;
PFA billede

Inside story

Forsikrings- og pensionskæmper i kapløb om private velfærdsprodukter

Overalt i forsikrings- og pensionsbranchen er man ved at udvikle produkter, der skal sikre landets borgere kvalitetsvelfærd i fremtiden. Lanceringen af de nye velfærdsprodukter er lige om hjørnet. PFA, Gjensidige og Topdanmark fortæller nu om deres tilgang til det potentielt ekstremt lukrative forretningsområde.

En række toneangivende selskaber i forsikrings- og pensionsbranchen melder sig nu ind i kampen om de omdiskuterede private velfærdsprodukter. Mens Tryg er tæt på at kunne lancere de første produkter, er PFA så langt fremme, at man nu løfter sløret for, hvad de nye produkter kommer til at indeholde. Desuden får frontløberne selskab af flere andre store aktører i branchen, der ligesom dem arbejder på højtryk for at bringe deres egne velfærdsprodukter i markedet. Hidtil har det været en udfordring at finde produkter i den mangfoldige danske velfærdsmodel, men det tyder mere og mere på, at forsikringsselskaberne vil tage over, hvor velfærdssamfundet ikke har ressourcer nok.

Både Topdanmark og Gjensidige bekræfter således over for InsideBusiness, at man er i gang med at udvikle konkrete velfærdsprodukter til lancering, mens rivaler såsom Codan og Sygeforsikringen ”danmark” ligger på lur i baggrunden klar til at springe til, hvis det lykkes første geled at bryde igennem til det nye marked.

Allerede i dag er der tydelige tegn på, at kvaliteten i den offentlige ældrepleje skranter. Antallet af hjemmehjælpstimer er for nedadgående, flere steder mangler der plejehjemspladser, og borgernes bekymringer om alderdommen er stigende. Det bliver ikke bedre af, at der ifølge Danmarks Statistik i 2050 ventes at være mere end 400.000 flere ældre end i dag, og derfor er der brug for, at nogen gør noget.

Politikerne kan ikke løfte opgaven alene, mener man i forsikrings- og pensionsbranchen, der som konsekvens ser sig selv som løsningen på problemet.

Sagen kort

En ny type forsikringer ser snart dagens lys i Danmark. Flere toneangivende selskaber er i gang med at udvikle produkter, der skal sikre de nødvendige velfærdsydelser til aldrende danskere, og både forsikringsselskaber og pensionsselskaber er med i kapløbet.

Baggrunden er de udfordringer, som velfærdsstaten står overfor i de kommende år. Kvaliteten i ældreplejen er allerede i dag for nedadgående, og i fremtiden ventes andelen af ældre stige fra 19 pct. til 24 pct., hvilket vil sætte de offentlige finanser under voldsomt pres, hvis det nuværende kvalitetsniveau skal opretholdes.

Forsikrings- og pensionsbranchen har derfor ikke tillid til, at man alene politisk kan løse udfordringen, og derfor lancerer man nu produkter, der skal træde til, hvor velfærdsstaten ikke magter at løfte opgaven.

PensionDanmark, Tryg og PFA har tidligere meldt sig ind i debatten om fremtidens private velfærdsydelser, og nu annoncerer Gjensidige og Topdanmark, at også de arbejder på nye velfærdsprodukter, mens man i Codan og Sygeforsikringen ”danmark” følger udviklingen tæt.

Velfærdspres skaber nye behov

Mens udfordringerne vokser, bliver det stadig mere rentabelt at være en del af svaret, og det er blandt andet i det lys, man skal forstå, hvorfor pensions- og forsikringsselskaberne er ved at udvikle de nye løsninger, der skal give kunderne en værdig alderdom.

Ifølge flere kilder i branchen kan de første produkter ramme markedet allerede næste år, enten som velfærdsforsikringer eller velfærdsopsparinger afhængigt af udbyderens natur.

På pensionsområdet ser PFA ud til være længst fremme i forberedelserne af de nye velfærdsprodukter på pensionsområdet. Her er tanken, at den nye ydelse skal være et supplement til den offentligt sikrede ældrepleje, ligesom arbejdsmarkedspensionerne i dag er et supplement til den offentlige folkepension.

”Når man går på pension, har man brug for noget klingende mønt, og det behov imødekommer vi med arbejdsmarkedspensionssystemet. Men derudover får man også med alderen behov for nogle services, og det ligger derfor helt naturligt for os at kigge ind i det,” siger Jesper Brask Fischer, der er direktør for seniorservices i PFA.

Ordningen vil gøre PFA i stand til at hjælpe aldrende kunder med de praktiske udfordringer i hjemmet, men spørger man kunderne, er de bløde værdier ifølge direktøren mindst lige så vigtige. Det forhold tager pensionskæmpen derfor med i udviklingen af det endelige produkt.

”Det er selvfølgelig også vigtigt, at der er hjælp til at give de ældre støttestrømper på og til at vende dem i sengen. Men spørger man kunderne, er det i langt højere grad omsorg, de efterspørger. De vil gerne være sikre på, at der er nogen til at se til dem, og at personalet har tid og er fleksible,” siger Jesper Fischer.

Finansiering og indhold mangler

Finansieringsmæssigt er produktet ikke helt på plads endnu, men det mest nærliggende er en supplerende opsparingskonto i stil med den eksisterende arbejdsmarkedspension. Jesper Fischer oplyser, at man stadig er i gang med at analysere sig frem til den bedste finansieringsmodel for kunderne. En model, der også på den lange bane skal kunne sikre kunden den lovede kvalitet.

”Jeg tror ikke, der er en silver bullet, så i øjeblikket prøver vi at finde ud af, i hvilket omfang det skal indeholde opsparingslivrente og forsikringselementer. Der er fordele og ulemper ved det hele,” siger direktøren.

For PFA spiller tiden dog også en ikke uvæsentlig rolle. Selv om konkurrenterne stadig holder kortene tæt ind til kroppen, hvad angår tidshorisonten for de nye produkter, følger man overalt i branchen tæt med i udmeldingerne fra de andre selskaber. De, der går først i markedet med de nye produkter, har de bedste vilkår for at få sætte retningen, og for en spiller som PFA, der er markedsleder på pensionsområdet, er det derfor vigtigt at være tidligt ude.

”Vi vil gerne være dem, der sætter retning på, hvad et godt seniorliv er, og hvordan et liv på pension kan leves. Det går vi meget op i, men når man bevæger sig ud i et nyt forretningsområde, skal man også have styr på det, man gør,” siger Jesper Fischer.

I øjeblikket har PFA og Tryg et forspring i forhold til konkurrenterne i henholdsvis pensions- og forsikringsbranchen. Trygs administrerende direktør, Morten Hübbe, blæste låget af debatten i marts i et ideologisk indlæg i Berlingske, Jesper Fischer fra PFA udlagde sit syn på den store velfærdstransformation i en artikel i september, og PensionDanmark gik først ind i debatten i denne uge i Berlingske.

Kapløb om førstepladsen

For Tryg er det endnu for tidligt at uddybe fortællingen fra foråret, lyder det i et skriftligt svar til InsideBusiness. Men her oplyser man dog, at arbejdet ”er i fuld gang”. Lanceringen ser således ud til at være lige på trapperne, men hos PFA har man også ambitioner om at være først med et af de nye produkter.

”Vi har ikke det fjerneste imod at være firstmover. Vi har tillid til vores egen analysekraft på det her område, så der kigger vi ikke så meget på andre, men på os selv, og når vi synes, at vi har tilstrækkelig viden til at træffe beslutningen, så kører vi,” siger Jesper Fischer, der dog afviser at sætte dato på lanceringssagen.

Topdanmark oplyser til InsideBusiness, at man også her er i gang med at arbejde på velfærdsprodukter, som lanceres inden for en ”overskuelig tidsramme”, og også i Mølholm Forsikring, der ejes af den norske forsikringskæmpe Gjensidige, arbejder man på modeller for at bringe de nye produkter ud til kunderne.

Mølholm er et specialiseret forsikringsselskab, der leverer sundhedsforsikringer til virksomheder og private, og her ser man velfærdsforsikringer som en oplagt tillægsydelse til den eksisterende portefølje. Mølholm vil ligesom de andre selskaber ikke konkurrere med den offentlige sektor, for selv om den i fremtiden næppe vil kunne levere tilstrækkeligt, er det en robust bund, der dog sikrer, at alle får opfyldt det basale velfærdsbehov. De private ydelser kommer til at ligge på toppen af den eksisterende offentlige velfærd.

”Det er tydeligt, at der er ved at opstå et behov for velfærdsforsikringer, og PFA og Tryg er langtfra de eneste, der går med de overvejelser. Markedet er selvfølgelig noget umodent lige nu, men der er ingen tvivl om, at det vil blive til noget, og derfor er det selvfølgelig også på vores radar,” siger Per Østergaard.

I modsætning til de øvrige aktører har Mølholm Forsikring dog ikke travlt med at lancere nye produkter inden for ældrepleje. Hvor PFA efter alt at dømme vil gå efter en større produktlancering på velfærdsområdet, vil Mølholm gradvis udvide med nye forsikringsprodukter.

”Vi lancerer i løbet af 2020 en række sundhedskoncepter, hvor vi blandt andet kombinerer råd- og vejledning til behandlingsforløb med sundhedstjek og mindre behandlingsdækninger, som er til at betale for den almindelige dansker, og for ældre vil det være ekstremt værdifuldt,” siger Per Østergaard, der er administrerende direktør i Mølholm Forsikring og fortsætter:

”Selv om pleje nok ikke bliver en del af pakken i begyndelsen, har vi tænkt pleje ind i modellen, så vi kan udvide i den retning. Vi er endnu ikke helt der, hvor long term-care ligger klar i skuffen, men vi er så tilpas langt fremme, at vi relativt hurtigt vil kunne gøre noget ved det, når vi ser, at potentialet er der,” siger Per Østergaard.

Det potentiale, han holder øje med, er ikke kun konkurrenternes resultater, men også indikationer på kundernes efterspørgsel i den offentlige debat og i rapporteringer om kvaliteten af den offentlige service.

De fleste andre forudsætninger, såsom mulige samarbejdspartnere til distribution og logistikken i form af private plejecentre, er allerede til stede, vurderer han.

”Det, der mangler på plejeområdet, er et endnu mere modent kundegrundlag. For hvis vi trykkede på knappen i morgen, tror jeg, vi skulle bruge forholdsvis mange ressourcer på at skabe markedet. Jeg vil meget gerne blive positivt overrasket og få det, jeg siger nu, gjort til skamme. Men jeg tror, vi skal se flere indikationer på, at markedet er tilpas modent. Det er det, der gør, at jeg selv er lidt afventende indtil videre, men omvendt er jeg klar til at rykke, så snart vi se indikatorer på, at modenheden er der,” siger Per Østergaard.

Fornuftigt sats trods umodent marked

Den betragtning er den uvildige pensionsmægler og aktuar Jørgen Svendsen enig i. Ganske vist er kvaliteten i den offentlige sektor nedadgående, men den store ældrepukkel ligger stadig mange år ude i fremtiden, og for nutidens unge kræver det mere end almindelig god fantasi at forestille sig, hvordan den danske velfærdsstat vil være indrettet om 30 år.

Manglen på direkte økonomisk incitament bør dog ikke afholde selskaberne fra at lancere de nye produkter, mener Jørgen Svendsen.

”Jeg tror ikke, at markedet er så modent endnu, at det i sig selv vil være særlig økonomisk for selskaberne. Men alle kan se, at der vil være enormt mange ældre om 20-30 år, og selv om kunderne ikke er der endnu, kan det give mening for mange selskaber at bevæge sig ind i velfærdsprodukterne,” siger han.

For de store forsikringsselskaber som Tryg, Topdanmark og Gjensidige, der alle udbyder sundhedsforsikringer, er det fornuftigt med et velfærdssupplement til kundernes alderdom, fordi de ellers risikerer at miste kunderne. Men også for de største pensionsselskaber kan de nye produkter give mening.

”Alle, der udbyder sundhedsforsikringer, har en interesse i at være med her. For når kunderne bliver ældre, hvor sundhedsforsikringen ikke dækker længere, risikerer man at miste de kunder, hvis ikke man kan tilbyde noget andet. For PFA, der har enormt mange kunder, handler det om holder på dem, når de bliver pensionister, og derfor er det helt oplagt, at de går forrest med nye tilbud til ældre,” siger Jørgen Svendsen.

Derudover kan der være synergier mellem især pensionsselskabernes investerings- og opsparingsafdelinger, idet partnerskaberne gennem for eksempel velfærdsopsparinger giver anledning til, at man også investerer i de mursten, der skal huse de ældre.

”Pensionsselskaberne, for eksempel PensionDanmark, kunne også enormt godt tænke sig at være med til at udvikle nye ejendomme til ældrepleje for den offentlige sektor. Alle har jo svært ved at finde noget at investere i for tiden. Derfor er offentlig-privat samarbejde attraktivt, fordi de giver lejeindtægter,” siger Jørgen Svendsen.

Medlemsgigant følger udviklingen tæt

En joker i velfærdstransformationen er foreningen Sygeforsikringen ”danmark”, der med sine 2,5 millioner medlemmer og en kundeejet struktur kan få stor betydning for, hvordan aktørerne i det nye marked indretter sig.

Her følger man debatten tæt, men det er stadig for tidligt at lancere et egentligt plejeprodukt, vurderer administrerende direktør Allan Luplau.

”Vi er en medlemsejet virksomhed, og derfor får vi også jævnligt forslag om forskellige tiltag og udvidelser fra vores medlemmer. Indtil videre er det ikke noget, de efterspørger, men det er klart, at hvis der skulle komme efterspørgsel fra dem, vil vi se på det med stor interesse,” siger Allan Luplau.

Den manglende interesse fra medlemmerne er dog ikke ensbetydende med, at man af den grund sidder på hænderne. Allan Luplau og den øvrige ledelse har drøftet det indgående, og direktøren afviser heller ikke, at forsikringer til for eksempel pleje af ældre kan komme på foreningens hylder en dag. Indtil videre nøjes han dog med at observere.

”Vi har gjort os masser af tanker omkring det. Især har vi kigget på det, der hedder long term-care, dvs. plejeordninger til ældre. For det er der, vi vurderer, at behovet vil være størst i fremtiden. Men rent forsikringsmæssigt er vi også nået til den konklusion, at det er svært at gøre noget ved, og så længe vores medlemmer ikke efterspørger det, kan jeg sige, at vi ikke er på vej med noget produkt. Men vi vil være meget lydhøre over for en eventuel efterspørgsel fra vores medlemmer,”

LÆS OGSÅ

Se alliancerne mellem bank, forsikring og pensionsselskaber. Hvor er åbningerne?

Finansalliancer i opbrud. Priskrig på forsikring tager form

Stort dansk forsikringsselskab kæmper for livet

Udenlandske forsikringsselskaber vælter ind – og kan ændre konkurrencebilledet

Partnere dropper udsat dansk forsikringsselskab, men ny spiller stormer ind på markedet

Forsikringsselskab stormer frem i Danmark efter turnaround

Presset på forsikringsbranchen stiger. Her er de mest veldrevne selskaber – og de dårligste

Er forebyggelse et guldæg? Spørgsmålet splitter branchen

Udfordret Codan i større omstrukturering

Forsikringsselskaber slipper for gigantregninger fra forsikringskonkurser

Situationen for forsikringsselskab forværres