar.

Som beskrevet i InsideBusiness de sidste uger står selskaberne også stejlt over for hinanden, hvad angår behovet for en tiltrængt simplificeringsreform af pensionsområdet. Desuden er PFA og PensionDanmark modstandere af de nye garantiprodukter, som Danicas afgående topchef, Per Klitgaard, AP Pension og Velliv ellers taler varmt for.

Interne drillerier og markante meningsudvekslinger

I det hele taget er hele bestyrelsen på pensionssiden præget af markante meningsudvekslinger og interne drillerier, for der er altid et selskab, der risikerer at blive udstillet uheldigt alt efter de nøgletal, der skal frem i lyset. Sådan behøvede det imidlertid ikke at være. For i bankernes talerør, Finans Danmark, er der også masser af interne stridigheder, men her lykkes det næsten altid at inddæmme dem, og de kommer sjældent frem i lyset.

På pensionssiden er problemet, at der er tre forskellige interessegrupper – de rendyrkede kommercielle spillere som Danica, Topdanmark Liv og Alm. Brands pensionsselskab, de kundeejede spillere som Velliv, PFA og AP Pension samt en myriade af arbejdsmarkedspensionsselskaber som eksempelvis PensionDanmark og Industriens Pension, mens Sampension og PKA så småt også bevæger sig ind på den kommercielle scene

Situationen er, at der er jernhård konkurrence mellem de to første grupper, hvilket både udløser produktudvikling og forsøg på at stikke hinanden i ryggen for at vinde kunder eller stå bedre i offentligheden. Omvendt er arbejdsmarkedspensionsselskaberne mere interesserede i at bevare status quo.

Fronter bekriger hinanden 

Men det betyder ikke, at der er enighed mellem arbejdsmarkedspensionsselskaberne. Det er således velkendt, at PensionDanmarks Torben Möger Pedersen og PKA’s Peter Damgaard Jensen har svært ved at være i samme rum uden at komme op at toppes.

Og forholdet mellem Industriens Pensions direktør, Laila Mortensen, og Torben Möger Pedersen er heller ikke just rosenrødt. Se bare på de to selskabers måder at håndtere de omdiskuterede forsikringer mod tab af erhvervsevne. Som beskrevet i InsideBusiness benytter de to selskaber vidt forskellige modeller, selv om deres kundegrupper i store træk er ens og flytter fra den ene gruppe til den anden.

Desuden er det også almindeligt, at arbejdsmarkedspensionsselskaberne gerne kommer med forslag, der irriterer de kommercielle selskaber, hvis de kan komme af sted med det.

Det sidste år er balancen skiftet

Det seneste år er der sket ting og sager, som påvirker balancen internt. Først og fremmest er de to betydelige kommercielle pensionsselskaber Skandia og SEB købt af AP Pension og Danica. Men det er også helt centralt, at Nordea har overdraget ejerskabet af Nordea Liv & Pension, nu Velliv, til Velliv Foreningen. Dermed er Danske Banks pensionsselskab, Danica, isoleret som det eneste rent kommercielle pensionsselskab.

Der er selvfølgelig Topdanmark Liv, men her er stemningen næppe hyggelig, efter at Danske Bank har besluttet sig for at droppe det mangeårige samarbejde om at sælge skadesforsikringer for Topdanmark.

I sig selv er bestyrelsen for Forsikring & Pension et studie værd. Her sidder hele 18 medlemmer: 8 fra forsikringsselskaberne og 10 fra pensionsselskaberne. Kutyme er, at pensionsspillere ikke blander sig i temaer fra skadesforsikring og vice versa. Så det kan hurtigt blive nogle lange møder.

Kan man ændre strukturerne?

Derfor er der kræfter, der forsøger at bryde det ineffektive samarbejde på pensionssiden. Der tales således om en model, hvor brancheorganisationens bestyrelse skal ændres fundamentalt.

Ud med alle repræsentanterne for skadesforsikring og pension. I stedet skal der være en professionel bestyrelse, der agerer agilt, transparent og analysebaseret.

Der er faktisk gode grunde til at undersøge mulighederne for forandringer, for den megen uenighed på pensionssiden betyder ofte, at man hverken er handlekraftig og eller formår at sende visionære signaler og forslag videre til lovgivningerne. Man får simpelthen ikke nok ud af interessevaretagelsen.

Det så vi for eksempel først på året, da den politiske aftale, der skulle løse samspilsproblemerne, faldt på plads. Her havde F&P et egnet og godt forslag på plads, men det forsvandt, da F&P nærmest blev sendt uden for døren, hvorefter nok en kompleks politisk lappeløsning blev strikket sammen. Allerede nu opfordrer PFA-direktør Allan Polack til, at man undersøger mulighederne for en ny pensionsreform.

Skal bestyrelsen splittes op?

En anden mulighed er at splitte Forsikring & Pension op i mindre fraktioner eller lægge de kommercielle selskaber sammen med Finans Danmark.

Vellivs direktør, Steen Michael Erichsen, var på et tidspunkt på vej mod sidstnævnte løsning, da han mente at kunne få mere indflydelse takket være Nordeas tunge vægt i Finans Danmark. Men nu, hvor Velliv ikke længere har den store nordiske bank som ejer, er det løb kørt. Og hvem vil i øvrigt at være i stue med bankerne i disse hvidvasktider?

Også tidligere PFA-direktør Henrik Heideby har truet med at melde sig ud af brancheorganisationen. Han var i sin tid i konstant slagsmål med Danicas daværende direktør, Henrik Ramlau-Hansen.

Uanset hvad, tyder alt på, at slagsmålene vil fortsætte – i hvert fald på pensionssiden – så længe der ikke findes en radikal løsning på F&P’s governancestrukturer.

 

LÆS MERE

PFA-topchef efterlyser ny stor pensionsreform

Pensionskasser dumper på dårlige dækninger

Se pensionsselskabernes afkast for 2018

Mystisk brud i opsigtsvækkende Danske Bank-alliance

Pensionskasser vil kuppe Danske Bank. Kapitalfondmilliarder i spil

Tidligere Danske Bank-profiler erklærer banken krig

Vindmøller, sol og hø trumfer kapitalfonde 

Investeringschef forlader pensionskasse efter bitter strid 

Hvad bliver næste opkøb i pensionsbranchen?

EQT skaber gigantisk ny fond

Her er landets dyreste og billigste pensionsselskaber